Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364150
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21697)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3463)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20645)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Учебное пособие: Ділові папери. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення

Название: Ділові папери. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: учебное пособие Добавлен 17:43:11 16 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 2039 Комментариев: 2 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Ділові папери. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення

Вимоги до ділових паперів

1. Ділові папери складаються за єдиною формою.

2. Діловим паперам властива ясність, точність, стислість викладу.

3. Дієслівні форми в цих паперах часто замінюються віддієслівними іменниками (замість прошу дозволити - прошу дозволу ).

4. Числівники пишуться цифрами, за винятком грошових документів (рахунок, розписка, доручення).

5. Непохідні прийменники нерідко замінюються похідними прийменниками внаслідок, у зв’язку, згідно (замість за наказом - згідно з наказом, замість через недостачу - у зв’язку з недостачею ).

6. Особовий займенник ВИ, як форма ввічливого офіційного звертання до однієї особи, пишеться з великої букви.

7. Порядок слів у простих реченнях прямий.

8. Часто вживаються неповні і безособові речення із значенням наказовості (необхідно сприяти, доручити членам гуртка).

9. Підрядні причини і наслідку замість сполучника тому що приєднуються звичайно сполучниками внаслідок того, що; у зв’язку з тим, що; так як.

Таким чином, лише завдяки стандартним словам і виразам документи стають недвозначними й чіткими.

Документ - основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини

Розписка - це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.

Має довільну форму.

Реквізити:

— назва виду документа (розписка);

— посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку;

— кому дається розписка;

— у чому конкретно дано розписку (обов’язково слід вказати точне найменування матеріальних цінностей, предметів, інструментів);

— на підставі якого розпорядження чи документа одержано цінності;

— дата й підпис одержувача цінностей.

Дата пишеться за таким зразком:

11 вересня 2013 року

Грошові суми пишуться цифрами, а в дужках - словами:

в сумі 600 (шістсот) грн.

Зразок

Р О З П И С К А

Я, Іваненко Ірина Василівна, одержала від Кирилової Тетяни Іванівни 70(сімдесят) гривень. Зобов’язуюсь цю суму повернути 11жовтня 2013 року.

11 жовтня 2012 рік Іваненко (підпис)

Засвідчення: Підпис Іваненко І.В. засвідчую

Заст.директора Прохоров П.П.

Доручення - це документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії.

діловий папір доручення розписка

Група Призначення

1. Офіційні (оформляє установа)

а) разові

б) спеціальні

в) загальні

На виконанняодноразової дії (найчастіше це отримання товарно-матеріальних цінностей)

Надає повноваження службовій особі на здійснення однотипних вчинків: на представництво в органах суду, на здійснення транспортних, господарських і банківських операцій у межах певного періоду часу

Надає право здійснення операцій, пов’язаних з управлінням майном

2. Особисті (склад. окремими особами) Надання повноважень однієї особи іншій (право на одержання заробітної плати, поштового переказу ін.)

Реквізити (особистого доручення):

— назва виду документа (доручення);

— прізвище, ім’я, по батькові особи, що видала доручення;

— прізвище, ім’я, по батькові особи, що їй видане доручення (довіреної особи);

— термін дії документа;

— дата складання, підпис особи і довірителя;

— засвідчення підпису організацією, де працює, навчається тощо довіритель.

Р О З П И С К А

Я, Іваненко Ірина Василівна, одержала від Кирилової Тетяни Іванівни 70 (сімдесят) гривень. Зобов’язуюсь цю суму повернути 11жовтня 2013 року.

11 жовтня 2012 рік Іваненко (підпис)

Засвідчення: Підпис Іваненко І.В. засвідчую

Заст.директора Прохоров П.П.

Д О Р У Ч Е Н Н Я

Я, Григоренко Іван Кирилович, доручаю Близнюк Тамарі Степанівні одержати в касира управління належну мені зарплату за травень 2012 р.

Доручення дійсне до 2 жовтня 2012 року.

30.04.12 р. Григоренко

Підпис інженера Григоренка І.К. засвідчую:

Начальник управління виробничо-

технологічної комплектації (підпис) П.М.Петренко

30.04.12 р.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:08:50 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:04:55 29 ноября 2015

Работы, похожие на Учебное пособие: Ділові папери. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення
... відносини між нотаріальними органами та юридичними і фізичними особами
ЗМІСТ ВСТУП І. Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення 1.1 Поняття нотаріальних дій 1.2 Місце і строки вчинення нотаріальних дій 1.3 ...
Нотаріус повинен пересвідчитися, що саме ця особа є заінтересованою особою і саме відносно неї вчиняється нотаріальна дія.
24 жовтня 1995 року Ощадбанком України, відділення 5395/0522, і одержати акції, виписані на ім'я Пластовця Артура Олександровича.
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: курсовая работа Просмотров: 185 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Основи інтелектуальної власності
ББК 67.9 (4УКР)304 Д96 УДК 347.78 (477) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних ...
У світовій практиці документ, що засвідчує охорону промислового зразка, може зватися свідоцтвом про реєстрацію або патентом.
Для її отримання особа, яка бажає одержати патент і має на це право, повинна подати до Установи правильно оформлену заявку на видачу патенту на промисловий зразок [24].
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: книга Просмотров: 7550 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Правознавство
Міністерство освіти і науки України Луцький національний технічний університет Правознавство Конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та ...
Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги ...
Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за ...
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: учебное пособие Просмотров: 676 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового ...
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Факультет післядипломної освіти Центр підготовки ...
обслуговування, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування у встановленому порядку; 15) надавати покупцю товарів за його вимогою чек ...
Відповідно до положень Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", ліцензія - це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на ...
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: дипломная работа Просмотров: 2919 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 3 Оценка: неизвестно     Скачать
Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
Міністерство освіти і науки України Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Кафедра кримінального права України № 2 Курсова ...
... висновку, що у більшості гомосексуальних чоловіків в дитинстві були погані відносини з батьком або ж батько довгий час був відсутнім, тобто дитина виховувалась тільки матір"ю. Інші ...
Мужолозтво, лесбіянство або інші дії сексуального характеру варто визнавати зробленими групою осіб не тільки в тих випадках, коли декількома особами відбувається одна із зазначених ...
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: курсовая работа Просмотров: 810 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Винахід та корисна модель: поняття, патентування
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Чорноморський державний університет ім. П. Могили Факультет комп"ютерних наук Кафедра комп"ютерних технологій ...
Дія патенту на винахід, корисну модель та промисловий зразок може достроково припинитися повністю або частково з двох підстав:
документ, який засвідчує подання заявки на винахід (корисну модель) до Укрпатенту (розписка про прийняття заявки, рішення про встановлення дати подання заявки, повідомлення про ...
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: реферат Просмотров: 12683 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
шпори з цивільного права України
1. Порядок припинення юридичної особи. Юридична особа припиняє свою діяльність досягненням мети. Формами припинення є ліквідація та реорганізація. НПА ...
Протиправна поведінка в договірних чи недоговірних відносинах може викликати неможливість одержання доходів, які особа за звичайних обставин, коли б не сталося правопорушення ...
Вони мають право одержати спадщину лише за умови, коли їх мати чи батько (відповідно дід або баба), які мали право на спадщину, померли ще до її відкриття.
Раздел: Рефераты по гражданскому праву и процессу
Тип: шпаргалка Просмотров: 10055 Комментариев: 6 Похожие работы
Оценило: 11 человек Средний балл: 3.1 Оценка: 3     Скачать
Секретар керівника
Математичні формули (а=b)2 = a2 = 2ab + bІ a - b = (a - b) (a + b) (a = b)і = аі = 3аіb + 3аbі = bі аі = bі = (a = b) (аі = ab + bі) (a + b + c)І = аі ...
Я, Большаков Станіслав Олегович студент групи ЕК-00-2 доручаю старості групи ЕК-00-2 Рогову Олександру Сергійовичу одержати в касі належну мені степендію за жовтень у зв"язку з ...
Протокол укладає офіційна, компетентна особа, що засвідчує тієї чи інший факт.
Раздел: Рефераты по управлению
Тип: реферат Просмотров: 2558 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Учебное пособие: Ділові папери. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення (2024)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(151109)
Комментарии (1843)
Copyright © 2005-2016 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru