Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364146
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21695)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Шкідники кормів і заходи боротьби з ними

Название: Шкідники кормів і заходи боротьби з ними
Раздел: Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству
Тип: реферат Добавлен 12:23:03 10 июня 2011 Похожие работы
Просмотров: 1576 Комментариев: 2 Оценило: 1 человек Средний балл: 2 Оценка: неизвестно     Скачать

Шкідники кормів і заходи боротьби з ними


Зміст

шкідник сільськогосподарський кормовий рослина

Вступ

1. Основні види шкідників кормів і їх вплив на кормові культури

2. Боротьби зі збудниками хвороб кормових культур

3. Гігієна кормів, уражених комірних шкідників

Висновок

Список використаних джерел


Вступ

Шкідники сільськогосподарських кормових рослин - тварини, які пошкоджують рослини або викликають їх загибель. Розмір шкоди, викликаної шкідниками і хворобами рослин, великий: за даними Організації з продовольства і сільського господарства (ФАО) ООН, світові втрати щорічно складають приблизно 20-25% потенційного світового врожаю кормових культур. Серед хребетних тварин шкідників багато в класі ссавців, особливо в загоні гризунів. З безхребетних тварин с. - Х. рослини пошкоджують деякі види черевоногих молюсків, й значну кількість круглих черв'яків з класу нематод. Найбільш різноманітні і численні види шкідників, що відносяться до типу членистоногих тварин: класу комах, класу павукоподібних (кліщі), деякі види з класу багатоніжок і ракоподібних (мокриці).


1. Основні види шкідників кормів і їх вплив на кормові культури

Найбільший збиток урожаю завдають комахи, що пояснюється передусім їх біологічними особливостями, великою кількістю видів, високою плодючістю і швидкістю розмноження. Шкідливі для сільського господарства комахи класифікуються за систематичним принципом (по загонах) і за характером харчування. Рослиноїдні комахи і кліщі поділяються на поліфагом, або багатоїдний, що харчуються рослинами різних родин; олігофагом, або ограніченноядних, що харчуються рослинами різних видів одного сімейства; монофагу, або одноядних, - переважно рослинами якого-небудь одного виду. Великий шкоди врожаю різних культур наносять багатоїдні шкідники: саранові, деякі цвіркуни (наприклад, капустянка); з жуків - ковалики, чернотелки та інші; з метеликів - озима совка і близькі до неї види підгризаючих совок, стебловий метелик, совка-гамма та ін. Численні органічно ядовиті комахи, до яких відносять шведську муху, зеленоглазку, Гессенську муху, хлібного жука кузьку і багатьох інших, що харчуються виключно злаковими рослинами. Бульбочкові довгоносики, горохові плодожерки, горохова попелиця та інші пошкоджують бобові рослини. Досить різноманітні види комах, що харчуються хрестоцвітими рослинами, - капустяна білявка, капустяна міль, хрестоцвіті блішки, капустяна муха та ін. З одноядних дуже шкідливі філоксера, пошкоджуються виноградну лозу, горохова зернівка - горох, конюшини довгоносик - конюшина і т.д. Шкідливих комах і кліщів класифікують також за групами ушкоджених ними культур - шкідники хлібних злаків, шкідники овочевих культур і т.д., що для практичних цілей зручно.

Розрізняють два основні типи пошкоджень рослин, перший характерний для комах з гризучими, другий з колючо-сисними ротовими органами. Гризучі комахи об'їдають рослини грубо або частково з країв листа, скелетують листя, обгризають паренхіму і т.д., перегризають або частково надгризают листя, стебла і пагони, проїдають ходи, мінують листя і стебла, вигризають під корою луб, камбій і деревину і т . д. Колючо-сисні комахи, наприклад, попелиці, клопи та ін., перед харчуванням вводять в рослини виділення слинних залоз, ферменти яких викликають ряд біохімічних змін. Найчастіше ті чи інші В. с. р. у своєму харчуванні приурочені до певних органах рослин. Звідси групи шкідників коріння, стебел, листя, бутонів, квіток, плодів і т.п. Важливою особливістю видовий В. с. р. є також в тій чи іншій мірі виражена вибірковість щодо вікового та фізіологічного стану пошкодженого органу рослини. Так, попелиці вважають за краще харчуватися молодими тканинами, вишневий слизистий пильщик - дорослими тканинами і т.д.

Поширення шкідників і формування комплексу видів у тих чи інших агробіоценозах перебувають у прямій залежності від умов навколишнього середовища та екологічної пластичності видів. Для кожного виду характерна певна займана ним територія. Розрізняють загальний ареал виду, зони шкідливості та стації проживання. Ареал виду - територія, на якій він зустрічається. Ареали природні, або первинні, створюються в результаті самостійного розселення виду; їх межі визначаються головним чином кліматичними умовами, розташуванням великих гірських хребтів, морів, наявністю рослин, придатних для харчування, і іншими чинниками. У ареали штучні, або вторинні, комахи потрапляють разом з насінням, посадковим матеріалом та ін. Вторинні ареали характерні, наприклад, для завезених до Росії виноградної філоксери, червця Комстока та багатьох інших шкідників. Зона шкідливості - частина загального ареалу, на якій той чи інший вид зустрічається найбільш постійно в найбільшій кількості і де він найбільш шкідливий. Стації, або місця проживання, - ділянки з певними екологічними умовами, сприятливими для даного виду. Але для одного і того ж виду В. с. р. в різних природних зонах стації можуть бути різні. Це залежить від того, де даний вид знаходить свій екологічний оптимум. Наприклад, червневий хрущ в степу мешкає головним чином на покладах і цілині, в Середній Азії - на затінених і зволожених садових ділянках. У ряду видів (саранові, попелиці та ін) спостерігаються річні і сезонні зміни стацій.

Для розвитку і розмноження комах і кліщів велике значення мають температурні умови. Для кожного виду характерний певний температурний режим, при якому всі життєві процеси проходять найбільш інтенсивно. Великі відхилення від оптимуму викликають нерідко загибель шкідника. Здатність комах переносити тривале охолодження різна не тільки в окремих видів, але навіть в одного виду в залежності від його фізіологічного стану. Знаючи суму середньодобових ефективних температур, можна встановлювати (сигналізувати) зразкові терміни появи і прогнозувати тривалість окремих фаз розвитку комах, число поколінь за сезон. Для комах, розвиток яких пов'язаний з ґрунтом, істотне значення мають її хімічний склад, кислотність, фізична будова, аерація і вологість. Впливаючи на ці чинники за допомогою прийомів агротехніки (обробка ґрунту, внесення добрив тощо), можна значно змінювати умови убік, несприятливу для шкідливих комах. Наприклад, вапнування кислих ґрунтів погіршує умови для розмноження багатьох видів Щелкунов. З інших факторів на розмноження шкідників істотно впливає взаємозв'язок В. с. р. з іншими тваринами організмами. У біоценозі складаються складні "ланцюги харчування", які мають вплив на взаємовідносини компонентів, що заселяють певний біотоп. Наприклад, різні види попелиць живляться соком рослин, а виділяються ними цукру служать їжею мурашкам, наїзникам і деяким мухам. Попелицями харчуються багато видів хижих комах, наприклад жуки та личинки кокцінелід, личинки хрізопи, личинки мух журчалок. Попелиць та їх ворогів - хижих комах - поїдають різноманітні комахоїдні птахи, які, у свою чергу, стають жертвами хижих птахів. Порушення в якійсь частині склалися "ланцюгів харчування" приводить у ряді випадків до істотного й непередбаченого або небажаного зміни біоценозу в цілому.

Різні поєднання факторів зовнішнього середовища викликають у багатьох шкідників більш-менш різкі зміни чисельності, причини яких у різних видів неоднакові. Вирішальну роль можуть грати наявність і склад їжі, погодні умови, вплив хижаків, паразитів і хвороб і т.д. Коливання чисельності - наслідок співвідношень між плодовитістю виду і виживання потомства, що залежить від умов середовища і здатності організму пристосуватися до них. Велике значення має складання прогнозів розмноження комах на основі постійних обліків їх чисельності, сигналізації про терміни їх появи.

Систематичне зміна людиною в процесі с. - Х. виробництва умов біотопу викликає відповідну перебудову біо зв'язків та структури біоценозу. Утворюються так звані вторинні біотопи і агробіоценозах. Наприклад, в результаті оранки цілини в СРСР і заміни різноманітних за характером степових рослин культурними злаками з властивою їм агротехнікою відбулися різкі зміни у видовому складі і чисельності комах. З одного боку, деякі одноядние види, що харчувалися раніше на специфічних для цілини рослинах, загинули, що викликало збіднення видового складу етно фауни в новому культурному біотопі, з іншого боку, деякі види комах, що жили раніше на диких злаках, перейшли на посіви пшениці, де знайшли достаток більше поживних кормів. Цим до певної міри і пояснюється швидке збільшення чисельності пшеничного трипса і сірої зернової совки. Передбачати і регулювати подібні зміни - найважливіша наукова та практична задача.

2. Боротьби зі збудниками хвороб кормових культур

Заходи щодо зниження шкодо чинності комах діляться (умовно) на профілактичні - агротехнічні, біологічні і на винищувальні - фізико-механічні, хімічні, біофізичні та біохімічні. Агротехнічний метод (біоекологічний в своїй основі) включає в себе виведення стійких до шкідників сортів культурних рослин, підбір і дотримання правильної сівозміни, проведення в найбільш ефективні терміни різних прийомів догляду з таким розрахунком, щоб створити умови, максимально підвищують самозахисні властивості рослин, а також знижують чисельність і шкодо чинність шкідників. У біологічний метод входить використання проти шкідників їх паразитів і хижаків, розмножених в спеціальних лабораторіях (трихограми, кріптолемуса, афелінуса та ін.), а також застосування мікробіологічних препаратів (ентобактеріна, боверин тощо) і вірусних хвороб комах; охорона і залучення природних ворогів В. с. р. (Хижих тварин, що знищують гризунів, комахоїдних птахів, паразитичних і хижих комах, кліщів і нематод); влаштування штучних гніздівель для птахів і підгодівля їх у зимовий період і т.д. Фізико-механічний метод включає застосування капканів і пасток для гризунів або ловчих ям і канав для збору, наприклад, бурякових довгоносиків, жуколовок, гусенице ловок, вилов шкідників на світло і приманки, збір і спалювання зимових гнізд гусениць златогузки, жилкуватого, знищення кладок непарного і кільчастого шовкопрядів, накладка ловчих поясів на штамби плодових дерев при боротьбі з яблуневої плодожеркою та ін. Хімічний метод полягає у використанні для боротьби з шкідниками отруйних хімічних речовин - акарицидів, інсектицидів, зооциду, нематоцидов, фумігантів та ін. До біофізичними і біохімічними методів відносяться застосування гамма - випромінювань і хімічних препаратів для статевої стерилізації комах і кліщів у поєднанні з використанням залучають хімічних засобів (атрактантів) і засобів, що порушують фізіологічні функції шкідливих комах (антиметаболіти та ін.)

Боротьба зі шкідниками полягає у здійсненні систем заходів, заснованих на раціональному і диференційованому поєднанні різних методів, спрямованих перш за все на вирішення профілактичних завдань.

3. Гігієна кормів, уражених комірних шкідників

На рослинах паразитує безліч шкідників. Одні з них наносять шкоду порушуючи цілісність фото синтезуїмої поверхні рослин, інші - насіння, треті псують не тільки якість корму, а й потрапивши з ним в травний тракт травмують його, четверті - при великій кількості знищують запаси кормів, псують їх, переносять різні хвороби.

Амбарні шкідники небезпечні ще і тим, що вони перетворюють наявні поживні речовини в кормах у більшості випадків на отруйні продукти своєї життєдіяльності, сприяють розповсюдженню різних мікроорганізмів.

Одними такими паразитами є зернові совки, зернова міль, борошняна вогнівка. Вони всі в своєму розвитку проходять повний цикл - яйце-личинка-лялечка і доросла особина - метелик. Небезпечні не метелики самі, а їх личинки і лялечки. На цих стадіях розвитку вони посилено харчуються не тільки зерном, пошкоджуючи його, але і продуктами його переробки, обвиваючи їх павутиною, скріплюють як зерно, так його різні частини у своєрідні брили і таким чином концентрати стають непридатними до використання.

Значним є шкода від поразок продуктів переробки зерна кліщами. У цих кліщів, на відміну від інших відомих, більш довгий цикл розвитку за рахунок додаткових стадій перетворення. Все це призводить до того, що екскременти виділяються як дорослими особинами, так і їх личинками, німфами і гипопус надають борошні, комбікормів гіркий смак і неприємний запах. Екскременти крім усього іншого містять отрути, які згубно позначаються на молодняку сільськогосподарських тварин і птиці. Страждають також і дорослі тварини. Крім того, кліщі є постачальниками бацил і бактерій виділяються з екскрементами.

Амбарний довгоносик - комаха, з жорсткими хітиновими крилами. При рясному розмноженні в зерні злаків можуть потрапити в травний тракт і викликати порушення цілісності слизової оболонки, що призводить до інфікування і, як наслідок, до розвитку різноманітних патологій. Крім того, довгоносик виділяє отруйна речовина - контарідін, що наносить шкоду здоров'ю не тільки молодняку, але й дорослим тваринам.

Гризуни - завжди були і є шкідниками не тільки хлібних злаків, але грубих і соковитих кормів. Миші і щури небезпечні й тим, що здатні поширювати безліч різних інфекційних та інвазійних захворювань, характерних для тварин і людини.

Для попередження зараження кормів комірними шкідниками, необхідно проводити такі заходи як миття складів і сховищ водними розчинами акарицидів та інсектицидів при їх звільненні від зерна і продуктів його переробки хоча б один раз на рік. Регулярно проводити на складах дератизаційні заходи.

З інших шкідників рослинних кормів можна назвати гусениць капустяної і репяной білявок. Вони не тільки вражають надземну частину даних рослин, але і можуть бути з'їдені тваринами. Потрапивши в травний тракт гусениці своїм волосяним жорстким опушенням пошкоджують слизову оболонку рота і шлунково-кишкового тракту, а також отруйні виділення волосків дратують травний тракт. Одним із заходів боротьби з гусеницями - обприскування плантацій кормової і їдальнею капусти, ріпи насиченим розчином солі (на 10 л води береться 800 г солі), що без будь-якої шкоди для рослин, повністю призводить до загибелі гусениць.

Трав'яна попелиця - найчастіше вражає посіви бобових культур, харчуючись їх соками. Поїдаючи вражений корм у домашніх тварин виникають запалення, бульбашкові висипу, кон`юнктивіт. За тиждень до збирання уражені ділянки попелиць обробляють рекомендованими хім. препаратів.


Висновок

Таким чином, найбільший збиток кормів завдають комахи, що пояснюється передусім їх біологічними особливостями, великою кількістю видів, високою плодючістю і швидкістю розмноження. Шкідливі для сільського господарства комахи класифікуються за систематичним принципом і за характером харчування.

Заходи щодо зниження шкодо чинності комах діляться (умовно) на профілактичні - агротехнічні, біологічні і на винищувальні - фізико-механічні, хімічні, біофізичні та біохімічні.

Боротьба зі шкідниками полягає у здійсненні систем заходів, заснованих на раціональному і диференційованому поєднанні різних методів, спрямованих перш за все на вирішення профілактичних завдань.


Список використаних джерел

1. Бєляєв І.М., Шкідники зернових культур нечорноземної смуги, 4 видавництва., М., 1999;

2. Васильєв В.А. і Лівшиць І.З., Шкідники плодових культур, М., 2001;

3. Захаров Л.З., Шкідники польових культур на Південно-Сході, Саратов, 1988;

4. Датіашвілі І.Д., Шкідники кормових культур, СПб., 2003;

5. Яхонтов В.В., Шкідники кормів і боротьба з ними, М., 2001

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:58:29 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:59:26 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Шкідники кормів і заходи боротьби з ними
Екологія рідких тварин України
... Державна Агротехнічна Академія Кафедра: Екологія та охорона навколишнього середовища. Курсова робота На тему: ,, Екологія рідких тварин України"
Пропозиції мають включати наукове обґрунтування необхідності занесення виду тварин чи рослин до Червоної книги України, відомості про його поширення, необхідні заходи щодо ...
Та важлива роль, яку відіграють комахи в житті людини, приносячи їй колосальну користь і величезну шкоду, ставить перед ентомологією найсерйозніші проблеми, що мають виняткове ...
Раздел: Рефераты по экологии
Тип: курсовая работа Просмотров: 8584 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і ...
Дипломна робота "Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство" Зміст Вступ 1. Теоретичні основи формування ...
На уроці теми "Шкідники поля" третьокласники знайомляться з новою ознакою поняття "комахи" - вони довідуються, що комахи проходять такі стадії розвитку: яйце = личинка = лялечка ...
Наприклад, учням у 2 класі необхідно збагнути, що до тварин належать комахи, птахи, звірі, розрізняють дикі та свійські тварини, а у 3 класі, що до тварин належать звірі, птахи ...
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: дипломная работа Просмотров: 15159 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ Кафедра біології ПІДДУБНА ...
Деякі з цих рослин дичавіють і перетворюються на злісні бур"яни, наприклад, чорнощир звичайний, гречка татарська, розрив-трава дрібноквіткова та ін.
Багато адвентивних рослин, легко пристосовуються до найрізноманітніших умов, що забезпечує їм велике поширення майже по всій території; в усякому разі в районах свого найбільшого ...
Раздел: Рефераты по биологии
Тип: дипломная работа Просмотров: 1259 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив
Зміст Вступ Розділ 1. Живлення рослин: суть процесу та його особливості 1.1 Коренева система як орган поглинання та обміну речовин 1.2 Функції ...
При нестачі його порушується синтез вуглеводів (наприклад, знижується крохмалистість бульб картоплі, цукристість цукрових буряків тощо), уповільнюється розвиток рослин (дозрівання ...
80% усіх рослин запилюється комахами і без них різко знижується врожай.
Раздел: Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству
Тип: курсовая работа Просмотров: 11158 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 4.5 Оценка: неизвестно     Скачать
Вивчення ентомофауни річки Горинь в Дубровицькому районі
Зміст Вступ Розділ 1. Огляд літературних джерел Розділ 2. Природно-екологічна характеристика Дубровицького району 2.1 Фізико - географічні особливості ...
Амфібіонтні комахи, личинки яких розвиваються у воді: в швидкотекучих струмках, річках, поблизу яких літають або повзають по рослинах дорослі комахи.
Інші комахи, навпаки, заселяють лише потоки з швидкою течією, так, наприклад, деякі веснянки, вертячки, личинки жуків родини Dryopidae.
Раздел: Рефераты по биологии
Тип: дипломная работа Просмотров: 1870 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Комахи прісних водойм
... державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка Хіміко-біологічний факультет Кафедра екології та охорони природи КОМАХИ ПРІСНИХ ВОДОЙМ Курсова ...
До планктону відносять бактерій, одноклітинних рослин І тварин, багатьох багатоклітинних водоростей, медуз, коловерток, веслоногих, гіллястовусих та деяких інших раків, яйця і ...
До нейстону належить ряд видів бактерій, найпростіших тварин, зокрема джгутикових і деяких видів амеб, деякі раки і комахи (клопи-водомірки, жуки-вертячки, личинки комарів тощо) [8 ...
Раздел: Рефераты по биологии
Тип: курсовая работа Просмотров: 2285 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством
Дипломна робота з теми: Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ...
Американська доктрина розглядає шкоду як будь-яке ушкодження інтересів права, яке захищається, і виділяє такі її види: моральна або психічна (душевні страждання) - приниження, гнів ...
Судова практика розробляє й інші види деліктів, які передбачають, наприклад, відповідальність продавця алкогольних напоїв за шкоду, спричинену п"яним водієм; відповідальність ...
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: дипломная работа Просмотров: 6153 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Сучасне поняття про агроекосистему
Курсова робота з агроекології На тему: "Сучасне поняття про агроекосистему" Зміст 1. Поняття про агроекосистему 2. Рівні організації та типи ...
Людина впливає на умови живлення рослин, тварин за допомогою внесення в ґрунт органічних, мінеральних, бактеріальних добрив, збагаченням ґрунту теплиць С02 поліпшує умови ...
Інший приклад мутуалізму - взаємодія квіткових рослин із тва-ринами-запилювачами (комахами, птахами та ін.), що вигідно не тільки рослинам, а й тваринам-запилювачам, які отримують ...
Раздел: Рефераты по экологии
Тип: курсовая работа Просмотров: 8590 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 3 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно     Скачать
Форми організації навчання природознавству в початковій школі
ДИПЛОМНА РОБОТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Форми організації навчання природознавства в ...
Тварини відрізняються розмірами тіла (наприклад, найбільша з тварин - синій кит - має довжину 30 м і масу 150 т, а найменших тварин неможливо побачити без мікроскопа).
Серед них є довгожителі, наприклад, слони, які живуть 70-80 років, але є й такі, які живуть лише кілька днів - комахи одноденки.
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: дипломная работа Просмотров: 15337 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
... лікування та профілактики демодекозу собак в умовах м. Києва
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ Спеціальність 7.130.501 - "Ветеринарна медицина ...
Перш за все - попередження і ліквідація інфекційних та інвазійних хвороб домашніх тварин, адже ці хвороби приносять значні економічні і моральні збитки господарствам, державі ...
Препарат ципам добре проникає до коренів волосся, що значно полегшує боротьбу з демодекозним кліщем, причому ципамом не обов'язково обробляти всю тварину [20].
Раздел: Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству
Тип: дипломная работа Просмотров: 3808 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Реферат: Шкідники кормів і заходи боротьби з ними (4116)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(156547)
Комментарии (1883)
Copyright © 2005-2017 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru