Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Порівняльна характеристика асортименту холодильників вітчизняного та закордонного виробництва

Название: Порівняльна характеристика асортименту холодильників вітчизняного та закордонного виробництва
Раздел: Рефераты по маркетингу
Тип: курсовая работа Добавлен 20:16:55 24 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 477 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

ЗМІСТ

Вступ

1. Стан асортименту холодильників на ринку України

2. Класифікація холодильників вітчизняного та закордонного виробництва

3. Аналіз асортименту холодильників у магазині «Тритон»

4. Порівняльна характеристика асортименту холодильників різних виробників

5. Удосконалення асортименту холодильників у магазині «Тритон»

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки


ВСТУП

торгівля холодильник асортимент магазин

Загальний кризовий стан економіки України позначився на розвитку споживчого ринку та призвів до значного скорочення виробництва і споживання. В сучасних умовах досягнення ефективної збалансованості кон’юнктури споживчого ринку обмежується незадовільними умовами формування попиту та пропозиції. Така ситуація склалася в наслідок зниження до мінімуму соціальних гарантій життєдіяльності населення, яке стримує рух реінвестицій у виробництво товарів народного вжитку та зумовлює скорочення матеріальної бази відтворення підприємств, за рахунок незадовільних умов формування пропозиції в зв’язку з низькою ефективністю використанняресурсів в національному виробництві та обтяжливим податковим навантаженням.

Ринок холодильників зі своїми стабільними цінами та обсягами продажів, що плавно, але впевнено зростають, забезпечує підприємцям цілком прийнятний рівень прибутку. Причина - в особливостях самого товару, що визнаний у побуті апаратом №1. Його придбання є абсолютним пріоритетом щодо будь-якої іншої домашньої техніки та електроніки.

Попит на холодильники, на відміну від решти побутової техніки, досить стабільний, і навіть попри низьку платоспроможність покупці вимушені витрачати гроші на новий апарат. Якщо холодильник уже не тримає в камерах необхідної температури, то кошти на його купівлю, зазвичай, знаходяться, навіть якщо родині доводиться відмовитися від поїздки на відпочинок, а то й залізти в борги. Одне слово, холодильник, що давно перейшов до розряду предметів першої необхідності, в часи економічної скрути набув ще й додаткового статусу важливого сімейного помічника, дозволяючи довго зберігати запас харчів. Тому, попри економічні негаразди в країні, ринок побутових холодильників розвивається стабільно і має неабиякі перспективи.

Фахівці в один голос стверджують: холодильні машини - найпопулярніша продукція на вітчизняному ринку побутової техніки. Навіть пральні машини приблизно в півтора рази поступаються холодильникам за обсягами продажів. Наразі майже половина всієї "білої" техніки, що її реалізують в Україні, припадає на холодильні агрегати. Втім, зростаюча зацікавленість українців сучасною, але дорогою імпортною технікою значно охолола за час фінансової кризи. Навіть добре розкручені марки, за найобережнішими оцінками, втратили понад 20% обсягу продажів. Натомість вітчизняні виробники холодильників, чи не єдиною перевагою яких є більш-менш "доступна" ціна, отримали слабеньку надію зачепитися на перспективному ринку.

Мета роботи провести дослідження асортименту та споживчих властивостей холодильників вітчизняного та закордонного виробництва.

Відповідно сформульованій меті курсової роботи передбачається виконання наступних завдань:

1) проаналізувати стан виробництва торгівлі та споживання холодильників;

2) провести класифікацію асортименту та споживчих властивостей холодильників;

3) охарактеризувати магазин «Тритон» та його асортимент холодильної техніки.

Об’єктом дослідження є асортимент холодильників вітчизняного та закордонного виробництва.

Предметом дослідження є проведення споживчих властивостей холодильників в магазині «Тритон».

Інформаційну базу дослідження становлять положення товарознавчої теорії, публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавчі акти України та відомості магазину «Тритон».

Структура роботи складається із вступу, п'яти розділів, джерел.


1. СТАН АСОРТИМЕНТУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ

Україна за часів Союзу була потужним виробником холодильників (Донбас). У 1990 році понад 20 підприємств продукували близько 800 тис. агрегатів. Згодом налагодили випуск холодильників «Днепр», «Норд».

Але загальна економічна криза в країні не дозволила вчасно модернізувати вітчизняне виробництво, та й щойно запроваджені закордонні технології теж були вже не першої "свіжості". Крім того, в магазинах з'явилися сучасні холодильні агрегати з Італії, Швеції, Німеччини, Південної Кореї тощо. Внаслідок цього випуск вітчизняних машин активаторного типу знизився до 147 тис. Натомість пропозиція імпортної техніки за останні 5 років зросла у 8 разів. За відсутності потужного вітчизняного виробника закордонна продукція почала опановувати широкі простори ринку. Імпортери знають, що зі 100 українських сімей 19 взагалі не мають жодної холодильної техніки, а 70 користуються холодильниками, вік яких перевищує 6 років (табл. 1.1). Єдине, що стримує безмежний збут (потенційними покупцями вважають 13 млн сімей), - горезвісна низька купівельна спроможність населення[13, с.131-137].

Таблиця 1.1

Кількість холодильників, що припадає на 100 домогосподарств (в середньому по Україні)

Загальна кількість агрегатів У тому числі зі строком служби:
до 5 років від 6 до 10 років від 11 до 15 років від 16 до 20 років понад 20 років
81 10 30 25 11 5

Сьогодні ринок холодильників достатньо широкий, вони можуть задовольнити різні потреби споживачів. Всі холодильники можна об'єднати за функціональними ознаками, габаритами, дизайном. Немаловажливим фактором є цінова група, яка визначається функціональними можливостями і престижністю виробника. Поділ холодильників за ціновою групою досить умовний, так як один і то й же виробник змушений виготовляти як дешеві, так і дорогі холодильники [1, с.33-43].

До низькоцінової групи відносяться всі холодильники вітчизняного виробництва, а також країн співдружності. Більш дорогі машини італійських фірм Ardo, Candi, частина моделей Indesit, a також турецької фірми Веко.

До середньоцінової групи можна віднести: італійські марки Zanusi, Ariston, словенську Gorenja, корейські LG, Samsung, американську Whirlpool, французьку Brand, німецьку Kaiser.

Наступну цінову групу складають німецька Bosch, шведська Electrolux, англійська Hoower.

До високоцінової групи можна віднести також німецькі Simens, AEG, шведському Asko, французькому Miele.

Чи не головною особливістю вітчизняного ринку холодильників, яка спричиняє вирішальний вплив на кон'юнктуру, є присутність на ньому потужного вітчизняного виробника – АТ «Норд». За даними маркетологів представництва «Норду» в Києві, всі інші підприємства, що за радянських часів продукували українські холодильники, з тих чи інших причин ринок майже полишили[2, с.58-59].

На відміну від решти „українців”, донецький „Норд” зумів не тільки втриматися на ринку, але й зайняв у ньому надійну, і то немаленьку (50% загальних продажів) нішу. В результаті такого успішного стримування натиску імпортної техніки ринок чітко розділився на дві частини, що значно відрізняються за ціновими показниками і тому живуть окремим життям.

Ринок холодильників в Україні в 2009 році виріс на 30,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року - до 13630 млн грн, повідомила компанія GFK Ukraine з посиланням на результати панелі дослідження Retail and Technology.

"Ринок холодильників продемонстрував надзвичайно позитивну динаміку в 2009 році: у порівнянні з періодом минулого року - обсяг продажів виріс на 40%. Збільшення продажів спостерігалося у всіх сегментах ринку, зростання кожного сегмента перевищив 20%", - йдеться в повідомленні. При цьому компанія уточнює, що обсяг ринку в другому кварталі склав 6,45 млн грн.

Найбільше зростання у сегменті виробникаArdo - продажі зросли на 77%, до 333 тис. грн за квартал, зростання за півріччя склав 69,2% - до 634 тис. грн. "Цей результат став можливим завдяки поєднанню переваг покупців і помірною середньої ціни на виріб.", - відзначають аналітики GFK Ukraine.

Продажі техніки холодильникывBoshза підсумками другого кварталу зросли на 63,3% - до 84 тисячі грн, в першу чергу за рахунок росту моделей KUR 15A50. При цьому за підсумками першого півріччя сегмент показав зростання на 65,2% - до 31 тис. грн. Аналітики відзначають практично 50%-ве зростання продажів моделейKUR 15A50 за підсумками другого кварталу - до 12 тис. грн і майже чотириразове зростання продажів KUL 15A50.

Сегмент техніки Bеко за квітень-червень зріс майже на 50% - до 332 тис. грн, а за підсумками півріччя - на 48%, до 301 тис. грн. "Веко залишилися однією з найбільших груп товарів на ринку побутової техніки та електроніки Україні, їх продажі зросли на 66%. Частка холодильників у загальному обсязі продажів сектора також виросла до 61%", - відзначають в компанії.

Продажі Whirlpool техніки за підсумками другого кварталу зросли на 28,5% - до 17 тис. грн. У той же час зростання за підсумками півріччя склав всього 8,1% - до 27 тис. грн за рахунок падіння в першому кварталі. "Лідирували за темпами зростання моделі ARG 585/3 та ARG 928/3, на які припадає 6% від обороту сектора: обсяг продажів такої техніки значно збільшився - на 126%", - повідомляють у GFK, пояснюючи таке зростання "рішенням українських споживачів додати до холодильника спеціалізований пристрій електронної пам'яті".

Продажі моделей Атлант холодильників в квітні-червні зростали темпами - на 27,4%, до 461 тис. грн, при цьому за підсумками півріччя продажі виросли на 23% - до 1,04 млн. грн. "У цілому в цьому секторі зафіксовано дві основні тенденції. По-перше, збільшення дорогих цінових сегментів. Цей тренд спостерігався в найбільшій групі товарів – ХМ 5010 (29% від обсягу сектора), де зростання на 24% багато в чому обумовлений потужними і технологічно просунутими моделями. Другий тренд, який варто відзначити, - це МХМ 2826, де продажі малих моделей дозволили досягти зростання на 39%, МХМ 2835 - збільшення продажів на 31%,", - говориться в дослідженні.

За прогнозами GFK Ukraine, ринок холодильників буде найбільш стабільним в наступні місяці.

При цьому в GFK Ukraine відзначають, що єдиними товарними групами, які показали зниження в квітні-червні, стали виробники Днепр (падіння продажів на 33%), Норд (падіння на 21%), Binatone (падіння на 13%) і MPM (падіння на 35%).

У поточних економічних умовах ринок в цілому і кожен окремий сектор, швидше за все, будуть продовжувати відновлювати обсяги продажів у другому півріччі з темпами зростання понад 10%. GFK Ukraine - українська дослідницька компанія, що вивчає ринки в Україні, Молдові та Білорусі. Компанія входить у міжнародну дослідницьку мережу GFK Group - четверту за розмірами дослідницьку групу у світі.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА

По своєму призначенню холодильні прилади підрозділяються на холодильники, морозильники і холодильники-морозильники.

За способом здобуття холоду - на компресійних, абсорбцію і термоелектричні.

По числу камер - на однокамерних, двокамерних, трьохкамерних і багатокамерних.

За способом установки - на підлогових типу шафа, підлогових типу стіл, вбудовані настіні, блокові вбудовані.

По здатності працювати при максимальних температурах довкілля холодильні прилади підрозділяються на наступні класи:

Клас А (холодильники): SN , N - не вище 32 °С; ST - не вище 38 °С; Т - не вище 43 °С.

Клас Б (морозильники і холодильники-морозильники): N - не вище 32 °С; Т - не вище 43 °С.

За характеристиками визначаються у відповідності до законодавства України за формулами та коефіцієнтами зазначеними у додатках А- В.

Позначення на дверцях морозильної камери (МК) є поєднанням одній великій і трьох малих зірочок. Двокамерні холодильники, як правило, маркірують чотирма зірочками, що вказує можливість заморожування в них продуктів завдяки чому зберігається їх клітинна структура[8, с.101].

Залежно від виконуваних функцій холодильні прилади підрозділяються на групи складності (Табл. 2.1)

Таблиця 2.1

Групи складності холодильників залежно від виконуваних функцій

Виконувана фукнкція Група складності і наявнісмть виконуваної функції
0 1 2 3 4 5
Зберігання охолоджених продуктів + + + + + +

Зберігання заморожених продуктів при температурі:

мінус 6 °С

мінус 12 °С

мінус 18 °С

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

+

-

+

+

-

-

-

-

Заморожування продуктів - - - - -
Розморожування продуктів спеціальним засобом + - - - - -
Автоматичне відтаювання випарника холодильної камери (при його наявності) + + + - - +
Автоматичне або напівавтоматичне відтаювання випарника - - - + - -
Відтаювання випарника вручну - - - - + -
Сівітлова сигналізація режимів роботи + + - - - -
Звукова сигналізація про порушення правил експлуатації + - - - - -

Зарубіжніхолодильники підрозділяються на три класи комфортності: функціональний клас; комфорт-клас; преміум-клас.

Функціональний клас відповідає найбільш важливим функціональним вимогам до умов зберігання продуктів і економічності холодильника в експлуатації при оптимальному поєднанні ціни і якості.

Холодильники комфорт-класу окрім основних функцій мають додаткові, такі, що підвищують комфортність і зручності експлуатації.

Холодильники преміум-клас мають найбільший вибір функцій і елементів комфортності

Для того, щоб при покупці можна було порівняти, характеристики витрати електроенергії, в європейських країнах вся холодильна і морозильна техніка забезпечується так званою «євро-наклейкою», що свідчить про споживану енергію. Прилади всіх виробників розділені на «класи енергоспоживання» за пятибалльной шкалою від А до G:

- економічні моделі (колір наклейок на корпусі від темно-зеленого до жовто-зеленого) - А, В і З;

- проміжний клас (жовта наклейка) - D;

- моделі з високою витратою електроенергії (колір наклейок від помаранчевого до червоного) - Е, F і G.

Енергоспоживання домашніх холодильників складає близько 24 % загального енергоспоживання домашніх електричних апаратів, рівно стільки складають енерговитрати на освітлення. У зв'язку з цим можна передбачити в майбутньому збільшення виробництва досконаліших з точки зору енерговитрат апаратів при одночасному зменшенні ринкової долі малоефективної продукції.

Побутові холодильники по варіантах виконання можна класифікувати як:

- універсальний однокамерний варіант, класичний;

- морозильна камера;

- однокамерний холодильник без низькотемпературного відділення;

- двокамерний (багатокамерний) холодильник;

- холодильник без інею (NoFrost) [5, с.59-62].

Універсальний однокамерний варіант(він же звичайний, класичний). Холодильники цього класу виконані за найпростішою схемою з одним випарником, що одночасно виконує роль низькотемпературного відділення, це те, що прийнято називати морозилкою. Призначений для зберігання невеликої кількості продуктів при низьких температурах, і зберігання інших продуктів при температурах близьких до 0°С. У всьому холодильнику максимально низька температура у випарнику, служить випарник для зберігання заморожених продуктів. Охолоджування останньої частини об'єму холодильника походить від випарника за рахунок природної конвекції повітря усередині робочого простору холодильника під ним. Температурний режим підтримується терморегулятором, який періодично досягши заданої температури розмикає електричний ланцюг, зупиняє роботу мотор-компресора, як тільки температура підвищується терморегулятор, включає мотор-компресор, замикаючи ланцюг, і цикл повторюється. Налаштування терморегулятора таке, що б підтримувати температуру в морозильному відділенні в діапазоні від - 12°С до -18°С. Площа поверхні випарника в порівнянні із загальним об'ємом холодильника мала, це не дає можливості охолодити весь об'єм до небажаних температур при яких продукти в холодильному відділенні стали б перемерзати.

Морозильна камера. По своєму пристрою нагадує універсальний однокамерний варіант, виконана так само з одним випарником з тією лише різницею, що випарник займає весь робочий об'єм камери, площа поверхні досить велика по відношенню до об'єму, що дозволяє ефективно охолоджувати весь простір. Налаштування терморегулятора виконане таким чином, що б забезпечувати робочу температуру в діапазоні від -18°С до - 24°С. Призначена для тривалого зберігання досить великої кількості продуктів при низьких температурах.

Однокамерний холодильник без низькотемпературного відділення. Виконаний за простою схемою, з одним випарником, розташованим як правило вертикально уздовж задньої внутрішньої стінки холодильника. Призначений для зберігання продуктів в діапазоні температур від 0°С до +10°С. У конструкції присутній нагрівальний елемент закріплений на випарнику, призначення якого видаляти іній, що утворюється в період робочого циклу мотор-компресора. Процес відтаювання відбувається кожного разу, коли терморегулятор відключає мотор-компресор при охолоджуванні випарника до заданої температури. Налаштування терморегулятора виконане таким чином, що відключення відбувається, як і у всіх холодильників досягши заданої температури, а включення, після того, як відтає весь іній з поверхні випарника. Постійна наявність крапель, що циклічно повторюється, на поверхні такого випарника, пояснює його назва - випарник типа, що «плаче». По своїй конструкції такий холодильник є половиною двокамерного холодильника позбавленого низькотемпературного відділення.

Двокамерний (багатокамерний) холодильник.У звичайному варіанті виконання є холодильником з послідовно сполученими випарниками, з одним компресором, зібраних разом в єдиному корпусі, але встановлювані в різні відсіки (камери). Той випарник, що охолоджується в першу чергу встановлюється в низько температурне відділення. Випарник охолоджуваний в другу чергу встановлюється в позитивно-температурне відділення. Відтаювання випарника в позитивно-температурному відділенні відбувається автоматично. Існують проте варіанти компоновки в єдиному корпусі двох (декілька) незалежних систем охолоджування що мають в своїй схемі по окремому випарнику на кожну камеру, роботу яких забезпечує відповідна кількість компресорів.

Також існують схеми компоновки «два в одному», коли є можливість з'єднати, або навпаки розділити, корпус морозильної камери і холодильника.

Холодильник без інею (NoFrost). По своїй конструкції може бути як однокамерним так і багатокамерним, або ж це може бути просто морозильна камера системи NoFrost. У конструкції такої системи застосовується високоефективний ребристий випарник, вентилятор, таймер і нагрівальний елемент. Вживаний ребристий випарник в парі з вентилятором забезпечує достатнє охолоджування всього об'єму холодильника. Таймер забезпечує періодичне включення холодильника в режим відтаювання через певні проміжки часу. Нагрівальний елемент підвищеної потужності в режимі відтайки, досить швидкий видаляє ту кількість інею яке скупчується на випарнику за час роботи холодильника в робочому режимі. Таким чином холодильник і працює в режимі, що циклічно повторюється, що позбавляє користувача від необхідності розморожувати його в ручну[5, с.59-62].

3. АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ У МАГАЗИНІ «ТРИТОН»

Метою магазину «Тритон» є здобуття стабільного високого прибутку.

Структура управління магазину «Тритон» представлена на рисунку 3.1.Рис. 3.1. Структура управління магазином «Тритон»

Керівництво поточною діяльністю магазину здійснюється завідуючим, який здійснює весь комплекс заходів по забезпеченню раціонального і нормального функціонування магазину.

Основне завдання товарознавців - своєчасно оформити замовлення на товар і забезпечити його доставку в магазин. Завдання продавців-касирів - ввічливе і якісне обслуговування покупців, правильне здійснення розрахунково-касових операцій.

Розглянемо економічні показники діяльності магазина «Тритон» (табл. 3.1).

Таблиця 3.1.

Показники економічної діяльності магазина «Тритон» в 2008-2009 рр.

Показники Роки Відхилен. 2009 р.від 2008р.(+/-)

2009 р.в

% до 2008р.

2008 2009
Товарообіг, тис. грн. 5705,3 5765,1 59,8 1,01
Сума витрат обороту, тис. грн. 4278,9 4346,9 67,9 1,02
Рівень суми витрат обігу, % 75,0 75,4 0,4 1,01
Валовий дохід, тис. грн. 1626,0 1718,0 92,0 1,06
Рівень суми валового доходу, % 28,5 29,8 1,3 1,05
Прибутоктис. грн. 199,7 190,2 -9,4 0,95
Рентабельність, % 3,5 3,3 -0,2 0,94
Торгівельна надбавкасередньо-фактична, % 25,0 25,0 0,0 1,00

Об'єм роздрібного продажу, або товарообіг магазина «Тритон» в 2008 році склав 5705,3 тис. грн. У 2009 році спостерігається його деяке збільшення до 5765,1 тисяч грн. (на 1% до рівня 2008 року.)

Витрати на закупівлю товарів є найвагомішими і складають 75% від товарообігу в 2008 році і 75,4% в 2009 році. Загальні витрати також змінюються у бік збільшення, але трохи - всього на 0,8%. При цьому доля витрат залишається практично незмінної за рахунок скорочення частки відрахувань до ремонтного фонду, а також витрат на перевезення із-за схеми доставки товарів[10, с.21-24].

Перейдемо безпосередньо до розгляду холодильників магазину «Тритон», що реалізовуються. Слід відразу відзначити, що асортимент холодильників в магазині є не досить широкий, але має стійкий попит споживачів (див. табл. 3.2).

Таблиця 3.2.

Асортимент холодильників вітчизняного та закордонного виробництва

Виготівник Маркування
Ardo IMP 16 SA, IMP 15 SA.
Ariston BD 2421 НА, BSZ 882147, BD 2930 V, BCB 172137, BCB 182137, BD 293 V НА, BCB 183337 V C, BCB 333 AVEI, BCB 183337 FF, BCB 333 AVEI FF, BCZ M 400 IX.
Bosch KUR 15A50, KUL 15A50, KIR 20A51, KIL 24A51, KIV 38 X 01, KIS 38A51.
Gorenje RKI 41295, RKI 55295, NRKI 55288, RKI-ORA-S.
Indesit IN CH 310 AA VEI.
NORD ДХ-239-7-010, НОРД ДХ-271-010, НОРД ДХ-403-010.
Whirlpool ARG 585/3, ARG 928/3, ART 471/4, ART 483/4, ART 496 NFV.
Zanussi ZUS 6140, ZBA 3154, ZBA 3224, ZBB 3294, ZBB 7297, ZBB 6286.
Атлант ХМ 4007, ХМ 4214, ХМ 4014, ХМ 6020, ХМ 6019, ХМ 6022, ХМ 6021, ХМ 6024, ХМ 6023, ХМ 6025, ХМ 6026, ХМ 5010, ХМ 5011, ХМ 5012, ХМ 5013, ХМ 5014, ХМ 5015, МХМ 268, МХМ 2706, МХМ 2712, МХМ 2808, МХМ 2835, МХМ 2826.
Днепр 212, 221, 229Д, ДХ-212Е, 442Д, 416-7-010, ДХ442.

Таблиця 3.3.

Структура асортименту холодильників що реалізовуються в магазині «Тритон» в 2009 р.

№ п/п Виготівник Об'єм продаж, (тис. грн) Кількість ,%
1. Атлант 126,20 32,73
2. NORD 80,56 20,89
3. Ariston 76,5 19,84
4. Днепр 56,80 14,74
5. Інші види 45,50 11,80
Всього 385,56 100

Таблиця 3.4.

Структура асортименту холодильників за окремими показниками, що реалізовуються в магазині «Тритон» в 2009 р.

№ п/п Ознаки Объем продаж, (тис. грн) Кількість ,%
1. Двохкамерні 35,20 61,97
2. Двох-компресорні 16,56 29,15
3. З малим об'ємом 5,04 8,87
Всього 56,80 100

На підставі структури асортименту холодильників, що реалізовуються в магазині «Тритон» в 2009 р. видно, що більший попит займають двохкамерні холодильники – 61,97 %.

4. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ

У магазині «Тритон» асортимент холодильної побутової техніки досягає великого різноманіття, які за своїми модельними та функціональними характеристиками мають різні ознаки:

- габаритні розміри;

- вага;

- витрата електричної енергії за добу;

- потужність заморожування, кг/доба;

- споживна потужність, Вт;

- об'єм, (л);

- кількість компресорів;

- матеріал полиць та їх кількість;

- рівень шуму;

- гарантія.

Здійснимо детальне порівняння за основними ознаками кожного з модельних рядів (Табл. 4.1. – 4.10.)

Таблиця 4.1.

Характеристика модельного ряду холодильника Ardo в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Ardo Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років)
IMP 16 SA 81.7x59.5x54.8 147 А 1 3
IMP 15 SA 86,7*59,5*54,8 120 А 1 3

Таблиця 4.2.

Характеристика модельного ряду холодильника Ariston в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Ariston Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років)
BD 2421 НА 144.6x54.0x55.0 230 В 1 3
BSZ 882147 81*58*54 116 В 1 1
BD 2930 V 54.3x55x164.4 215 В 1 3
BCB 172137 178*54*55 206 А 1 3
BCB 182137 186*54*55 220 А 1 3
BD 293 V НА - 370 В 1 3
BCB 183337 V C 186*54*55 272 А 1 1
BCB 333 AVEI 185*54*55 220 А 1+електроклапан 3
BCB 183337 FF 178*54*55 206 А 1 3
BCB 333 AVEI FF 186,3*54*55 223 А 1 3

Таблиця 4.3.

Характеристика модельного ряду холодильника Bosh в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Bosh Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років)
KUR 15A50 82*59*54 141 А 1 1
KUL 15A50 82*59*54 128 А 1 1
KIR 20A51 102*54*54 184 А+ 1 1
KIL 24A51 122*54*54 206 А 1 1
KIV 38 X 01 177*54*54 219 А 1 2
KIS 38A51 177*54*54 285 А+ 1 3

Таблиця 4.4.

Характеристика модельного ряду холодильника Gorenje в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Gorenje Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років)
RKI 41295 178*55*55 284 А 1 3
RKI 55295 183*58*65 221 А 1 2
NRKI 55288 178*56*55 266 А 1 2
RKI-ORA-S 178*56*55 270 А+ 1 1

Таблиця 4.5.

Характеристика модельного ряду холодильника Indesit в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Indesit Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років)
IN CH 310 AA VEI 177*55*54 264 А 1 3

Таблиця 4.6.

Характеристика модельного ряду холодильника Nord в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Nord Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років)
ДХ-239-7-010 174*57*51 300 А 1 3
ДХ-271-010 141*57*61 256 А 1 3
ДХ-403-010 85*50*52 111 А 1 3

Таблиця 4.7.

Характеристика модельного ряду холодильника Whirpool в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Whirpool Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років)
ARG 585/3 82*59*54 148 А 1 1
ARG 928/3 122*54*54 202 А 1 1
ART 471/4 177*54*54 263 В 1 1
ART 483/4 122*54*54 202 В 1 1
ART 496 NFV 178*54*54 280 А 2 1

Таблиця 4.8.

Характеристика модельного ряду холодильника Zanussi в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Zanussi Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років)
ZUS 6140 82*60*54 133 А 1 1
ZBA 3154 174*57*51 300 А 1 3
ZBA 3224 177*54*54 219 А 1 2
ZBB 3294 177*54*54 263 В 1 1
ZBB 7297 102*54*54 184 А+ 1 1
ZBB 6286 185*54*55 220 А 1+електроклапан 3

Таблиця 4.9.

Характеристика модельного ряду холодильника Atlant в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Atlant Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років)
ХМ 4007 82*59*54 141 А 1 1
ХМ 4214 82*59*54 128 А 1 1
ХМ 4014 102*54*54 184 А+ 1 1
ХМ 6020 122*54*54 206 А 1 1
ХМ 6019 177*54*54 219 А 1 2
ХМ 6022 177*54*54 285 А+ 1 3
ХМ 6021 122*54*54 206 А 1 1
ХМ 6024 177*54*54 219 А 1 2
ХМ 6023 177*54*54 285 А+ 1 3

Таблиця 4.10.

Характеристика модельного ряду холодильника Dnepr в магазині «Тритон».

Модельний ряд холодильника Dnepr Показники

Габаритні розміри,

(в*ш*г)

Об'єм, (л) Клас енергоспоживання Кількість компресорів Гарантія, (років)
212 82*59*54 148 А 1 3
221 122*54*54 202 А 1 3
229Д 177*54*54 263 А 1 3
ДХ-212Е 122*54*54 202 А 1 3
442Д 178*54*54 280 А 2 3
416-7-010 177*54*54 219 А 1 2
ДХ442 177*54*54 285 А+ 1 3

Визначивши характеристики холодильної техніки іноземного та вітчизняного виробництва, слід зазначити, що за опитуванням споживачів та експериментальними випробуваннями заводів виготівників найкращими у використанні у відповідності до показників «функціональність – гарантія – якість» являються холодильники німецького виробника, та як не дивно, холодильники вітчизняного виробництва Норд, у зв'язку із запровадженням в техніку новітніх технологій.

5. УДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ У МАГАЗИНІ «ТРИТОН»

Процес оптимізації товарного асортименту складається з введення нових видів товарів, зняття деяких видів товарів з продажу, розширення асортименту або його звуження, надання переваги одному виду перед іншим.

Спираючись на реальну ситуацію зробимо спробу провести оптимізацію по деяким видам товарного асортименту.

В магазині «Тритон» холодильники реалізовується різних марок та моделей. Для того, щоб вияснити який вид даного товару користується перевагою у споживача, визначимо їх рейтинг за спеціальною шкалою (табл. 3.1 і табл.. 3.2).

Позначимо холодильники з малим об'ємом літерою “М”, а з великим - літерою “В”.

Таблиця 5.1

Рейтингова шкала для товарів М і В

Основні фактори Рейтинг
дуже добре “5“ достатньо добре “4” нормально “3” досить погано “2” дуже погано “1”
1 2 3 4 5 6

Обсяг продажі:

- товар М

- товар В

*

*

Конкурентоспроможність:

- товар М

*

*

Конкурентоспроможність:

- товар В

*

“Ноу-Хау”

- товар М

- товар В

*

*

Матеріаломісткість:

- товар М

- товар В

*

*

Додаткові переваги:

- товар М

- товар В

*

*

Схожість з іншими товарами:

- товар М

- товар В

*

*

Імідж:

- товар М

- товар В

*

*

Вимоги фінансування:

- товар М

- товар В

*

*


Дані в таблиці 3.2 порівнюємо сукупний бал отриманий двома товарами, причому позиції “конкурентоспроможності”, “матеріаломісткості” і “додаткові переваги” є вдвох важливішими для успіху товару, ніж “об’єкт продаж”, “схожість з іншими товарами” і “імідж”, а позиції “Ноу-хау” і “вимоги фінансування” займають проміжне місце між двома групами.

Таблиця 5.2

Порівняння товарів М та В

Основні фактори Віднос-на су-марна “вага” Товар
М В
5 4 3 2 1 Разом 5 4 3 2 1 Разом
Об’єм продаж Х х 1 Х 3 Х 4
Конку-ренто-спро-можність Х х 2 Х 6 Х 6
“Ноу-хау” Х х 1.5 Х 1.5 Х 1.5
Матеріа-ломіст-кість Х х 2 Х 6 4 8
Додатко-ві пере-ваги Х х 2 Х 4 Х 8
Схожість з іншими товарами Х х 1 Х 4 Х 3
Імідж Х х 1 Х 4 Х 4
Вимоги фінансу-вання Х х 1.5 Х 6 Х 4.5
Разом 34.5 39

Як бачимо рейтинг холодильників з великим об’ємом дещо вищий ніж холодильників з малим об’ємом і тому, якщо постане питання про надання переваги одному з цих товарів, то більше шансів залишитися в асортименті повинен мати холодильник з великим об’ємом.

В результаті проведених міроприємств по формуванню товарного асортименту, в магазині «Тритон», товарні запаси планується зменшити на 20%. Підрахуємо показник ефективності маркетингу – кількість обертів товарних запасів на запланований рік, оберту за рік.

Запланована собівартість реалізованих виробів на 2011 рік:

(5.3.1)

Собівартість товарних запасів на початок року:

(5.3.2)

Запланована собівартість товарних запасів на кінець року:

(5.3.3)

Тоді визначаємо спочатку середню собівартість товарного запасу:

(5.3.4)

Кількість обертів товарних запасів у запланованому році:

(5.3.5)

Тоді як в базовому році (2010р.), при:


- собівартість реалізованої продукції;

- вартість товарних запасів.

Отже, отримали зростання кількості оберту товарних запасів, що дасть змогу зменшити оборотний фонд коштів.


ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, відповідно до сформульованої мети курсової роботи було виконано:

1) проаналізовано стан виробництва торгівлі та споживання холодильників;

2) проведено класифікацію асортименту та споживчих властивостей холодильників;

3) охарактеризовано магазин «Тритон» та його асортимент холодильної техніки.

Всі дані моделі холодильників призначені для зберігання продуктів у охолодженому і замороженому стані, приготування харчового льоду і охолоджування напоїв в побуті.

Конструкція холодильників постійно удосконалюється, тому моделі, що розглядаються в даній роботі мають відмінності в технічних характеристиках, дизайні і зручності використання.

На основі проведених досліджень та аналізів магазину «Тритон» можна оцінити переваги та недоліки даного магазину.

Переваги:

- вся мережа магазинів знаходиться у найвигідніших територіях міста, що дає змогу збільшити кількість відвідувачів (потенційних споживачів), підвищити плани товарообігу тощо;

- наявність розширеної сфери послуг, додаткових форм обслуговування, що надаються магазином (продаж товарів в розстрочку, доставка товарів покупцю), вдосконаленої системи продажу товару по попереднім заявкам та замовленням;

- підприємства мережі мають службу, що займається вивченням попиту населення;

- присутні рекламні заходи, в тому числі кіно- та радіо- реклама, створений свій рекламний відеоролик;

- гарантія низьких цін;

- надання кредитів найбільш розповсюдженими банками;

- здійснюється пошук нових клієнтів;

- підтримування контактів з наявними клієнтами, збирання інформації про конкурентів;

- укладання торгових угод;

- формування (або підтримування) сприятливого іміджу магазину;

- пошук нових посередників;

- демонстрування можливостей товару;

- підтримування інформованості споживачів щодо реклами товарів.

Недоліки:

- магазин не вичерпав всі резерви для більш ефективного використання торговельної площі;

- недостатньо раціонально використовується площа, що зайнята під торгівельне обладнання;

- недостатньо ефективно здійснюється планування часу роботи персоналу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Акулич М. Анализ конкурентоспособности продукции в аспекте взаимоотношений с потребителями // Маркетинг №6, 2003. - с. 33-43.

2. Бондаренко С., Бокій В. Про механізм формування конкурентоспроможності продукції промислового підприємства // Економіст №9, 2001.- с.58-59.

3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: навч. посібник - К.: - Вища школа, 2004 - с.128-130.

4. Герещак М.Г., Колот В.М., Наливайко А.П. Економіка підприємства - К.: - КНЕУ, 2000 – с.190-195, 350-351.

5. Деревянко С. Лидеры бытовой техники // Новый маркетинг №6, 2002. - с.59-62.

6. Ещенко В. Ф., Товароведение хозяйственых товаров:Учебник для товаровед, фак. торг. Вузов. В 2-х томах.Т. 2.-М.: Экономика, 2004.-400с.

7. Жиряева Е.В., Товароведение. - СПб: Питер, 2002. - с.122-181.

8. Жук Ю.Т., Жук В.А., Кисляк Н.К., Кушнір М.К., Орлова Н.Ю., Салашинський М.А. Теоретичні основи товарознавства: Навчальний посібник для студентів кооперативних вищих навчальних закладів. -К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2000. – с. 91-167.

9. Козлова В.А. и др. «Товароведение непродовольственных товаров» «Справочник товароведа непродовольственных товаров» в 3 книгах. М. 2003– с. 91-167.

10. Ксенз Л. Холодный расчет // Компаньйон №4, 2006. - с. 21-24.

11. Лиорац М.А. , Лежкин Е.Д. «Исследование непродовольственных товаров» 2008– с. 105-162.

12. Лісовенко М. Технологічний прорив "Норду" // Урядовий кур'єр № 130, 2003. - с. 19.

13. Макаренко О.В.Стан і перспективи розвитку ринку холодильників в Україні//Вісник КНТЕУ №6, 2006. - 131-137.

14. Милейко Я. Бытовые холодильники // Ukrainian Market Review №2, 2003. - с. 59-60.

15. Михайлов B.I. Товарознавство електропобутових товарів: підручник. - К.: ВІД КДТЕУ, 2009. - с 73-110.

16. Омельченко Е. Скоро в холодильники будут встраиваться даже будильники// Потребитель «Бытовая техника» №8, 2003. - с.55-69.

17. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України // затверджено від 11.04.2004 № 98. – с. 91-167.

18. Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови. ДСТУ 2295-93 (ГОСТ 16317-95). - К.: Держстандарт України, 2004. - 35 с.

19. Сидоренко О.В. Товарознавчі складові ринкознавства. Навч. Посіб. - К.: КНТЕУ, 2001 - с.25-31.

20. Смолін І.В, Лещук Н.М. Стратегія розвитку торговельного підприємства в ринкових умовах: навч. посіб. - К.: - КДТЕУ, 2008 - с.37.

21. Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика: навч.посіб. - К.: — КДТЕУ, 2000 – с. 32-57.

22. Товароведение. — К., 2009. — 158 с.: ил., табл.

23. Товарознавство. Терміни та визначення. ДСТУ 3993-2000, К.: Держстандарт України, 2001. - 17 с.

24. Шершньова З.Е, Оборська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 2009 – с. 9-16.

25. Лепаев Д. А. Ремонт бытовых холодильников: Справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1999 – с. 1-7.

26. Лепаев Д. А. Бытовые электроприборы: Учебник для сред. проф.-техн. уч-щ. – М.: Легкая индустрия, 1999 – с. 9-67.

27. Єрмолін Н. П. Електричні машини малої потужності. – М.: „Вища школа” 1997 – с. 18-156.


Додаток А

Коефіцієнтиваги для різних типів відділень холодильних приладів

Типи відділень Коефіцієнти ваги
Xc Yc
Відділення для охолодження продуктів 1,25 1,35
Відділення для зберігання свіжих продуктів 1,2 1,3
Відділення, температура повітря в якому дорівнює 0 град.C 1,15 1,25
Низькотемпературне відділення, не маркованезірочкою 1,15 1,25
Низькотемпературне відділення, марковане однією зірочкою (*) 1,12 1,2
Низькотемпературне відділення, марковане двома зірочками (**) 1,08 1,15
Низькотемпературне відділення, марковане трьома зірочками (***), та морозильне відділення, марковане чотирма зірочками (****) 1,05 1,1

Додаток Б

Формулидля визначення максимально дозволеного рівня

споживання електроенергії (Emax ) холодильними приладами

Категорія Найменування холодильного приладу Формула для визначення Emax кВт x год/доба
1 Холодильник без низькотемпературного відділення (0,207 x Vпр + 218) /365
2 Холодильник з відділенням,температура повітря в якому становить +5 град.C та/або +12 град.C (0,207 x Vпр + 218) /365
3 Холодильник з низькотемпературнимвідділенням, не маркований зірочкою (0,207 x Vпр + 218) /365
4 Холодильник з низькотемпературнимвідділенням, маркований однієюзірочкою (*) (0,557 x Vпр + 166) /365
5 Холодильник з низькотемпературнимвідділенням, маркований двомазірочками (**) (0,402 x Vпр + 219) /365
6 Холодильник з низькотемпературнимвідділенням, маркований трьомазірочками (***) (0,573 x Vпр + 206) /365
7 Холодильник-морозильник з морозильним відділенням, маркованийчотирма зірочками (****) (0,697 x Vпр + 272) /365
8 Морозильник-шафа (0,434 x Vпр + 262) /365
9 Морозильник-скриня (0,48 x Vпр + 195) /365

Додаток В

Формулидля визначення максимально дозволеного рівня

споживання електроенергії (Emax ) холодильними приладами

з більше ніж двома дверима

Відділення з найнижчою температурою Категорія холодильного приладу Формула для визначення Emax кВт x год/доба
> - 6 град.C 1 - 3 (0,207 x Vпр + 218) /365
<= - 6 град.C (*) 4 (0,557 x Vпр + 166) /365
<= - 12 град.C (**) 5 (0,402 x Vпр + 219) /365
<= - 18 град.C (***) 6 (0,573 x Vпр + 206) /365
<= - 18 град.C(****) 7 (0,697 x Vпр + 272) /365
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem16:59:41 24 октября 2017
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух00:23:42 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:45:23 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:50:45 29 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Порівняльна характеристика асортименту холодильників вітчизняного та закордонного виробництва

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198682)
Комментарии (2160)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru