Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Господарські операції

Название: Господарські операції
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: контрольная работа Добавлен 09:57:40 11 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 546 Комментариев: 4 Оценило: 1 человек Средний балл: 3 Оценка: неизвестно     Скачать

Контрольна робота

Варіант № 6.

1. Дайте визначення терміну “господарська операція”

Відображення в балансі змін, зумовлених господарськими операціями. Під впливом господарських операцій, що відбуваються на підприємстві, склад активу і пасиву бухгалтерського балансу безперервно змінюється. Ці зміни полягають у збільшенні або зменшенні сум відповідних статей активу і пасиву балансу. Усі господарські операції поділяються на чотири типи.

Операції першого типу ведуть до змін лише активу балансу : внаслідок зменшення суми за однією статтею активу сума іншої статті збільшується, а сума балансу залишається незмінною. До цих операцій належать: одержано розрахункового рахунку гроші в касі, відпущено на виробництво сировину і матеріали, видано з каси гроші підзвітним особам тощо.

Операції другого типу викликають зміни лише в пасиві балансу: зі зменшенням суми однієї статті пасиву сума другої збільшується, а сума балансу залишається незмінною. Для прикладу можна назвати такі операції: утримано прибутковий податок із заробітної плати працівників, створено фонди економічного стимулювання і спеціального призначення за рахунок прибутку.

Під впливом операцій третього типу збільшуються статті активу і пасиву балансу, а також загальна сума балансу. До третього типу належать такі операції як: одержано безкоштовно (безплатно) основні засоби, нараховане заробітну плату працівникам, одержано позику банку на виробничі потреби.

Операції четвертого типу зменшують відповідні статті обох частин балансу, а також загальну суму балансу. Наприклад: виплачено з каси заробітну плату працівникам, перераховано гроші з розрахункового рахунку для погашення позики.

Кожна господарська операція відображається не менше ніж у двох статтях балансу. Господарські операції призводять до рівновеликих і взаємопов’язаних змін у складі необоротних і оборотних активів та власного капіталу, зобов’язань і одночасно видозмінюють баланс, але рівності підсумків активу і пасиву не порушують.


2. Охарактеризуйте принцип безперервності

Принцип безперервності ведення бухгалтерського обліку дозволяє скласти повну картину діяльності підприємства з моменту його створення і до теперішнього часу. Безперервна бухгалтерська звітність дозволяє користувачу знайти будь-яку інформацію про діяльність підприємства незалежно від моменту її здійснення. Даний принцип є одним з головних принципів ведення бухгалтерської звітності оскільки дозволяє за допомогою накопиченої інформації робити певні висновки про діяльність підприємства, збільшувати прибуток і зменшувати витрати а також захищати підприємство від помилок, що могли б привести до банкрутства.


3. Сформулюйте зміст господарської операції, якщо вона має наступну кореспонденцію рахунків

3.1 Дебет рахунку “Паливо” – Кредит рахунку ”Розрахунки з постачальником”

Зміст даної операції: Підприємство оприбутковує паливо отримане від постачальника

3.2 Дебет рахунку “Розрахунки з бюджетом з ПДВ” – кредит рахунку “Поточний рахунок в банку”.

Зміст даної операції: підприємство перераховує прибутковий податок до бюджету з поточного рахунку у банку.


4. Відобразіть в обліку господарську операцію наступного змісту:

4.1 Отримано до каси підприємства готівку з поточного рахунку в банку в сумі 3000 гр.

Дебет рахунку “Каса” – кредит рахунку “Поточний рахунок в банку”.

4.2 Нараховано амортизацію виробничого обладнання в сумі 1500 гр.

Дебет рахунку “Амортизація основних засобів” – кредит рахунку “Знос основних засобів”.


5. На підставі наведених даних визначте підсумок (валюту) балансу:

“Розрахунки з покупцями” – 25000 гр.

“Прибуток” – 3000 гр.

“Поточний рахунок в банку” – 5000 гр.

“Статутний капітал” – 7000 гр.

“Позики банку” – 16000 гр.

Пасив Сума Актив Сума
“Поточний рахунок” 5000 “Розрахунки з покупцями” 25000
“Статутний капітал” 7000 “Прибуток” 3000
“Позики банку” 16000
Баланс 28000 Баланс 28000
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem16:14:48 25 октября 2017
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух02:33:10 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:22:44 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:01:28 29 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Господарські операції

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198860)
Комментарии (2162)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru