Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Статья: Розробка спеціальних засобів для боротьби органів внутрішніх справ з розукомплектуванням мереж електропостачання та викраденням електроенергії

Название: Розробка спеціальних засобів для боротьби органів внутрішніх справ з розукомплектуванням мереж електропостачання та викраденням електроенергії
Раздел: Рефераты по физике
Тип: статья Добавлен 09:58:10 14 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 41 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

РОЗРОБКА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ БОРОТЬБИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ З РОЗУКОМПЛЕКТУВАННЯМ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ВИКРАДЕННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Вишня В.Б., доктор технічних наук, професор, начальник кафедри спецтехніки та інформаційних технологій ДДУВС

Однією з основних умов економічної і політичної незалежності України є безперебійнезабезпечення народного господарства первинними паливно-енергетичними ресурсами (газ, нафта, вугілля, ядерне паливо) і перетвореними видами енергії (електрична, теплова). Це визначає особливо важливу роль енергетики в забезпеченні економічної і національної безпеки держави.викрадення електроенергії охоронний пристрій

Основним видом енергії для промислових підприємств та населення є електроенергія, що пояснюється простотою її транспортування, перетворення в інші види енергії, можливістю отримання її за рахунок багатьох первинних енергетичних ресурсів та відносно невеликою вартістю.

Головними видами злочинів, які набули масовий характер в електроенергетиці, є крадіжки електроенергії та електроустаткування, яке містить кольорові метали. Як один, так і другий вид злочинів завдають колосальних збитків. Так, щоденно злочинцями розукомплектовуються десятки діючих енергетичних об’єктів, внаслідок чого залишається без електропостачання значна кількість споживачів електроенергії як в сільській місцевості, так і в містах. В 2009 році було офіційно по Україні зафіксовано 20250 випадків таких крадіжок (збитки – 150,5 млн. грн.).

З урахуванням середнього рівня тарифу на електроенергію у цьому ж році в Дніпропетровській області за даними служби економічної безпеки ЕК “Дніпрообленерго” було викрадено електроенергії на суму 100 млн. гривень. Це та електроенергія, яка була відпущена, але лічильники споживачів її не зафіксували і відповідно ніхто за неї не сплатив. Основні причини такого стану справ – відсутність дієвих способів боротьби з викраданнями електроенергії і низький технічний стан системи обліку електроенергії. Крім того, складна конфігурація і велика розгалуженість даних мереж створюють значні труднощі по виявленню місць викрадань електроенергії, а простота викрадань приводять до широкого поширення цього виду злочину.

Таким чином, розробка ефективних методів та сучасних спеціальних засобів боротьби з розукомплектуванням електромереж і викраданнями електроенергії для оперативних підрозділів органів внутрішніх справ є назрілою і украй необхідною.

Існуючі сьогодні пристрої для виявлення місць пошкодження ліній електропостачання (ЛЕП) не можуть бути застосовані для охоронних цілей, бо не працюють в автоматичному режимі, не мають можливості запам’ятовувати параметри ЛЕП та їх порівнювати.

Тому в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ був запропонований пристрій та розроблена методика для охорони ЛЕП і кабельних ліній, які вільні від наведених вище недоліків. Методика виявлення викрадань з застосуванням таких пристроїв наступна: підключений до знеструмленої ЛЕП або кабелю пристрій періодично проводить заміри параметрів лінії, запам’ятовує ці параметри, а після проведення наступних замірів, порівнює результати замірів з попередніми.

Запропонований охоронний пристрій захищений Декларативним патентом України на винахід №70695 А та патентом на винахід №70695 і може успішно використовуватися підрозділами державної служби охорони МВС України для захисту ЛЕП від злочинних зазіхань. Автоматичне визначення місця пошкодження ЛЕП дозволить відповідним територіальним підрозділам ОВС оперативно реагувати на викрадання і сприятиме підвищенню ефективності розкриття таких видів злочину.

Ефективно виявляти або попереджувати крадіжки електроенергії можна лише з використанням спеціальних технічних засобів, для того щоб можна було з'ясувати, ким, як, коли, за яких обставив та у яких розмірах відбулася крадіжка, тобто діяти необхідно лише по «гарячих слідах». Тільки за таких умов можна отримати реальний результат у боротьбі з викраданням електроенергії.

Відомо, що існує лише дві можливості для крадіжок електроенергії: це несанкціоноване підключення до мережі та маніпулювання з лічильником. На сучасному етапі розвитку техніки існують можливості для ефективної протидії таким видам злочину.

Для припинення спроби маніпулювання з індукційним лічильником електроенергії у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ запропоновано технічний прилад (патент України на винахід №79846). Останній працює таким чином. При підключенні споживачів електроенергії до електричної мережі починає роботу лічильник електроенергії, результатом чого є обертання диска лічильника. Додатковий оптичний датчик обертів диска реагує на обертання і починає формувати прямокутні імпульси напруги, частота яких лінійно залежить від споживаної електричної потужності. У разі невідповідності споживаної енергії результатам контролю, що може бути у разі втручання у роботу лічильника, видається керуючий сигнал на комутаційний апарат, який відключає споживачів від електричної мережі. Тим самим перекривається можливість крадіжки електроенергії примусовим зупиненням або зменшенням частоти обертів диску лічильника.

Для використання передових технологій для боротьби з безобліковим споживанням електроенергії та виявлення фактів несанкціонованого підключення до електромереж авторами запропоновані сучасні криміналістичні пристрії (патенти України на корисну модель №№12568, 24136). При технічній реалізації пристроїв ставилося завдання щодо удосконалення контролю обліку електроенергії, шляхом одночасного контролю величини електричного струму навантаження в характерних точках електричної мережі, з можливою обробкою результатів вимірів для визначення балансу струмів навантаження в мережі. За рахунок цього з’являється можливість виявлення несанкціонованого споживання електроенергії.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem21:00:16 24 октября 2017
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух00:46:28 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:27:28 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:42:41 29 ноября 2015

Работы, похожие на Статья: Розробка спеціальних засобів для боротьби органів внутрішніх справ з розукомплектуванням мереж електропостачання та викраденням електроенергії

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194851)
Комментарии (2140)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru