Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Розвиток людини у четвертинному періоді

Название: Розвиток людини у четвертинному періоді
Раздел: Остальные рефераты
Тип: реферат Добавлен 10:27:42 07 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 282 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Розвиток людини у четвертинному періоді


Одна з причин підвищеного інтересу до історії четвертинного періоду полягає в тому, що до цього періоду відносяться багато знахідок залишків первісної людини і предметів його матеріальної культури. Встановлення віку і кореляція цих знахідок сильно залежать від уявлень про будову, товщі четвертинних відкладень і про динаміку льодовикових процесів. У свою чергу сліди викопної людини і його культур допомагають глибше зрозуміти геологічну історію четвертинного періоду і з'ясувати найважливіші закономірності еволюції заледеніння.

Біологічні особливості розвитку людини в принципі підкорялися тим же закономірностям, що і для ряду інших тварин, але на відміну від останніх чоловік виступав і як носій культури. Тому до історії людини в четвертинному періоді можна підходити з двох позицій: вивчення його кісткових залишків і дослідження знарядь як свідоцтв|його культурного і соціального рівня розвитку. Кам'яні знаряддя і інші предмети діяльності первісної людини зустрічаються набагато частіше, ніж кісткові залишки. Відповідно археологи, що вивчають знаряддя, надають істотну допомогу палеоантропологам в з'ясуванні еволюції стародавньої людини.

Розглянемо послідовність первісних культур на фоні подій історії четвертинного періоду. Перш ніж перейти до цих питань, треба звернути увагу на співвідношення соціального і біологічного чинників еволюції людини. З позицій сучасної еволюційної біології і екології в процесі розвитку не організм пристосовується до зовнішнього середовища, а, навпроти, екосистема пристосовує до себе організм, а точніше, всю популяцію (або вигляд) і формує його. При цьому в екосистемі йде природний відбір із виключенням тих, що не трансформувалися або неадекватно трансформувалися осіб. Організм включається в складні системи організації життя і втрачає свою самостійність, причому це ще в більшій ступені виявляється в такому процесі, як еволюція людини із властивою йому соціальною формою руху матерії.

В ході соціальної еволюції людський організм також втрачає свою біологічну самостійність і включається в соціальну форму руху матерії. Що склався в процесі історичного розвитку суспільства особливий тип біологічної організації і життєдіяльності людей закріплюється в їх генетиці. Іншими словами, умови життя суспільства симілюються організмом людей. Соціальний чинник все більш детермінує свої зв'язки з біологічним, послідовно ослабляючи його значення. Тут доречно привести влучний вислів Н.П. Дубініна про те, що людина ставить «під свій контроль еволюцію всіх форм життя, включаючи і власні біологічні особливості».

Хоча соціальне існування, безперечно, визначає і біологічну природу людини, і його спосіб біологічного існування, не доводиться заперечувати і активну дію навколишнього середовища на життя людини, особливо на ранніх етапах його історії. Цей вплив зазнавав чималі зміни в четвертинному періоді із його багатою і різноманітною гаммою природних подій. «Ми повинні знати, - писав До. Маркс, - яка людська природа взагалі і як вона модифікується в кожну історично дану епоху».

Неодноразові зміни різних природних обстановок в четвертинному періоді, поза сумнівом, робили вплив на формування міграційних потоків, механізму адаптації і інші прояви життєдіяльності первісних людей. Щоб прослідкувати ці зв'язки, треба намітити загальні шляхи прогресу людства і його культур, що відрізнялися конкретними типами знарядь. У витоках цього процесу лежить обробка природного каменя, потім людина навчилася виплавляти найбільш м'які метали — мідь і олово і виготовляти їх сплав — бронзу. З відкриттям заліза і застосуванням залізних знарядь чоловік зробив величезний крок на шляху до сучасності. Вся історія первісного людства з позиції прогресу знарядь підрозділяється на кам'яне, бронзове і залізне століття.

Початок кам'яного століття йде| в низи четвертинного періоду (мал. 1), а його закінчення на Близькому Сході співпадає із відкриттям металів біля IV тисячоліття до н.е. В Англії кам'яне століття тривало до II тисячоліття до н. е., а у тубільців Австралії зберігався до недавніх пір.

Мал. 1. Схема розвитку первісних культур Старого Світла (по До. Оуклі): 1 — основні традиції виготовлення знарядь; 2 — культури ручних рубав; 3 — культури чопперів 4 — культури отщепів; 5 — культури пластиновидних знарядь.

Культури ранньої стадії кам'яного століття зазвичай| називають палеолітичними, пізній стадії — неолітичними. Крім того, виділяють ще перехідну стадію між палеолітом і неолітом — мезоліт. Кам'яні знаряддя палеоліту виготовлялися шляхом відщеплення або відшаровування кременя або інших силікатних порід. У неоліті людина навчилася виготовляти кам'яні знаряддя шляхом сточування каменя замість відбиття. Оскільки вже в пізньому палеоліті в Європі, Африці і Азії з'явилися люди сучасного типу, ми не обговорюватимемо проблеми розвитку культур мезоліту і молодших стадій, а обмежимося тільки культурами палеоліту (мал. 2).

Найстародавніші з відомих знарядь — грубообітні гальки базальту, кварцу і кварциту — знайдені в нижньочетвертичних відкладеннях Східної Африки. Це масивні гальки, оббиті тільки з одного боку (мал. 2, а), У вищерозміщених шарах виявлені кам'яні знаряддя, оббиті більшою мірою; їх відносять до ранньої культури ручних рубав, яка відома під назвою аббевільської. Такі ж знаряддя зустрічаються в багатьох районах Європи, але припускають, що головне вогнище їх розповсюдження було в Африці.

Мал. 2. Знаряддя палеоліту:

а — односторонньо оббита галька із нижньочетвертичних відкладень ущелини Олдувей в Східній Африці (по Коулу); б — аббевільскі знаряддя із Англії (зліва|) і Марокко (справа) (по До. Оуклі); у — ашельске ручне рубало із Східної Англії (по Беркиту); г — клактонске| знаряддя із Англії (по Брейлю); д — соанске знаряддя із Північно-західної Індії (по До. Оуклі)

Аббевільськие ручні рубала виготовлялися шляхом двосторонньої оббивки (мал. 32, би). Каменю додавалася потрібна форма в результаті завдання ударів іншим каменем, відбійником, що служив. Призначення ручних рубав до кінця не з'ясовано: мабуть, це було мисливська і кухонна зброя, якою добивали зацькованих звірів і розщеплювали їх кістки. У зв'язку з погіршенням клімату і розповсюдженням| на півночі материкового заледеніння, що відповідало, ймовірно, миндельському альпійської схеми, носії аббевильскої культури ручних рубав вимушені були покинути Європу і концентрувалися в Африці.

Наступна серія знахідок ручних рубав в Європі відноситься до миндель-рискому міжльодовикові. Ці знаряддя мали менші розміри і геометричну форму більш сплощення, правильної — загострену або мигдалеподібну, з досить рівними краями і мілкооббитої поверхнею (в протилежність нерівним краям і крупнооббитим поверхням робочих частин аббевильских рубав). Ручні рубала, характерні для ашельской культури (мал. 2, в), широко зустрічаються у відкладеннях рисс-вюрмского межледниковья на території Західної Європи, Африки і Південної Азії. Схожість форми знарядь, знайдених у віддалених один від одного районах, досить велика, не дивлячись на відмінності природних матеріалів.

Разом з розвитком культур ручних рубав — аббевильской і ашельской — складалася інша культурна традиція, що характеризувалася виготовленням отщепов із застосуванням техніки скола. Кремінь не оббивали, а відколювали від нього тонкі пластини, що поступали в подальшу обробку. Дрібними| ударами пластинам надавали ріжучу форму, і вони перетворювалися на гострокінечники, скребла, рубильца. Культури отщепов переважали в ранньому палеоліті в східних районах Європи. На заході Європи, зокрема в Південній Англії і Франції, вони панували переважно під час заледенінь, тоді як культури ручних рубав розповсюджувалися там в межледниковья. Раніша стадія культур отщепов відома під назвою клактон (мал. 2, г), а пізніша — леваллуа. Проте виявлено багато стоянок, на яких отщепи зустрічаються разом з ручними рубилами.

Декілька відмінна культура кам'яних знарядь — соанская — переважала в Східній Азії. Тут найбільш типовим знаряддям був чоппер, тобто ударне знаряддя (мал. 2, д), але часто використовувалися і отщепи. Чоппери відомі по знахідках в печерах Чжоукоудянь під Пекіном, де зустрінуті залишки синантропа, а також в Індії, Бірмі, на Яві. Ймовірно, культура отщепов і чопперов переважала в Південно-східній Азії протягом всього плейстоцена. Не виключено, що клактонская| культура отщепов в Європі теж відбулася від соанских культур на якомусь ранньому етапі їх розвитку.

Абсолютно інша техніка обробки каменя розповсюдилася в Європі, Африці і Західній Азії в кінці рисс-вюрмскогомежледниковья. Це культура мустье (мал. 3), що сформувалася на основі клактонской культури отщепов, а в деяких районах що випробувала вплив культур ручних рубав. Типові знаряддя мустьерской культури — набір скребків і ручних рубав різної форми, виготовлених шляхом двосторонньої обробки каменя. Формою мустьерские рубала нагадують ашельские, але відрізняються більшою мініатюрністю. Вони застосовувалися як ріжучий і ударний інструмент. Зазвичай тонкі кременеві отщепи відколювалися від дисковидного ядра — нуклеуса. Мустьерськие культурні традиції, що відносяться до середнього палеоліту, розвивалися в Європі до середини вюрмской епохи.

Друга половина вюрма і особливо період останнього материкового заледеніння виділялися незвичайно швидким прогресом культур пізнього палеоліту. В цей час почалося виготовлення кам'яних знарядь (мал. 4) із застосуванням вдосконаленої техніки скола|: від правильних гранованих призматичних нуклеусов відколювалися довгі тонкі пластини, що піддавалися вторинній обробці сколом| і топкою ретушшю. Кам'яні знаряддя придбали високий рівень спеціалізації (шкрябання, різці, знаряддя із затупленим краєм, ножі і ін.). З'явилися знаряддя з рогів і кісток тварин. Завдяки досконалішим| знаряддям виникли і ефективніші форми полювання, що поліпшило раціон населення. Змінилася і соціальна структура: на зміну первісному стаду прийшла материнська родова община.

Культури пізнього палеоліту розвивалися не тільки в середній смузі Європи, але і в Південно-західній Азії, включаючи Іранське нагір'я. Припускають, що саме Близький і Середній Схід був батьківщиною цих культур і звідти вони декількома групами міграційними хвилями розповсюдилися на схід до Китаю і на захід до берегів Середземного моря і Атлантичного океану.

На початковому етапі пізнього палеоліту, 40 — 25 тис. років назад, в середній смузі Європи розвивалися спеціалізовані мисливські культури: в основному ориньякская на заході і сунгирьская на сході. Найважливішими об'єктами промислу були мамонт, волохатий носоріг, північний олень, кінь і інші крупні тварини, що входили до складу верхнепалеолитического комплексу. У той час виявилися схильності людей до мистецтва, про що свідчать настінні зображення тварин і скульптури людей і звірів.

людина первісний культура четвертинний

Мал. 3. Мустьерськие знаряддя із Франції (по До. Оуклі)

Мал. 4. Позднепалеолітічеськие знаряддя із Англії і Франції (по До. Оуклі)

У 1923 р., вивчаючи печеру Монтеспан, відомий французький спелеолог Н. Кастере упірнув в підземну річку і випірнув у великому залі, на стінах якого збереглися зображення зубрів, оленів і мамонтів. В центрі залу стояла скульптура ведмедя, зроблена з необпаленої глини. Поряд валявся ведмедячий череп, який колись був надітий на скульптуру. Можна припустити, що в статую метали списи, щоб приворожити успіх на полюванні. У деяких печерах ориньякские мисливці з цією ж метою малювали чаклунів.

Період найбільшого розвитку заледеніння співпав із розповсюдженням солютрейской культури на заході, авдеевской і елисеевичской — на сході Європи. У цю сувору пору продовжувалося облавне полювання на крупних тваринах, включаючи раніше всього мамонта, що забезпечувало м'ясною їжею досить значну частину населення. Стоянки існували в умовах перигляціального лісостепу з| локальними проявами багаторічної мерзлоти.

Остання стадія пізнього палеоліту — мадленская культура на заході Європи і синхронні нею культури в східних районах (костенковская, мезинская і ін.). У той час значно удосконалилася техніка виготовлення знарядь і досягло небувалого розквіту мистецтво. У зв'язку із змінами навколишнього середовища (деградація покривного заледеніння і багаторічної мерзлоти, поліпшення клімату, розповсюдження лісів) почала змінюватися господарська основа життя первісних людей. Розширювалася спеціалізація мисливського промислу. Люди все частіше покидали печери і влаштовували відкриті стоянки. Почалася міграція населення на території, що звільнялися від льоду.


Література

1. Лукашев До. І., Кадацкий В.В. Развітіє біосфера в голоцені. Мінськ; Наука і техніка, 1978.

2. Маркин В.А. Когда квітнуть льодовики.— Наука і життя, 1979 №2.

3. Географія Антарктиди / До. До. Марков, В.І. Бардін, В.Л. Лебедев, А.І. Орлів, І.А. Суєтова. М.: Думка, 1968.

4. Беркнер Л., Маршалл Л. Кислород і еволюція.— Земля і Всесвіт, 1966 № 4.

5. Вернадський В.І. Біосфера. М.: Наука, 1967 (Вибрані твори., 5).

6. Вернадський В І. Размишленія натураліста. М.: Наука, 1977. Кн. 2.

7. Камшилов М М. Фактори еволюції біосфери Землі.— Вопр. філософії, 1979 № 3.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem21:40:25 24 октября 2017
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Диплом - это документ подтверждающий что от вас наконец-то избавились. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух00:50:14 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:25:20 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:41:29 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Розвиток людини у четвертинному періоді

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199024)
Комментарии (2164)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru