Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364146
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21695)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Термоелектричні перетворювачі та їх застосування

Название: Термоелектричні перетворювачі та їх застосування
Раздел: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа Добавлен 22:47:48 06 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 1328 Комментариев: 2 Оценило: 1 человек Средний балл: 2 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНІЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

КАФЕДРА ФІЗИКИ

Курсова робота

Термоелектричні перетворювачі та їх застосування

Студента 4-го курсу групи ПФ-41

фізико-математичного факультету

ТРОФИМЧУКА Леоніда Володимировича

Науковий керівник: доцент

ЗАКАЛЮЖНИЙ В.М.

Ніжин 2009

Зміст

1. Термоелектричні явища

2. Термопари

3. Технічні можливості термоелектричних перетворювачів

4. Основні правила поводження з термоелектричними колами

5. Домішки і неоднорідність термоелектродних матеріалів (термоелектрична неоднорідність)

6. Виготовлення термопар

7. Термопари для вимірювання низьких температур

Висновки

Список використаних джерел

1. Термоелектричні явища

Термоелектричні перетворювачі - це прилади, в яких змінюється термоелектрорушійна сила при встановленій різниці температур. За певними розрахунками, при відомому значенні коефіцієнта термоЕРС, чи за допомогою графіка залежності E (∆ T ) можна визначити дану різницю температур.

Дія термоелектричних перетворювачів основана на ефекті Зеєбека - одному із 12 термоелектричних явищ, відомих у фізиці твердого тіла.

Ефект Зеєбека - в електричному колі, що складається із послідовно з’єднаних різних провідників, виникає термоЕРС, якщо в місцях контактів підтримується різниця температур. В простішому випадку, коли таке коло складається з двох різних провідників, воно називається термопарою. ТермоЕРС термопари залежить від температури вімірюваного і вільного спаю та від складу матеріалу провідників, що утворюють термопару.

Термоелектрику відкрив Зеєбек ще в дводцятих роках ХІХ ст. Для її спостереження до мілівольтметра досить приєднати дві мідні дротини і замкнути їх дротиною з іншого матеріалу, наприклад, заліза. Поки температура обох спаїв однакова, мілівольтметр не виявляє ніякої термоЕРС. Але при нагріванні одного із спаїв у колі виникає термоЕРС і стрілка мілівольтметра відхиляється. Якщо нагрітий спай охолодити і потім нагріти другий спай, то знак термоЕРС змінюється і стрілка мілівольтметра відхиляється в другий бік.

У певних невеликих діапазонах температур термоЕРС можна вважати, з достатньою для практики точністю, пропорційною різниці температур і коефіцієнту термоЕРС:

Коефіцієнт термоЕРС α залежить, в першу чергу, від матеріалу термоелектродів, а також від діапазону температур, в якому використовується термопара; в деяких випадках із зміною температури α змінює знак.

У таблиці подано значення α в мілівольтах (10-6 В) на градус для деяких металів відносно платини при 0о С .

Метал α, мкВ/град Метал α, мкВ/град
Вісмут -65,0 Нікель -16,4
Залізо +16,0 Сурма +47,0
Мідь +7,40 Константан -34,4

Користуючись цією таблицею, можна знайти термоЕРС α не тільки відносно платини, а й для будь-якої іншої комбінації металів. Так, наприклад, термоЕРС пари залізо - константан дорівнює: залізо - константан = (залізо - платина) - (константан - платина) = + 16,0 - ( - 34,4) = 50,4 мкв/град .

Знак при α введений для визначення напряму термоструму і означає, що в нагрітому спаї струм проходив від металу з меншим (алгебраїчно) значенням α до другого. Отже, в парі залізо - константан струм у гарячому спаї має напрям від константану ( - 34,4) до заліза (+ 16,0).

2. Термопари

Термоперетворювачі, які працюють на основі ефекта Зеєбека, використовуються лише для вимірювання різниці температур. У більшості випадків потрібно, щоб вимірювання температури було прив’язане до термодинамічної шкали, тому простіше всього це досягається, використанням диференційованої термопари, температура із спаїв якої добре відома.

Як правило, вимірювана температура перевищує температуру оточуючого середовища, тому вимірюваний спай називається гарячим . Температуру холодного спаю простіше за все одержати, помістивши його в термоізольовану ванну з танучим льодом.

Розлянемо принципову схему термоелектричного перетворювача (рис.1).

І - Область холодного спаю,

ІІ - область гарячого спаю,

ІІІ - область вимірюваного приладу,

1 - холодний спай,

2 - гарячий спай,

3 - вимірюваний прилад,

4 - диференційний електрод,

Рис.1.5 - вивідний електрод.

У вимірюваному приладі 3 є контакт вивідного електрода 5 з вхідними контактами приладу. Необхідно, щоб матеріали, з яких виготовляються клеми були термоелектрично нейтральними.

Області І та ІІ являють собою термоелемент, у якого термоЕРС пропорційна різниці температур, але як правило має невеликі значення.

Для підвищення чутливості термоперетворювачів, їх з’єднують послідовно і отримують термобатарею (рис.2). Позначення відповідають позначенням, що і на рис.1.

Рис.2.

3. Технічні можливості термоелектричних перетворювачів

Термоелектричні перетворювачі задовольняють багатьом потребам ідеального перетворювача. Вони прості, надійні в роботі і складаються, по суті, з двох термоелектродів. Їх конструктивні форми дозволяють забезпечувати малий показник теплової інерції. Вибравши відповідні матеріали термоелектродів, можна проводити вимірювання температур в широкому діапазоні (від 2 до 3000 К ). при цьому досягається висока точність перетворення (інструментальна похибка до 0,01 К ) і висока чутливість (до 100 мкВ/К ). Термоелектричні перетворювачі являють собою ідеальні прилади для вимірювання різниць температур, величини яких в окремих випадках можуть доходити до 10-7 К. якщо матеріали тармоелектродів однорідні, ізотропні, то залежність термоЕРС термоелектричного перетворювача від температури добре відтворювана. В зв’язку з цим перетворювачі, термопари яких виготовлені із однієї і тієї ж партії термоелектродів, можуть бути повністю взаємозамінні.

4. Основні правила поводження з термоелектричними колами

Правило Магнуса. ТермоЕРС, що виникає в замкненому колі, яка утворена парою однорідних, ізотропних провідників, залежить тільки від температурі спаїв і не залежить від розподілу температури вздовж провідників.

Правило адитивності показів за температурою. Якщо є зростаюча послідовність температур ізотермічних просторів Т1 > Т2 > Т3 , то при вимірюванні їх термопарою з термоелектродами А - В, діє таке правило адитивності:

Правило адитивності показів за матеріалами. Якщо для вимірювання різниці температур (Т1 - Т2 ) існує деяка послідовність термоелектродних матеріалів А - В - С, то справедливі такі співвідношення:

Із останніх двох правил випливає загальне правило конструювання термоелектричних вимірювальних кіл: неоднорідність провідника допустима лише в ізотермічній області і, навпаки, неізотермічність допустима тільки в однорідному провіднику. Недопустиме є поєднання неоднорідності і неізотермічності. Тому при уведенні в коло термопари приладу для вимірювання термоЕРС необхідно забезпечити його ізотермічність.

термоелектричний перетворювач коло термопара

5. Домішки і неоднорідність термоелектродних матеріалів (термоелектрична неоднорідність)

Кожний ідеально чистий провідник має власну термоЕРС. Наявність в провіднику навіть мінімальної кількості домішок помітно впливає на її значення, таким чином, наявність домішок неминуче приводить до невідтворюваності результатів вимірювання.

Крім домішок провідники зазвичай мають структурні дефекти (точкові дефекти, граничні зерен, дислокації). Якщо домішки і дефекти розподілені в термоелектроді нерівномірно, то вони практично утворюють всередині термоелектрода диполі. При наявності градієнта температури вони впливають на значення термоЕРС, будь-які наступні зміни розподілу температури в цій області можуть привести до розбіжності показів.

Хімічні неоднорідності характеризуються зміною хімічного складу по об’єму термоелектрода. Вони можуть виникнути в термоелектроді в результаті реакцій виділення нових фаз чи вибіркового випаровування компонентів сплаву. Крім того, вони можуть викликатися взаємодією з навколишнім середовищем. Фізичні неоднорідності характеризуються несталістю фазового складу, порушенням впорядкованості, зміною структури зерен по об’єму термоелектрода і коливаннями концентрації дефектів кристалічної гратки.

Звичайно, що всі процеси внутрішніх змін в термоелектроді (розпад твердих розчинів, коагуляція домішок, утворення нових фаз, міжгранична дифузія) супроводжуються термоструктурними напругами, що призводять до зміни термоЕРС.

6. Виготовлення термопар

Покази термопари правильні, якщо виконуються такі умови: в неізотермічних областях електроди повинні бути однорідними; там де однорідність неможлива, неабхідна ізотермічність. При вимірюванні температури об’єктів під напругою, в яких знаходяться великі градієнти і швидкості зміни температури, важливу роль відіграє місце з’єднання (спаю) термопар. Спай повинен задовольняти таким вимогам: мати високу механічну міцність:

1) місце спаю не повинне бути менш міцним, ніж матеріал термоелектродів;

2) мати високу хімічну стійкість: в агресивних середовищах спай не повинен піддаватися корозії швидше, ніж матеріал термоелектродів;

3) мати низький омічний опір;

4) зона неоднорідності у місці спаю повинна бути мінімальною;

5) перелічені вище вимоги повинні виконуватись у всьому діапазоні вимірюваних температур, для якого проектувалася термопара.

Розглянемо найпоширеніші методи спаю термопар.

Паяння свинцево-олов’яними припоями рекомендується для роботи при температурах до 150 0 С. Перед паянням кінці термоелектродів ретельно лудяться. Луда не повинна виходити далеко за межі спаю. Перехід від лудженої ділянки до нелудженої повинен бути чітко обмеженим. Луда зазвичай наноситься гарячим способом (паяльником) чи гальванічним осадженням із розчину.

Зі стандартних термоелектродів найважче лудити алюміній, який перед луженням необхідно ретельно зачистити і обробити методом травлення в соляній кислоті. Після лудіння підготовлені кінці очищають від залишків флюсу, надлишків припою і промивають у теплій воді. Термоелектроди вкладають так, щоб кінці луди були на однаковому рівні, а полуджені ділянки тісно закручують на два - чотири оберти. На скрутку накладають клаптик припою, а весь спай прогрівають, доки припій не заповнить місце контакту термоелектродів.

Паяння жорсткими мідно-срібно-цинковими припоями рекомендують для роботи при температурах до 700 0 С. Зачищені термоелектроди скручують так само, як при паянні олов’яно-свинцевими припоями. Місце спаю укладають на вогнетривкий матеріал, щоб скрутка розміщалась з невеликим нахилом у бік кінця спаю. Зверху на спай накладають шматок припою і засипають флюсом. Після описаної підготовки місце спаю нагрівають в електричній печі чи за допомогою газової горілки.

При газовому зварюванні заготовлені і скручені тармоелектроди оплавляють у полум’ї горілки доки не утвориться каплеподібний спай. Для більшості матеріалів бажано відновлюване полум’я. Лише платинові термоелектроди легко переносять більш сприятливе для них окислювальне середовище. Для виготовлення термопар краще за все застосовувати воднево-кисневе полум’я. Висока температура полум’я дозволяє проводити зварювання з мінімальними розмірами зони прогріву. Слід утримуватись від поєднання зварювання з відпалом в горілці, що приводить до збільшення зони неоднорідності, а значить, і до псування термопари. Відпалювання слід робити в спеціальних печах. Крім того, водень менш схильний до утворення з’єднань з термоелектронними матеріалами, ніж вуглець, що міститься, зазвичай, в усіх горючих газах. Особливою чутливістю до вуглецю відрізняються високотемпературні термопари, в яких небезпека карбідизації спаю збільшується внаслідок того, що викликана нею неоднорідність при високих температурах неперервно розповсюджується по термоелектроду (збільшуючи градієнт мікронапруг), все більш змінюючи властивості термопари.

Електрозварювання в дузі між двома електродами мало відрізняється від газового зварювання. Різниця полягає в тому, що при електрозварюванні в дузі між двома електродами створюється більш інертне середовище. Зазвичай застосовують графітні електроди. В графітно-дуговому зварюванні відсутні майже всі недоліки газового, зокрема сильна карбідизація електродів. Для отримання нейтрального середовища електроди виготовляють із вольфраму, а в зону дуги вдувають інертний газ (частіше за все аргон) з невеликими домішками кисню для підтримки стійкості горіння дуги. Якщо після утворення спаю дугу вимкнути і дати спаю остигнути в інертному середовищі, то спай вийде у вигляді чистої блискучої металевої кульки, який не потребує ні очистки, ні наступної обробки. Насичення місця спаю вольфрамом незначне.

Конденсаторне зварювання. Для зварювання термопар застосовуються близькі за робочими параметрами зварювальні машини ТКМ-4, ТКМ-7, ТКМ-8. При подачі напруги на вхідні клеми машини первинна обмотка стабілізуючого випрамляючого трансформатора СТВ отримує живлення через вимикач. Одразу після ввімкнення через селеновий двохнапівперіодний випрямляч починається зарядка батареї конденсаторів. Зарядка максимальної ємності продовжується не більше 0,5 с . Ємність конденсаторної батареї визначається числом і положенням гнізд штекерів, що вмикаються у верхньому ряду перемикача.

При натисненні на педаль машини електроди зближуються і стискають зварювальний виріб, потім відбувається перемикання рухомої планки перемикача із правого положення в ліве. При цьому розмикається коло зарядження конденсаторів і негайно починається їх розрядження на первинну обмотку зварювального трансформатора, коефіцієнт трансформації якого регулюється перестановкою штекера в нижньому ряді гнізд перемикача. Індукування у вторинній обмотці трансформатора імпульсу струму обумовлює зварювання деталей, затиснених між електродами машини.

Принципова схема установки конденсаторного зварювання зображне на рис.3.

Рис.3.

За допомогою машини можна зварювати дроти діаметром від 0,05 до 1,00 мм і приварювати їх до металевих поверхонь. Оскільки час зварювання триває мілісекунди, зона прогрівання незначно перевищує діаметр провідника.

Зварювання в оптичному зображенні сонця чи плазмової дуги може виконуватися в повністю інертному середовищі без забруднення домішками. Оптична система з великою світлосилою дозволяє отримувати в зображенні зведену температуру, яка перевищує половину температури джерела випромінювання. Із серійних плазмово-дугових оптичних пристроїв можна порекомендувати установку "Уран". Висока чистота середовища зварювання дозволяє отримувати в таких пристроях найбільш чисті сплави.

7. Термопари для вимірювання низьких температур

Характерною особливістю термоелектричного методу вимірювання низьких температур являється те що із зменшенням температури погіршуються умови генерації термоЕРС.

При переході в стан надпровідності термоелектричний ефект Зеєбека, на якому оснований принцип дії термопар, очевидно, повністю зникає.

Термопара мідь - константан в практиці вимірювання низьких температур отримала найбільш широке застосування.

Номінальна статична характеристика термопари мідь - константан для діапазону температур 2…273 К наведена в табл.2.

Таблиця 2.

Т, К α, мкВ/град Т, К α, мкВ/град
3 - 0,165 153 - 25,105
33 - 8,150 173 - 27,406
53 - 12,170 193 - 29,616
73 - 15,127 213 - 31,759
93 - 17,752 233 - 33,778
113 - 20,272 253 - 35,715
133 - 22,715 273 - 37,163

На відміну від електронеоднорідності з чистих металів сплави часто виходять за рамки потреб по неоднорідності, що пред’являється до термоелектронів. Особливо це відноситься до константану, вибір якого для вимірювання низьких температур потребує особливої ретельності і уваги. Для термопар придатний тільки термопарний константан. Звичайна термоелектрична мідь задовольняє потреби по неоднорідності. Як видно з табл.2, термоЕРС термопари мідь - константан зменшується із збільшенням температури. При температурі нижче потрійної точки водню (13,81 К ) використовуються сплави Кондо, значно більш ефективні, ніж термопара мідь - константан в діапазоні температур.

Висновки

Саме термопару мідь - константан ми використовували на лабораторіях спеціалізації для визначення коефіцієнта термоЕРС досліджуваного зразка InSb .

А також виконували градюювання термопари за допомогою еталонного рідинного термометра, та отримали наступну графічну заледність E ( t) подану на рис.4.

Рис.4.

Потім, взявши дві точки на прямій, використали вираз для знаходження коефіцієнта термоЕРС.

Отримане експериментальне значення α близьке до табличного значення коефіцієнта термоЕРС (αтабл = 39 мкВ/град ). Похибка має місце за рахунок наступних недоліків рідинного термометра:

1) інерційноності показів;

2) мертвого ходу;

3) можливої нециліндричності форми капіляра.

А також похибка могла бути спричинена від неточності підтримання температури холодного спаю.

На відміну від рідинних термометрів, недоліками яких є недостатня точність і чутливість, малий вимірювальний діапазон неможливість дистанційних вимірів та ін., то термопари цих недоліків не мають.

Коефіцієнт термоЕРС добре відомий для більшості термопар. Оскільки малі напруги можна виміряти з великою точністю (за допомогою гальванометра чи потенціометра), то цим можна скористатись для вимірювання температури з точністю до 0,001о С.

За допомогою термопари можна вимірювати температуру в широкому інтервалі (-200о С ÷ 1600о С).

Список використаних джерел

1. Калашников С.Г. Електрика. навчальний посібник для університетів. Пер з 2-го рос. вид. - К.: Радянська школа, 1964, - 630 с.

2. Геращенко О.А., Брунов А.Н. Температурные измерения. Справочник. - К.: Наукова думка, 1984, - 496 с.

3. Дущенко В.П., Носомок В.М. Фызичний практикум. - К.: Радянська школа, 1965., - 336 с.

4. Термопары. - Вікіпедіа. Вільна енциклопедія. Інтернет. http://ru. wikipedia.org/wiki/Термопары. (19.12.2009).

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:27:31 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:42:46 29 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Термоелектричні перетворювачі та їх застосування
Охорона праці
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕФ з навчальної дисципліни "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ та ОХОРОНА ПРАЦІ" розділ 2 "ОХОРОНА ПРАЦІ" Розділ 2. ОХОРОНА ПРАЦІ ...
1. Обсяг припливу повітря Lп у приміщення повинний відповідати обсягу витяжки Lв .Різниця між цими обсягами не повинна перевищувати 10-15%.
Будівлі та споруди III категорії повинні мати захист від прямих ударів блискавки та занесення високих потенціалів, а зовнішні установки - тільки від прямих ударів.
Раздел: Рефераты по безопасности жизнедеятельности
Тип: учебное пособие Просмотров: 18500 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Основи безпеки життєдіяльності
Тема 1. Вступ. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності Виходячи з сучасних уявлень безпека життєдіяльності є багатогранним об'єктом розуміння і ...
Вираз "безпека на 99,9%", що використовується для означення високого рівня гарантії або низького рівня ризику, особливо в рекламі, не може вважатися коректним.
В статті 1 визначено, що санітарне та епідемічне благополуччя населення - оптимальні умови життєдіяльності, що забезпечують низький рівень захворюваності, відсутність шкідливого ...
Раздел: Рефераты по безопасности жизнедеятельности
Тип: учебное пособие Просмотров: 14778 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 2 Оценка: неизвестно     Скачать
Технологія зварювання металів і сплавів неплавкими електродами
... зварника 2. Основна частина 2.1 Опис технологічного процесу 2.1.1 Технологія зварювання вугільними і графітовим електродом 2.1.2 Технологія зварювання ...
При зварюванні вольфрамовим електродом, вольфрам плавиться у дузі, але при правильно підібраному режимі відбувається лише незначне розплавлення кінця електрода, витрата ...
Тому джерела живлення повинні мати автоматичні пристрої, що відключають їх протягом не більше 0,5 с при обриві дуги.
Раздел: Промышленность, производство
Тип: дипломная работа Просмотров: 23870 Комментариев: 4 Похожие работы
Оценило: 14 человек Средний балл: 4.2 Оценка: 4     Скачать
Розробка датчика температур на акустичних хвилях
ВСТУП Автоматизація різних технологічних процесів, ефективне керування різними агрегатами, машинами, механізмами вимагають численних вимірів ...
Відповідно до теорії твердого тіла ПАХ можна розглядати (особливо в області високих частот і низьких температур) як поверхневі фонони й пояснювати загасання ПАВ як взаємодія ...
При бiльш високій напрузi - постiйний струм бiльш небезпечний через можливостi загоряння електричної дуги.
Раздел: Рефераты по коммуникации и связи
Тип: дипломная работа Просмотров: 1792 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Плазмове зварювання. Леговані сталі
План ВСТУП 1. Леговані сталі 1.1 Визначення і класифікація легованих сталей 1.2 Конструкційні леговані сталі 1.3 Леговані інструментальні сталі 1.4 ...
При дуговому різанні металів розплавлювання металу в зоні різа здійснюється теплом електричної дуги, що горить між електродом і металом, що розріжеться.
У різультаті обдува внутрішня поверхня стовпа газу, що стикається з дугою, нагрівається й іонізується, тобто розпадається на позитивно й негативно заряджені частки й перетворюється ...
Раздел: Промышленность, производство
Тип: дипломная работа Просмотров: 3216 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 2 Оценка: неизвестно     Скачать
Комп"ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній ...
Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп"ютерних систем управління ...
В діапазоні низьких і середніх температур використовуються в основному контактні методи вимірювання, причому найбільш широко на практиці використовуються первинні перетворювачі в ...
Висока точність кварцових термометрів пояснюється високою стабільністю параметрів перетворювача і високими метрологічними характеристиками вимірювачів частоти.
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Просмотров: 452 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Зовнішнє середовище підприємства
План Вступ. Глава І. Ринкові особливості впливу факторів зовнішнього середовища на ефективність функціонування системи управління. 1.1 теоретичні ...
Маючи справу з кожною із них, ми повинні розуміти істотну різницю між найближчим (безпосереднім) оточенням і загальним середовищем.
Урахування позитивних можливостей галузі (наприклад, імітація вдалих досягнень інших фірм, тенденції розвитку технологічних процесів, пропозиції більш ефективних ресурсів, низький ...
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: курсовая работа Просмотров: 955 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Технічні характеристики зварювальних агрегатів з двигунами ...
Зварювальні генератори і перетворювачі Джерела живлення постійного підрозділяються на дві основні групи: зварювальні перетворювачі обертального типу ...
Принцип підвищення стабільності дуги використаний в однокорпусному пересувному зварювальному перетворювачі ПС-100-1|, який призначений для живлення дуги змінним струмом підвищеної ...
Основне застосування осцилятори знайшли при аргонодуговій зварці змінним струмом неплавким електродом металів малої товщини і при зварці електродами з низькими іонізуючими ...
Раздел: Промышленность, производство
Тип: курсовая работа Просмотров: 1278 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Вимірювальні канали контрольно-вимірювальних систем в екології
Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Кафедра теоретичної електроніки та промислової електроніки Курсова ...
Якщо один спай помістити в середовище з постійною температурою, наприклад Т2, то термо-ЕРС, що виникне в загальному випадку, є нелінійною функцією температури Т1 :
Оскільки в коло термопари під'єднується вимірювальний прилад чи інший перетворювач, то в місці під'єднання утворюються інші cпaї i коло термопари в простішому випадку треба ...
Раздел: Рефераты по экологии
Тип: курсовая работа Просмотров: 165 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Захист навколишнього середовища, підвищення конкурентноздатності ...
ВСТУП Екологічний фактор в останні роки став здобувати важливе значення в забезпеченні міжнародної конкурентноздатності підприємств. При придбанні ...
Програма менеджменту охорони навколишнього середовища повинні передбачати ресурси для їхнього виконання й періодично переглядатися (бажано щорічно).
Водневий показник виміряється при рН метрі будь-якої моделі зі скляним електродом з похибкою вимірів не перевищуючої 0,1 рН.
Раздел: Рефераты по экологии
Тип: дипломная работа Просмотров: 2663 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Курсовая работа: Термоелектричні перетворювачі та їх застосування (2170)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(156266)
Комментарии (1882)
Copyright © 2005-2017 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru