Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

Название: Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області
Раздел: Рефераты по финансовым наукам
Тип: контрольная работа Добавлен 14:28:17 19 ноября 2009 Похожие работы
Просмотров: 54 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Виконання доходної частини бюджету

Послідовна політика Уряду, спрямована на підвищення розмірів пенсійних виплат, доведення мінімального розміру пенсії до рівня прожиткового мінімуму вимагає активізації роботи щодо наповнення бюджету Фонду коштами, достатніми для своєчасного фінансування підвищених розмірів пенсій.

Тому основним напрямком роботи управління Пенсійного Фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області протягом звітного періоду було наповнення бюджету Фонду коштами, достатніми для забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати підвищених розмірів пенсій відповідно до норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виконання доручення Президента України від 22 серпня 2005 року №1–104 громадськими інспекторами праці було призначено 2 спеціаліста управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області.

За підсумками 2005 року сумісно з державними інспекторами праці проведено 4 перевірки підприємств, за результатами яких по виявлених порушеннях складено 4 приписа. Передано до суду 2 протоколи, які знаходяться на розгляді в суді.

Проводиться щоденний моніторинг надходження коштів від найбільших бюджетоутворюючих підприємств міста. Аналіз динаміки надходження коштів від 4 найбільших платників, а також бюджетних організацій міста показав зростання обсягів надходження у порівнянні з 2004 роком на 67%. Так від підприємств ВАТ «Павлоградвугілля» за 2004 рік надійшло 61157,4 тис. грн., причому найменший показник по надходженню коштів припадає на травень місяць і становить – 799,8 тис. грн., причина якому несплата страхових внесків у повному обсязі, а вже у липні місяці цей показник досяг кульмінаційного рівня і становив – 10887,9 тис. грн., що свідчить про сплату заборгованості перед ПФУ за 1,5 місяців

Загальний обсяг надходження коштів від зазначених підприємств у 2005 році становив 17101,8 тис. грн.

Аналіз середньомісячних надходжень страхових внесків на одного працюючого свідчить про їх зростання у порівнянні з 2004 роком на 15% і дорівнює 302,69 грн.

Не зважаючи на перевиконання показників дохідної частини бюджету Фонду, борг до Пенсійного фонду в м. Павлоград Дніпропетровської області протягом 2005 року збільшився на 1276,2 тис. грн. і на 1 січня 2006 року складає 8472,8 тис. грн., з яких понад 45,4% припадає на житлово-комунальні підприємства. У грудні в цілому по управлінню відбулось значне зменшення суми боргу.

Темп зростання боргу у 2005 році в цілому по управлінню в м. Павлоград Дніпропетровської області становить 17,7% проти 28,7% у 2004 році, борг підприємств житлово-комунального господарства міста збільшився протягом 2005 року на 15,3%, у 2004 році – на 23,2%.

В загальній сумі боргу, що склався на початок 2006 року:

- борг підприємств щодо яких порушено справу про банкрутство – 1979,8 тис. грн.

- борг підприємств, які визнані банкрутами, – 1583,0 тис. грн.

- дієвий статус боргу – 4910,0. грн.

Заборгованість з відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій у порівнянні з початком року збільшилась на 30,4 тис. грн. і становить 280,4 тис. грн. Зростання заборгованості відбулось за рахунок підприємств щодо яких проводиться впровадження справи про банкрутство або які визнані банкрутами.

Станом на 01.01.06 заявлена сума кредиторських вимог
складає 3493,1 тис. грн. при загальній заборгованості підприємств-банкрутів – 3903,4 тис. грн. Всього в рахунок погашення боргу з початку року надійшло – 1222,6 тис. грн.

З метою соціального захисту та додержання конституційного права працюючих на пенсійне забезпечення, управлінням Пенсійного фонду в м. Павлоград Дніпропетровської області здійснено комплекс заходів, спрямованих на погашення заборгованості до Пенсійного фонду суб’єктами господарювання.

Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області повною мірою використовує надані діючим законодавством право контролювати виконання суб’єктами господарювання додержання норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо нарахування і сплати страхових внесків та стягувати у безспірному порядку своєчасно несплачені кошти.

Здійснюється оперативний контроль стану заборгованості окремо по кожному підприємству-боржнику, проводиться спостереження динаміки структури боргу та загального обсягу заборгованості. Проведено наради з представниками міськвиконкому та керівниками підприємств-боржників.

Налагоджена тісна взаємодія з відповідними службами міста органами місцевого самоврядування, органами юстиції, судовими органами та прокуратурою. Цим службам щомісяця надається інформація про стан заборгованості та перелік підприємств-боржників.

Щотижня до міськвиконкому в м. Павлоград Дніпропетровської надаються пропозиції щодо запрошення керівників підприємств-боржників на спільні засідання комісій міськвиконкому з питань забезпечення податкових та інших надходжень до місцевого бюджету, а також з питань погашення заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат і забезпечення обов’язкових платежів до Пенсійного фонду в м. Павлоград Дніпропетровської області. Протягом року проведено 16 засідань комісій, на які було запрошено 75 керівників підприємств-боржників по страхових внесках.

На виконання доручення Президента України від 22.08.2005 №1–1/859 щодо своєчасності сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області та вжиття в установленому порядку заходів для погашення заборгованості, що утворилася у зв’язку з несплатою, несвоєчасною сплатою або сплатою не в повному обсязі таких внесків, Пенсійним фондом в м. Павлоград Дніпропетровській області встановлений контроль за виконанням затверджених заходів. Доведене завдання з погашення боргу, що виник до 01.01.05, в сумі 3559,9 тис. грн. виконане на 28,3%. В рахунок погашення боргу до бюджету Фонду надійшло 1007,8 тис. грн.

Для збереження наданих громадянам Конституцією України гарантій і прав на соціальний захист, щодо їх забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, між головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області та Дніпропетровською міжгалузевою радою професійних спілок заключна Угода про співпрацю. Це сприятиме стимулюванню соціального прогресу на засадах соціального партнерства та забезпечуватиме взаємну підтримку у досягненні спільних цілей щодо ефективної дії системи пенсійного страхування та захисту інтересів найманих працівників, пов’язаних з формуванням та реалізацією їх пенсійних прав.

З метою наповнення бюджету Фонду та забезпечення соціального захисту непрацюючих громадян, управлінням проводиться роз’яснювальна робота з незастрахованими особами по залученню їх до добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Але проведена робота дає досить слабкі результати. Станом на 01.01.06 року платниками страхових внесків на добровільних засадах зареєстровано 2 особи. В 2005 році укладено 2 угоди на добровільну участь, терміном до 1 року, від яких надійшло 0,4 тис. грн.

Юридичним сектором управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області постійно ведеться робота, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів працівниками управління, працює постійно діючий семінар «Правова освіта».

В результаті звірки з виконавчою службою кількості направлених на виконання наказів суду, рішень про накладення штрафів, постанов про адміністративне правопорушення, вимог про сплату боргу, а також перевірки стягнутих сум органами Державної виконавчої служби з боржників до бюджету Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області надійшло 1164,1 тис. грн.

За ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду України в м. Павлограді Дніпропетровської області та порушення порядку обчислення і сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування порушники притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 165–1 КУпАП та ст. 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Так, станом на 01.01.06 відповідно до ст. 165–1 КУпАП накладено 4 адміністративних штрафи на суму 544,0 грн., з них сплачено, в тому числі по накладених в минулих роках 1826,4 грн., що складає 29,7% від суми накладених. За ст. 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» накладено 20 адміністративних стягнень на суму 2720,0 грн., з них сплачено 1496,0 грн., що складає 55,0% від суми накладених.

Одним з основних напрямів правової роботи є відшкодування заборгованості в судовому порядку.

Так, станом на 01.01.06 сума боргу по внесках на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яка підлягає відшкодуванню в судовому порядку становить 4949,7 тис. грн. До господарського суду подано позовні заяви на суму 486,5 тис. грн., в тому числі через органи прокуратури в інтересах Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області подано позовні заяви на суму 746,4 тис. грн. Задоволено 4838,4 тис. грн. Надійшло за позовними заявами 1204,6 тис. грн. Знаходиться на виконанні у відділі Державної виконавчої служби рішень суду на суму 3264,5 тис. грн.

В управлінні м. Павлоград Дніпропетровської області проведено роботу по погашенню сум заборгованості по виплачених пенсіях внаслідок трудового каліцтва, професійного захворювання та по втраті годувальника з цих причин. Станом на 01.01.06 сума боргу за регресними вимогами, виплачених до 01.04.01 яка підлягає відшкодуванню в судовому порядку становить 6,5 тис. грн. До господарського суду подано позовні заяви на суму 6,5 тис. грн. Передано на виконання до Державної виконавчої служби рішення суду на суму 6,5 тис. грн.

Також подано 6 позовних заяв до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України по відшкодуванню сум виплачених пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва, професійного захворювання та по втраті годувальника з цих причин на загальну суму 5,6 тис. грн., з них задоволено 6 позовні заяви на суму 5,6 тис. грн., решта знаходяться на розгляді. Надійшло за позовними заявами 0 тис. грн.

Передано на виконання до Державної виконавчої служби судових рішень на суму 5909,1 тис. грн. Надійшло за позовними заявами з початку року 1214,1 тис. грн.

Прийнято участь в 73 судових засідань з питань призначення, нарахування та перерахунку пенсій.

Таблиця 1. Дані про надходження власних коштів управлінням ПФУ в м. Павлоград Дніпропетровської області за 2005 рік.

№ п/п Назва надходжень Передбачено планом Фактичне виконання Відхилення від плану

Відсоток виконання

%

Питома вага

%

1 Кошти, що сплачуються в рахунок внесків 144530,2 147135,9 2605,7 101,8 95,4
1.1 внески на загальнообов`язкове пенсійне страхування, всього 143973,4 146802,2 2828,8 102 95,2
1.2 страхові внески у фіксованому розмірі від фізичних осіб ФП та ЕП 190,0 119,4 -70,6 62,8 0,1
1.3 штрафні санкції 234,0 133,5 -100,5 57 0,1
1.4 пеня 7,2 11,0 3,8 152,6 0
1.5 страхові внески від платників ФСП 113,1 65,5 -47,6 57,9 0
1.6 обов`язкові внески за осіб, які отримують допомогу за дитиною до досягнення нею трирічного віку 148,6 69,9 -78,7 47 0
2 Надходження коштів від платників спрощеної системи 583,1 1990,9 1407,8 341,4 1,3
3 Відшкодування пільгових пенсій всього 2151,9 5072,5 2920,6 235,7 3,3
3.1 список 1 775,8 2473,6 1697,8 318,8 1,6
3.2 список 2 1376,1 2598,9 1222,8 188,9 1,7
4 Інші надходження 73,6 89,1 15,5 121,1 0
Всього власних надходжень 147338,8 154288,4 6949,6 104,7 100

Таблиця 5. Дані про платників, взятих на облік по управлінню ПФУ в м. Павлоград Дніпропетровської області станом на 01.01.2006 року

№ п/п Назва показника Кількість Питома вага
1 Взято на облік платників всього 7820 100
1.1 у т.ч. платники збору 4944 63,2
1.2 платники за спрощеною системою 2876 36,8
1.2.1 з них: платники єдиного податку 1840 23,5
1.2.2 платники фіксованого податків громадян-підприємців 1036 13,3

Використання сучасних інформаційних технологій в органах Пенсійного фонду України в умовах пенсійної реформи

Органи Пенсійного фонду ведуть облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований облік надходження страхових внесків, створюють і забезпечують функціонування єдиного державного автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб, які використовуються при призначенні і розрахунках виплат за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням. Для виконання таких завдань організована кадрова, програмно-технічна, корпоративна інфраструктура, яка здійснює реєстрацію застрахованих осіб, персоніфікований облік відомостей про них та оформлення «Свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».Протягом 2005 року проводилася робота: по прийому і обробці реєстраційних і звітних документів від роботодавців і самозайнятого населення за 2004 рік; створенню належної інформаційної бази для передачі до банку даних Державного інформаційного центру персоніфікованого обліку; оновленню еталонної бази Державного реєстру фізичних осіб, яка використовується в системі персоніфікованого обліку, згідно з графіком щорічної організації збору і обробки відомостей про застрахованих осіб у системі персоніфікованого обліку ПФУ, затвердженого Пенсійним фондом України.Завдяки добре організованій та цілеспрямованій інформаційно-роз'яснювальній роботі щодо роз'яснення положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» значно підвищився рівень активності страхувальників.За оперативними даними впродовж 2005 року 57 страхувальників, які знаходяться на обліку в органах ПФУ і звітували до відділів надходження доходів, але до цього часу не були зареєстровані в СПОВ і не здавали документів первинної звітності про застрахованих осіб, а зараз, після введення в дію Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пройшли реєстрацію в СПОВ і здали звіти, в тому числі за попередні роки.Створений в системі персоніфікованого обліку відомостей реєстр роботодавців підтримується в актуальному стані.

Показники За 2005 рік За 2004 рік +/- %

В системі персоніфікованого обліку з початку впровадження зареєструвалось суб’єктів:

З них:

Активні

Ліквідовані

8650

7788

862

6809

6044

765

1841 127,04
Звітували в СПОВ суб’єктів 3521 3457 64 101,85
Зібрано відомостей про застрахованих осіб – ІНДАНІ 61611 59400 2211 103,72
Зібрано відомостей про застрахованих осіб – БСВ 10114 13220 -3106 76,51
Всього зібрано відомостей про застрахованих осіб – ІНДАНІ + БСВ 71725 72620 -895 98,77
Кількість відомостей відправлених до Державного інформаційного центру 70887 69542 1345 101,93
% від загальної кількості 98,83 95,76 3,07

Відповідно до п. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку, використовуються виконавчими органами Пенсійного фонду зокрема для надання застрахованій особі на її вимогу або у випадках, передбачених цим Законом. Таким чином, спрацьовує механізм саморегулювання додатковий контроль з боку застрахованих осіб за правильністю подання звітів персоніфікованого обліку роботодавцями до органів Пенсійного фонду.

Інформування фізичних осіб платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування проводиться по наступним основним напрямкам за затвердженим планом і графіком щорічної організації збору та обробки відомостей про застрахованих осіб у системі персоніфікованого обліку ПФУ:

1). Інформаційно – роз'яснювальна робота серед роботодавців і самозайнятого населення через засоби масової інформації; зустрічі, практичні семінари з представниками установ, організацій, підприємств; готуються і видаються для використання в практичній роботі методичні рекомендації.

2).Обробка індивідуальних запитів застрахованих осіб до системи персоніфікованого обліку відомостей – за надходженням.

3).Обробка запитів органів ПФУ щодо інформації про застрахованих осіб для призначення пенсій – за затвердженим порядком.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» для обчислення пенсії враховується заробітна плата за період страхового стажу до 1 липня 2000 року на підставі документів про нараховану заробітну плату, виданих у порядку, встановленому законодавством, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року – за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

В 2005 році відділом організації впровадження персоніфікованого обліку управління Пенсійного фонду України в місті Павлоград Дніпропетровської області оброблено 2839 запитів на інформацію з бази даних СПОВ для призначенняКОМТЕХ з питань призначення, виплати пенсій та статистичної звітності. Направлялися рекомендації підвідомчим управлінням щодо призначення та виплати пенсій.

Одночасно формувалися списки некоректних особових рахунків, проводився аналіз та контроль за корегуванням їх в базі. Завдяки кропіткій сумісній роботі правовий та виплатний стан електронної бази одержувачів пенсій постійно підтримується на належному рівні. Відсоток помилок відносно до загальної кількості особових рахунків складає 0,3%. Крім того постійно поповнюється інформаційна база даних

Дані про призначення нових пенсійних справ та проведення перерахунків пенсій за 2005 рік у порівнянні з 2004 рок

Призначено нових пенсійних справ

за 12 міс. 2004 р.

Призначено нових пенсійних справ

за 12 міс. 2005 р.

+ / –

Проведено перерахунків

за 12 міс. 2004 р.

Проведено перерахунків

за 12 міс. 2005 р.

+ / –

2733 2349 -384 15718 12361 -3357

Робота зі зверненнями громадян

Відповідно до вимог з наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.05.05 №168 «Про створення належних умов для обслуговування громадян на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України» та на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22 квітня 2005 року №207441–05 і згідно з наказом Голови правління Пенсійного фонду України від 5 травня 2005 року «Про поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян» управлінням Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області протягом 2005 року проводилася робота щодо забезпечення громадянами конституційного права на звернення.

До управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області надійшло 274 звернення, що на 59,30% більше, ніж у 2004 році – 172 звернення.

З вищестоящих органів влади України надійшло 149 звернень, що на 18,25% більше, ніж за 2004 рік.

З метою всебічного та ефективного розгляду повторних звернень до управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області від 08 серпня 2005 року на підставі наказу №47 створено комісію по розгляду повторних звернень за участю представників управління праці та соціального захисту населення в присутності заявників. Це дало позитивні наслідки, оскільки колегіально переглядаються і вивчаються матеріали пенсійних справ та одночасно надаються роз’яснення заявникам.

З метою оперативного обслуговування відвідувачів, посилення відповідальності та контролю за організацією роботи зі зверненнями в управлінні Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області утворено відділ по роботі зі зверненнями громадян.

Удосконалюється система виїзних прийомів громадян за місцем їх проживання, на великих підприємствах, у територіальних громадах. Існує нагальна потреба у виїздах спеціалістів та керівників, особливо в індивідуальних виїздах до інвалідів з вадами руху, населення з віддалених сіл та селищ, мікрорайонів, вулиць. Адже впровадження нового пенсійного законодавства викликає багато питань у людей.

Для їх оперативного вирішення та надання інформації в друкованому вигляді щодо призначеного розміру, структури пенсійної виплати та інших правових питань, був придбаний ноутбук, який вміщує актуальну базу електронних пенсійних справ.


Організаційно-інформаційна робота

Організаційно-інформаційна робота проводилась у відповідності до планів роботи головного управління та управління ПФУ м. Павлоград Дніпропетровської області.

Здійснювався збір та узагальнення інформації на виконання доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, постанов, наказів правління Пенсійного фонду України, головного управління, тощо.

Організована робота щодо популяризації та передплати відомчих видань журналу «Вісник Пенсійного фонду України», газети «Пенсійний кур’єр».

Важливим кроком стала активізація інформаційно-роз’яснювальної роботи.

Протягом року проведено 19 семінарів та 22 засідання «круглі столи» з керівниками підприємств, установ, організацій. Здійснено 27 виїзних прийомів громадян. Щомісячно проводились «гарячі телефонні» лінії.

В друкованих місцевих виданнях, газетах «Західний Донбас». «Лава», «Вісник шахтаря», «Голос шахтаря» опубліковано 19 статей. Було 3 виступи на радіо «Самара». Вийшло в ефір 6 тематичних передач, присвячені реформуванню пенсійної системи. На «А-студії» щомісячно виходив «Економічний вісник» один з розділів якого піднімав питання Пенсійної реформи.

Особлива увага приділялася висвітленню діяльності органів фонду по забезпеченню наповнення бюджету коштами для виплати пенсій, посиленню платіжної дисципліни платників внесків, оприлюднювались списки підприємств – боржників, надавались роз’яснення щодо залежності майбутньої пенсії від повноти і своєчасності розрахунків з Пенсійним фондом.

Роз’яснювальна робота серед порушників платіжної дисципліни велась шляхом індивідуальних співбесід з керівниками таких підприємств, в результаті яких розроблялись заходи по ліквідації існуючих заборгованостей. Серед дисциплінованих платників велась робота по роз’ясненню необхідності підвищення розмірів заробітної плати як складової наповнення бюджету Фонду.

Матеріалами про хід пенсійного реформування постійно оновлювались інформаційні стенди в управлінні Пенсійного фонду України м. Павлоград.

Кадрове забезпечення

Робота з кадрами в управлінні Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області здійснюється відповідно до Програми кадрового забезпечення Пенсійного фонду України від 01 грудня 2003 року №20–2, наказами правління Пенсійного фонду України, чинним законодавством, планами роботи головного спеціаліста з кадрів.

Станом на 01.01.2006 р. штатна чисельність працівників управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області складає 81 чол., фактично працює 81 чол.

Укомплектованість кадрами складає 100%

Із загальної кількості працюючих

Державних службовця – 75 чол., в тому числі

керівників – 16 чол.,

спеціалістів – 59 чол.,

службовців та робітників – 6 чол.

Із загальної кількості працюючих в управлінні працює:

9-чоловіків, з них:

керівників- 1 чол.,

спеціалістів- 6 чол.,

службовців та робітників- 2 чол.,

72 – жінки, з них:

керівників – 15 чол.,

спеціалістів – 53 чол.,

службовців і робітників-4 чол.

Повну вищу освіту мають 35 чол.,

базову вищу освіту- 5 чол.,

неповну вищу освіту – 34 чол.,

середню освіту – 7 чол..

Юридичну освіту мають- 5 чол.,

економічну – 33 чол.,

технічну – 32 чол.,

гуманітарну- 4 спеціаліста.

З початку 2005 року:

прийнято 22 працівника,

– за конкурсом –19 чол.

– з інших обставин – 3 чол.

звільнилось –18 працівників,

державних службовців – 17 чол.

обслуговуючого персоналу – 1 чол.

Плинність кадрів за 2005 рік складає 22,2%

Причини звільнення:

- розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк,

з ініціативи працівника –18 чол.

Найбільше звільнилось спеціалістів відділу з призначення пенсій – 5 чол., та відділу надходження доходів – 4 чол.

Працівники, які звільнилися на протязі року мали освіту:

Повну вищу – 11 чол.,

Неповну вищу – 5 чол.,

Середню – 2 чол.

Стаж роботи в Пенсійному фонді України:

До 1 року – 2 чол.,

Від 1 р. до 3 р. – 8 чол.,

Від 3 р. до 5 р. – 7 чол.,

Понад 14 років –1 чол.

Проведена робота по направленню на 2005/2006 рік працівників управління ПФУ в м. Павлоград Дніпропетровської області та випускників шкіл по цільовій підготовці спеціалістів для системи Пенсійного фонду України. У 2005 році за направленнями Пенсійного фонду України два працівника управління вступили на заочну форму навчання до вищих навчальних закладів.

Відповідно до Указу Президента «Про комплексну програму підготовки державних службовців» пройшли навчання в Інституті вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету 2 працівника управління та в Національній академії державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління – 2 працівника управління.

Відповідно до плану навчання на короткотермінових семінарах пройшли навчання з початку року 23 працівника управління.

Сформовані списки кадрового резерву для державної служби управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області на 2006 рік. Список кадрового резерву складений згідно з вимогами Положення про формування кадрового резерву, погоджений з виконавчим комітетом Павлоградської міської Ради.

Всього зараховано до кадрового резерву 69 чол., у тому числі на керівні посади 26 чол. на посади спеціалістів 43 чол. Серед осіб зарахованих до кадрового резерву повну вищу освіту мають 36 чол. в тому числі 17 чол. – профільну; базову та неповну вищу 28 чол., з них профільну. Навчаються у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації – 5 чол. Із загальної кількості зарахованих до кадрового резерву вік до 30 років мають 27 чол., до 45 років – 42 чол.

На постійному контролі знаходиться облік стажу державної служби, присвоєння чергових рангів.

З початку року переглянуті та встановлені надбавки за вислугу років 12 державним службовцям управління ПФУ в м. Павлоград Дніпропетровської області у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.

29 державним службовцям управління присвоєні чергові ранги.

Постійно здійснюється контроль щодо ознайомлення осіб, які призначаються на посади державних службовців, із спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією», щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, а також із Загальними правилами поведінки державного службовця.

Постійно проводиться робота з кадрового діловодства. Видаються накази про призначення, звільнення, надання чергових відпусток.

Робота загального відділу

Загальним відділом забезпечувався єдиний порядок документування і роботи з документами, відповідно норм та вимог Інструкції з діловодства в Пенсійному фонді України в управлінні. Забезпечувався випуск, копіювання і тиражування, оперативний розшук, зберігання, інформування за контрольними завданнями та доставка документів. Контролювалася підготовка, оформлення та їх своєчасне виконання.

Проаналізовано стан виконання Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та заходи щодо підвищення виконавської дисципліни в управлінні. До головного управління надано звіт виконання наказів головного управління.

Проведена реєстрація 7411 вхідних та 4517 вихідних документів. Доведено до відома начальників відділів та завідуючого юридичним сектором та поставлено на контроль 201 наказ з питань основної, фінансової та господарської діяльності, а також з питань охорони праці. Видано 335 наказів про відрядження, оформлено 539 відрядних посвідчень. Відправлено 7000 екземплярів поштової кореспонденції. Розмножено 10000 аркушів документів. Взято на контроль – 251 завдання, підлягало виконанню – 235. Виконано всі контрольовані документи. Проведено та оформлено протоколи 16 нарад.

Організовано роботу архіву управління. Протягом дванадцяти місяців 2005 року видано для роботи 57 архівних документи. Складена та відповідно оформлена зведена номенклатура справ управління на 2006 рік. Розроблені заходи про організацію архіву закритих пенсійних справ відділу з призначення пенсій.

25 жовтня проведено семінар для відповідальних за діловодство та ведення архіву у відділах управління.

Відповідно до наказу від 05.12.05 №82 призначено відповідальних за діловодство і архівне зберігання документів відділів управління та розроблені заходи щодо передачі до архіву управління закінчених діловодством та впорядкованих належним чином справ постійного та тривалого строків зберігання.

Проведені заходи щодо впорядкування використання бланків листів та наказів управління.

Здійснюється контроль за проведенням повторних інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки в управлінні.

Здійснювались заходи щодо організації роботи управлінь в осінньо-зимовий період.

Виконання показників кошторису видатків

Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград здійснює бухгалтерський облік та фінансове забезпечення діяльності управління. Забезпечує контроль за раціональним та економічним використанням коштів на господарську діяльність, здійснює методичне керівництво бухгалтерським обліком та звітністю.

За 12 місяців 2005 року з бюджету Пенсійного фонду України на утримання аппарату управління було виділено 1713347 грн. В порівнянні з минулим 2004 роком планові видатки збільшились 659160 грн., що становить 62,5% загальних показників. Найбільшу частину в загальній сумі планових показників складають кошти виділені на «основну діяльність» апарату управління.

У поточному році усі кошти використали в повному обсязі, виконання кошторису складає 100%. Перевитрат по кодах економічної класифікації – немає.

Планові показники на оплату праці з урахуванням нарахувань становлять 771400 грн., або 45% від загального плану асигнувань, з яких було використано 71400 грн., або 100%. Середньомісячна заробітна плата у 2005 році в цілому по управлінню склала 803,54 грн. на одного працівника.

По КЕКВ 1130, 1140, 1160, було передбачено 279740 грн., використано 279728 грн., або 100%.

По капітальним видаткам у 2005 році було передбачено 371521 грн., фактично використано 371520 грн., або 100%.

ПОКАЗНИКИ КЕКВ

Передбачено планом

на 2005 рік

Фактичне виконання Відхилення від плану Відсоток виконання
ВИДАТКИ-всього х 1713347 1713334 13 100
У тому числі:ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 1000 1341826 1341814 12 100
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 771400 771400 0 100
Нарахування на заробітну плату 1120 290686 290686 0 100
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 200153 200144 9 100
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1131 54254 54251 3 100
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 1135 17299 17299 0 100
Оренда та експлуатаційні послуги 1136 3 2 1 66,7
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання 1137 5046 5042 4 100
Послуги зв'язку 1138 25027 25027 0 100
Оплата інших послуг та інші видатки 1139 98524 98523 1 100
Видатки на відрядження 1140 20717 20716 1 100
Оплата комунальних послуг та енергоносіів 1160 58870 58868 2 100
Оплата теплопостачання 1161 14015 14015 0 100
Оплата водопостачання та водовідведення 1162 3048 3048 0 100
Оплата електроенергії 1163 18325 18324 1 100
Оплата природного газу 1164 0 0 0 0
Оплата інших комунальних послуг 1165 23482 23481 1 100
Дослідження і розробки, державні програми 1170 0 0 0 0
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 2000 371521 371520 1 100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 1217 1217 0 100
2120 0 0 0 0
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів 2130 0 0 0 0
Придбання землі та нематеріальних активів 2300 370304 370303 1 100
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Диплом - это документ подтверждающий что от вас наконец-то избавились. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух07:41:22 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:11:01 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
23:01:54 28 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194542)
Комментарии (2140)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru