Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі водило

Название: Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі водило
Раздел: Промышленность, производство
Тип: курсовая работа Добавлен 02:18:07 06 декабря 2010 Похожие работы
Просмотров: 12 Комментариев: 5 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Механічний факультет

Кафедра „Металорізальніверстати”

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни „Теорія проектування автоматизованих верстатних комплексів”

на тему: ”Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі водило "

Виконавець,

Консультант,

Нормоконтролер,

Калафатова Л.П.

асистент

Донецьк 2008


Реферат

Об'єкт проектування: автоматична лінія для виготовлення заданої деталі.

Ціль роботи: закріпити знання, отримані при вивченні курсу «Теорія проектування автоматизованих верстатних комплексів», придбати навички проектування автоматичних ліній.

У курсовій роботі розроблений технологічний процес обробки деталі в неавтоматизованому виробництві, визначена величина позациклових втрат і розраховане число позицій автоматичної лінії; технологічний процес адаптований під автоматичну лінію зроблений вибір варіантів структури автоматичної лінії.

Перехід, позиція, втрати внецикловые, автоматична лінія, гнучкий зв'язок.


Зміст

Вступ

1 Аналіз технологічності

2 Базовий маршрутний процес обробки деталі

3Нормування технологічного процесу

4Синтез варіантів компонування автоматичних ліній.

5Аналіз варіантів компоновки автоматичної лінії.

6Уточнене визначення продуктивності ліній.

7 Вибір транспортно-завантажувальної системи (ТЗС)

8Розрахунок економічних показників.

9 Описання складу та роботи автоматичної лінії

Заключення

Література


Вступ

Автоматизація виробничих процесів завжди була одним з найважливіших напрямків розвитку НТП. У розвинених країнах у цей час автоматизація займає провідне місце в розвитку промисловості, причому спостерігається тенденція до всі зростаючої її глобальності. Незважаючи на капітальні витрати, пов'язані з автоматизацією, вона дозволяє звільнити набагато більше засобів за рахунок підвищення продуктивності й економії живої праці. Автоматизація дає поштовх у розвитку найважливіших галузей промисловості, дозволяє знизити собівартість їхньої продукції.

Курс «Теорія проектування автоматизованих верстатних комплексів» є одним із завершальних у системі профілюючих дисциплін. Його вивчення є важливим етапом підготовки інженерів-механіків.


1 Аналіз технологічності

Деталь водило представлена в курсовому проекті є деталлю планетарного редуктора бетонозмішувач СБ 138Б.

Деталь ставиться до класу втулки.

Виготовляє, водило зі сталі 45Л ДЕРЖСТАНДАРТ 977-88 . Це якісна вуглицева конструкційна сталь зі змістом вуглецю 0,42...0…0,50%,марганцю 0,50...0…0,80%,кремнію 0,17...0…0,37%,хрому, міді, нікелю не більше 0,25%, сірки й фосфору не більше 0,04%. Ця сталь добре обробляється різанням. Коефіцієнт оброблюваності при обробці швидкорізальною сталлю 1,0, твердим сплавом 1,4. Межа міцності цієї сталі

границя текучості

Деталь являє собою цільну конструкцію. З метою підвищення твердості й міцності не технологічно виконувати деталь збірні.

На кресленні деталі є всі види, перетини й розрізи, необхідні для того, щоб представити конструкцію деталі.

Можливе застосування сучасних методів механічної обробки.

На кресленні проставлені всі розміри з відхиленнями й параметри шорсткості.

Виходячи з конструкції деталі, типу виробництва, заготівля отримана методом лиття.

Аналіз показує можливість часткової автоматизації.

2 Базовий маршрутний процес обробки деталі Водило

10 Вертикально-фрезерна (вертикально-фрезерний 6642; пристосування спеціальне; фреза торцева (125; ШЦ - I - 125 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Фрезерувати торці 3-х бобишек, витримавши розмір 47 (45 + 2).

20 Токарська зі ЧПУ(токарський зі ЧПУ 16ДО30Ф325; патрон 3-х кулачковий (500; різець прохідний Т15ДО6; оправлення спеціальна; ШЦ - I - 125 - 0,1; ШЦ - III - 630 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Підрізати торець, витримавши розмір 175 (171 по кресленню)

Підрізати торець із (365 до (210+1

Проточити вибірку (305 до (210 на l = 6, витримавши (45про

Точити поверхня (170h6 до (174 на l = 90

Розточити отвір (133H9 до (130

30 Токарська зі ЧПУ (токарський зі ЧПУ 16ДО30Ф325; патрон 3-х кулачковий (500 зі спеціальними кулачками; різець прохідний Т15ДО6; ШЦ - I - 125 - 0,1; ШЦ - III - 630 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Точити поверхня (365+3

Проточити бобишки по (355-1

Точити (165

Підрізати торець (143/(165, витримуючи розмір 62 (60 + 2)

Розточити отвір (143, витримавши розмір 40+1 до розміру 42

40 Токарно-гвинторізна (токарно-гвинторізний 163; патрон 3-х кулачковий (400; різець прохідний Т15ДО6; різець розточувальної Т15ДО6; різець підрізний Т15ДО6; різець канавковий; різець канавковий; МК150-175; ШЦ - I - 125 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Підрізати торець маточини, витримавши розмір 173 (171(0,5)

Підрізати торець (365, витримавши розмір 105 (173 - 68)

Точити поверхня &170h6 до 171 на l = 92+0,5

Проточити канавку b = 2,8+0,15 до (139+0,63 , витримавши розмір 6+0,5

Проточити канавку b = 3,4+0,3 до (165-0,63 , витримавши розмір 87+0,4

Розточити отвір (133Н9

50 Горизонтально-розточувальна (горизонтально-розточувальної зі ЧПУ 2А622Ф2-1; пристосування спеціальне; оправлення спеціальна; різець прохідний Т15ДО6; ШЦ - I - 125 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Точити поверхні (80h8 до (84 на 3-х бобишках

60 Горизонтально-розточувальна (горизонтально-розточувальної зі ЧПУ 2А622Ф2-1; пристосування спеціальне; оправлення спеціальна; різець прохідний Т15ДО6; ШЦ - I - 125 - 0,1; МК75-100; МК 325; скоба спеціальна)

А. Установити й зняти заготівку;

Фрезерувати торці 3-х бобишек, витримавши розмір 68(0,5

Точити поверхні (80h8 на l = 30+0,3 до (80,5

Точити фаски 1,6х45про

Точити поверхні на 3-х бобишках по (80h8 на l = 30+0,3

70 Вертикально-свердлильна зі ЧПУ (вертикально-свердлильний зі ЧПУ; пристосування спеціальне; патрон для свердла; свердел (6,3; свердел (8,5; мітчик М10-7Н; ШЦ - I - 125 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Свердлити 6 отворів (8,5 на l = 28)

Зенкерувати 6 отворів

Зенкувати 6 отворів

Нарізати різьблення М10-9Н у 6-ти отворах

3 Нормування технологічного процесу

Розрахунок машинного часу виконання операцій.

Параметри режимів різання (глибина різання, подача, швидкість різання, машинний час обробки) зведемо до таблиці 4.1


Таблиця 1 – Розрахунок машинного часу виконання операцій

Найменування

Інстру-

мент

Параметри режиму різання , мм , мм , хв
Операції переходу , мм , мм/об , м/хв , об/хв , мм/хв
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Токарна

Підрізати торець Ø 365 Проточити вибірку Ø305 Точити Ø170

Розточити Ø133

Різець прохідній

Т15К6

2

1

6

2

1,5

0,6

0,6

0,4

0,8

0,6

168

183

153

126

131

315

160

160

236

315

189

96

64

188

188

170

170

130

85

75

45

90

40

0,43

0,83

0,66

0,61

0,25

Токарна

Точити Ø 365

Про-тиØ 355

Точити Ø 165

Підрізати торець

Розточити Ø143

Різець прохідній

Т5К10 Резец Т15К6 подр

Резец Т15К6 раст

2,52

1,51,5

2

0,6

0,2

0,6

0,6

0,6

143

200

103

141

168

125

200

200

315

315

75

40

120

189

189

365

355

165

165

143

23

45

3,4

15

67

0,29

1,4

0,08

0,09

0,38

Токарна

Підр-ти торець Підрізати торець &365

Точити &170 Роз-ти & 133

Різець прохідний Т15К6

1

1

1,5

1,5

0,6

0,2

0,2

0,6

168

183

168

131

315

160

315

315

189

64

63

188

170

365

170

130

85

80

92

40

0,21

1,25

1,49

0,25

Горизонтально-розточ. Точити &80 Резец 2142-0182 2 0,1 200 800 160 80 45*3 1,8
Горизонтально-розточувальна

Фрезе-ня торців 3-х боб.

Точити &80

Точити &80

фреза торцева

Ø125 Т5К10

резець прохідний Т5К6

3

1

1

1,12

0,4

0,1

26

150

201

85

600

800

95

240

80

90

80

80

90

135

135

3,3

0,56

1,8

Вертикально

свердлильна

Свердлення &8,5

Зенкерування

Зенкування

Свердло Ø8 Р6М5

4

1,6

0,2

0,2

0,06

24,3

25

34,5

920

1000

1100

184

185

8,5

9

28

28

0,16×6*2

0,17×6*2

0,1×6

Разом 20,04

Розрахуємо технологічну продуктивность процесу:

, (4.1)

де - машиннийчас виконаня всіх операцій.

(шт./хв).

Перелік холостих операцій, необхідних для виконання робочих операцій ТП зведемо до таблиці 2

Таблиця 2. – Перелік холостих операцій, необхідних для виконання робочих операцій ТП

Найменування робочої операції Найменування холостої операції
010Токарна

1.1. Орієнтувати деталь

1.2. Подати деталь до робочої зони

1.3. Закріпити деталь

1.4. Підвести різець на швидкій ході

1.5. Відвести різець на швидкій ході

1.6. Розкріпити деталь

1.7. Вилучити деталь із робочої зони

020Токарна

1.1. Орієнтувати деталь

1.2. Подати деталь до робочої зони

1.3. Закріпити деталь

1.4. Підвести різець на швидкій ході

1.5. Відвести різець на швидкій ході

1.6. Розкріпити деталь

1.7. Вилучити деталь із робочої зони

050Токарна

1.1. Орієнтувати деталь

1.2. Подати деталь до робочої зони

1.3. Закріпити деталь

1.4. Підвести різець на швидкій ході

1.5. Відвести різець на швидкій ході

1.6. Розкріпити деталь

1.7. Вилучити деталь із робочої зони

060Горизонтально-розточувальна

1.1. Орієнтувати деталь

1.2. Подати деталь до робочої зони

1.3. Закріпити деталь

1.4. Підвести різець на швидкій ході

1.5. Відвести різець на швидкій ході

1.6. Розкріпити деталь

1.7. Вилучити деталь із робочої зони

070Горизонтально-розточувальна

1.1. Орієнтувати деталь

1.2. Подати деталь до робочої зони

1.3. Закріпити деталь

1.4. Підвести різець на швидкій ході

1.5. Відвести різець на швидкій ході

1.6. Розкріпити деталь

1.7. Вилучити деталь із робочої зони

080Свердлильна

1.1. Орієнтувати деталь

1.2. Подати деталь до робочої зони

1.3. Закріпити деталь

1.4. Підвести свердло на швидкій ході

1.5. Відвести свердло на швидкій ході

1.6. Розкріпити деталь

1.7. Вилучити деталь із робочої зони

Визначення очікуваної змінної продуктивності системи технологічного обладнання в умовах неавтоматизованого виробництва робиться з формули:


, (шт./зміну)(4.2)

де - час виконання холостих (допоміжних) операцій (на даному етапі проектування тих, що наведені у табл. 3). В умовах неавтоматизованого виробництва

.

(шт./зміну)

(шт./зміну)

4 Синтез варіантів компонування автоматичних ліній

Розглянему два варіанта компоновки техлогічної лінії.

Перший варіант візьмемо верстати з ЧПУ.

Фрезерування бобишек виконаємо одночасно змінивши інструмент і встаткування. Час обробки значно скоротиться.

Також для підвищення продуктивності використаю метод диференціації технологічного процесу 4 операції, на першу токарну операцію візмемо верстати дублери.

Тоді продуктивність буде мати вигляд:


Рисунок 1. - Схема АЛ при q=9m=1.

Другий варіант візьмемо для токарної обробки два токарних полуавтомати шести і чотирьох шпиндельні верстати. А свердління 6 отворів будемо виконувати на агрегатному верстаті з 3 силовими головками.

5 Аналіз варіантів компоновки автоматичної лінії

Основою для розробки технологічного процесу в автоматизованому виробництві є технологічний процес, призначений для реалізації на однопозиційній машині при одноінструментальної обробці. Новий технологічний процес розробляється на підставі застосування методу диференціації найбільш тривалих операцій.

Таблиця3.Структура технологического процесса для 1 варіанта.

Найменування

Інстру-

мент

Параметри режиму різання , мм , мм , хв
Операції переходу , мм , мм/об , м/хв , об/хв , мм/хв
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Токарна

Підрізати торець

Підрізати торець Ø 365 Проточити вибірку Ø305 Точити Ø170

Розточити Ø133

Різець прохідній

Т15К6

2

1

6

2

1,5

0,6

0,6

0,4

0,8

0,6

168

183

153

126

131

315

160

160

236

315

189

96

64

188

188

170

170

130

85

75

45

90

40

0,43

0,83

0,66

0,61

0,25

Токарна

Точити Ø 365

Про-тиØ 355

Точити Ø 165

Підрізати торець

Розточити Ø143

Різець прохідній

Т5К10 Резец Т15К6 подр

Резец Т15К6 раст

2,52

1,51,5

2

0,6

0,2

0,6

0,6

0,6

143

200

103

141

168

125

200

200

315

315

75

40

120

189

189

365

355

165

165

143

23

45

3,4

15

67

0,29

1,4

0,08

0,09

0,38

Токарна Підр-ти торець Підрізати торець &365 Різець прохідний Т15К6

1

1

0,6

0,2

168

183

315

160

189

64

170

365

85

80

0,21

1,25

Токарна

Точити &170

Роз-ти & 133

1,5

1,5

0,2

0,6

168

131

315

315

63

188

170

130

92

40

1,49

0,25

Горизонтально-розточ. Точити &80 Резец 2142-0182 2 0,1 200 800 160 80 45*3 1,8
Вертикально-фрезерна

Фрезе-ня торців 3-х боб.

фреза торцева

Ø400 Т5К10

3

5

127

101

505

360

360

0,71

Горизонтально-розточувальна

Точити &80

Точити &80

резець прохідний Т5К6

1

1

0,4

0,1

150

201

600

800

240

80

80

80

135

135

0,56

1,8

Вертикальносвердлильна Свердлення &8,5ЗенкеруванняЗенкування Свердло Ø8 Р6М5 41,6 0,20,20,06 24,32534,5 92010001100 184185 8,59 2828 0,16×60,17×60,1×6
Разом 17,8

Структура технологического процесса для 2 варіанта.

Технологічний процес.

1 ВЕРСТАТ – Токарний. tр =1,49 хв.

1 позиція – підрізати торці &365,&170 спільно. tр =0,83 хв.

2 позиція – точити поверхню &170,&133 спільно. tр =0,61хв.

3 позиція – точити виборку. tр =0,66 хв.

4 позиція – підрізати торці &365,&170 спільно. tр =1,25 хв.

5 позиція – точити поверхню &170,&133 спільно. tр =1,49 хв.

2 ВЕРСТАТ – Токарний. tр =1,4 хв.

1 позиція – точити поверхню &365,&355 спільно. tр =1,4 хв.

2 позиція – точити поверхню &143. tр =0,38 хв.

3 позиція – підрізати торць &165. tр =0,17 хв.

3 ВЕРСТАТ – Вертикально-фрезерна. tр =0,71 хв.

Фрезерувати торці бобишек.

4 ВЕРСТАТ – Горізонтально- разточувальна

Обточити бобишки &80 tр =1,8 хв.

5 ВЕРСТАТ – Горізонтально- разточувальна

Обточити бобишки &80 tр =1,8 хв.

Обточити бобишки &80 tр =0,58 хв.

6ВЕРСТАТ – Агрегатний. tр =0,76 хв.

1 позиція – свердлити отвір &8 tр =0,1632 хв.*2

2 позиція - зенкерування отвір &9 tр =0,17хв. *2

3 позиція - зенкування отвір &9 tр =0,1хв.

S tр =8,54хв.


6 Уточнене визначення продуктивності ліній

;

Визначення поза циклових втрат.

Час втрат по обладнаню:

-середня тривалість простоїв

-час роботи механізма

-кількість однакових механізмов працюючих однаковий час.

Найменування

позиції

Найменування механізмів Час простоїв на 100 хв. роботи , хв. Час роботи j– го нормалізованого вузла, хвил.

Простої конкретних механізмів

, хвил.

1 2 3 4 5

Таблиця 4. Втрати по обладнаню для 1 варіанта

1.Токарна з ЧПУ

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Вузол поперечних супортів

4.Вузол подовжніх супортів

5.Гідравлічне обладнання

6.Електрообладнання

7.Система охолодження

8.Транспортер стружки

0,55

0,18

0,07

0,06

0,17

0,65

0,08

0,24

2,78

2,78

0,86

1,92

2,78

2,78

2,78

2,78

0,015

0,005

0,0006

0,0011

0,0047

0,018

0,0022

0,006

=0,05

2.Токарна з ЧПУ

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Вузол поперечних супортів

4.Вузол подовжніх супортів

5.Гідравлічне обладнання

6.Електрообладнання

7.Система охолодження

8.Транспортер стружки

0,55

0,18

0,07

0,06

0,17

0,65

0,08

0,24

2,24

2,24

2,15

0,09

2,24

2,24

2,24

2,24

0,012

0,004

0,0015

0,00005

0,0038

0,014

0,0017

0,005

=0,042

3.токарна з ЧПУ

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Вузол поперечних супортів

4.Вузол подовжніх супортів

5.Гідравлічне обладнання

6.Електрообладнання

7.Система охолодження

8.Транспортер стружки

0,55

0,18

0,07

0,06

0,17

0,65

0,08

0,24

2,02

2,02

2,02

0

2,02

2,02

2,02

2,02

0,01

0,003

0,001

0

0,003

0,013

0,0016

0,004

=0,036

4.Токарна з ЧПУ

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Вузол поперечних супортів

4.Вузол подовжніх супортів

5.Гідравлічне обладнання

6.Електрообладнання

7.Система охолодження

8.Транспортер стружки

0,55

0,18

0,07

0,06

0,17

0,65

0,08

0,24

1,46

1,46

0

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

0,008

0,002

0

0,0008

0,002

0,009

0,001

0,003

=0,02

5.Горизонтально- розточувальна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Гідравлічне обладнання

4.Електрообладнання

5.Система охолодження

6.Транспортер стружки

0,55

0,18

0,17

0.65

0.08

0.24

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

0.009

0.0032

0.003

0.011

0.0014

0.004

=0,030

6.Вертикально-фрезерна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Фрезерна бабка

3. Поворотний стол

4.Електрообладнання

5.Система охолодження

6.Транспортер стружки

0,55

0,04

0,13

0,5

0,08

0,24

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,71

0,004

0,0002

0,0009

0,003

0,0005

0,0017

=0,009

7.Координатно- розточувальна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Гідравлічне обладнання

4.Електрообладнання

5.Система охолодження

6.Транспортер стружки

0,55

0,18

0,17

0.65

0.08

0.24

2.36

2.36

2.36

2.36

2.36

2.36

0.01

0.004

0.004

0.015

0.0018

0.005

=0,030

8.Вертикально- свердлильна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Свердлильна коробка

3.Гідравлічне обладнання

4.Електрообладнання

5.Система охолодження

6.Транспортер стружки

0,55

0,06

0,17

0,65

0,08

0,24

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

0,013

0,0014

0,004

0,015

0,0019

0,005

=0,04

Транспортна

Разом

Транспортер деталей 0,12*8 2,78

0,02

=0,277


Таблиця 5.- Втрати по обладнаню для 2 варіанта

Найменування

позиції

Найменування механізмів Час простоїв на 100 хв. роботи , хв. Час роботи j– го нормалізованого вузла , хвил.

Простої конкретних механізмів

, хвил.

1 2 3 4 5
1.Токарний автомат

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Стол

3.Вузол поперечних супортів

4.Вузол подовжніх супортів

5.Транспортер стружки

0,55

0,18

0,13

0,07

0,06

0,24

1,49

1,49

1,49

2,1

2,74

1,49

0,007

0,002

0,0026

0,001

0,001

0,003

=0,016

2.Токарний автомат

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Стол

3.Вузол поперечних супортів

4.Вузол подовжніх супортів

5.Транспортер стружки

0,55

0,18

0,13

0,07

0,06

0,24

1,4

1,4

1,4

1,78

0,17

1,4

0,007

0,002

0,001

0,0012

0,0001

0,003

=0,014

3.Вертикально-фрезерна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Фрезерна бабка

3. Поворотний стол

4.Транспортер стружки

0,55

0,04

0,13

0,24

0,71

0,71

0,71

0,71

0,004

0,0002

0,0009

0,001

=0,006

4.Горизонтально- розточувальна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Транспортер стружки

0,55

0,18

0.24

1.8

1.8

0.009

0.0032

0.004

=0,01

5. Горизонтально - розточувальна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Транспортер стружки

0,55

0,18

0.24

2.38

2.38

2.38

0.01

0.004

0.005

=0,015

6.Агрегатно- свердлильна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Силоваголовка

3.Транспортер стружки

0,55

0,32*3

0,24

0,76

0,76

0,76

0,001

0,003

0,0007

=0,004

Транспортна

Разом

1.Транспортер деталей

2.Гідравлічне обладнання

3.Електрообладнання

0,12*6

0,17+0,0636

0,50+1,4335

2,38

2,38

2,38

0,01

0,01

0,18

=0,265

Втрати по інструменту:

хв.

- час роботи інструменту

- час на зміну інструменту

- середня тривалість простоїв

- стійкість інструменту.

Таблиця 6.-Втрати по інструменту варіант №1

п/п

Інструмент , хвил.

,

хвил.

(+), хвил. , хвил.
1.

Різець прохідній чорновий

Т15К6

0,61 45 1,7 0,02*2
2.

Різець підрізний чорновий

Т5К6

1,92 45 1,7 0,04*2
3.

Різець разточний чорновий

Т5К10

0,25 45 1,7 0,009*2
4. Різець прохідній чистовий Т15К6 1,49 45 3,18 0,1
5.

Різець підрізний чистовий

Т5К6

1,46 45 3,18 0,1
6.

Різець разточний чистовий

Т5К10

0,25 45 3,18 0,017
7.

фреза торцова

Ø400 Т5К10

0,71 400 12,12 0,02
8.

Різець прохідній

Т5К10

1,8 45 1,7 0,06
9.

Різець прохідній

Т5К10

2,38 45 3,18 0,125
10.

Свердло Ø8 Р6М5

0,96 25 1,18 0,04
11. Зенкер 1,6 30 1,18 0,06
12. Зенковка 0,6 30 1,18 0,02
=0,68

Таблиця 7.- Втрати по інструменту варіант №2

п/п

Інструмент , хвил.

,

хвил.

(+), хвил. , хвил.
1.

Різець прохідній чорновий

Т15К6

0,43 45 1,7 0,016
2.

Різець прохідній чорновий

Т5К6

0,83 45 1,7 0,031
3.

Різець фасоний

Т5К10

0,66 120 3,18 0,017
4.

Різець разточний чорновий

Т5К10

0,25 45 1,7 0,009
5.

Різець прохідній чорновий

Т5К10

0,61 45 1,7 0,02
6. Різець прохідній чистовий Т15К6 0,21 45 3,18 0,014
7.

Різець прохідній чистовий

Т5К6

1,25 45 3,18 0,08
8.

Різець разточний чистовий

Т5К10

0,25 45 3,18 0,017
9.

Різець прохідній чистовий

Т5К10

1,49 45 3,18 0,1
10.

Різець прохідній чистовий

Т5К10

1,4

45 3,18 0,09
11.

Різець разточний чистовий

Т5К10

0,38 45 3,18 0,02
12. Різець фасоний 0,17 45 3,18 0,012
13.

Різець прохідній чистовий

Т5К10

0,29 45 3,18 0,02
14.

фреза торцова

Ø400 Т5К10

0,71 400 12,12 0,02
15.

Різець прохідній

Т5К10

1,8 45 1,7 0,06
16.

Різець прохідній

Т5К10

2,38 45 3,18 0,125
17.

Свердло Ø8 Р6М5

0,32 25 1,18 0,01
18. Зенкер 0,34 30 1,18 0,011
19. Зенковка 0,2 30 1,18 0,007
=0,66

Таким чином продуктивність варіантів №1, №2, визначається:

Із навединої вище разрахунків видно, що усі варіанти компоновок влаштовують вимогам продуктивності.

7 Вибір транспортно-завантажувальної системи (ТЗС)

Транспортні системи є одним з основних елементів автоматизованого виробництва в будь-якій галузі промисловості. Крім основних функцій - переміщення виробів і матеріалів, транспортні системи можуть змінювати орієнтацію, робити нагромадження й адресування виробів, здійснювати обробку виробів і матеріалів у процесі переміщення.

Тому що деталь має форму циліндра із середніми розмірами, то в якості транспортно - завантажувальної системи в даній лінії можна застосувати пластинчастий або стрічковий конвеєр .

Установку й зняття деталі із пристосування буде здійснюватися за допомогою напольного робота.

Вартість ТЗС визначимо по формулі:

;

Для 1. Варіанта:

де – вартість даного типу транспортної системи лінії, транспортер

– число робочих позицій, ;

– число верстатів-дублерів, ;

– число накопичувачів, .

Для 2. Варіанта:

де – вартість даного типу транспортної системи лінії, транспортер

– число робочих позицій, ;

– число верстатів-дублерів, ;

– число накопичувачів, .

8 Розрахунок економічних показників

Для наочності проведемо порівняння економічних показників автоматичних ліній. Наведені витрати автоматичної лінії перебувають по формулі:

;

де – вартість даного варіанта;

– нормативний коефіцієнт капіталовкладення (приймаємо );

– собівартість річного випуску продукції при даному варіанті.

При розрахунку дана формула приймає вид:

,

де – виробнича заробітна плата.

;

де – вартість основного встаткування;

– вартість транспортно-завантажувальної системи.

Результати розрахунку зведемо в таблицю 8.


Таблиця 8. – Розрахунок витрат варіант АЛ №1.

обор.

Наименование оборудования Вартість обладнання

Кількість

обладнання

Сумарна вартість обладнання
1 Верстат токарный 16К20Ф3 9450 5 47250
2 Верстат горизонтально-расточний 70000 2 140000
3 Верстат вертикально-свердлильний 6000 1 6000
4

Верстат вертикально-фрезерний

5000 1 5000
ТЗС 12240
210490

Таблиця 9. – Розрахунок витрат варіант АЛ №2.

обор.

Наименование оборудования

Наименование

узла

Стоимость узла, у.е.

Количество

узлов в

оборудовании

Стоимость

оборудования

1 Токарный автомат - 15000 2 30000
2 Агрегатний верстат Стол поворотный 240 1 240
Силовая головка 1000 3 3000
Насадка 500 3 1500
3 Верстат горизонтально-расточний - 70000 2 14000
4

Верстат вертикально-фрезерний

- 5000 1 5000
ТЗС 16800
196540

Таблиця 10 – Розрахунок неповних наведених витрат варіантів АЛ

Вариант q m , у.е. , у.е.
1 9 0 1 210490 73671
2 14 0 0 196540 68789

Із таблиці видно, що найбільш вигідним є варіант автоматичної лінії №2

Для цього варіанта виконаю ціклограму, загальний вид автоматичної лінії і карти наладок.

9 Описання складу та роботи автоматичної лінії

До складу автоматичної лінії входить шести шпиндельний токарний полуавтомат 1, чотирьох шпиндельний токарний полуавтомат 2, вертикально-фрезерний верстат 6А59 3, горизонтально – розточний 4-5. Біля кожного верстата розташовується по 1 напольному роботу 8, що виконують функцію завантаження та розвантаження верстатів.

При обслуговуванні металорізальних верстатів промислові роботи (ПР) виконують наступні допоміжні операції: установку заготовок до робочої зони верстата та зняття обробленої деталі, можливо з послідуючою орієнтацією, установка деталі на конвеєр або до магазину, контроль розмірів деталей, очищення робочих поверхонь вид технологічної рідини та стружки, заміну пристосування, ріжучого та допоміжного інструменту тощо.

Для даних умов обробки деталі потрібен спеціальний промисловий робот з грузопід´ємністю 30 кг. До складу робота повинні входити наступні елементи: корпус з одним ступенем волі (поступове переміщення у вертикальній площині), кисть з одним ступенем волі (обертання у горизонтальній площині) та маніпулятор із поступовим переміщенням у горизонтальній площині.

Для переміщення заготовок від одного верстату до іншого використовується конвеєр 9.


Заключення

В результаті роботи була розроблена структурно-компонувальної схеми автоматичної лінії для виробу деталі „Водило”

В курсовому проекті проведен аналіз базового техпроцесу, аналіз технологічності деталі, обрани операції для автоматизації, розглянуто два варіанти структурної схеми автоматичної лінії, обран оптимальний варіант за критерієм максимальної виробничості при мінімальної технологічної собівартості, розроблені карти наладок на всі операції.

В додатках виконані креслення деталі, компонувальна схема автоматичної лінії, циклограма роботи обладнання і карт наладок.


Література

1. Металлорежущие станки: В 2-х тт/| Под ред. Ачеркана Н.С. Т 2.- М.: Машиностроение, 1965. – 628 с.

2. Нормативы режимов резания при работе на станках с ЧПУ /режимы резания при сверлении, зенкеровании и развертывании/ Днепропетровск. 1985г.-174с.

3. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с ЧПУ ІІ том 1990

4. Роботизированные производственные комплексы. Ю.Г.Козырев, А.А. Кудинов, В.А. Булатов и др., Под ред. Ю.Г.Козырева, А.А. Кудинова. – М.: Маш-е, 1987, - 272с.

5. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т., т.1/Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова, 4-е изд. перераб. и доп.-М.: Машиностроение, 1986г.-496с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem21:26:08 22 октября 2017
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:24:50 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:10:30 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:06:57 29 ноября 2015
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
20:22:21 28 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі водило

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194229)
Комментарии (2138)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru