Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364146
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21695)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Учебное пособие: Правопис. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа

Название: Правопис. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: учебное пособие Добавлен 07:41:58 02 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 7077 Комментариев: 3 Оценило: 3 человек Средний балл: 4.3 Оценка: неизвестно     Скачать

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Тема заняття:

Правопис. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа.

Мета заняття:

Дидактична

повторити та систематизувати знання учнів про вживання апострофа та м'якого знака, удосконалювати їх правописні вміння та навички

Виховна -

розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння працювати з таблицями, виділяти головне; виховувати пошану до художнього слова.

Розвиваюча -

Навчити практично використовувати вивчені правила

Вид заняття:

Практичне заняття

Форма проведення заняття:

Виконання вправ

Методичне забезпечення:

картки, опорні конспекти

Література:

Обов’язкова:

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.

Додаткова:

Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Технічні засоби навчання

комп’ютер

м’який знак апостроф написання

Епіграф: "Мова наша, мова -

Мова кольорова,

В ній гроза травнева

Й тиша вечорова."

Ю. Рибчинський

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

3. Мотивація навчання (пригадуємо вивчене на попередньому занятті, з’ясовуємо необхідність вивченої теми)

1) Що є предметом вивчення орфоепії?

2) Які орфоепічні норми вам відомі?

3) Яке значення мають орфоепічні норми?

4) 3 яких причин вони можуть порушуватись?

5) Які норми характерні для вимови голосних звуків?

6) Якими нормами визначається вимова приголосних?

4. Актуалізація опорних знань – виконання вправ

НАВЧАЛЬНИЙ ДИКТАНТ

Виділити слова з ненаголошеними голосними.

Відомо, що мова кожного народу - явище давнє, її коріння сягають у доісторичні часи. Вона є найгеніальнішим наслідком матеріальної і духовної діяльності багатьох поколінь, а кожне створене слово - це символ сформованої ідеї, витвореної у великих зусиллях людини проникнути в світ природи, у саму себе.

Національна мова - це здобуток культури, духовної діяльності певного народу, а одночасно здобуток культури всього людства, бо кожна мова доповнює іншу, а разом - вони витвір світового колективного людського розуму.

5. Коментар відповідей та робіт студентів

6. Викладення та вивчення нового матеріалу (зміст позначених питань подається у вправах, які студенти мають виконувати)

Правопис. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа .

М’який знак пишемо:

1. Після зубних звуків - д, т, з, с, ц, л, н, дз - якщо вони звучать м’яко: суть, тінь .

2. Після м’яких приголосних перед О: льон, трьох .

3. У суфіксах - еньк, ськ-, есеньк- та ін. - український, голівонька.

4. Після -л- перед м’яким приголосним: учительський .

5. У дієслівних формах наказового способу: стань, сядь .

6. Р.в. іменників: пісень .

7. У дієслівних формах 3 особи однини-множини дійсного способу: стоїть, біжить.

М’який знак не пишемо:

1. Після губних і шиплячих: кров, дощ.

2. Після -р- у кінці складу: кобзар (виняток - Горький)

3. Між приголосними: радість .

4. Після -н- перед -ж,ч,ш-: : тонший, менший.

Апостроф пишемо:

1. Після -б, п, в, м, ф- перед -я, ю, є, ї-: м’яч.

2. Після префіксів на приголосний перед -я, ю, є, ї-, якщо звучить -й-: подвір’я.

3. Після -р- перед -я, ю, є, ї-, якщо звучить -й-: подвір’я.

Апостроф не пишемо:

Коли -я, ю, є, ї- лише пом’якшують приголосний -й-нема: свято.

В іншомовних словах: бюро, бюст - вимова плавна.

7. Закріплення знань студентів: виконання вправ

Вправа 1

Перепишіть речення, підкресліть слова, у яких є м'які (або пом'якшені) приголосні. Усно поясніть, яким способом їх м'якість передана на письмі. Вимовте ці слова вголос.

1. Поезіє, журо і віро, допоки слово буде жить, твоєї істинності міра: людино, що тобі болить? (Б. Бунчук). 2. До самозречення молюсь роботі і віру дня сповідую нову (С. Майданська). 3. Були атланти, і були гіганти. Були боги. І в тому була рація. Тепер нема. Тепер одні мутанти. А винен хто? Звичайно, радіація (Г. Тарасюк). 4. Я йду у світ, де хтось за щастя вмер. Звичайне щастя - тішитись і жити (Т. Севернюк). 5. Не бійсь нового дня, який зі шкіри ночі вилущується в світ, об правду дре боки (С. Галябарда). 6. Батьківщина - завше однина, в Батьківщини множини немає! (Б. Мельничук).

Вправа 2

Словниковий диктант

Тополька, тополенька, вишенька, вишеньці, тонюсінький, тонни, галченя, сьомий, синього, медальйон, Усольє, Тьолкін, Верьовкін, Алфьоров, Ареф'єв, Ананьїн, Гур'їн, Ільюшин, Афанасьєв, сім'я, львів'янин, безмир'я, порядок, пір'їна, моряк, з'ясування, Ізяслав, роззява, В'ячеслав, Святослав, безголів'я, поцвяхований.

Тести 3

I. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

1. Мар'яна, дев'ять, з'явитися, Стеф'юк, Лук'янівка.

2. З'єднаний, рум'яний, дзвякнути, свято, цвях.

3. Без'ядерний, надвечір'я, п'явка, міжбрів'я, кров'ю.

4. Зоряний, солов'їний, буря, бур'ян, буряк.

5. Вітряк, духмяний, різдвяний, торф'яний, морквяний.

II. У якому рядку всі слова пишуться з ь?

1. Поділ...ський, домен...щик, черешен...ці, кул...ці, гіл...ці.

2. Парас.ці, Гал...ці, Натал...ці, т...мяний, веселит...ся.

3. Приятел...ці, нен...ці, дон...ці, різ...бяр, добровол...ці.

4. Вел...можа, брех...ня, брен...кати, камін...чик, батьківський.

5. Батьківщина, бан...ці, склян...ці, бал...зам, баб...ці.

ІІI. У якому рядку в слові допущено орфографічну помилку?

1. Свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр.

2. З'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати.

3. Роз'яснити, дит'ясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити.

4. Рум'яний, дзвякнути, цвях, дев'ятнадцять, торф'яний.

5. М'ясо, м'язи, з'їзд, буря, моркв'яний.

IУ. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.

1. Донецький, чернівецький, Гриц...ко, різ...ко, сон...ця.

2. Багатьма, кін...чик, міл...йон, ремін..., літ...ні.

3. Кіл...це, їдал...ня, учител...ство, німецький, доч...ці.

4. Ручен...ка, джерел...це, Ковал...чук, вуз...ко, лял...ці.

5. Т...мяний, радіст..., корис.тю, брен...кати, сім...десят.

У. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

1. Мар'яна, Лук'ян, Заполяр'я, жираф'ячий, В'ячеслав.

2. Дев'ять, возз'єднати, надвечір'я, полум'я, ім'я.

3. Кров'ю, солов'ї, кам'яний, пам'ять, об'їзд.

4. Дзв'якнути, п'явка, м'ясо, рум'яний, здоров'я.

5. П'ють, в'язи, торф'яний, черв'як, краков'як.

УI. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.

1. Брен...кіт, дон...ка, нян...ка, кобзар..., с.огодні.

2. Т...мяний, різ...бяр, радіст..., с.міх, корис.тю.

3. Снит...ся, косит...ся, лял...ці, виховател...ці, дівчинон...ці.

4. Київс.кий, с.вято, тіл...ки, здаєт...ся, Натал...чин.

5. Ган...ба, пісен..., кін..., близ...ко, лікар...

УII. Виберіть рядок, у якому всі слова слід писати з апострофом.

1. 3...юрмитися, миш...як, верхів...я, п...єдестал, п...юре.

2. Б...єлгород, Захар...їн, Монтеск...є, Руж...є, В...язьма.

3. Мавп...ячий, тьм...яний, з...ясувати, роз...яснити, пів...яблука.

4. Голуб...я, подвір...я, бур...ян, довір...я, дит...ясла.

5. Духм...яний, прислів...я, полум...я, зв...язковий, Р...ябко.

VІІІ. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.

1. Прияз...нь, вічність, кіл...це, намороз..., Ткач...ов.

2. Вмивают...ся, присяд...те, майбутнього, миш...як, стан...те.

3. Кур...йоз, медал...йон, компаньйон, інтерв...ю, тон...ший.

4. С.огодні, різ...бяр, брен...кіт, ател...є, нян...чити.

5. Міс..кий, суспільство, т...мяний, сторін...ці, зачіс..ці.

IХ. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

1. Поголів...я, безриб...я, горохВеЯний, В...язьма, п...ють.

2. Торф...яний, без...язикий, пів...яблука, дит...ясла, пір...я.

3. Об...ява, обеїзд, мор...як, черв...як, бур...як.

4. Об... єкт, ін...єкція, св...ятковий, свеятослав, роз...яснити.

5. Дзв…якнути, р...яст, арф...яр, сузір...я, подвір...я.

Х. Вкажіть рядок, у якому всі слова слід писати з ь.

1. Брен...кіт, мід..., тесляр, т...мяний, ред...ці.

2. НяНеЧити, знан..., дівчинон...ці, стан...те, рибал...ці.

3. Дон...чин, різ...бяр, місяц..., сердец..., сон...ця.

4. С.огодні, ган...ба, вос.мий, лял...чин, кул...ці.

5. Порт...єра, павіл...йон, міл...ярд, на гіл...ці, черешен...ці.

ХI. Виберіть рядок, у якому всі слова слід писати з ь.

1. Пал...ці, рибал...ці, кіл...це, ручен...ка, батен...ко.

2. Тіл... ки, кин...тє, їдален..., пісен..., бал...ці.

3. Ган...ба, л...он, д...оготь, т...охкати, близ...ко.

4. Донец...кий, полеський, кін..., Натал...чин, гал...ці.

5. Тр...ома, дяд...ко, бат...ко, робит...ся, смієш...ся.

ХІІ. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом.

1. Кар...єра, комп...ютер, б...юро, б...джет, куп...юра.

2. Бар...єр, прем...єр, п...єса, інтерв...ю, п...юре.

3. Інтер...єр, грав...юра, б...юрократизм, кур...єр, п...єдестал.

4. Ф...юзеляж, Монтеск...є, об...єкт, прем...єра, кап...юшон.

5. Об... єктив, ар...єргард, ін...єкція, кар...єризм, краков...як.

Вправа 6

Запишіть слова в дві колонки: 1) у які вставили м’який знак; 2) у які не треба вставляти м’який знак.

Кавказ.ь .кий, тюр..ма, астрахан..ський, різ.ь .бяр, арал .ський, камін..чик, ремін..чик, щіл.ь .ний, емул.ь .сія, мален.ь .кий, електропаял.ь .ник, астрахан..ці, щонаймен..ший, нян.ь .чити, економіч..ний, шахтарс.ь .кий, емал .ований.

Ключ. З перших букв прочитаєте крилатий вислів. (Краще менше та краще)

Вправа 7

Від поданих іменників утворити присвійні прикметники.

Наталка, ласунка, кицька, донька, вчителька, галка, Галька.

Вправа 8

Поставити іменники у формі місцевого відмінка однини.

Виделка, яблунька, соломинка, зупинка, ненька, сходинка, гілка, черешенька, тарілка, голка, нянька, сльозинка.

Тренувальний диктант

Слова з орфограмою -ь- підкреслити.

Козацькі пісні - це героїчні українські народні пісні, пов’язані з історією козацтва, з його мужньою боротьбою проти закріпачення, феодального гніту та іноземних загарбників. Серед козацьких пісень є такі, в яких йдеться про дійсні події та їх учасників: Байду, Івана Сірка, Богдана Хмельницького, Максима Кривоноса, Івана Богуна та інших. Але більшість пісень не пов’язана з конкретними подіями. У них відбилися в узагальненій формі важливі події з життя народу.

Вправа 9

Подані слова записати у дві колонки: слова з апострофом та без нього.

Пам’ять, Юр’ївка, Григор’єв, Стеф’юк, Рум’янцев, Муравйов, В’яльцева, Третьяков, довір’я, врятований, різьбяр, нев’янучий, дров’яний, без’язикий, рядно, під’юджувати, святковий, цвях, розв’язка, посерйознішав, під’яремний, зоряний, Лук’янівський, невід’ємний, рюмсати, дзвякнути, курйозний, роз’їхатися, пів’ящика, пів’юрти, загітувати.

Вправа 10

Утворити від поданих іменників прикметники.

Дерево, солома, риба, жаба, камінь, олово, хлопець, жирафа, мавпа, морква, трава, торф.

Вправа 11

До поданих слів додати префікси, що закінчуються на твердий приголосний.

Явитися, їсти, єднати, їздити.

Вправа 12

Перекласти українською мовою.

Мягкий, трехярусный, Заполярье, честью, пражский, дезинформация, Новоросийск, Новосибирск, медальон, узбекский, пятьдесят, пол-яблока шестьсот, пол-яйца, товарищеский.

Вправа 13

Замість крапок поставити, де потрібно, апостроф. Слова з апострофом та бе апострофа записати у два стовпчики.

Присв..ята, торф..яний, розв..язати Дзв..якнути, розп..ятий, моркв..яний, комп..ютер, роз..орати, медв..яний, арф..яр, п..юре, двох..ярусний, жаб..ячий, б..юджет, риб..ячий, ін..єкція, Лук..ян, В..ячеслав, Св..ятослав, Григор..єв, пів..ялинки, В..яземський, м..юхик-хол. Рум..янцев, ф..юзеляж.

Вправа 14

Переписати слова фонетичною транскрипцією, де треба поставити м’який знак..

Слиз..кістьміц..ність

велетен..с..кийкуз..ня

камін..чикпромін..чик

жмен..цітітон..ці

хвилин..цісиротин..ці

міл..йонкомпан..йон

сер..йознийХар..ків

мен..шетон..ше

віз..мут..сядізнаєт..ся

дивиш..сяграєш..ся

Вправа 15

Пояснювальний диктант

Зроду бравий запорожець ні сльозинки не пролив. Гей, мій коню, коню милий! Ось і Гетьманщина: тут нам води по поводи, сіна по коліна! За буджацькими степами ідуть наші з бунчуками. Багато бур зазнала Україна, та не схилитись їй! Чи в нас нема коней на степах широких, чи вуголь у люльці погас? Курінь у козака був заможний, з високим ганком і різьбленими бильцями.

8. Коментар роботи студентів

9. Підсумок заняття:

- воздухонагнетательный - повітрянагнітальний

- воздухопроницаемый - повітряпроникний

- войлок - повсть, повстина

- волюта - волюта

- вставной - вставний

- втирание - утирання

- коррозионная агрессивность - корозійна агресивність

- отопительные приборы - опалювальні прилади

- площадь поверхности - площа поверхні

-прямоугольные тумбы - прямокутні тумби

- Для чого необхідно використовувати -ь-? Коли найчастіше він використовується?

- Коли вживаємо -ьо-, а коли -йо-?

— Для чого і коли використовуємо апостроф?

10. Домашнє завдання:

Написати твір-мініатюру на тему: «Лобом муру не проб'єш».

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:58:23 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
18:50:11 29 ноября 2015
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:58:34 29 ноября 2015

Работы, похожие на Учебное пособие: Правопис. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа
Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови
Міністерство освіти та науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра рідної мови і методики її ...
Але всі вони починаються з любові до рідної мови, бажання майстерно володіти нею, з відчуттям власної відповідальності за рідну мову.
буряк - бур"ян
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: дипломная работа Просмотров: 13223 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів
Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра рідної мови та методики її ...
... коли виступають: на початку слова: юшка - [йу'шка], єдність - [йе'д'н'іс'т']; на початку складу після букви, що позначає голосний склад: палає - [па-ла'-йє]; після апострофа: в'яне
- Спиши перші два рядки пісні.
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: дипломная работа Просмотров: 6185 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі ...
ДИПЛОМНА РОБОТА "Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички" Зміст Вступ Розділ І. Психолого ...
склади, слова, писати букви з необхідним нахилом, розміщувати їх рівномірно в слові і в рядку, правильно з'єднувати, дотримуватися визначеної віддалі між словами; в) орфографічними ...
У післябукварний період учні закріплюють написання букв складних накреслень, повторюють письмо вивчених букв по групах; удосконалюють уміння писати під диктовку склади, слова ...
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: дипломная работа Просмотров: 2111 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Милозвучність української мови
План заняття №2 Тема заняття: Загальна характеристика звукового складу мови. Норми вимови. Склад і наголос. Правила переносу слів. Милозвучність ...
2. Апостроф і м"який знак при переносі не відокремлюються від попереднбої літери: бур" - ян (а не бур-"ян), кіль-це (а не кіл-ьце), Лук" - ян (а не Лук-"ян), низь-ко (а не низ-ько ...
° У котрому рядку всі слова мають наголошений другий склад?
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: учебное пособие Просмотров: 2932 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Вплив фізичних вправ на розумову працездатність учнів середнього ...
Зміст Вступ Розділ I. Фізичні навантаження і працездатність людини 1.1 Характеристика розумової працездатності 1.2 Втома, локалізація та механізми ...
3.3 Самостійні заняття школярів фізичними вправами
С Ш К І Ь Ю Д Р А Ч Ф Ц А О О В Б З Х Ш І Ф Ь Р А Ц Д О Р А Ш С І Ю Д М А Є П Л Д З Х І К Е Ь Б Ю Ж С Ч Я Й Е Н Л Ь М ВЧ А Ш Л
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: дипломная работа Просмотров: 6346 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му ...
Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі Передмова Необхідність ефективної реалізації дидактичних завдань потребує від ...
Враховуючи характер роботи (чи учні вперше виконують вправу, чи мова йде про вже відомі операції, що застосовувалися при розв'язуванні інших трудових завдань), змінюються акценти ...
Усунувши всі помилки, допущені школярами, можна провести закріплення й підвести підсумки теоретичної частини заняття.
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: учебное пособие Просмотров: 1045 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Роль освітньо-виховних занять у підготовці дітей п'ятого року життя до ...
План Вступ Розділ 1. Психолого-педагогічні особливості дітей середнього дошкільного віку та методика навчальної роботи з ними 1.1 Особливості розвитку ...
Так, до п'яти років діти повинні навчитися розрізняти всі звуки рідної мови, порівнювати їх за висотою; оволодіти вмінням виділяти ритм, тембр голосу, силу звучання; розрізняти і ...
Зауважимо: предметне заняття може бути тематичним, коли всі завдання, що їх педагог планує розв'язати, підпорядковані розкриттю певної теми засобами конкретної діяльності ...
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: курсовая работа Просмотров: 3490 Комментариев: 1 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Методика вивчення дієслова в початкових класах
... в початкових класах ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 1.1. Сутність дієслова як частини мови 1.2. Лексико-
Коріння піджив...м, бур'ян позрива...м, зустрін...мо осінь високим врожаєм (Нар. тв.)
Подвір'я, з'їзд, під'їхав, полив'яний, Мар'яна, з'їхала, Сім'я, зв'язаний, полум'яний, в'ється, від'їздити, в'ялий.
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: дипломная работа Просмотров: 9658 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Система роботи з розвитку мовлення в першокласників
... мовлення першокласників 1.1. Вивчення рівня дошкільної мовленнєвої підготовки дітей 1.2. Формування звукової культури мовлення. Система вправ 1.3.
б) знайдіть слова (бажано вказати кількість), які складаються з трьох складів (або чотирьох складів), але під час переносу з одного рядка на інший в цьому слові один склад на ...
Це заняття проводжу на уроці письма, коли діти вчаться писати вивчену букву К, слова, склади з нею.
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: дипломная работа Просмотров: 2665 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Учебное пособие: Правопис. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа (1465)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(156346)
Комментарии (1882)
Copyright © 2005-2017 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru