Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364150
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21697)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3463)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20645)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Зовнішня політика сучасної Росії

Название: Зовнішня політика сучасної Росії
Раздел: Рефераты по международным отношениям
Тип: реферат Добавлен 15:45:09 03 мая 2011 Похожие работы
Просмотров: 840 Комментариев: 2 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Зовнішня політика сучасної Росії

Зміст

Вступ

1. Основні етапи еволюції теорії зовнішньої політики сучасної Росії

2. Політична практика сучасної Росії

3. Загрози в зовнішньополітичних відносинах

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Зовнішня політика держави належить, як відомо, до однієї з найскладніших сфер діяльності. Але так само, як у випадку з внутрішньою політикою, ефективність цієї діяльності у величезній мірі залежить від її реалістичності, цілеспрямованості і послідовності. Всі ці характеристики значною мірою закладаються вже на етапі вироблення теорії політики, що приймає в кінцевому рахунку форму доктрин, концепцій, конкретних програм і т.д.

Але якою б досконалою і вивіреною не була теорія, практична політика завжди буде від неї відрізнятися, оскільки жодна теорія не здатна врахувати всі ті конкретні проблеми, які ставить життя. Незважаючи на це не можна не визнати справедливість виразу "Немає нічого практичніше гарну теорію" і не віддати належне високій ролі хорошої стратегії. Без реалістичною фундаментальної теорії практика просувається вперед на дотик, як би наосліп, знаходиться в необмеженій владі методу "проб і помилок". Тому, перш ніж розглянути питання, пов'язані з еволюцією практики зовнішньої, політики сучасної Росії, розглянемо, як в останні роки відбувалося становлення теорії цієї діяльності.

1. Основні етапи еволюції теорії зовнішньої політики сучасної Росії

Інтенсивний пошук нової зовнішньополітичної концепції (про теорію на цьому етапі говорити ще не доводиться) Росії почався незабаром після розпаду СРСР і здобуття нею повного суверенітету. Перша спроба сформувати та подати її світу була зроблена Президентом Росії Б. Єльциним вже 31 січня 1992 р. виступила в цей день на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН перед главами держав і урядів 15 країн - членів цієї Ради, російський Президент запропонував перетворити програму Стратегічної оборонної ініціативи (СОІ) у міжнародний проект з урахуванням технологічних розробок оборонного комплексу Росії. У результаті такого об'єднання могла б бути створена глобальна система космічної захисту. Заявивши, що Росія розглядає США та інші західні держави не тільки як партнерів, але, швидше, як союзників, Б. Єльцин висунув цілу низку ініціатив. Він запропонував, зокрема, створити механізм швидкого реагування, який міг би бути оперативно задіяний Радою Безпеки ООН в будь-якому районі планети, де виникає загроза миру і стабільності. "Ми, - говорив президент Росії у промові на засіданні РБ, - виключаємо будь-яке підпорядкування зовнішньої політики ідеологічним доктринам, її самодостатній характер. Наші принципи прості і зрозумілі: верховенство демократії, прав і свобод людини, законності та моральності".

Виступу російського Президента в РБ ООН передувало його спеціальне Послання Генерального секретаря ООН Бутрос Галі. У ньому було викладено основні напрямки російської політики в області скорочення озброєнь та роззброєння: стратегічних наступальних озброєнь, тактичної ядерної зброї, протиракетної оборони та космосу, заборони випробувань ядерної зброї та заборони виробництва розщеплюються, для цілей зброї, нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, звичайних озброєнь, хімічної і біологічної зброї, оборонних бюджетів, конверсії військового виробництва. Двома тижнями пізніше міністр закордонних справ Росії А. Козирєв виступив у Женеві на конференції з роззброєння і в Комісії ООН з прав людини, роз'яснивши і доповнивши пропозиції Б. Єльцина, що містилися у згадуваному вище його Посланні Генеральному секретарю ООН.

Паралельно з виконавчими структурами влади над зовнішньополітичною доктриною працювали і в представницьких владних органах. У результаті вже в кінці лютого 1992 світ побачила паралельна, точніше кажучи, альтернативна зовнішньополітична концепція. Це була концепція Верховної Ради Росії. Виступаючи на науково-практичній конференції в МГІМО "Перетворена Росія в новому світі" голова Верховної Ради Р. Хасбулатов виклав її основні аспекти. У конференції брали участь також Є. Примаков, що був тоді генеральним директором зовнішньої розвідки Росії, А. Козирєв, міністр закордонних справ, і інші державні діячі.

Зміст концепції Р. Хасбулатова багато в чому збігався з головними положеннями президентської доктрини. Обидві виходили з відмови зовнішньої політики нової Росії від біполярності, тобто від звичного поділу світу на дві протиборчі світові суспільні системи; обидві декларували відмову від переважної опори на військову силу як засіб зовнішньої політики, обидві визнавали важливість "формування в Росії дієздатної економіки", "допомоги національній промисловості, національному підприємництву загалом у виході на зовнішні ринки і т.д. Обидві концепції визнавали також важливість для нової Росії дружніх та конструктивних відносин з США, країнами Європейського Співтовариства, Японією, Китаєм, Індією, Туреччиною та іншими державами.

Однак в концепціях Б. Єльцина і Р. Хасбулатова містилися не тільки однакові або співзвучні підходи, але й помітні відмінності, що явно вказувало не тільки на розбіжності, але і на певне протистояння між двома гілками влади. Так, у концепції голови Верховної Ради особливо акцентувалися ті напрями зовнішньої політики Росії, які були традиційними для СРСР у минулому, а саме відносини з країнами Центральної та Південно-Східної Європи і, зокрема, з країнами, що входили у свій час в РЕВ і ОВД. Арабський Схід і Азія і Африка також згадувалися як особливо важливі напрямки зовнішньої політики нової Росії. На думку Р. Хасбулатова, цього вимагали геополітичні міркування і економічні інтереси Росії. У концепції Хасбулатова, крім того, мова йшла також про перевагу та пріоритетності відносин з державами - членами СНД і країнами, що межують з СНД.

Концепція виконавчої влади, навпаки, припускала помітну переорієнтацію зовнішньої політики Росії на США і інші країни Заходу.

Практика наступних років показала, що "проамериканська" і "прозахідна" зовнішня політика Росії не виправдала себе в очікувалася ступеня і ще раз підтвердила ту істину, що в силу багатьох об'єктивних причин ця політика повинна бути різно векторної і різно характерної. Ця обставина була врахована на наступних, більш високих стадіях роботи над зовнішньополітичною концепцією Росії.

У кінці квітня 1993 розпорядженням Б. Єльцина був затверджений документ під назвою "Основні положення концепції зовнішньої політики Російської Федерації". У його підготовці брала участь група висококваліфікованих експертів від МЗС, МЗЕЗ, Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, апарату Ради Безпеки і двох комітетів Верховної Ради - за міжнародними справах і зовнішньополітичним зв'язків, а також з питань оборони і безпеки. Керував цією роботою голова Міжвідомчої зовнішньополітичної комісії Ради Безпеки Юрій Скоков. Документ пройшов всю процедуру погодження та затвердження в рамках нового механізму підготовки і прийняття зовнішньополітичних рішень. Він був схвалений Міжвідомчої зовнішньополітичної комісією і затверджений на засіданні Ради Безпеки країни.

Концепція, як відзначали її творці, розроблялася виходячи з "життєво важливих інтересів країни і її громадян", а не з ідеологічних установок або пристрастей тих або інших сил у російському суспільстві. У числі цих інтересів - "забезпечення процесів формування державності Російської Федерації та захист її територіальної цілісності, створення умов для забезпечення стабільності і незворотність політичних та економічних реформ; активне і повноправна участь Росії в будівництва нової системи міжнародних відносин, в якій їй було б забезпечено гідне місце".

2. Політична практика сучасної Росії

Одним з головних політичних кроків є зближення з НАТО, як майбутнього прообразу єдиних збройних сил ЄС. Але ми повинні працювати саме в "двадцятці", оскільки є ризики і з боку, ново вступили до ЄС країн - Польщі, Чехії, які несуть стару ідеологію і можуть перешкодити Росії.

Непогано б створити політичну консультативну групу Росія - ЄС - США, яка буде працювати незалежно від зміни президентів, оскільки Росії, щоб відновитися необхідно близько 50 років. Якщо ця зовнішньополітична система проіснує 50 років можна говорити, що Росія збережена. Ризики Проведення політики "збереження і розвиток" пов'язане з низкою ризиків, що криються перш за все всередині нашої країни, і можуть завадити відновленню Росії як великої держави.

Перш за все, це радикальні політичні і суспільні рухи, наприклад КПРФ як носій ідеології "старої держави" (за сталінської моделі напружуються всі ресурси країни для ривка і протистояння). Китайська проблема, хоча можна спробувати поставити Китай в те ж положення, в якому знаходитися ЄС по відношенню до Росії і США, можливий неуспіх цієї політики - Китай уже вважає себе великою державою, що володіє збройними силами. До речі, не дарма лідери КПРФ так активно закликають до китайського досвіду, це ризики одного поля. Є ще одне питання - наскільки довго Росія буде їм потрібна? А це залежить від самої Росії, її зовнішньої політики, головне знати і розуміти наші цілі.

Особливу тривогу викликає ситуація навколо Грузії. Напад на яку неприпустимо з точки зору підрахунку наших плюсів і мінусів. У результаті (стратегічному підсумку) ми програємо. А з проблемою переходять кордон бойовиків розбереться Федеральна прикордонна служба. Російський кордон весь час хтось турбує, але не починати ж через це війну?

Президент Путін може розгубити весь свій зовнішньополітичний багаж через цієї ситуації. Вирішувати проблему бойовиків можна тільки помінявши політичний режим у Тбілісі на більш сприятливий для нас.

Гарантії тільки монарх може забезпечити спадкоємність політики "збереження і розвиток". Тому присутність Глави Російського Імператорського Дому з офіційним статусом на території Росії є гарантія того, що, в крайньому випадку, ця політика може бути продовжена майбутніми російськими імператорами. Інший гарантією, є побудова громадянського суспільства, "вирощування" у його середовищі нових політиків, вихованих на ідеології "великої держави-посередника" та політики "збереження і розвиток". Тільки з цього середовища і повинні з'являтися нові управлінці. Наявність громадянського суспільства дозволить нам згладити і проблему радикалізму.

3. Загрози в зовнішньополітичних відносинах

Зовнішня політика Росії при Путіні - це логічне продовження політики Єльцинського режиму. Різниця лише в тому, що їй доводиться діяти в умовах, коли ліміт можливих подальших поступок Заходу скорочується, як шагренева шкіра, що робить необхідним для російської дипломатії проявляти більшу гнучкість і спритність, показну твердість і винахідливість, ширше використовувати в своїх цілях методи інформаційного прикриття і пропаганди, залучати під виглядом "професіоналів" доморощених і чужоземних фахівців для обдурення народу і паралізації його волі. Треба відразу сказати, що чималу допомогу російському істеблішменту надають у цій справі Зюганова, які в прагненні наблизитися до влади вже рік, як "роздумують" над тим, чи відповідає зовнішня політика Путіна національним інтересам Росії, всіляко намагаються вигородити президента і списати всі його очевидні огріхи в цій області на уряд і МЗС, приписати собі те, що вони вважають "досягненнями зовнішньої політики президента".

Як же насправді формується зовнішня політика Росії на її нинішньому етапі? Цілком очевидно, що найбільший вплив на її проведення продовжують надавати прозахідні угруповання, ті, що в адміністрації президента, уряді, Раді Безпеки, в МЗС, в економічних, військових, наукових та інших відомствах з часів Горбачова і контрреволюційного перевороту 1991 р. Ним як би протистоять з більшим чи меншим успіхом групи вболівальників "національних інтересів Росії", набраних президентом в основному з числа колишніх високопоставлених діячів КДБ, які зрадили Радянську Батьківщину, а зараз під виглядом "патріотів" намагаються опанувати ключовими позиціями у владі. Зрозуміло, що обидва ці угруповання, які в різних іпостасях називаються ще й "московськими" і "петербурзькими", прямо або побічно відображають інтереси компрадорського і національного капіталу Росії.

Не дивно, що при такому положенні справ зовнішня політика Росії, будучи до того ж пов'язаної цілком певними зобов'язаннями щодо партнерства з США і НАТО і постійно піддається з їхнього боку тиску, а то і неприкритим загрозам, відрізняється крайньою неврівноваженістю, а вживаються нею акції на міжнародній арені часто-густо мають досить суперечливий і двозначний характер. Було б, однак, глибокою помилкою не бачити при всьому цьому її антинародного, про імперіалістичного і капітулянтського характеру.

Це особливо наочно проявилося в ратифікації Державною Думою з подачі президента і уряду Договору СНО-2. Детальна оцінка цього дійства, як акту національного зрадництва, дана в Заяві ЦК ВКПБ та Всесоюзного інформаційного центру з питань боротьби проти імперіалізму і неоколоніалізму (ВІЦ) від 14 квітня 2000 Минулий після цього період показав правильність наших оцінок.

зовнішня політика росія

Недавні пропозиції Росії (кінець лютого ц. р.), спрямовані США і містять план створення європейської нестратегічної ПРО, яка передбачає захист від ракет меншої і середньої дальності в обмін на відмову США від виходу з договору щодо ПРО від 1972 р., як і слід було очікувати, були Вашингтоном проігноровані. Більше того, вони були витлумачені таким чином, що Росія, загалом, тепер визнає небезпеку нанесення ракетних ударів по Європі країнами-"ізгоями", а значить тим самим, як би послаблює своє заявлене раніше категоричне неприйняття планів будівництва НПРО США. Так само нова адміністрація США ігнорує заяви російських військових про можливості адекватних заходів, якщо США вийдуть з Договору по ПРО від 1972 р. Взято чітко виражений курс на зведення системи НПРО, і Вашингтон лише шукає шляхи до втягування Росії в переговори, сподіваючись, і не без підстави, так чи інакше змусити її змиритися з цим рішенням.

Не можна пройти і повз той факт, що в останні місяці Росія повністю нормалізувала свої відносини з НАТО, порушені після американської агресії в Югославії в березні 1999 р. Відкриття в Москві Інформаційного Центру НАТО в лютому ц. р. як би завершило цей процес, що з захопленням було прийнято про західно налаштованими колами в Росії.

У всіх своїх контактах на Заході і Сході президент РФ проявляє виняткову обережність, щоб ненароком не зачепити США. І не випадково, що в Концепції зовнішньої політики РФ, підписаній Путіним у липні 2000 р., йдеться про прагнення Росії до "збереженню створилася протягом майже 10 років інфраструктури російсько-американського співробітництва", про прагнення стосовно США "не допускати пауз у відносинах, збоїв у переговорних процесах щодо основним політичним, військовим та економічних питань".

Висновок

Важливим (якщо не найважливішим) моментом у зовнішній політиці Росії минулого року було прагнення "перейти до формули, більш відповідає і статусу Росії у світі, і нашим національним інтересам: рівноправне партнерство". Такий підхід приніс свої результати. "На глобальному рівні - через очевидне зміцнення наших позицій в" великій вісімці". Потужним" союзником "Росії, що сприяє утвердженню почав рівноправності у відносинах з провідними державами світу служить об'єктивна тенденція до формування багатополярного світу. Це означає, що" у Росії з'являється широке поле для маневру, для багато векторної дипломатії".

Другий новий акцент зовнішньої політики Росії останнього року - це "лінія на диверсифікацію міжнародних зв'язків Росії. Така країна, як Росія, не може ходити на одній," західної нозі. Диверсифікація зовнішньополітичних зв'язків вже принесла свої плоди. Вона призвела до просування у відносинах з КНР (від рівноправного партнерства до довірчого, причому зі стратегічною перспективою взаємодії в XXI ст.), З Індією. Після застійного перерви намітився прогрес у відносинах з латиноамериканськими країнами.

Підводячи підсумок аналізу питання про теорії зовнішньої політики сучасної Росії, слід зазначити, що за минулі з січня 1992 місяці і роки, коли була зроблена перша спроба представити країні і світу зовнішньополітичну доктрину нової Росії, і до середини 2002 р. було сформульовано декілька концепцій, помітно відрізняються один від одного. Кожен поворот у політичному житті всередині країни, зміна співвідношення сил у ній, кожна значна зміна в міжнародних відносинах відбивалися на утриманні доктрини зовнішньої політики Росії. У кінцевому рахунку зовнішньополітична концепція середини 2002 р. виявилася вельми відрізняється від всіх попередніх. Стаючи більш реалістичною і більш зорієнтованою на національні та державні інтереси Росії, вона разом з тим стає більш різно векторної і більш жорсткою.

До такого висновку можна віднести те, що на нинішньому етапі, на відміну від першого, тобто від етапу 1992-1993 рр., законодавча влада РФ вже практично не бере участі у формуванні зовнішньополітичної концепції країни. Невелика участь в подібного роду діяльності та різних партій чи рухів, за винятком тих з них, які реально претендують на владу. Але і їх активність у цій області обмежується в основному передвиборними кампаніями.

Неупереджений аналіз підводить до ще одного висновку. Сенс його в тому, що, оскільки перехідний період в Росії не закінчився, розстановка політичних сил раз у раз змінюється і нова система міжнародних відносин теж ще тільки складається, остільки потрібно ще не одне оновлення зовнішньополітичної концепції Росії.

Список використаної літератури

1. Зовнішня політика Росії. - М., 1999

2. Зовнішня політика Росії. Збірник документів. - М., 1997

3. Незалежна газета. 1997.29 квітня.

4. Про сучасну міжнародній обстановці і зовнішній політиці правлячих кіл Росії. // Пропаганда. № 3, 2002

5. Протопопов А.С. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики Росії 1648-2000. Підручник " [БОЛЕРО]., 2001.

6. Протопопов А.С. Козьменко В.М. Історія міжнародних відносин і зовнішній політики Росії від Вестфальського миру до наших днів (підручник). - М., 2002

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:17:32 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:38:28 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Зовнішня політика сучасної Росії
Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\
ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ "МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ" 1 Характеристика базових теоретичних підходів до визначення міжнародної торгівлі. 2 ...
-особл-ті торг.процесів(вивіз тов-в;лідерство Англії;випередження темпів зрост-я св. товарообігу порів-но з рос-
на які(разом з Китаєм)припад.1/4 св.тов.Т.Серед кр-н з пере-хід-ю ек-ю найб.розв-ся зовн.Т Китаю.За 79-98рр. середньорічн.ріст екс.-імп. оп-й склав 16,5%,що значно перевищ.темпи ...
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: шпаргалка Просмотров: 1020 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Шпоры по Госам МСХА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 1. Эк теория и ее структура. Она состоит из общих основ эк теории, микрои макроэкономики и интерэкономики (мировой экономики). В ...
Осня цель СП - созд-е потенциала для выжив-я пред-я в усл-ях динамично измен-ся внеш и внут среды, порождающей неопр-сть перспективы.
Группы хар-тик чувст-ти:
Раздел: Остальные рефераты
Тип: реферат Просмотров: 2892 Комментариев: 5 Похожие работы
Оценило: 4 человек Средний балл: 3.3 Оценка: неизвестно     Скачать
Вопросы,ответы и шпоры по общепрофессиональным экзаменам
1. Основные экономические вопросы развития общества и их решение в обществах с различной организацией национального хозяйства. Конечной целью ...
Административно-командная система Обществ. (реал. госуд-ая) собств-сть практически на все эконом. ресурсы, сильная монополизация и бюрократизация экономики, централиз., директивн ...
Износ-потеря ОС физ. качеств или утрата тех.-эконом. св-тв, = стоимости.
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: шпаргалка Просмотров: 5416 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Физиология спорта
" Q S R T Р 0. ЭКГ, отведения, используемые для ее регистрации. Основные пока-затели ЭКГ и их связь с сердечным циклом. Изменение показателей ЭКГ при ...
- Собственно-силовые (тяжелая атле-тика), сила направлена на преодоле-ние массы, а ускорение изменяется мало.
Гиперфункция - чрезмерная активно-сть деятельности желез внутр. сек-реции, гипофункция - ослабление активности.
Раздел: Рефераты по физкультуре и спорту
Тип: реферат Просмотров: 2509 Комментариев: 6 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ ...
Кольцом называется числ. множ. На котором выполняются три опер-ии: слож, умнож, вычит. Полем наз. Числ множ. На котором выполняются 4 операции: слож ...
1. ѭ(a+b)=ѭ(a)+ѭ(b). 2. ѭ(ѭa)=ѭѭ(a). Если бы лин-е отоб-е u на v было бы биективным, то тогда его наз-и бы изоморфизмом вект-х прост-в. Мн-во всех лин-х отображ-й прост-ва u в v ...
Полем наз. числ множ. на котором выполняются 4 операции: слож, умнож, вычит, деление (кроме деления на 0). Св-ва полей.
Раздел: Рефераты по математике
Тип: реферат Просмотров: 3494 Комментариев: 3 Похожие работы
Оценило: 3 человек Средний балл: 3 Оценка: неизвестно     Скачать
Билеты и ответы по туризму и экскурсиям
БИЛЕТ № 1 Школы научного управления: общая характеристика, значение для сферы сервиса и туризма. Порядок образования туристской фирмы. Туристский ...
Поскольку опас-сть возникновения конфликта в связи с планируемой по-авкой зенитного комплекса С-300 могла сорвать турист-лй сезон, президент Кипра принял решение об изменении повий ...
В самом большом водном развлекательном парке Южного полушария "Мир моря" можно увидеть выступления дельфинов и морских ко^ тиков, познакомиться с такими редкими животными, как киты ...
Раздел: Рефераты по туризму
Тип: реферат Просмотров: 11943 Комментариев: 21 Похожие работы
Оценило: 20 человек Средний балл: 4.2 Оценка: 4     Скачать
Шпаргалки по учету, анализу и аудиту в РБ
Вопрос 1. Предмет, метод методика АХД Под анализом понимают метод исследования состояний в разложении явлений, предмета или отложения на составные ...
ФОа=К*Тед*СВ/ОПФа,
Л-сть - это готовность и скорость, с которой ТА м/б превращены.
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: реферат Просмотров: 4800 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Шпаргалки к госэкзаменам по Банковсому Делу
Банковская система РФ. (2) БС - форма орг-ции ф-нирования в стране специализированных кред. уч-ий, сложивш. исторически закреплена законами. Понятие ...
1) ак-вы, не приносящ. доход (ден.ср-ва, кор.сч. в др. банках, ФОР (фед.обяз.рез), ОС, немат ак., дебиторы, ср-ва в расчетах, использ-е ср-в бюдж. и внебюд. фондов, финансирование ...
В 95г. начался выход рос. корпор. ц.б. на внешние фондовые рынки через механизм депозитарных расписок (АДР).
Раздел: Рефераты по банковскому делу
Тип: реферат Просмотров: 1515 Комментариев: 5 Похожие работы
Оценило: 4 человек Средний балл: 4.5 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Реферат: Зовнішня політика сучасної Росії (219)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(151393)
Комментарии (1844)
Copyright © 2005-2016 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru