Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Статья: Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області

Название: Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області
Раздел: Рефераты по международным отношениям
Тип: статья Добавлен 06:02:39 30 ноября 2010 Похожие работы
Просмотров: 211 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

УДК 911.3

Барило І.М.

керівник – Кулєшова Г.О.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНІХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Зовнішня торгівля – невід'ємна складова діяльності підприємств, вона є своєрідним індикатором їх розвитку. На сьогоднішній день зовнішня торгівля залишається однією з найбільш динамічних сфер світового господарства. Зовнішня торгівля як вид діяльності надає можливість різним країнам продемонструвати свої переваги; за цих умов споживачі мають великий вибір товарів, ціна та якість яких варіюється. Міжнародну торгівлю зазвичай можна розглянути як вид взаємовідносин між країнами, що являє собою обмін товарів та послуг між різними державами, зокрема, між товаровиробниками та споживачами. Більшість країн залежить від міжнародної торгівлі прямо пропорційно своїй ресурсозабезпеченості та об’єму внутрішнього ринку. Для національного господарювання цей вид діяльності виступає торгівлею однієї держави з іншими і включає в себе оплачуване ввезення та вивезення предметів зовнішньої торгівлі, а саме: товари, ідеї, послуги, авторські права і інше. [1]

Україна теж бере участь у зовнішній торгівлі: її товарна структура включає як продукти рослинного походження, так і мінеральні продукти, текстиль, транспортні засоби та шляхове обладнання, механічне обладнання, недорогоцінні метали й вироби з них та інше; структура послуг складається з транспортних послуг, зокрема, залізничних та трубопровідних, будівельних послуг, подорожей, фінансових послуг, різних ділових, професійних та технічних послуг, послуги з ремонту і т. д.

Аналіз динаміки зовнішньоторговельного обороту Полтавської області на фоні зовнішньої торгівлі України вказує на неухильне збільшення, починаючи з 1999 року експорту і, що відповідає збільшення позитивного сальдо, що свідчить про позитивні процеси в зовнішній торгівлі області, що обумовлені зростанням власного виробництва, підвищенням експортного потенціалу області.

Аналізуючи зовнішньоекономічні зв’язки Полтавської області, слід зазначити, що зростання експорту-імпорту товарів на Полтавщині спостерігається з 2003 року. Загалом, частка Полтавської області у зовнішньоторговельному обороті України за період 1996 – 2008 роки коливається від 4% до 0,5% в експорті і від 3,5% до 0,3% в імпорті. Частка області в експорті України у 2008 році становила 3,8%, в імпорті – 1,6%, тоді як у 2007 році ці показники слали відповідно – 4,3% та 5,1% . Отже, спостерігається зниження частки як експорту, так і імпорту.[4]

Обсяги експорту товарів і послуг підприємств Полтавської області у 2008 році збільшились на 20,3% у порівнянні з 2007 роком і становили 2614,8 млн. дол. США, обсяг імпорту – зменшились на 52,4 % у порівнянні з 207 роком і становили 1525,9 млн. дол. США.[2, 3]

Рис.1 Динаміка зовнішньої торгівлі товарами Полтавської області у 1996 – 2008 роках (побудована за даними [ 4 ])

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Полтавської області у 2008 році становило 1088,9 млн. дол. США, що говорить про покращення зовнішніх відносин області з закордонними регіонами у порівнянні з 2007 роком, оскільки сальдо зовнішньої торгівлі було негативним у 2007 році – 1031,2 млн. дол. США. (рис.1)

Збільшення обсягів експорту товарів Полтавської області у 2008 році (на 20,1%) пов’язане, в першу чергу, зі збільшенням експорту: 1)продукції рослинництва – у 2,9 раза; 2) готових харчових продуктів - на 24,5 %; 3) механічного обладнання - на 6,4 %; 4) продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 54,3 %; 5) маси з деревини, волокнистих целюлозних матеріалів – у 3,1 раза; 6) полімерних матеріалів, пластмаси та каучуку - на 94,0 %; 7) оптичних приладів та апаратів – на 21,6 %.[4]

Експортні операції у 2008 році здійснювали 326 учасників зовнішньоекономічної діяльності з партнерами з 88 країн світу, імпортні – 790 учасників з 81 країни світу. Питома вага експорту товарів Полтавської області до країн СНД у 2008 році становила 52,0% від загального обсягу експорту товарів області, до інших країн світу – 48,0% (у 2007 році – відповідно 47,4% та 52,6%). Країнам Європейського Союзу підприємства області у 2008 році експортували товарів на 738,7 млн.дол. США (28,7% загального обсягу експорту області), що на 4,9% менше, ніж у 2007 році. В 2008 році обсяги експорту товарів до країн СНД збільшились на 32,0%. Обсяги експорту до інших країн світу збільшились на 9,5%, у тому числі до країн Америки – у 1,8 раза, Азії – на 35,1%. Експорт до європейських країн зменшився на 2,3%. [4]

Основні поставки товарів з області у 2008 році здійснені до Російської Федерації, Австрії, Білорусі, Сербії, Китаю та Туреччини. Значним чинником успішної зовнішньоторговельної діяльності Полтавщини є стабільна робота акціонерного товариства „Укртатнафта”. У 2008 році підприємство мало позитивний фінансовий результат внаслідок ефективної реалізації нафтопродуктів. На підприємство постачається щорічно до 80 тисяч тонн іракської нафти. Кременчуцький автомобільний завод 69% своєї продукції експортує (має власні представництва у Південно-Східній Азії).

Рис.2 Географічна структура експорту товарів Полтавської області у 2008 році (побудована за даними [ 3 ]).

Вагоме місце в експорті товарів займає харчова промисловість. Так, ЗАТ «Домінік» здебільшого зосереджує свою роботу з країнами СНД; ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод» експортує товари в Ізраїль, Росію, Литву, Латвію, Грузію. Група компаній IDS Group (до якої належить ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод») є частиною міжнародної компанії IDS Borjomi International, яка є одним з трьох найбільших представників на ринку мінеральних вод СНД та Прибалтики, лідер в категорії природних бутильованих вод. На сьогоднішній день до IDS Borjomi International входять: IDS Borjomi Georgia (Грузія), IDS Group (Україна), IDS Borjomi Russia (Росія), IDS Borjomi Europe (Литва). IDS Group (Україна) має збалансований портфель популярних мінеральних вод, що видобуваються в екологічно чистих курортних регіонах України і представлені на ринку торговими марками «Моршинська», «Миргородська», «Трускавецька Аква-Еко», «Трускавецька кришталева», «Старий Миргород», «Сорочинська». Товарна структура імпорту має наступний вигляд: 1) 25,4% - поставки транспортних засобів та шляхового обладнання; 2) 20,7 % – мінеральні продукти; 3) 18,7 % – механічне обладнання, машини та механізми, електрообладнання та їх частини;4) 10,7 % – недорогоцінні метали та вироби з них; 5) 7,0 % – готові харчові продукти. (рис.2)

Рис.3 Товарна структура імпорту Полтавської області у 2008 році (побудовано за даними [ 3 ])

Обсяги імпорту товарів у 2008 році з країн СНД зменшились на 71,5% у порівнянні з 2007 роком; з інших країн світу зросли на 41,8%, у тому числі з країн Азії – на 92,4%, Америки – на 60,9%, Європи – на 19,2%. У 2008 році, порівняно з 2007 роком, поставки товарів в область збільшились з Казахстану, Білорусії, Китаю, Сполучених Штатів Америки та Німеччини, проте значно зменшились обсяги поставок з Російської Федерації. (рис.1)

Зменшення імпорту товарів у 2008 році на 55,3 % пов’язано зі зменшенням надходжень: 1) мінеральних продуктів – на 87,2 %; 2) шкіряної та хутряної сировини та виробів з них – на 97,0 %.

Але найбільшими обсягами імпортних товарів, що надійшли до регіону у 2008 році, залишаються представники з Російської Федерації (понад 84 %), Німеччини (понад 3 %), Італії та США (по 1,5 %).
Імпортні поставки з цих країн у 2008 році мають наступну товарну структуру: понад 72 % – мінеральні продукти; 7,7 % – транспортні засоби та шляхове обладнання; 7,5 % – механічне обладнання, машини та механізми, електрообладнання та їх частини; 3,8 % – недорогоцінні метали та їх вироби.[5]

Таким чином, можна зробити висновки, що Полтавська область у зовнішній торгівлі України залишається на невисокому рівні, порівняно з іншими високорозвиненими регіонами країни. На це найбільше впливає виробничі процеси в регіоні та їх розвиток. Слід розширювати коло зовнішніх зв’язків в регіоні, залучати закордонні. З а рахунок зосередження уваги на перспективних галузях виробництва та їх розвитку. Це залишається головними аспектами розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Полтавської області, яка хоча і має незначні показники зовнішньої торгівлі на міжнародному ринку України, але в подальшому має перспективи для свого зростання та розвитку.


Література

1)Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть : Навч. посiб. / За ред. I.I. Дахно . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 360 с.;

2) Зовнiшня торгiвля послугами Полтавської областi : Стат. збiрник / Керiв. авт. кол. В. Русiнов . - Полтава : Головне упр. стат. у Полт. обл. , 2008. – 60 с.;

3)Зовнiшня торгiвля товарами Полтавської областi : Стат. збiрник / Керiв. авт. кол. В. Русiнов. - Полтава : Головне упр. стат. у Полт. обл. , 2008. - 35с.;

4)www.adm-pl.gov.ua; 5)www. poltavastat.pi.net.ua

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух05:33:32 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:35:26 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
08:10:58 29 ноября 2015

Работы, похожие на Статья: Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198875)
Комментарии (2163)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru