Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Конституційне закріплення виборів органів місцевого самоврядування

Название: Конституційне закріплення виборів органів місцевого самоврядування
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: реферат Добавлен 02:46:52 30 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 5 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Тема:

“Конституційне закріплення виборів органів місцевого самоврядування”

План

1. Як Конституція України визначає поняття та зміст місцевого самоврядування в Україні?

2. Який порядок формування органів місцевого самоврядування ?

Як Конституція України визначає поняття

та зміст місцевого самоврядування в Україні ?

За Конституцією України місцеве само­врядування є правом територіальної громади (жителів села чи добровільного об'єднання у сіль­ську громаду жителів декількох сіл, селища та міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції та законів України. Перед­бачено, що територіальні громади (сільська, селищ­на, міська чи об'єднана громада декількох сіл — наприклад, трьох сіл, які входять до складу однієї сільської Ради) здійснюють місцеве самоврядуван­ня, тобто право вирішувати питання місцевого життя як безпосередньо, так і через обрані громадою органи (ст. 140).

Прикладом безпосереднього здійснення місце­вого самоврядування може бути вирішення на сільському вічі чи референдумі питання місця спорудження у селі будинку нової школи. Те ж саме питання як реалізацію громадою свого права на розв'язання місцевих проблем можна прийняти на сесії сільської Ради. Останнє теж буде прикладом реалізації місцевого самоврядування, однак уже через представницький орган — сільську Раду.

Конституція України до органів місцевого само­врядування відносить сільські, селищні та міські Ради. Районні та обласні Ради Конституція України називає органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст. Елементом реалізації місцевого самоврядування виступають також будинкові, вуличні, квартальні комітети та інші органи самоорганізації населення, які можуть бути створені за ініціативою жителів і наділені частиною компетенції відповідної Ради, її майном, фінансами тощо.

В Україні існують давні традиції самоорганізації жителів міст і сіл. Уже в середні віки багато україн­ських міст, так само як абсолютна більшість європейських міст, жило в умовах тодішніх систем міського самоврядування, в основі яких лежали приписи магдебурзького права (від назви німе­цького міста Магдебург). Одним із перших україн­ських міст, які отримали привілеї магдебурзького права, були міста Сянік (1339 р.), Львів (1356 р.), Кам'янець на Поділлі (1374 р.), Бересте (1390 р.) та інші.

Своєрідним символом міського самоврядування був міський герб. Малюнок міського герба, як зви­чайно, затверджував чи підтверджував монарх, надаючи місту магдебурзьке право. Зображення міського герба розміщували на будинках та печатках міської Ради (магістрату), на спеціальних відзнаках голови міста (бургомістра), на грамотах та інших документах міської влади, на воротах міста і т.д.

З відновленням державної незалежності України в 1991 р. в Україні багато міських Рад затвердило чи відновило свої давні (дорадянські) міські герби. Сьогодні герби українських міст знову починають відігравати свою природну функцію у здійсненні містами (міськими громадами) своїх самоврядних прав.

Який порядок формування органів місцевого самоврядування ?

До складу органів місцевого самовряду­вання — сільських, селищних та міських Рад — входять депутати, що їх обирають жителі відповідної громади (села, селища, міста) на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуван­ням терміном на 4 роки. Ці ж громади на основі вже названих виборчих засад обирають відповідно сільського, селищного чи міського голову терміном на 4 роки. Сільська, селищна та міська Ради формують свої виконавчі органи — виконавчі комітети. Голова Ради очолює виконавчий комітет та головує на засіданнях Ради. Голів районних та обласних Рад мають обирати безпосередньо дані Ради.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem21:36:25 22 октября 2017
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:25:50 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:09:58 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:06:33 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Конституційне закріплення виборів органів місцевого самоврядування

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198954)
Комментарии (2164)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru