Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

Название: Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: реферат Добавлен 11:08:47 29 июля 2008 Похожие работы
Просмотров: 261 Комментариев: 3 Оценило: 1 человек Средний балл: 2 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Науково – дослідницька робота

З лінгвокраїнознавства:

„Концепт Воля в лексиці і фразеології

англійської та української мов”.

Виконала:

студентка ІІ курсу

Київ 2008


Never wear your best trousers when

you go out to fight for freedom.

Ніколи не вдягай свої кращі штани,

йдучи боротися за свободу.

Вступ:

У наш час у світі налічується більше 5000 мов. Наша українська – одна з наймилозвучних мов світу. Різні нації можуть мати однакові думки та почуття, але виражають їх своїми мовами, як схожими, так і зовсім різними.

Сучасні мови разом із народами – носіями цих мов пройшли довгий, часом тернистий шлях у своєму розвиткові. У вченні про націю як історичну форму спільності людей мова в купі з територією, економічним життям, культурою та особливостями психології виступає однією з найхарактерніших ознак, що входять у це поняття.

Здавалося б: усі люди незалежно від кольору шкіри – білого, жовтуватого чи брунатного – однакові за будовою свого тіла, але чомусь вони розмовляють різними мовами і без навчання не можуть розуміти один одного. На це питання в історії людства були різні відповіді. На мою думку це все ще залишається загадкою.

У своєму лінгвістичному дослідженні я вирішила дізнатись більше про концепт „воля” для українців та англійців. Порівняти спільне та відмінне у розумінні цього поняття. Чому саме „воля”? Бо, на мою думку, саме це слово викликає особливе піднесення духу у кожного народу. Чи не українці протягом усієї історії становлення держави боролись за волю та незалежність? Саме для цієї нації концепт означає звільнення від ворожих окупантів, свободу духу та вибору, вільного та щасливого життя на рідній землі!


Теоретична частина.

Фразеологізми – сукупна назва семантично пов’язаних поєднань слів та речень, які, на відміну від схожих з ними синтаксичних структур, не виникають у відповідності до загальних закономірностей вибору та комбінації слів, при організації вираження, й виникають у мові у фіксованому співвідношенні семантичної структури та визначеного лексико - граматичного складу.

Етимологічна група – група слів, що мають один і той же етимологічний корінь; такі слова, що походять від одного етимологічного кореня.

Повний еквівалент – фразеологізм, який є повним відповідником іншому фразеологізму в іншій мові, як у лексичній, так і в граматичній формі.

Частковий еквівалент – фразеологізм, який не є повним відповідником іншому фразеологізму в іншій мові, бо має незначні відмінності у лексичній або у граматичній формі, що не перешкоджає передачі суті фразеологізму.

Безеквівалентний фразеологізм – це фразеологічні одиниці, які індивідуальні для кожної мови і не мають відповідників серед фразеологізмів іншої мови.

Аналоги – це фразеологічні одиниці, що відрізняються складом лексичних компонентів.

Спільне і відмінне в українській та англійській „волі”:

Отже, воля. В ході дослідження я використала близько ста фразеологізмів (70 з української та 30 з англійської мови) і виявила, що у цей концепт українці вкладають шість значень, в свою чергу англійці спроможні трактувати „волю” аж вісьмома значеннями. Співпали лише три.

„Воля” для українців і англійців знайшла спільне в:

1.Право розпоряджатися на свій розсуд; влада.

Це українське тлумачення. Англійське ж трохи вужче, але вкладена суть у зміст цієї фрази двома націями однакова.

Allowedtodowhatyouwant – англійське, що у буквальному перекладі означає:” Дозвіл робити те, що ти хочеш.” Як бачимо, це явище аналогії. Зміст один, а вживання лексичних одиниць різні.

Free to do smth – вільний робити щось;

Feelfree – почуватись вільно, в своїй тарілці;

Freeelection/press– вибори преса, які не контролюються владою;

Givesmbafreehand– дозволити комусь робити все, що він/вона хоче. Українське:

Давати (дати) волю кому, чому – не обмежувати когось у діях, у виявленні почуттів, не стримувати своїх почуттів.

Freeandeasy– щось розслаблююче, приємне;

Freespirit – людина, що живе не за правилами суспільства суспільство вважає її трохи не нормальною. В українській мові є такий еквівалент:

Біла ворона – ця фраза також характеризує людину дивакувату, яка відрізняється від суспільства манерою поведінки, одягом.

2.Свобода, незалежність – українське, по-англійськи звучить так:

Notaprisoner. Що у перекладі означає: „ не в’язень.” Українська мова також має таке тлумачення.

На волі для українця означає:

а) перебувати не під арештом, не в клітці, не на ланцюгу;

б) не в приміщенні;

в) будучи неув’язненим, вільним; протилежне у неволі; Краще на волі на вітці, чим у неволі в золотій клітці (Укр. прислів’я);

г) без будь-яких обмежень;

д) будучи звільненим від кріпацтва.

Але ці значення вкладені в більш ширші поняття свободи та незалежності. Як бачимо, все залежить від історії та ментальності народу.

3.Відсутність обмежень; привілля.

Таке значення в англійській мові відгукнулось:

Without/nothave - що означає: „без чогось, не мати чогось”;

Taxfree – без податку, вільний від податків;

Saltfree – не містить солі, цукру та ін.;

Freefromsmth – вільний від чогось неприємного (хвороби, звинувачень);

Freeofsmb/smth – вільний від чогось, що було тягарем, щасливий, що нарешті звільнився від чогось/когось.

Я хочу детальніше зупинитись на другому пункті тлумачення волі двома націями. Для українців – це свобода та незалежність. Що, на мою думку, безпосередньо пов’язане з історією, з гнітом та пануванням над українцями інших націй. Протягом своєї історії, українці завжди прагнули волі.

Для англійців же, воля – це лише свобода в її буквальному розумінні. Історія цієї нації не дуже багата насиченими історичними подіями. Українцям більш знайоме явище підкорення іншим державам. Англійці майже не зазнавали гніту інших націй. Тому обмежити їхню свободу може лише в’язниця .

Отже, ментальність народу, його історія, допомагає глибше та краще зрозуміти, що означає воля для кожної з цих націй.

Як було зазначено вище, воля для англійців має вісім значень. Три з яких знайшли відповідники в українській мові.

Відмінні значення:

1.Costingnothing – що в перекладі означає: „безкоштовно”.

В цей пункт також ввійшли:

Afreegift – щось, що можна отримати за рахунок закладу (безкоштовна страва та ін.)

Afreeride – те, за що не треба платити, бо хтось інший платить (уряд, агенція).

2.Notbeingused – це якийсь предмет, який не використовується кимсь іншим і ви можете скористатись їм безкоштовно.

3.Notbusy – хтось не зайнятий, той, який має вільний від роботи час.

4.Notfixed/Abletomove – в перекладі означає: не фіксований, здатний рухатись.

Freehand – вільні, граціозні рухи. Вільна рука.

5.Інші значення.

До цієї групи ввійшли лише дві ідіоми:

Befreewith – означає бути щедрим, мати бажання ділитись чимось.

Makefreewith – у перекладі означає: використовувати щось чуже, коли це заборонено.

Українська мова збагачена такими значеннями:

1.Одна з функцій людської психіки, яка полягає насамперед у владі над собою, керування своїми діями й свідомому регулюванні своєї поведінки. Розрізнюємо кілька головних об’явів душевного (духовного) життя: волю, тобто можливість звернення наших фізичних чи духовних сил в якімсь однім напрямі.

а).прагнення досягти своєї мети; рішучість. Наполегливість, воля – усе на путі переможе – і гірські перевали, і хащі, й глибокі моря (Криж.).

2. Бажання, хотіння.

а).вимога, наказ. У мою хату вступив – мою волю й чини, - промовив він. (Мирний); Накажи йому Ларивон голими руками вигребти жар із горна, - Іванко, не задумуючись, кинеться виконувати волю старшого брата...

б)воля ваша (твоя) – як хочете (хочеш), як бажаєте (бажаєш);

в) з доброї (по добрій) волі – без примусу, добровільно. Ніхто з доброї волі землі не дасть (Коцюбинський); Не підеш по добрій волі, то підеш по неволі;

г)люди доброї волі – ті, що бажають народові добра, миру;

д)остання воля – бажання, розпорядження, висловлене перед смертю; заповіт. Бійці виконували останню волю свого героя (Кач.).

3. По (своїй) волі:

а) як хто хоче(хотів), за своїм уподобленням. Тут всі по волі забавлялись, пили, грали, женихались (Котляревський);

б) за власним бажанням, без примусу. По волі ж і піду, як тільки схочу, ніхто нічим мене тут не прив’яже! (Леся Українка).

в)по волі-неволі; По волі чи по неволі – так чи інакше; все одно. По волі-неволі Найду свою долю! (Шевченко).

4. Дозвіл, згода, рішення.

5. Віддаватися (віддатися) на волю кому, чому - давати можливість кому-, чому-небудь володіти, розпоряджатися собою.

а)воля друку – право вільно висловлювати в пресі свої думки, ідеї.

б)вольному воля – як собі хочеш(хочете).

в)мати волю над ким – вільно ким-небудь розпоряджатися; впливати на когось.

г)пускати (пустити) на волю що – перестати чим-небудь керувати, що не-будь свідомо спрямовувати; пускати на призволяще;

д)своя воля кому – хтось має право робити що-небудь на свій розсуд;

е)пускати/пустити на волю Божу – не затримувати кого несуть, відпускати.

6.Давати (дати) волю

а) ногам – швидко бігти, пускатися навтікача;

б)рукам - хапати, чіпати руками, битися;

в)сльозам – нестримно, невтішно гірко плакати, ридати;

г)язикові – не стримуватися, не контролювати себе у висловах; дозволяти собі говорити зайве;

д)серцю – має два основних значення: віддатися своїм почуттям; не стримувати свого гніву, обурюватися.

Як бачимо два народи розуміють концепт „воля” дещо по-різному: для українця воля має більш ширше значення та все ж таки торкається безпосередньо психічного стану людини. Таке перше значення волі я побачила у словнику. Для англійця розуміння зводиться не до духовних та психічних понять, а до більш матеріальних.

Класифікація фразеологічних одиниць.

Англійська мова має дуже мало повних еквівалентів з українською мовою. Мабуть, це результат різного сприйняття концепту „воля” обома націями.

В обох мовах є фразеологізми, в яких фігурує раб. В англійській мові це Asslavedeparts, themanreturns, що у перекладі означає: коли зникає раб, з’являється людина. Українці ж скажуть: Щасливі раби, найбільші вороги свободи, що є частковим еквівалентом англійській мові.

Hethatisoneman’s, slaveisfreefromnone англійське, що перекладається як: раб однієї людини не може бути вільним і від всіх інших. Тобто йдеться про підкорення чиїйсь волі. Українських відповідників існує чотири. Найяскравіший з них: В полі дві волі: чия подолає, того і право має. Також яскраво висвітлює підкорення такий коротенький вислів: Ваша сила – ваша й воля.

фразеологізми, які оцінюють волю. Ifweloseourfreedom, wehavenothingelsetolose, що перекладається як: у того, хто втрачає свободу вже більше нічого втрачати. Українці в такому випадку не обмежаться одним висловом, бо мають їх шість. Найвлучніший з них це: Воля дорожча за життя та синонімічний йому: Воля дорожча від усього.

Отже, я дійшла висновку, що український менталітет возносить волю на найвищий ступінь духовних та моральних цінностей, бо ставить її навіть вище життя.

Часто воля і неволя (життя не на свободі) порівнюються.

Англійське It is better poor and free than rich and a slaveта синонімічні йому А poor freedom is bitter than rich slavery. Better slave free than be aslave, що перекладається: краще бути вільним бідняком, ніж багатим рабом. Як завжди в українців знайшло ширше відображення. Найцікавіше з них: Хоч рачки, та на волі. Також є більш зрозуміле порівняння: Хоч ти в багатстві, та в неволі, а я хоч голий, та на волі.

Багато Фразеологізмів, в яких фігурує образ птаха. Англійське Nightingaleswillnotsinginacage перекладається як: соловей у клітці не співає. Український фразеологізм: Краще на свободі в комірці, ніж в неволі в золотій клітці має синонімічне значення. Також англійське Nomanloveshisfetters, betheymadeofgold, що перекладається: кайдани – це завжди тягар, будь вони хоч з золота, в українській мові має такі еквіваленти: Золота клітка солов’я не тішить та Воля пташці краща від золотої клітки.

В цих висловах неволя уявляється кліткою. Дійсно, що може бути гірше для птаха, який народжений літати під склепінням неба, ніж неволя у маленькій, навіть золотій, клітці.

Отже, я зробила загальний висновок, що обидві нації знайшли спільне в негативній конотації життя в неволі. Українці та англійці порівнюють перебування не на свободі з птахом у клітці. Відмінне ж в оцінюванні волі. Українці цінують її вище за життя, в той час як англійці просто говорять: у того, хто втрачає свободу, вже більше нічого втрачати.

Після дослідження спільного в обох мовах, хочу перейти до відмінного, тобто до того унікального, що є в світобаченні та світосприйнятті обох народів. Саме відмінне, на мою думку, дає нам краще зрозуміти менталітет та культуру народу. Почну з англійської мови.

Дослідившианглійські фразеологізми я виявила сім, які зовсім не знайшли відповідників в українській мові.

Betterthedevil’sthanawoman’sslave – краще бути рабом диявола, ніж рабом жінки. Справді цікавий вислів. Чесно кажучи, я навіть не маю уявлення, яку історію та які витоки має цей фразеологізм. Можу лише припустити, що йдеться про душевне підкорення жінці, про палке та вічне кохання. He that complies against his will is of his own opinion still. На українську перекладається: „Той, хто підкорюється проти своєї волі, все ж таки залишається при власній думці.” Можна зробити висновок, що українець не звик підкорюватися чиїйсь волі і тому немає відповідника на цей вислів. Погляд англійця зовсім інший. Їх ментальність дозволяє підкоритися чужій волі. Головне – залишитися при власній думці.

Never wear your best trousers when you go out to fight for freedomта синонімічне: Revolutions are not made with rose-water. Revolutions are not made by men in spectacles. У перекладі означає: „Ніколи не вдягай свої кращі штани, йдучи боротися за свободу.” Я можу припустити, що значення цього фразеологізму, що за свободу треба боротись до останнього, революція не робиться спостерігачами, у ній безпосередньо треба брати участь.No man is free who cannot command himself– тільки той е вільним, хто вміє володіти собою. Цей вислів відображає перше значення „волі” в Українському тлумачному словнику. Звичайно, найголовніша вада людини – це вміння володіти собою. На мою думку, цей фразеологізм знайде відображення в культурі кожного народу. Якщо людина не вміє володіти собою, як вона може переконати інших поважати її та підкорювати їх власній думці.

Nonecanbefreewhoisaslavetohispassions, що в перекладі: „Не може бути вільним той, хто е рабом своїх пристрастей.” Значення вислову пов’язане з психікою людини, її почуттями та переживаннями. Якщо людина – раб своїх пристрастей, то вона потрапляє в своєрідний психологічний полон. Таку людину не назвеш вільною. Адже воля – не тільки явище матеріальне, а також духовне та психічне.

The sign of slavery is to have a price and to be bought for it– ознака рабства – це мати ціну і бути за неї купленим. Йдеться про продажних людей. Засліплені грошима, вони підкорюються та виконують все проти власної волі, але заради матеріальної вигоди. Фактично вони є рабами грошей. Thereisnotyrantlikeanex-slave.Українською перекладається: „Немає страшнішого тарана ніж колишній раб.” Звичайно, колишній раб, який зазнав жорстокої влади над собою, прагне помсти. Коли така людина сама стає володарем, вона ніби мститься за заподіяну жорстокість. Англійці, напевно, відчули це на власному досвіді, тому і з’явився такий фразеологізм.

Отже, деякі погляди на відображення волі в психічній свідомості обох націй зійшлися. Але простежуються відмінності, пов’язані з сприйняттям світу та історії народів.

Українські фразеологізми, які не відгукнулись в англійській мові, такі:

Моя воля, моя сила або Не сильная – вольная. Також цікавий вираз: Своя воля мед п’є, своя воля й кайдани кує. Ментальність українця завжди цінувала волю, тому немає нічого кращого як мати саме свою непокірну волю.

Роблячи дослідження, я натрапила на таку цікаву групу висловів:

Аби добра воля, а борщ буде, скаже українець. Або: З доброї волі борщу не звариш, що означає: з нічого борщу не звариш. Тільки українці мають такі яскраві та збагачені національним колоритом фразеологізми.

Цілком зрозуміло, що ця група не знайшла відповідників в англійській мові, бо борщ – це національна українська страва.

На думку українців, воля може все, навіть гори перевернути:

Сильна воля гори перевертає; і навіть потопити: На волі я й гори потоплю. Цікаво дізнатись, що для української нації концепт „воля” може мати негативне значення.

Такі фразеологізми:

І вовк на волі, та виє доволі та На волі плачу доволі мають дійсно не позитивний характер. Можна припустити, що ці вислови означають стан людини, коли ніби все добре, але на душі не спокійно.

Про слово „воля” в українській мові.

Леся Українка опублікувала в журналі „Вільна Україна” поему „Одне слово” з підзаголовком „Оповідання старого якута”. У ній шлося про політичного засланця, що прагнув волі, але не міг пояснити якутам, чого він прагне, бо в їхній мові цього слова не було. На поему відгукнувся відомий український науковець А. Кримський заміткою „Критично-філологічні уваги про ложки дьогтю в бочках меду”, де ствердив, що в якутській мові, як загалом у всіх відомих йому мовах, слово воля є й має навіть два синоніми.
Щодо Лесі Українки, то в наступних виданнях поеми вона змінила підзаголовок, подавши його як „Оповідання тубільця з півночі”. Щодо слова воля, то в українській мові його семантика доволі широка.

Цікава своєрідність української мови - народнопоетичні пестливі форми до абстрактних іменників, зокрема до іменника воля – „воленька”.

Наприклад:

Століттями люди б’ються,

Щоб воленьку здобуть!

(Леся Українка).

Мені здається, що ніколи

Воно не бачитиме волі,

Святої воленьки.

(Т. Шевченко).

На основі слова воля виникли дієслова визволяти, визволятися, іменник визволитель, прикметник визвольний, а також складні слова: волевиявлення, волелюбний, волею-неволею („проти волі, вимушено”).


Висновок:

Дослідивши концепт воля, я прийшла до висновку, що українці вкладають у це поняття свою душу. Це пов’язано з подіями в історії української нації. Англійці сприймають волю в буквальному її розумінні.

Навіть розібравши значення волі в обох мовах, можна помітити, що англійці, хоча і мають більше значень, вкладають в це поняття лише маленьку частку духовного та соціального. Отже, українцям краще знати як цінити та не втрачати волю, бо для цієї нації вона важить більше, ніж для англійців.

Два народи розуміють концепт воля дещо по-різному: для українця воля має більш ширше значення та торкається безпосередньо психічного стану людини. Також це свобода та незалежність. Що, на мою думку, пов’язане з історією, з гнітом та пануванням над українцями інших націй. Український менталітет возносить волю на найвищий ступінь духовних та моральних цінностей, бо ставить її навіть вище життя.

Для англійця розуміння зводиться не до духовних та психічних понять, а до більш матеріальних. Тому обмежити їхню свободу може лише в’язниця .

Спільне в обох мовах те, що перебування в неволю завжди трактується негативно. Також спільними є фразеологізми, в яких фігурує образ птаха і клітки.


Л і тература:

1. Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual. - К.: Всесвіт, 2002. - 475 p.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови/ Укл. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: Перун, 2005. - 1728 с.

3. Зеленський П.Г.Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини: 15 000 слів. - К.: УФІМБ, 1998. - 544 с.

4. Олійник І.С. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. - К.: Радянська школа, 1991. - 400 с.

5. Словник синонімів української мови. Т. 2. О-Я / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук и др.. - К.: Наукова думка, 2000. - 956 с.

6. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови. В 2-х томах. Т. 2. : Н-Я. - К.: Вища школа, 1984. - 384 с.

7. Фразеологічний словник української мови. Кн.1/ Уклад. В.М. Білоконенко. - 2-е вид. - К.: Наукова думка, 1999. - 528 с.

8. Cowie, A.P. Oxford dictionary of current idiomatic English / A.P. Cowie, and R. Mackin. Vol.2. Phrase,clause and sentence idioms. - Oxford: Oxford university press, 1986. - LXIII,685p.

9. Garmonsway, G.N. The penguin English dictionary / G.N. Garmonsway. - Victoria, 1965. - 800с.

10. Longman dictionary of English idioms: The up-to-date dictionary of idioms / Lohwater, A. J. - Harlow, 1984. - 387с.

11. Manser The Wordsworth dictionary of eponyms / Manser, H. Martin. - London: Wordsworth, 1996. - 213p. - ( Wordsworth reference. ).

12. Іларіон Етимологічно-семантичний словник української мови= EtymologicalandsemanticdictionaryoftheUkrainianlanguage / Іларіон, ; За ред. Ю. Мулика-Луцика; Інститут дослідів Волині. Том 1. А - Д. - Вінніпег: Волинь, 1979. - 365с.

13. Кузьмин С.С. Русско-английский словарь пословиц и поговорок = Russian-englishdictionaryofproverbsandsayings - М, 1989. - 352с.

14. Медведева Л.М. Англо-українсько-російський словник уставлених виразів= Англо-украинско-русский словарь устойчивых выражений = English-Ukrainian-RussianDictionaryofPragmaticIdioms - Київ, 1992. - 493с.

15. Словарь современного английского языка= Longmandictionaryofcontemporaryenglish: В 2-х томах / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель; Ред.И.И.Самойленко. Т.1. A - L. - Специальное издание. - Москва: Русский язык, 1992. - 626с.


Додаток 1.

Англійський фразеологізм Дослівний переклад Український відповідник
1 As the slave departs, the man returns. Коли зникає раб, з'являється людина. Щасливі раби — найбільші вороги свободи.
2 Better the devil’s than a woman’s slave. Краще бути рабом чорта, ніж рабом жінки.
3 He that complies against his will is of his own opinion still.

Той, хто підкоряється проти своєї волі, все таки залишається при власній думці.

4 He that is one man’s, slave is free from none.

Раб одної людини не може бути вільним і від всіх інших.

1.В полі дві волі.
2. В полі дві волі: чия подолає, того і право має.

3.Панська воля — панська й сила.

4. Ваша сила – ваша й воля.

5 If we lose our freedom, we have nothing else to lose. У того, хто втрачає свободу, вже більше нічого втрачати.

1.Воля дорожча за життя.

2.Воля дорож­ча від усього.

3. Воля — то маленьке слово, а всі йому раді.

4. Життя не має ціни, а воля дорожча за життя.

5. За народ і волю віддамо життя і долю.

6.Народ без свободи, як безплідна земля, лиш терен родить...лиш терен росте.

7. Народ без свободи — як риба без води.

6

1. It is better poor and free than rich and a slave.

2. A poor freedom is better than rich slavery.

3. Better starve free than be a slave.

1. Краще бути вільним бідняком, ніж багатим рабом.

2. Кайдани-це завжди тягар, будь вона хоч із золота.

1. Хоч рачки, та на волі.

2. Хоч ти в багатстві, та в неволі, а я хоч голий, та на волі.

3. 3 корита їли, та у волі жили — ніякого горя не знали.

4. Хотя й голі, аби на волі.

5. Хоч долі, аби на волі.

6. Хоч долі, аби у своїй волі.

7. Схотілося волі, щоб не були голі.

7 No man is free who cannot command himself. Тільки той е вільним, хто вміє володіти собою.
8

1. No man loves his fetters, be they made of gold.

2.Nightingales will not sing in a cage.

1. Кайдани-це завжди тягар, будь вона хоч із золота.

2. Соловей у клітці не співає.

1. Золота клітка солов’я не тішить.

2. Воля краща пташці від золотої клітки.

3. І золоті вудила коневі не милі.

4. Краще на свободі в комірці, нім в неволі в золотій клітці.
5.Воля пташці краща від золотої клітки
6. І золота клітка для пташки неволя.

7. Краще на волі на вітці, чим
у неволі в золотій клітці.

8. Ліпше птичці на сухій гілці, ніж у золотій клітці

9. Лучче птиці на сухій гілці, чим у золотій клітці.

10. І на вільну птицю є в'язниця.

11. Золота клітка солов’я не тішить.

12. В клітці є пити, їсти і хороше сісти, та немає волі.

13. І пташкам воля в чистім полі.
14. І пташкам весело літать.

9 None can be free who is a slave to his passions. Не може бути вільним той, хто е рабом своїх пристрастей.
10 The sign of slavery is to have a price and to be bought for it. Ознака рабства-це мати ціну і бути за неї купленим.
11 There is no tyrant like an ex-slave. Немає страшнішого тирана ніж колишній раб.
12

1. Never wear you best trousers when you go out to fight for freedom.

2. Revolutions are not made with rose - water.

3. Revolutions are not made by men in spectacles.

Ніколи не вдягай свої кращі штани, йдучи боротись за свободу.

Додаток 2.

1 Порівняння волі та неволі.

1. Великі душі маютьсилу волі,а слабодухі гинутьу неволі.

2. Дай кому волю,а собі неволю.

3. Дай йому волю, а сам підеш в неволю.

4. Дай рукам волю,сам підеш в неволю.... то й сам підеш у неволю.

5. Дай серцю волю, а сам підеш у неволю.

6. Дай серцю волю — заведе в неволю.... зробиш собі неволю.
7. Дай серцю волю — то собі неволю.

8. Не давай серцю потолі, бо сам підеш до неволі.

9. Не дай серцю волі, жебис не був у неволі.

10. Не дай серцю волі, бо будеш сам у неволі.

11. Як дати серцю волю, заведе в неволю.

12. Воля велика,атюрма кріпка.

13. Волю неволя вчить.

14. Не підеш по добрій волі, то підеш по неволі.

15. Не хочеш по добрій волі, то мусиш по неволі.

16. Сам у неволі, а мрії на волі.

17. Хто ходить по своїй волі, упаде до неволі.

2 У значенні „кожному своє.”

1. Вільному воля.

2. Вільному воля, а бішеному поле.

3. Вільному воля, а спасенному рай.

4. Вільному воля, скаженому поле, спасенному рай.

5. Вільному воля, ходячому — путь.

3 „Своя воля.”

1. Всякому своя воля.

2. Моя воля, моя сила.

3. Не сильная — вольная.

4. Не сильно — вільно.

5. Своя воля добра, та не пожиточна.

6. Своя воля мед п'є, своя воля й кайдани кує.

7. Хоч за три дні перед смертю волі побачить... волі побачить — І то полегшає... аби своя воля... так своя воля.

8. Своя воля гірш не волі.

9. На чужому полі не матимеш волі…не будеш мати своєї волі.

4 „Воля – доля.”

1. Аби на волю, знайдемо долю.

2. Де немає волі, там не буває й долі.

3. Нема гіршої долі, як жити без волі.

4. Не шукай долі, а шукай волі.

5. У неволі нема долі.

6. Хто без волі, той без долі.

7. Яка воля, така доля.

5 „Воля та борщ.”

1. З доброї волі борщу не звариш.

2. Аби добра воля, а борщ буде.

6 Що творить воля.

1. Сильна воля гори перевертає.

2. На волі я й гори потоплю.

3. Воля дає силу слабим.

7 Негативна конотація волі.

1. В своєму добрі, та волі нема.

2. І вовк на волі, та й виє доволі.

3. Коли та воля буде? Чи вона втопилась, чи де поділась?

4. На волі плачу доволі.

8 Не ввійшли до жодної групи.

1. Або волю здобути, або дома не бути.

2. Без волі плачу доволі.

3. Вольно кому хотіти по своїй матері плакати.

4. Воля — це вічна молодість народів.

5. Дай волі на ніготь, а він візьме на лікоть.

6. Добра воля стане за учинок.

7. Мужицька недоля гірш, ніж неволя.

8. Неволя і плаче, неволя і скаче

9. Неволя скаче,неволя пляше, неволя пісню співає.

10. Охота гірше неволі.

11. Тільки й волі, що крикнуть у полі

12. Тільки тії й волі ...

13. У неволі ніщо не миле.

14. Чоловік без волі, що кінь на припоні...то кінь на припоні... як кінь на припоні.

15. В пригоді — мисль о свободі. 16. Коли ти в свободі, гадай о пригоді.

17. Сій і ори, а на свободу ся бери

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Рефераты суперские! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух10:08:07 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:40:47 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
22:14:01 28 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194755)
Комментарии (2140)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru