Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Соціальні проблеми сім'ї і сімейно-шлюбних відносин

Название: Соціальні проблеми сім'ї і сімейно-шлюбних відносин
Раздел: Рефераты по социологии
Тип: реферат Добавлен 17:04:12 16 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 982 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

“Соціальні проблеми сім’ї і сімейно-шлюбних відносин ”


План

Вступ

1. Соціальні проблеми сімей

2. Соціальні причини розпаду сімей

3. Патологія сімей

4. Проблеми родини, що має дітей, схильних до вживання наркотичних речовин

Висновок

Список використаних джерел


Вступ

Сім'я - це головна цінність. Кровна сім'я - це цінність в першу чергу. І проблемі, кризової сім'ї потрібно допомагати на ранній стадії, поки вона ще не деградувала.

Сучасна сім'я в силу соціально-економічних потрясінь у країні відчуває величезні труднощі. Російське суспільство, що знаходиться в соціально-економічну кризу, не в змозі допомогти і підтримати інститут сім'ї. Не витримуючи зовнішнього деструктивного натиску, сім'я руйнується. Основна мета сучасної сім'ї сьогодні - вижити.


1. Соціальні проблеми сімей

Проблеми сім'ї становлять інтерес як для фахівців, так і для неспеціалістів, тому що ці проблеми стосуються кожного і є одним з показників якості життя населення і благополуччя суспільства.

Соціальні проблеми сім'ї відображають тісну залежність сім'ї від суспільства. Сім'я виконує важливі соціальні функції в суспільстві і з цієї причини держава і громадські організації об'єктивно зацікавлені в тому, щоб створювати необхідні умови, проводити соціальну роботу, спрямовану на вдосконалення сімейно-шлюбних відносин та зміцнення сім'ї.

Було б утопією вважати, що високий рівень життя та соціальних послуг вирішить проблеми сімейно-шлюбних відносин і запобіжить розпаду сімей, вирішить інші проблеми сімейно-шлюбних відносин. Статистика показує, що в демократичному суспільстві при будь-якому рівні життя розпад сімей складає 30%. При цьому слід враховувати, що при однаковій статистиці мотиви розпаду сімей, субординація цих мотивів, а також проблеми взаємин у сім'ях мають свої суттєві відмінності в різних соціальних системах. До однієї з основних соціальних проблем сім'ї можна віднести різке омолодження шлюбів. Нижня планка юридичної шлюбного віку досягла 16 років. Середній шлюбний вік становить 19-21 рік. Статистика також показує, що 40% молодих сімей у віці до 24 років розпадається через рік-два після одруження. У цілому розпад сімей на сьогоднішній день становить 76-78% щорічно. Таким чином, розпад сімей є найсерйознішою соціальною проблемою нашого суспільства.

2. Соціальні причини розпаду сімей

Поряд з психоемоційними і фізіологічними причинами до соціальних причин розпаду сімей фахівці відносять наступні причини:

- Пияцтво одного з подружжя. Дана причина посідала перше місце серед причин розпаду сімей і в радянський період. Але тоді з цієї причини розвалювалися до 50% сімей, сьогодні з цієї причини розпадається 80% сімей.

- Несприятливі житлові та побутові умови. (В радянський період ця причина займала 4-е місце серед соціальних причин).

- Незгода з традиційним розподілом ролей в сім'ї. Історично так склалося, що основне навантаження з ведення домашнього господарства виконується жінками. Соціальна проблема полягає в тому, що жінка поряд з чоловіком і нарівні з ним бере участь у суспільному виробництві. Таким чином, відвойоване право для жінок брати участь у суспільному виробництві нарівні з чоловіком обернулося для неї не лише перемогою, але і поразкою, тому що додало жінці нові проблеми.

- Низький рівень культури сімейно-шлюбних відносин.

- Підвищення взаємної вимогливості подружжя один до одного. (Цю причину фахівці зазвичай називають в останню чергу).

Вищезгадана кваліфікація і розмежування причин має місце лише в теоретичному аналізі. У реальному житті психоемоційні, фізіологічні і соціальні причини тісно взаємопов'язані.

Поряд з негативними явищами в сімейно-шлюбних відносинах, що призводять до розпаду сімей, позначилися і позитивні тенденції в зростанні самосвідомості подружжя.

Треба відзначити, що об'єктивною соціальною причиною погіршення сімейно-шлюбних відносин є і низький рівень соціальних послуг, соціальної роботи з сім'ями.

3. Патологія сімей

Багато вчених досліджували типи патогенної батьківської поведінки . Ось деякі з них:

· один або обидва батьки не задовольняють потреби дитини в любові або повністю відкидають його;

· дитина в родині служить засобом вирішення подружніх конфліктів;

· дитині в якості дисциплінарних заходів загрожують тим, що розлюблять його або віддадуть в іншу сім'ю;

· дитині вселяють, що він із своєю поведінкою винен в розлученні, хворобі або смерті одного з батьків;

· в оточенні дитини відсутня людина, здатна зрозуміти його переживання, стати фігурою, що заміняє відсутнього або нехтуючого своїми обов'язками батьків.

Можна виділити деякі найбільш характерні особливості неблагополучних сімей:

· надзвичайно емоційне, раниме і хворобливе ставлення підлітків до своїх батьків та їхніх проблем. Якщо при цьому в родині домінує холодна в спілкуванні, не емоційна, сувора мати, то ситуація набуває найбільшої гостроти;

· використання дитини як засобу тиску при вирішенні питань взаємин між подружжям;

· непослідовність у відносинах з дитиною: від максимального прийняття до максимального відхилення. Дитину то наближають до себе, то віддаляють незалежно від особливостей її поведінки;

· незалученість членів сім'ї в життя і справи один одного;

· директивний стиль відносин та емоційне відкидання;

· сплутані відносини і розмиті (невизначені) міжпоколінні межі, коли прабатьки активно втручаються в життя сім'ї, продовжуючи виховувати вже дорослих дітей, при цьому найчастіше по відношенню до онуків, виявляється гіперпротекція і потурання;

· використання прямих провокацій у поводженні з дитиною;

· занижена оцінка досягнень дитини, або негативні очікування по відношенню до її дій і вчинків;

· сексуальне насильство;

· генетична схильність до алкоголізму або наявність у сім'ї алкоголіка чи наркомана;

· відсутність у найближчому оточенні дитини значущого дорослого.

4. Проблеми родини, що має дітей, схильних до вживання наркотичних речовин

Аналіз біографії наркоманів періоду дорослішання, а також дані, отримані в результаті реконструкції структури сімейних відносин на різних етапах життя сімей наркоманів, показують, що в період, що передує початку вживання наркотиків, 91% наркоманів мали високу тривожність у своїх сім'ях.

К.Г. Юнг говорить про те, що, як правило, життя, яке не вдалося прожити батькам, вони намагаються передати "у спадок" дітям і змушують дітей вступити на шлях, який повинен компенсувати невиконані бажання батьків, тобто батьки в якійсь мірі шукають ідеальну дитину для себе. У дітей це часто викликає зворотну реакцію. Тому і виходить, що гіперморальні батьки мають найчастіше, аморальних дітей, безвідповідальний і бездіяльний батько має обтяженого честолюбством сина і т. д. Найгірші наслідки, на його думку, має "штучна несвідомість" батьків. Прикладом тому може служити мати, яка, щоб не порушити видимість благополучного шлюбу, штучним шляхом, несвідомо підтримує себе тим, що прив'язує до себе сина - певною мірою як заміну своєму чоловікові. І це призводить до формування симбіотичного зв'язку між матір'ю і сином, що, в кінцевому рахунку, може бути однією з причин формування наркозалежності. Для дитини наркотик - це потужний аргумент в позбавленні від постійної залежності від батьків, придбанні внутрішньої свободи в боротьбі за самостійність.

Так, несвідомо батьки підштовхують своїх дітей до поведінки з відхиленнями. Дитина, стаючи наркоманом, дає можливість своїм батькам (зокрема, мамі) реалізувати себе, ставши дбайливими, люблячими, і, найголовніше, потрібними для нього. А він, у свою чергу, використовує це у своїх цілях, знаючи про те, що батьки зроблять для нього все. Формується замкнене коло. З одного боку - люблячі батьки, які хочуть бути потрібними і роблять для цього все, з іншого - підліток-наркоман, який використовує батьків для підтримки свого стану. І, насправді, в більшості випадків підсвідомо ніхто не хоче змінювати сформовану систему відносин.

У такій ситуації часто відбувається патологічне об'єднання сім'ї, де всі потрібні один одному. Сім'я згуртовується в боротьбі з наркоманією дитини. Після реального усвідомлення того, що ця хвороба в найкоротші терміни може вбити дитину, батьки вживають заходів для його лікування, але потрібно, щоб цього захотіла і сама дитина. Однак у більшості випадків він починає лікуватися або з цікавості, або тому, що його привели батьки, або сприймає це як гру "Я лікуюся".

Порушення сімейного функціонування є найважливішою причиною залучення дітей до наркотиків.Прагнучи компенсувати сімейне неблагополуччя, дитина шукає контакти на стороні і легко може потрапити в групу наркоманів, де його з задоволенням приймуть.

сім'я соціальний неблагополучний


Висновок

Соціальні проблеми сім'ї відображають тісну залежність сім'ї від суспільства. Сім'я виконує важливі соціальні функції в суспільстві, і з цієї причини держава і громадські організації об'єктивно зацікавлені в тому, щоб створювати необхідні умови, проводити соціальну роботу, спрямовану на вдосконалення сімейно-шлюбних відносин та зміцнення сім'ї.

Неблагополучні сім'ї, як правило, стоять на обліку соціальних служб, і з ними проводиться робота, спрямована на реабілітацію або профілактику порушення сімейного функціонування. Але питання повинне ставитися ширше: психопрофілактичну роботу необхідно починати саме з зовні благополучних сімей.


Список використаних джерел:

1. Антонов А.И., Борисов А.П. Кризис семьи и пути егопреодоления. — М., 1990.

2. Алемаксин М.А. Предупреждение педагогической запущенности и правонарушений школьников. — М.: Просвещение, 1980.

3. Бурлачук Л.Ф., Грабская И.А., Качарян А.И. Основыпсихотерапии. — К., 1999.

4. Введение в соціальну роботу: Навч. посіб. — К., 2001. —288 с.

5. Групповая психотерапия / Под ред. Б.Д. Карвасарского— М.: Оникс, 1994.

6. Дементьева И.Ф. Первые годы брака. Проблемы становления молодой семьи. — М.: Наука, 1991.

7. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку. — К., 1999.

8. Казаков А.П. Экономические и психологические проблемы семьи. — М., 1989.

9. Кравець В.П. Психолого-педагогічні основи підготовкишколярів до сімейного життя. — Тернопіль, 1997.

10. Петровский А.В. Дети и тактика семейного воспитания. —М.: Знание, 1981.

11. Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посіб. /За ред. А.Й. Капської. — К., 2000. — 372 с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem22:00:48 24 октября 2017
Рефераты суперские! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух00:52:11 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:24:12 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:40:48 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Соціальні проблеми сім'ї і сімейно-шлюбних відносин

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194415)
Комментарии (2138)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru