Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Танго

Название: Танго
Раздел: Рефераты по культуре и искусству
Тип: реферат Добавлен 23:41:19 15 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 354 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

ТАНГО


Танго

«Танго» — сучасний бальний танець, створений на елементах аргентинського народного танцю.

Вільна композиція, енергійні, чіткі, іноді вигострено-гострі рухи, повороти і різні переходи («променади», бічні ходи в «променадах»), різні приставні кроки, контрастне чергування повільних і швидких рухів, плавних і різких поворотів — такі характерні риси цього танцю.

Відмітною особливістю виконання «Танго» є те, що кроки треба робити на всю ступню (переступаючи) і злегка згинаючи коліна. «Переступаючи», танцюючий спочатку ставить ногу і тільки потім переводить на неї тяжкість корпусу. При виконанні гострих і стрімких кроків створюється враження, що корпус на мить «відстає», а потім переводиться на ногу, якої танцюючий робить крок.

Приставні (бічні) кроки робляться не по повній шостій позиції. Наприклад: підставляючи праву ногу до лівої, підводять її так, щоб шкарпетка правої ноги була на одній лінії з подушечкою ступні лівої ноги. Ліва нога не приставляється впритул до правої ступні, а знаходиться на відстані, рівному приблизно половині ширини ступні.

Коліно правої ноги у момент приставки небагато позаду коліна лівої ноги.

Під час танцю хлопець переважно тримає корпус поверненим трохи вліво (правим плечем вперед), у дівчини корпус, прямою, плечі злегка відведені назад.

Темп виконання танцю помірний (33 такти в хвилину). Музичний розмір 2/4.

Рекомендується наступний комплекс танцювальних елементів і фігур «Танго»:

1. Танцювальний крок танго.

2. Поступальний бічний хід.

3. Ланка (два види).

4. Закритий променад.

5. Відкритий променад.

6. Лівий закритий поворот.

7. Лівий відкритий поворот.

8. Правий поворот в променаді.

9. Рокк-поворот.

10. Корті.

11. Баланс-нахил.

Перед початком танцю танцюючі приймають основне положення в парі, яке вони зберігають під час танцю.

Основне положення в парі

танго бальний танець променад позиція

Танцюючі встають лицем один до одного, хлопець обличчям вперед по діагоналі до центру, а дівчина — спиною по Лінії танцю. Права рука хлопця на талії дівчини. Пальці правої руки зібрані, лікоть зігнутий і піднятий трохи вище за гроно правої руки. Лівою рукою хлопець тримає кисть правої руки дівчини і, згинаючи лікті сполучених рук, танцюючі піднімають кисті рук трохи вище за плече хлопця. Кисть лівої руки дівчина кладе на спину хлопця, трохи нижче плеча.

Дівчина стоїть перед хлопцем спиною по лінії танцю так, що її обличчя знаходиться проти правого плеча партнера.

Танцюючі стоять у позиції танго, у хлопця носки ніг направлені по діагоналі до центру (дівчина стоїть спиною по лінії танцю).

В кінці фігури або руху в парі танцюючі можуть прийняти «положення променаду», з якого виконуються фігури «променадів».

Положення променаду

Хлопець встає обличчям по діагоналі від центру, а дівчина — праворуч від хлопця, лицем по діагоналі до центру. Положення рук те ж, що в основному положенні в парі.

Танцюючі стоять у позиції танго, у хлопця шкарпетки ніг направлені по діагоналі від центру, а у дівчини — по діагоналі до центру.

Основна позиція ніг

Для того, щоб прийняти позицію ніг в танго, встаньте в шосту позицію, особою по лінії танцю, а потім на низьких півпальцях (подушечках) обох ніг оберніться вліво, лицем по діагоналі до центру (коліна злегка зігнуті). В результаті повороту носочка правої ноги опиниться на одній лінії з подушечкою лівої ноги; це співвідношення ступень і є основна позиція танго, однакова для хлопця і дівчини, незалежно від їх положення до центру і лінії танцю.

Серед педагогів-хореографів встановилася практика позначати в танго кожен рух, що виконується на 1/4, словом «поволі» (м.), а на 1/8, словом «швидко» (б.). Це допомагає засвоїти загальний ритм танцювального елементу або фігури в цілому. Так, при ритмічному малюнку 1/8, 1/8, 1/4, треба зробити два швидкі кроки і один повільний. У буквеному записі цей ритм буде зафіксований так: б., б., м. (швидко, швидко, поволі) .

ОПИС ЕЛЕМЕНТІВ ТАНЦЮ І ФІГУР

Рух 1 — крок танго вперед

Початкове положення: станьте обличчям вперед по діагоналі до центру. Ноги у позиції танго, коліна ніг злегка зігнуті.

1-й такт

На рахунок «раз» (м.) — не міняючи положення корпусу по відношенню до центру кола, зробіть крок правою ногою вперед по лінії танцю, наступаючи з каблука на ступню і зберігаючи напрям носка по діагоналі до центру.

На рахунок «два» (м.) — зробіть такий же крок лівою ногою вперед по лінії танцю. Ступні ніг на одній лінії.

Рух 2 — крок танго назад

Початкове положення: станьте спиною по діагоналі до центру. Млість у позиції танго. Коліна злегка зігнуті. Корпус прямої. Плечі трохи відведені назад.

1-й такт

На рахунок «раз» (м.) — не піднімаючись з легкого присідання, зробіть крок лівою ногою назад, наступаючи з носка на всю ступню. Ступні ніг на одній лінії.

На рахунок «два» (м.) — такий же крок правою ногою назад, не міняючи положення корпусу. Ступні ніг на одній лінії.

Крок танго не треба робити неприродно довгим і ковзаючим. Коли роблять крок однією ногою, інша, природно, ковзає за нею.

Техніка виконання кроків залишається однаковою, незалежно від того, робиться крок на 1/4 або на 1/8.

При кроці правою ногою вага корпусу спочатку переводиться на внутрішнє ребро каблуки і потім на ступню, а при кроці лівої — на зовнішнє.

Бічні кроки убік також виконують на легкому присіданні, а тяжкість корпусу переводять через відповідне ребро ступні, якою роблять крок.

Рух 3 — поступальний бічний хід

Рухи хлопця

Початкове положення: станьте обличчям вперед по діагоналі до центру. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз» (б.) — швидкий крок лівою ногою навхрест перед правою, по лінії танцю, не міняючи положення корпусу.

На рахунок «і» (б.) — швидко переступите на праву ногу, підставляючи її до лівої на половину відстані другої позиції ніг. Шкарпетка правої ноги знаходиться на одній лінії з подушечкою лівої ноги, при цьому зберігається співвідношення ступень основної позиції ніг танго.

На рахунок «два-і» (м.) — повільний крок лівою ногою навхрест перед правою по лінії танцю.

Рухи дівчини

Початкове положення: станьте спиною по діагоналі до центру. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз» (б.) — швидкий крок правою ногою навхрест ззаду лівої, не міняючи положення корпусу.

На рахунок «і» (б.) — швидко переступите на ліву ногу, підставляючи її до правої, на половину відстані другої позиції ніг і зберігаючи співвідношення ступень позицій ніг танго.

На рахунок «два-і» (м.) — повільний крок правою ногою навхрест позаду лівої ноги, по лінії танцю.

Танцюючі в парі виконують «поступальний бічний хід» таким чином: хлопець тільки починаючи лівою ногою вперед по лінії танцю, а дівчина роблячи крок правою йогою назад. Крім того, треба стежити за тим, щоб хлопець не виходив збоку дівчата на першому і третьому кроці на рахунок «раз» і на рахунок «два-і».

З метою кращого освоєння цього руху в парі можна додати один повільний крок на 1/4, після чого знову виконати «поступальний бічний хід». В цьому випадку швидкі кроки в 2-му такті будуть зроблені на рахунок «два-і». Подібний зсув рухів можливо, оскільки в танці є фігури і рухи, що займають півтора, два і три такти.

Рух 4 — ланка (перший вигляд)

Рухи хлопця

Початкове положення: станьте обличчям вперед по діагоналі до центру. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз» (м.) — повільний - крок правою ногою по лінії танго.

На рахунок «два» (м.) — повертаючись управо, обличчям по діагоналі від центру, підведіть ліву ногу до правої у позиції танго.

Рухи дівчини

Початкове положення: станьте спиною по лінії танцю. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз» (м.) — повільний крок лівою ногою назад. Ступні ніг на одній лінії. Крок по діагоналі від центру.

На рахунок «два» (м.) — повертаючись управо, лицем по діагоналі до центру, плавно підведіть праву ногу до лівої в позицію танго.

Рух 5 — ланка (другий вигляд)

Рухи хлопця

Початкове положення: станьте обличчям вперед по лінії танцю. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз» (б.) — швидкий крок лівою ногою вперед.

На рахунок «і» (б.) — швидкий крок правою ногою управо, повертаючись управо, особою по діагоналі від центру.

На рахунок «два-і» (м.) — плавно підведіть ліву ногу до правої в позицію танго і поставте ступню лівої ноги на внутрішнє ребро.

Рухи дівчини

Початкове положення: станьте спиною по лінії танцю. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз» (би.) — швидкий крок правою ногою назад, ступні ніг на одній лінії.

На рахунок «і» (б.) — швидкий крок лівою ногою вліво, повертаючись управо, лицем по діагоналі до центру.

На рахунок «два» (м.) — підведіть праву ногу до лівої в позицію танго і поставте ступню правої ноги на внутрішнє ребро.

Танцюючі, виконуючи «ланку» в парі, закінчуючи рух, приймають «положення променаду», як вказувалося вище на другому русі; хлопець допомагає дівчині обернутися управо.

«Ланка» — допоміжний рух для переходу в «положення променаду», з якого виконується велика кількість різних фігур.

Рух 6 — закритий променад

Рухи хлопця

Початкове положення: станьте обличчям вперед по діагоналі від центру. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — зберігаючи положення корпусу, зробіть крок лівою ногою вліво по лінії танцю.

На рахунок «два» (б.) — зробіть швидкий крок правою ногою навхрест перед лівою, по лінії танцю.

На рахунок «і» (б.) — зробіть швидкий крок лівою ногою вліво (по лінії танцю).

2-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — приставте в позицію танго праву ногу до лівої.

Рухи дівчини

Початкове положення: станьте обличчям вперед по діагоналі до центру.

Дівчина «з іншої ноги» повторює рухи 1-2-го тактів (повільний крок правою ногою, швидкий крок лівої, навхрест перед правою і т. д.), просуваючись вперед по лінії танцю. На рахунок «раз-і» 2-го такту вона, підводячи ліву ногу до правої в позицію танго, приймає початкове положення або повертається вліво, спиною по діагоналі від центру.

У парі «закритий променад» виконується з положення променаду.

Рух 7 — відкритий променад

Рухи хлопця

Початкове положення: станьте обличчям вперед по діагоналі від центру. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз» (м.) — зберігаючи положення корпусу, зробіть крок лівою ногою вліво по лінії танцю.

На рахунок «два» (б.) — зробіть швидкий крок правою ногою нахрест-перед лівої, по лінії танцю.

На рахунок «і» (б.) — швидкий крок лівою ногою вперед по лінії танцю.

2-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — проводячи праву ногу біля лівої, зробіть широкий, повільний крок вперед по діагоналі від центру.

Рухи дівчини

Початкове положення: станьте обличчям вперед по діагоналі до центру.

1-й такт

На рахунок «раз-і-два» (м., би.) — повторіть «з іншої ноги» руху 1-го такту, роблячи повільний крок правою ногою і швидкий крок лівої по лінії танцю.

На рахунок «і» (б) — повертаючись вліво по лівій нозі спиною по діагоналі від центру, зробіть швидкий крок правою ногою назад, так, щоб опинитися праворуч від хлопця.

2-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — зробіть повільний крок лівої но-"гой назад, по діагоналі від центру.

У парі, виконуючи «відкритий променад», хлопець на рахунок «н» (би.) встає праворуч від дівчини і на рахунок «раз-і» 2-го такту робить крок правою ногою вперед по діагоналі від центру, праворуч від дівчини (рис.2).

У танці існує і інший варіант «відкритого променаду». Танцюючі на рахунок «і» 1-го такту (б.) приставляють в позицію танго — хлопець ліву ногу до правої, а дівчина — праву ногу до лівої.

У «променадах» повільні кроки роблять великими, енергійно і підкреслено, а швидкі кроки робляться природно, наполовину менше за повільних.

Рух 8 — лівий закритий поворот

Рухи хлопця

Початкове положення: станьте обличчям вперед по діагоналі до центру. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз» (б.) — починаючи поворот наліво, зробіть крок лівою ногою вперед.

На рахунок «і» (б.) — повертаючись наліво на подушечці лівої ноги, зробіть крок правою ногою по діагоналі до центру.

На рахунок «два-і» (м.) зробіть крок лівою ногою назад по діагоналі до центру.

2-й такт

На рахунок «раз» (б.) — продовжуючи поворот наліво, зробіть крок правою ногою назад по діагоналі до центру.

На рахунок «і» (б.) — повертаючись спиною до центру круга, зробіть крок лівою ногою вліво, по лінії танцю.

На рахунок «два-і» (м.) — приставте праву ногу до лівої в позицію танго, повертаючись обличчям вперед по діагоналі від центру.

Рухи дівчини

Початкове положення: станьте спиною по лінії танцю. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз» (б.) — починаючи поворот наліво, зробіть крок правою ногою назад, по діагоналі до центру.

На рахунок «і» (б.) — продовжуючи поворот вліво, зробіть крок лівою ногою вліво по діагоналі до центру так, щоб встати особою по діагоналі від центру.

На рахунок «два-і» (м.) — крок правою ногою вперед, по лінії танцю (праворуч від хлопця).

2-й такт

На рахунок «раз» (б) — зробіть крок лівою ногою вперед по діагоналі до центру, повертаючись вліво.

На рахунок «і» — продовжуючи поворот на лівій нозі, зробіть крок правою ногою управо, по діагоналі від центру.

На рахунок «два-і» (м.) — приставте ліву ногу до правої в позицію танго, зупиняючись спиною по діагоналі від центру.

При виконанні «лівого закритого повороту» в парі хлопець на рахунок «два-і» (м.) 1-го такту виводить дівчину праворуч від себе (дівчина робить крок правою ногою вперед праворуч від хлопця.

У 2-му також на рахунок «раз-і» (б., б.) хлопець робить кроки коротше, танцюючі рухаються в положенні променаду майже обличчям один одному і, закінчують рух в основному положенні танго, але хлопець стоїть обличчям по діагоналі від центру.

Рух 9 — лівий відкритий поворот

«Лівий відкритий поворот» виконується так само, як і «лівий закритий поворот», але на рахунок «два-і» (м.) 2-го такту хлопець робить великий крок правою ногою вперед по діагоналі від центру праворуч від дівчини,, а дівчина робить крок лівою ногою назад в тому ж напрямі.

Рух 10 — правий поворот в променаді

Рухи хлопця

Початкове положення: станьте обличчям вперед по діагоналі від центру. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — повільний великий крок лівою ногою по лінії танцю.

На рахунок «два» (б.) — крок правою ногою по діагоналі від центру, повертаючись направо.

На рахунок «і» (б.) — повертаючись на правій нозі управо спиною по діагоналі від центру, зробіть крок лівої назад.

2-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — маленький крок правою ногою назад-вліво, навхрест позаду лівої ноги. Ступні ніг на одній лінії, шкарпетка правої ноги недалеко від п'яти лівої. Коліно правої ноги пригнути під коліном лівої.

На «два-і» (б., б.) — спираючись на низькі півпальці правої ноги і каблук лівої, обернутися управо до положення особою по діагоналі від центру (ноги у позиції танго).

Рухи дівчини

Початкове положення: станьте обличчям вперед по діагоналі ь центру. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — зберігаючи положення корпусу, зробіть повільний крок правою ногою по лінії танцю.

На рахунок «два» (б.) — крок лівою ногою навхрест перед правою по лінії танцю, пропускаючи хлопці вперед.

На рахунок «і» (б.) — маленький крок правою ногою між ступнею хлопця.

2-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — крок лівою ногою вперед, готуючись зробити крок справа .от хлопці.

На рахунок «два» (б.) — зробіть широкий крок правою ногою праворуч від хлопця, по діагоналі від центру.

На рахунок «і» (б.) — повертаючись направо (лицем по діагоналі до центру) на низьких півпальцях правою ногою, підведіть ліву ногу до правої, переносячи на неба тяжкість корпусу.

При виконанні «правого повороту» в парі хлопець на рахунок «два» 1-го такту (б.) робить крок довше, ніж дівчина з тим, щоб потім встати праворуч від неї, а дівчина пропускає хлопці попереду себе. Потім на рахунок «раз» 2-го такту (б.) дівчина робить довгий крок лівою ногою праворуч від хлопця, як би наздоганяючи його. Повертаючись на обох ногах, танцюючі приймають основне положення променаду.

Рух 11 — рокк-поворот

Рухи хлопця

Початкове положення: станьте обличчям вперед по діагоналі до центру. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — починаючи напівповорот направо, зробіть широкий крок правою ногою по діагоналі від центру, ліву ногу трохи підведіть ззаду, притиснувши коліно позаду коліна правої ноги.

На рахунок «два» (б.) — переступите на півпальці лівої ноги назад, повертаючись направо.

На рахунок «і» (б.) — закінчуючи напівповорот направо, переведіть тяжкість корпусу на праву ногу.

2-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — переступите на півпальці лівої ноги, роблячи широкий крок назад по діагоналі до центру.

Рухи дівчини

Початкове положення: станьте спиною по ліній танцю. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — починаючи напівповорот направо, зробіть широкий крок лівою ногою назад по діагоналі від центру. Праву ногу трохи підведіть.

На рахунок «два» (б.) — переступите на праву ногу, повертаючись направо.

На рахунок «і» (б.) — повертаючись направо, переведіть тяжкість корпусу на ліву ногу, зупиняючись лицем по діагоналі до центру.

2-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — переступите на праву ногу, роблячи широкий крок по діагоналі до центру.

«Рокк-поворот» в парі виконується на місці. Центр обертання знаходиться між танцюючими.

Рух 12 — корті

Рухи хлопця

Початкове положення: станьте спиною по діагоналі до центру. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — широкий крок лівою нотою назад по діагоналі до центру.

На рахунок «два» (б.) — зробіть швидкий крок правою ногою назад, повертаючись вліво.

На рахунок «і» (б.) — зробіть швидкий крок лівою ногою вліво по лінії танцю.

2-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — приставте праву ногу до лівої, в позицію танго, зупиняючись обличчям вперед по діагоналі від центру.

Рухи дівчини

Початкове положення: станьте обличчям вперед по діагоналі до центру. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — зробіть широкий крок правою ногою вперед по діагоналі до центру.

На рахунок «два» (б.) — швидкий крок лівою ногою вперед по діагоналі до центру.

На рахунок «і» — зробіть швидкий крок правою ногою управо по лінії танцю.

2-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — приставте ліву ногу до правої в позицію танго, зупиняючись спиною по діагоналі від центру.

«Корті» в танго хлопець завжди виконує, починаючи рух назад. Його може бути виконано не тільки з четвертним поворотом, як дано g описі, але і без нього. В цьому випадку хлопець виконує всі рухи, зберігаючи початкове положення корпусу по відношенню до центру.

«Корті» виконується після «лівого закритого повороту», «правого повороту в променаді», «закритого променаду».

Рух 13 — баланс-нахил

Рухи хлопця

Початкове положення: станьте обличчям вперед по діагоналі до центру. Ноги у позиції танго.

1-й такт

На рахунок «раз» (м.) — зробіть невеликий крок назад на ліву ногу, злегка сідаючи на ній. Шкарпетка лівої ноги направлена до центру. Пряму праву ногу поставте на внутрішнє ребро. Корпус прямий і зібраний.

На рахунок «два» (м.) — переведіть тяжкість корпусу на праву ногу, роблячи невеликий крок правою ногою вперед. Ліву ногу злегка підтягніть до правої.

Рухи дівчини

Початкове положення: станьте спиною по лінії танцю. Ноги у позиції танго. 1-й такт

На рахунок «раз-і» (м.) — зробіть невеликий крок правою ногою вперед, злегка сідаючи на ній. Корпус злегка поверніть спиною по діагоналі до центру. Голову поверніть до лівого плеча. Ліву ногу поставте на внутрішнє ребро, коліно трохи зігніть.

На рахунок «два-і» (м.) — переведіть тяжкість корпусу на ліву ногу, роблячи крок назад. Праву ногу злегка підтягніть до лівої.

У «Танго» танцюючі довільно підбирають поєднання фігур відповідно до музики.

Для полегшення цього завдання ми даємо просту зразкову комбінацію, яка хоч і не включає всіх рухів, даних в описі, але в усякому разі дає необхідне уявлення про танець.


Список використано літератури

1. Настюков Г. Вечер танца. – М.: Изд-во ВЦСПС Профиздат, 1965. – 395с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem20:57:59 24 октября 2017
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух00:46:17 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:27:34 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:42:43 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Танго

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194337)
Комментарии (2138)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru