Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Створення таблиць даних в MS Excel

Название: Створення таблиць даних в MS Excel
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: контрольная работа Добавлен 04:28:36 08 мая 2010 Похожие работы
Просмотров: 464 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний універсітет

імені Юрія Кондратюка

Контрольна робота з дісциплини

“Інформатика і комп’ютерна техніка” на тему “Робота з MS Excel”

“Правове регулювання економіки виробнитства”

групи 1 ЕЮ-1

Оренбургського Л.М.

завдання № 13

Полтава 2005


Зміст

1. Створення книги MS Excel для розподілу заробітної плати між окремими членами комплексної бригади та аналізу результатів розподілу згідно фаху, кваліфікації та відпрацьованого часу

2. Створення певної кількості листів книги

3. Наведення довідника фахових і кваліфікаційних коефіцієнтів та складу бригади

4. Створення таблиці розподілу, нарахувань та утримань

5. Створення таблиці, впорядкування членів бригади за фахом та відпрацьованим часом

6. Використання “Автфільтра” списку

7. Використання “Розширеного фільтра” списку

8. Обчислення проміжних та кінцевих підсумків

9. Побудова графіків та діаграм різних типів за даними таблиці

10. Форматування клітинок згідно типів даних


1. Створення книги MS Excel

На “Робочьому столі” тисну праву кнопки маніпулятора-“миші” і,у відкрившеся контекстному меню тисну → Створити-Лист MS Excel. Далі в тому ж меню правої кнопки “миші” тисну на – Перейменувати. На клавіатурі набираю ім’я, “Папка Excel” і тисну клавішу вводу для завершення операції. Натиском клавіші вводу відкриваю цей файл.

2. Створення певної кількості листів книги

Створений файл містить 3 аркуші. Для збільшення їх кількості, тисну правою кнопкой “миші” на ярлик аркуша, в з’явившемся контекстному меню – Добавить – Лист. Тисну ще раз праву кнопку “миші” і з контекстного меню вибираю – Перейменувати. Так само добираю потрібну кількість аркушів в файлі.

3. Наведення довідника фахових і кваліфікаційних коефіцієнтів та складу бригади

Натиснув лівою кнопкой “миші” на ярлик першого аркуша, відкриваю його. Показник “миші” ставлю на начало листа і на клавіатурі набираю інформацію. Якщо слово не вміщується в ячейку, розширити границю ячейки, встановивши курсор “миші” між іменами стовпців або номерами рядків (форма курсора змінюється), тисну ліву кнопку “миші” і переміщую межу до необхідного розміру.


4. Створення таблиці розподілу, нарахувань та утримань

На другому аркуші книги розміщена таблиця розподілу заробітної плати строй бригади. Побудова таблиці така саме , в пункті 3. Таблиця має поіменовані стовпці, де занесена :а) порядкові номера стовпців і строк;

б) прізвища членів бригади;

в) дати їх народження;

г) вирахуваний вік (для цього у відповідну ячейку таблиці застосована функція ГОД і СЕГОДНЯ категорії ДАТА і ВРЕМЯ, по формулі

=ГОД(СЕГОДНЯ())-C4

після введення формули, необхідно натиснути клавішу Вводу і скопіювати формулу в нижні ячейки таблиці (любим із способів);

д) фах членів бригади;

є) їх розряди;

ж) кількість відпрацьованих годин, за формулою :

= 8,15* (кільк.відпрацьов. днів)

з) фаховий коефіцієнт вирахуваний із застосуванням функції ВПР категорії “Ссылки и массивы”, за формулою :

=ВПР(E4!Лист1!$А$3:$В$17;2)і) коефіцієнт розряду вирахуваний також із застосуванням функції ВПР категорії “Ссылки и массивы”, за формулою :

=ВПР(F4;Лист1!$D$2:$E$17;2)

к) коефіцієнт нарахування вирахуваний за допомогою функції ПРОИЗВЕД.

категорії “Математические”, за формулою:

G4*H4*I4 .

л) стовбець “Нараховано” вирахуваний із застосуванням функції СУММ., ПРОИЗВЕД. і ділення, категорії “Математические”, за формулою :


= $M$1/ СУММ($J$4:$J$23)*J4

м) прибутковий податок вирахуваний із застосуванням функції ЕСЛИ категорії “Логические”; за формулою :

= ЕСЛИ(К4 <=170;К4*0,1;ЕСЛИ(К4 >=340;К4*0,2;К4*0,15))

н) профспілкові внески вирахувані із застосуванням ділення нарахованої суми зарплати на 100 - 1%;

о) стовбець усього утримано вирахуваний із застосуванням суміровання прибуткового податку та профспілкових внесків;

п) сума до видачі вирахувана відніманням від нарахованої суми утриманої.

5. Створення таблиці, впорядкування членів бригади за фахом та відпрацьованим часом

Для цього попередня таблиця скопійована та вставлена у третій лист книги. Далі застосована опція “Сортировка диапазона” в меню “Данные”

“Стандартной” панелі інструментів, для впорядкування списку членів бригади за фахом, та за відпрацьованим часом.


6. Використання “Автфільтра” списку

Для цього основна таблиця скопійована та вставлена у четвертий лист

книги. Далі застосована опція “Автофильтр” в меню “Данные” “Стандартной” панелі інструментів для стовпців Спеціальність – Фах, та До видачі.


7. Використання “Розширеного фільтра” списку

-розширений фільтр : вік в 1/3 рази < СРЕДНЬОГО та кваліфікація дорівнює заданій.

Для цього основна таблиця скопійована та вставлена у п’ятий лист книги. У стовпчику “Вік” встановлюю курсор натискаю клавішу = для заведення формули

D6<СРЗНАЧ($D$6:$D$25)/1,3,

Потім копіюю формулу по стовпчику вниз. З’являються результат, який фільтрую за допомогою “автофільтра “ із мену “Данные”


8. Обчислення проміжних та кінцевих підсумків

Для скопійованої і вставленої таблиці застосована опція “Итоги…” меню Данные Стандартної панелі інструментів. Для обчислення проміжних результатів за полем “Відпрацьовано…” у вікні “Промежуточные итоги” треба указати параметри обчислювання : в даному випадку – назву обчислюваного стовпчика; математичну операцію; ще назву стовпчика (додатково, обов’язково) по котрому будуть обчислені проміжні підсумки. Натиснуть клавішу Вводу для завершення операції.


9. Побудова графіків та діаграм різних типів за даними таблиці

Діаграма стовпчикова за даними Відпрацьованих годин побудована за допомогою опції “Мастер диаграм” Стандартної панелі інструментів. У вікні “Мастера диаграм” вибраний вид діаграми, після натиску клавіші Вводу, відкривається наступне вікно “Мастера диаграм”. В листі ярлика “Диапазон данных” треба вказати діапазон даних (з таблиці) з котрого будуватиметься

діаграма. Далі відмітити як виглядатиме діаграма (строчка або стовбець). В ярлику Ряд листа вказати діапазон даних для вісі Х.

Натиснути клавішу Вводу. В наступному вікні “Мастера диаграм” у ярлику вікна “Линии сетки ”, відмітити по який вісі координат треба

бачити лінії поділу графіка діаграми. В листі ярлика “Загаловки” ввести назву діаграми, назву значінь, за якими побудована діаграма - (вісь Y) і назву категорій – чому або кому співвідносяться значення (вісь Х). В ярлику Таблица данных помітить Таблица данных лівою кнопкою “миши” для більшого розуміння діаграми. Натиснути клавішу Ввода. В наступному з’явившемося вікні помітить де помістити збудовану діаграму. Ще раз натиснути клавішу Вводу для завершення операції.

Строкова діаграма
Стовпчикова діаграма

Графік

Графік

Використана література

1. Методичні вказівки. Полтава. ПНТУ 2002.

2. EXCEL 97 для WINDOWS® для “чайников”.

Джон Уокенабах. ДИАЛЕКТИКА. Киев Москва Санкт-Петербург.1998.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух15:07:09 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений06:43:37 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:50:09 28 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Створення таблиць даних в MS Excel

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198667)
Комментарии (2160)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru