Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Статья: Заходи по підвищенню ефективності роботи територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Херсонської області

Название: Заходи по підвищенню ефективності роботи територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Херсонської області
Раздел: Рефераты по социологии
Тип: статья Добавлен 07:36:31 21 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 651 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

ЗАХОДИ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А.О.Панькова – студент 6 курсу ХДАУ

Постановка проблеми

З метою організації допомоги в обслуговуванні одиноких непрацездатних громадян у сфері соціального захисту населення були створені окремі комунальні заклади державної власності – територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Але розширювати обсяги терцентрів, створюючи нові відділення і запроваджувати нові послуги є досить складним процесом і практично неможливим. Фінансування закладів строго обмежене і суворо регламентується державними нормативними актами. Тому з огляду на той факт, що матеріально-технічна база залишається колишньою і вимагає з кожним роком більше коштів на її утримання, то вартість однієї послуги зростає. Як наслідок значна частка населення змушена відмовитись від послуг терцентрів. Актуальність даної роботи полягає в тому, що сфера соціального захисту має ряд проблемних питань з приводу фінансування і вимагає негайного їх вирішення для забезпечення підтримки життєдіяльності незабезпечених верств населення. Дослідження проблем соціального захисту населення та шляхи їх подолання приділено багато робіт учених та статей у наукових журналах. Аналіз літературних джерел дозволив установити, що існує необхідність удосконалити соціальний захист шляхом здійснення реформ з боку держави. Завдання і методика дослідженняполягає в необхідності державної підтримки при визначення недоліків системи соціального захисту, способів подолання цих недоліків та визначення перспектив покращення надання соціальних послуг терцентрами. Методологічною основою виступають положення про територіальний центр; Конституцію України; закони України; Постанови Верховної Ради України; Укази і Розпорядження Президента України; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові документи, що регулюють процес надання соціальної допомоги, розпорядженнями голів обласної та районної адміністрацій.

Основний зміст

З метою організації обслуговування одиноких непрацездатних громадян у Херсонській області були створені територіальний центр соціального обслуговування. Територіальний центр надання соціальних послуг (далі - територіальний центр) є державною (комунальною) установою, що надає різні види соціальних послуг прямо або через свої структурні підрозділи особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей (далі – отримувачі послуг) [5]. Дані установи утримуються за рахунок коштів, що виділяються із місцевого бюджету на соціальний захист населення, інших надходжень, в тому числі у вигляді прибутку від діяльності його структурних підрозділів, а також коштів благодійних фондів, пожертвувань окремих громадян, підприємств, установ, комерційних структур, селянських спілок та інших. Територіальний центр приймає на обслуговування пенсіонерів, інвалідів I i II групи незалежно від віку, які потребують допомоги, на підставі картки медичного огляду, акту обстеження умов проживання та особистої заяви [6].

Основними завданнями терцентрів є виявлення одиноких непрацездатних громадян, які потребують соціально-побутового і медико-соціального обслуговування та допомоги, обстеження разом з представниками закладів охорони здоров’я, житлово-комунальних установ, громадських організацій їх матеріально-побутових умов проживання і визначення потреб в необхідності надання різних видів послуг; встановлення зв’язків з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, з питань соціального обслуговування та надання допомоги непрацездатним громадянам; розширення можливостей одержувачів соціальних послуг; розвиток ринку соціальних послуг з метою забезпечення надання різноманітних видів соціальних послуг підопічним [закон]. Для надання соціальних послуг, в залежності від потреб громади, у територіальному центрі утворюються спеціалізовані структурні підрозділи (стаціонарні відділення, реабілітаційні центри, відділення організації гарячого харчування, надання транспортних послуг, сільські центри соціальних послуг тощо). Структура територіальних центрів складається з відділень: соціальної допомоги вдома, соціально-побутової реабілітації, медико-соціальної реабілітації, по наданню грошової та натуральної допомоги, реабілітації дітей-інвалідів [6]. Територіальні центри через свої підрозділи повинні забезпечувати якісне надання різних видів соціально-побутових, комунальних та медико-соціальних послуг непрацездатним громадянам відповідно до висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування на платній та безоплатній основі. Громадяни похилого віку, інваліди, хворі, які не здатні до самообслуговування, можуть обслуговуватися в терцентрі безоплатно лише у випадку, якщо вони не мають рідних, які повинні забезпечувати їх догляд. Але є випадки, коли громадяни, маючи рідних можуть звільнятися від оплати. Такі ситуації вирішуються комісією. Оскільки все ж таки випадки звільнення від плати є винятковими основна маса осіб повинні обслуговуватися за плату. Починаючи з квітня 2010року змінився підхід до розрахунку плати за соціальні послуги: раніше ця сума була на рівні 5% від пенсії громадянина, який обслуговується на платній основі, а з прийняттям постанови №1417 плата за послуги є розрахунковою, залежно від витрат, які терцентр несе у зв’язку з наданням послуг. Плата за надані послуги здійснюється на підставі встановлених тарифів, які розраховуються згідно проекту Методики визначення граничної вартості соціальних послуг, гарантованих державою на безоплатній основі особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі проект Методики) розроблений на виконання Зведеного плану науково-дослідних робіт Міністерства праці та соціальної політики України на 2009-2010 роки та на вимогу Закону України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966-ІV з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29 грудня 2009 року № 1417. Негативним фактором є те, що тарифи збільшують пропорційно підвищенню мінімальної заробітної плати [7]. Тому значна частка населення, особливо люди пенсійного віку, змушені відмовитись від обслуговування.

Також у територіальних центрах діє програма «Турбота», згідно якої комісією виноситься рішення щодо надання допомоги у грошовому виражені особам та сім’ям, які потрапили у скрутне життєве становище. Така допомога надається місцевими органами влади. Також у терцентрах проводиться акція "Милосердя". Під час цієї акції підприємства та окремі підприємці виділяють кошти на добровільній основі або дають одяг і взуття у вигляді гуманітарної допомоги. Зібрані кошти і одяг розподіляється між соціальними працівниками в залежності від кількості малозабезпечених, інвалідів, дітей-інвалідів у певній території. Слід відзначити, що у 2010 році було надано грошової допомоги на суму 1169,26 тис.грн, натуральної допомоги на суму 595,99тис.грн; у 2011 році грошової допомоги отримали на суму 266,76 тис.грн, натуральної – 431,96 тис.грн. При цьому кількість осіб, яким надавалась допомога збільшилась на 117,7% порівнюючи 2011 рік з 2010 роком і становить за 2010 – 1892 чоловік, 2011 – 22276 чоловік. Кількість допомоги скоротилась: грошової - 22,8% , натуральної – 72,5%. Скорочення наданої допомоги підприємствами обумовлено тим, що у терцентрах внаслідок обмеженості ресурсів відсутні відділення організації грошової та натуральної допомоги. Адже функції зібрання спонсорських відрахувань належать соціальному працівнику. Але соціальний працівник крім основної роботи багато часу змушений приділяти оформленню документів, тому він не в змозі відвідувати підприємства.

З метою підвищення ефективності роботи терцентрів соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян запропоновані наступні заходи:

по-перше , на даний момент існує потреба у відкритті нових видів послуг. Оскільки пенсіонери це, в основному, малозабезпечена категорія населення, а вартість послуг приватних ремонтних підприємств досить висока, то доцільно було б створити майстерні по ремонту взуття та по ремонту побутових електроприладів, ремонтно-будівельну бригаду при територіальному центрі обслуговування пенсіонерів. Також необхідним є створення їдалень у кожному районі. Це дало б змогу одиноким непрацездатним громадянам скористатися їхніми послугами за пільговими цінами;

по-друге , з метою економії бюджетних коштів, доцільно було б медико-соціальні комплекси ввести в структуру територіального центру як відділення стаціонарного перебування одиноких непрацездатних громадян. Це дало б змогу скоротити видатки на утримання двох адміністрацій та створити кращі умови для обслуговування громадян, зокрема, під час їх переведення з надомного на стаціонарне чи денне обслуговування;

по-третє , оскільки багато робочого часу соціального працівника займають оформлення документів, платежів та інші організаторські роботи, які, до речі, потребують більш кваліфікованого підходу, доцільно було б переглянути штати територіального центру з метою розділення працівників на соціальних працівників та соціальних робітників. До компетенції соціального працівника повинна входити організаторська робота, оформлення документів, приймання замовлень на виконання послуг, здійснення платежів тощо. Для цього повинні підбиратися кадри з відповідною освітою та кваліфікацією. Безпосереднє виконання замовлень, надання послуг буде виконуватись соціальними робітниками. Фактично соціальний працівник буде виконувати роль бригадира бригади соціальних робітників. Таке розділення дасть змогу покращити якість надання певних видів послуг одиноким непрацездатним громадянам та дозволить соціальним робітникам більше часу приділяти своїм підопічним.


Таблиця 1 – Виявлення пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, які потребують соціального обслуговування та надання соціальних послуг по Херсонській області

Назва показників

01.07.2009 року 01.01.2010року 01.01.2011року
усього В містах В сільській місцевості За категоріями користувачів За категоріями інвалідності За статусом усього В містах В сільській місцевості За категоріями користувачів За категоріями інвалідності За статусом усього В містах В сільській місцевості За категоріями користувачів За категоріями інвалідності За статусом
Виявлено всього пенсіонерів, непрацездатних громадян, інвалідів, які потребують: соціального обслуговування та соціальних послуг 850 0 850 847 196 904 42097 8355 33742 44592 8127 43550 4248 0 4248 4248 546 4248
відділеннях соціальної допомоги вдома 250 0 250 230 16 304 11735 2313 9422 13523 2010 13154 352 0 352 352 29 352
Стаціонарні відділеннях для постійного або тимчасового проживання 10 0 10 10 1 10 217 23 194 239 73 237 0 0 0 0 0 0

відділення соціально-побутової реабілітації

455 0 455 474 89 455 17992 4903 13089 18836 3200 18615 0 0 0 0 0 0
відділення медико-соціальної реабілітації 0 0 0 0 0 0 878 368 510 910 59 763 0 0 0 0 0 0
відділення надання адресної грошової та натуральної допомоги 126 0 126 124 90 126 6504 735 5769 6399 1958 5537 0 0 0 0 0 0
соціального обслуговування та соціальних послуг в інших підрозділах територіальних центрів (яких - перелічити) 9 0 9 9 0 9 4771 13 4758 4685 827 5244 3896 3896 3896 517 3896

Таблиця 2 - Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

Назва показника 01.01.2008 рік 01.01.2009 рік 01.01.2010 рік 01.01.2011рік
кількість усього обслужено осіб Із них у сільській місцевості обслужено осіб кількість усього обслужено осіб Із них у сільській місцевості обслужено осіб кількість усього обслужено осіб Із них у сільській місцевості обслужено осіб кількість усього обслужено осіб Із них у сільській місцевості обслужено осіб
Територіальні центри 21 23183 15439 23 32496 25725 23 32308 25558 23 28792 22773
Відділи соціальної допомоги 2 2188 303 0 0 0 0
Відділення - всього: з них: 56 23371 15136 67 32496 25725 67 32308 25558 66 28623 22579
Відділення соціальної допомоги вдома 27 9508 6927 27 9101 6546 27 8375 6415 27 8371 6443
Відділення соціально-побутової реабілітації 9 6027 4657 15 9757 6819 20 13623 9684 18 10890 7288
Відділення медико-соціальної реабілітації 1 425 1 339 1 368 1 193 0
Стаціонарні відділення 8 130 130 9 128 128 9 146 146 9 140 140
в тому числі: для постійного проживання 8 130 130 9 128 128 9 146 146 9 140 140
відділення організації надання адресної грошової та натуральної допомоги 11 9829 6527 10 10401 8759 6 7093 6623 6 6149 5859
у тому числі тих, хто обслуговується виключно відділенням адресної грошової та натуральної допомоги 11 6408 3422 10 6834 5925 6 5286 4816 6 4926 4611
інші підрозділи територіальних центрів (указати, які) 2873 2873 5 6307 6307 4 4510 4497 5 4103 4097
Спеціалізовані житлові будинки 2873 2873 5 6307 6307 0 0
Наявність у територіальних центрах автотранспорту всього (одиниць) 30 3481 3266 32 2984 2937 26 3741 0 0 0
з них: - легкових автомобілів 23 1775 1573 28 2669 2622 24 3591 0 0 0
- мікроавтобусів 4 961 948 2 274 274 1 150 30 1422 1558
у т.ч. пристосованих для маломобільних груп населення 1 690 690 0 26 1341 1479
- інших транспортних засобів 3 745 745 2 41 41 1 2 74 73

Висновки та пропозиції

Стан соціального захисту в Україні потребує конструктивного підходу з боку держави. Територіальними центраминадаються більше двадцяти найрізноманітніших життєво-необхідних послуг, включаючи й побутові: допомога при оформленні документів для субсидій, привезення палива, доставка і придбання продуктів харчування та медикаментів, прибирання житла, прання. Для покращення якості надання послуг в області було проведено ряд заходів, які суттєво вплинули на розвиток та зміцнення терцентрів та системи соціального обслуговування громадян. Так, проводилась велика робота із забезпечення всіх соціальних працівників велосипедами, спецвзуттям та спецсумками.

Зважаючи на те, що навантаження на соціальних працівників становить 13-15 підопічних, органами соціального захисту населення та місцевого самоврядування, районними державними адміністраціями, громадськими організаціями здійснюється низка заходів для вирішення цієї проблеми. Це залучення до надання послуг потребуючим шкільної та студентської молоді, волонтерів, безробітних з числа тих, що стоять на обліку в центрах зайнятості.

Завдання в роботі терцентрів спрямовані на те, щоб запровадити механізми, що забезпечуватимуть якість послуг, їх гнучкість, стимулюватимуть постійне оновлення системи і можливість швидко реагувати на нові потреби сьогодення. Завдяки впровадженню інноваційних послуг люди похилого віку зможуть отримати доступ до соціальних послуг, які забезпечать підтримку, необхідну для їх життєздатності та якомога повноціннішого життя. Терцентри повинні надавати саме ті соціальні послуги, що відповідають потребам підопічних та їх життєвій ситуації. Ще один негативний момент заклечається в тому, що для збільшення фінансування терцентрів було впроваджено платні послуги згідно тарифів, розмір яких при збільшенні мінімальної заробітної плати пропорційно збільшується. Ще один негативний момент заклечається в тому, що для збільшення фінансування терцентрів було впроваджено платні послуги згідно тарифів, розмір яких при збільшенні мінімальної заробітної плати пропорційно збільшується. Саме тому значна кількість населення змушена відмовитися від послуг. В Україні бракує соціальних робітників, особливо це стосується сільської місцевості. У деяких селах вони взагалі відсутні. Це пов’язано з важкими умовами праці та низькою заробітною платою.

Для ефективного розвитку та функціонування територіальних центрів необхідно понизити тиск з боку державних нормативних актів, удосконалити систему фінансування для впровадження нових і доступних для населення соціальних послуг, підвищити заробітну плату соціальним робітникам.

Формування ефективного механізму функціонування системи соціального захисту неможливе без розробки та реалізації цільової комплексної програми, яка дає можливість до розширення відділів соціальних установ, збільшення кількості соціальних послуг та зменшення оплати за надані послуги. Також необхідним є стимулювання підприємств, підприємців та громадян певної місцевості надавати допомогу у грошовому та натуральному вигляді.

Список використаної літератури

1. Васьківська К.В., Сембай І.В., Сікора О.А. Проблема розвитку сільських територій // Економіка АПК. – 2009. – 11

2. Станку В. Надання платних послуг терцентрами //Бюджетна бухгалтерія. – 2010. - №28(172)

3. Мацала В.Зона особливої уваги // Соціальний захист. – 2009. – 10

4. Семенюк М. Рівень соціального захисту не знизився // Соціальний захист. – 2009. – 7

5. Типове положення ¢¢Про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян ¢¢ від 01.04.1997 року. - №44

6. Закон України ¢¢ Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям ¢¢ від 01.07.2010року // Праця і зарплата. – 2000. – 25

7. Закону України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року. - № 966-ІV

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem08:24:03 25 октября 2017
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух01:48:34 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:52:23 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:16:12 29 ноября 2015

Работы, похожие на Статья: Заходи по підвищенню ефективності роботи територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Херсонської області

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198849)
Комментарии (2162)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru