Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364146
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21695)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Лабораторная работа: Робота з командним рядком Linux

Название: Робота з командним рядком Linux
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: лабораторная работа Добавлен 18:46:31 29 мая 2011 Похожие работы
Просмотров: 2964 Комментариев: 2 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Звіт

до лабораторної роботи №2

на тему «Робота з командним рядком Linux»

з дисципліни «Комп’ютерні системи»

Виконав:

Студент групи СІ-22

Никорчук Володимир

Перевірив:

Хомів Богдан Арсенович

Тернопіль 2011


Мета роботи: ознайомитись з командним рядком та вивчити основні команди операційної системи Linux.

Короткі теоретичні відомості

Інтерфейс командного рядка (англ. command-line interface, CLI) — різновид текстового інтерфейсу користувача і комп'ютера, в якому інструкції комп'ютера даються тільки шляхом введення з клавіатури текстових рядків (команд). Також відомий під назвою консоль. Інтерфейс командного рядка може бути протиставлений системам управління програмою на основі меню, а також різних реалізацій графічного інтерфейсу. Формат виводу інформації в інтерфейсі командного рядка не регламентується; звичайно це простий текстовий вивід, але може бути і графічним, звуковим виводом тощо.

Робота в режимі командного рядка - це документація оболонки bash. Команди man і info дозволяють отримувати доступ до інформації про команди. Навіть якщо ви не знаєте як щось зробити в текстовому режимі Linux, існують можливість дізнатися необхідну команду, не залишаючи робочого місця і текстовий режим відповідно.

Оболонка bash дуже зручний інструмент Linux: багато операцій можна здійснювати швидше, ніж у графічному режимі користувача (GUI). Часто починаючі користувачі забувають або не знають про таку корисної функції як автозавершення команд. Командна оболонка дозволяє не писати команду або адреса — аргумент повністю, а сама добудовує закінчення (при натисканні на клавішу Tab).

Напевно, найбільш частими завданнями, які розв'язуються за допомогою засобів командного рядка Linux є операції з файлами (копіювання, переміщення, видалення файлів і папок). У циклі уроків "Робота в режимі командного рядка Linux" цими операціями приділяється особлива увага і що дуже важливо, розглядаються способи організації посилань на файли в операційній системі Linux. Адже найчастіше, в графічній оболонці створити посилання складніше (якщо взагалі можливо), ніж у текстовому режимі. А створивши посилання в текстовому режимі, ми можемо без проблем користуватися їй в графічному. Звідси випливає, що командна оболонка bash дозволяє організувати зручну роботи в операційній системі Linux.

операційний система linux

Хід роботи

Найбільш часто використовувані команди:

· Файлові команди:

ls - список файлів і каталогів

ls-la - форматований список з прихованими каталогами та файлами

cd dir - змінити директорію на dir

cd - змінити на домашній каталог

pwd - показати поточний каталог

mkdir dir - створити каталог dir

rm file - видалити file

rm-r dir - видалити каталог dir

rm-f file - видалити форсовано file

rm-rf dir - видалити форсовано каталог dir

cp file1 file2 - скопіювати file1 в file2

cp-r dir1 dir2 - скопіювати dir1 в dir2; створить каталог dir2, якщо він не існує

mv file1 file2 - перейменувати або перемістити file1 в file2. якщо file2 існуючий каталог - перемістити file1 в каталог file2

ln-s file link - створити символічне посилання link до файлу file

touch file - створити file

cat> file - направити стандартний введення в file

less file - вивести вміст file

head file - вивести перші 10 рядків file

tail file - вивести останні 10 рядків file

tail-f file - вивести вміст file по мірі зростання, починає з останніх 10 рядків

· Управління процесами:

ps - вивести ваші поточні активні процеси

ps aux - вивести всі процеси

ps aux | grep-v grep | grep-i% name - знайти процес% name (можна використовувати часткове назва)

top - показати всі запущені процеси

kill pid - вбити процес з id pid

killall proc - вбити всі процеси з ім'ям proc

bg - список зупинених і фонових завдань; продовжити виконання зупиненої завдання у фоні

fg - виносить на передній план останні завдання

fg n - винести завдання n на передній план

· Права доступу на файли:

chmod octal file - змінити права file на octal, окремо для користувача, групи і для всіх додавати до них:

4 - читання (r)

2 - запис (w)

1 - виконання (x)

Приклади:

chmod 777 - читання, запис, виконання для всіх

· Пошук:

grep pattern files - шукати pattern в files

grep-r pattern dir - шукати рекурсивно pattern в dir

command | grep pattern - шукати pattern у висновку command

locate file - знайти усі файли з ім'ям file

· Системна інформація:

date - вивести поточну дату і час

cal - вивести календар на поточний місяць

uptime - показати час роботи з моменту включення

w - показати користувачів онлайн

whoami - ім'я, під яким ви залягання

finger user - показати інформацію про user

uname-a - показати інформацію про ядро

cat / proc / cpuinfo - інформація ЦПУ

cat / proc / meminfo - інформація про пам'ять

man command - показати мануал для command

df - показати інф. про використання дисків

du - вивести "вага" поточного каталогу

du-sh каталог - вивести "вага" певного каталогу в human readable вигляді

free - використання пам'яті і swap

whereis app - можливе розташування програми app

which app - яка app буде запущена за замовчуванням

· Архівація:

tar cf file.tar files - створити tar-архів з ім'ям file.tar містить files

tar xf file.tar - розпакувати file.tar

tar czf file.tar.gz files - створити архів tar з стисненням Gzip

tar xzf file.tar.gz - розпакувати tar з Gzip

tar cjf file.tar.bz2 - створити архів tar з стисненням Bzip2

tar xjf file.tar.bz2 - розпакувати tar з Bzip2

gzip file - стиснути file і перейменувати у file.gz

gzip-d file.gz - розтиснути file.gz в file

· Мережа:

ping host - пропінгувати host і вивести результат

whois domain - отримати інформацію whois для domain

dig domain - отримати DNS інформацію domain

dig-x host - реверсивно шукати host

wget file - завантажити file

wget-c file - продовжити зупинене завантаження

nmap-v-A scanme.nmap.org - сканувати вузол

На рисунку 1 зображено декілька команд, і безпосередньо робота з командним рядком Linux:

Рисунок 1

Висновок: на даній лабораторній роботі я ознайомився з командним рядком Linux, та вивчив його основні команди.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:48:32 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:52:34 29 ноября 2015

Работы, похожие на Лабораторная работа: Робота з командним рядком Linux
Глобальні інформаційні мережі
ОСНОВИ РОБОТИ В ОС UNIX Операційна система - це набір програм, який керує комп'ютером, здійснює зв'язок між користувачем і комп'ютером, і забезпечує ...
Існують також команди, які не відповідають цим параметрам, наприклад команда tar, але вони розглядаються окремо.
Щоб отримати перелік усіх директорій і файлів у директорії root, введіть командний рядок:
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: учебное пособие Просмотров: 1244 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Мова програмування Assembler
Лекція 1 Вступна лекція 1. Загальний огляд дисципліни 2. Основні аспекти створення системних програм 3. Типи мов програмування: інтерпретатори ...
Для запуску макроасемблера з використанням підказок необхідно ввести командний рядок, що містить тільки ім'я макроасемблера MASM зі специфікацією підзаголовку, якщо вона потрібна.
Якщо ви як частину імені файлу вказуєте маршрут, то спочатку робиться спроба пошуку по даному маршруту, а потім Турбо Асемблер виконує пошук у каталогах, заданих у параметрах ...
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: учебное пособие Просмотров: 5035 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Операційна система Linux
... університет будівництва і архітектури Кафедра інформаційних технологій Операційна система Linux Виконав: Кирилов М.Ю. студент групи: КН-13
Linux забезпечує повний набір протоколів TCP / IP для роботи в мережі, включаючи драйвери пристроїв для багатьох популярних карт Ethernet, SLIP (Serial Line Internet Protocol ...
Найбільш популярна оболонка - це GNU Bourne Again Shell (bash), тобто варіант Bourne shell, що включає багато сучасних властивостей і можливостей, таких як управління роботами ...
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Просмотров: 458 Комментариев: 3 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно     Скачать
Операційна система LINUX. Команди
РЕФЕРАТ На тему: "Операційна система LINUX. Команди" Linux - це операційна система, яка створена на основі загальновідомої системи Unix. Якщо Unix має ...
Знайомство із структурою каталогів операційної системи Linux, правами доступу до файлів і каталогів, практичне засвоєння основних команд Linux для роботи із файлами і каталогами.
f FILE - зразок для пошуку береться у першому рядку із файла FILE;
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: реферат Просмотров: 576 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Linux
Краткая история Linux - многозадачная и многопользовательская операционная система для бизнеса, образования и индивидуального программирования. Linux ...
Linux - многозадачная и многопользовательская операционная система для бизнеса, образования и индивидуального программирования.
Программу RAWRITE.EXE можно взять на многих Linux FTP-серверах, включая sunsite.unc.edu, в каталоге /pub/Linux/system/Install/rawrite
При перекачке Linux необходимо использовать режим перекачки двоичных файлов (для большинства FTP-клиентов это команда "binary")
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Просмотров: 1787 Комментариев: 5 Похожие работы
Оценило: 6 человек Средний балл: 4 Оценка: 4     Скачать
Віртуальний комп'ютер (система VMware)
... ютер" 2. Інсталяція системи віртуальних машин 3. Установка ліцензії на використання VMware 4. Створення віртуальної машини 5. Перший сеанс роботи на ...
Їх основна ідея проста - створити емулятор Windows, що працює під Linux і дозволяє запускати програми цієї ОС.
Якщо на базовому комп'ютері встановлено пакет Samba, то окремі каталоги на дисках віртуального комп'ютера vmware, що працює під Windows, можна монтувати в файловій системі Linux на ...
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Просмотров: 1708 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Адміністрування комп"ютерних мереж
Міністерство освіти і науки України ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ Реєстраційний № Дата _ КУРСОВА РОБОТА ...
Якщо на кожній робочій станції запущений сервер Telnet, ви можете на них виконувати практично всі операції, доступні з командного рядка: підключати і відключати мережеві диски ...
Навігація по каталогах файлової системи, тобто зміна поточного каталогу - відбувається при натисненні мишкою на імені каталогу, кожний з яких відмічений символами [DIR].
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Просмотров: 1884 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 3.5 Оценка: неизвестно     Скачать
Операційна система Windows
Контрольна робота З дисциплiни: Інформатика та комп"ьютерна техніка За темою (роздiлом навчального плану) Прізвище,ім"я, по батькові студента Данiщук ...
Спілкування користувача з DOS здійснюється шляхом завдання команд в командний рядок.
2) Завантажувач (Boot Record) і інші системні області на жорсткому диску (таблиця розміщення файлів File Allocation Table, таблиця розділення жорсткого диска на логічні диски ...
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: контрольная работа Просмотров: 2873 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Комп"ютерна технологія графогеометричного моделювання. Взаємозвязок 2D ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ "ІНЖЕНЕРНА І КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА" НА ТЕМУ "КОМП"ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ГРАФОГЕОМЕТРИЧНОГО ...
Команда може бути введена тільки в той момент, коли в вікні командних рядків висвічується Command:
Команди малювання можуть бути введені в командний рядок або вибрані з меню Draw (Рисование) чи панелі інструментів Draw.
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Просмотров: 183 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Файлові менеджери ОС Windows
Вступ Сучасний стан розвитку суспільства характеризується різким зростанням інформаційних потоків не тільки в засобах масової інформації, але й у ...
Розглянемо вікно програми WC, яке містить панель інструментів, два робочі вікна (панелі) з рядками заголовків і статусу, засоби для активізації дисків, вертикальні смуг ...
Для швидкого пошуку файлу у всіх каталогах на диску слід натиснути Alt+F7 і набрати ім'я файлу в першому рядку вікна Find file.
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Просмотров: 3576 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Лабораторная работа: Робота з командним рядком Linux (672)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(156391)
Комментарии (1882)
Copyright © 2005-2017 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru