Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364146
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21695)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Система AutoCAD 2000

Название: Система AutoCAD 2000
Раздел: Рефераты по информатике
Тип: реферат Добавлен 12:56:33 18 июня 2010 Похожие работы
Просмотров: 312 Комментариев: 2 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Система AutoCAD 2000

(реферат)


AutoCad представляє собою систему, яка дозволяє автоматизувати креслярсько-графічні роботи. В графічному пакеті AutoCad є все необхідне конструктору для створення креслення. Інструментом ручного креслення в автоматизованому середовище відповідають графічні примітиви (крапка, відрізок, коло та ін.), команди їх редагування (витирання, переніс, копіювання), команди установки властивостей примітива (завдання товщини, типу і кольору графічних об’єктів). Для вибору листа необхідного формату і масштабу креслення в системі є відповідні команди настройки креслення. Для нанесення розміру конструктору необхідно лише задати його розміщення на кресленні. Розмірні і виносні лінії, а також стрілки і написи виконуються автоматично.

На рисунку 1 показаний робочий екран AutoCad в том вигляді, яким він представляється перед користувачем.

Рисунок 1

На екрані можна виділити чотири функціональні зони:

Робоча графічна зона - це велика область в середині екрану, саме в ній і буде виконуватися креслення. В лівому нижньому куті зони знаходиться піктограма системи координат користувача. Направлення стрілок співпадає з додатнім напрямком вісей.

Системне меню і панелі інструментів. Зверху находиться рядок заголовку, а зразу під нею рядок системного (падаючого) меню AutoCad. Нижче розміщуються три строки, які зайнятті панелями інструментів. Зліва від робочої зони розміщенні "плаваючі" панелі інструментів. Їх можна переміщати в будь-яке місце екрану. В AutoCad існує ще багато інших панелей інструментів, які викликаються по мірі необхідності.

Командний рядок. Розміщується в нижній частині екрану перед рядком стану і служить для вводу команд і ведення діалогу з системою, уточнюючої дії цієї команди. Задати команду системі можна, набравши її ім’я за допомогою клавіатури в командному рядку. Але навіть якщо команда запущена за допомогою піктограми панелі інструментів або пункту меню, то в командному рядку відображається реакція системи на відповідну команду. Будь-яка команда ініціюється лише після завершення попередньої. В командному рядку при цьому повинно бути запрошення на ввід команди "Command: ". Якщо Ви помилково викликали не ту команду або заплуталися в опціях текучої команди, вийти з неї, не завершуючи, можна натисненням на клавіатурі клавіші Esc.

Рядок стану. В рядку стану відображаються координати перехрестя. Вони змінюються по мірі переміщення перехрестя за допомогою миші.

Починаючи креслення, необхідно мати перед очима область креслення, достатню для того, щоб на ній розмістилися всі частини об’єкту, що проектується. По замовчуванні при запуску програми або створенні нового креслення видима область його простору значно менше, ніж може знадобитися проектувальнику. Максимальна область, візуальний доступ до якого може бути швидко забезпечений екранними операціями AutoCAD, підлягає настройці користувачем і називається лімітами креслення. Ліміти, які назначаються повинні переважати сумарним габаритним розмірам об’єкту, що проектується.

Для завдання розмірів креслення (лімітів) необхідно вибрати в системному меню пункт Файл, підменю Параметри сторінки і в діалоговому вікні (рисунок 2) встановити розміри листа, одиниці виміру та ін.

Рисунок 2

AutoCad працює не з зображеннями, а з геометричним описом об’єктів, які складають зображення, що обумовлено задачами САПР. Так, наприклад, відрізок у внутрішньому представлені графічного редактору AutoCad описується двома точками, коло описується центром і радіусом та ін.

Координати точок задаються мишею в робочій області креслення, або с клавіатури в командному рядку. При цьому існує декілька способів вказівки координат:

1. Мишею - в рядку стану відображається відстань і кут від попередньої точки, наприклад, "32<0". Кути відраховуються проти годинникової стрілки, вісь OX задає нульовий кут. Довжина вісевої лінії складає 110+2х5=120мм. Таким чином, можна "піймати" мишею точку з координатами "120<0".

2. Мишею - за допомогою сітки. Якщо крок сітки - 5мм, достатньо відрахувати 120/5=24 точки сітки.

3. З клавіатури як декартові координати XY-площини, шляхом указання координати x і у через кому без пробілів (наприклад 100, 200).

4. З клавіатури як відносні декартові координати. Указуючи, на скільки і в якому напрямку - додатному чи від’ємному - необхідно переміститися по вісям координат, щоб попасти з попередньої точки в нову.

В нашому випадку необхідно переміститися на +120мм по вісі OX і на 0мм по вісі OY. З клавіатури вводиться: @120,0 [@ - признак відносних координат; далі впритул, без пробілів, уводяться прирости по OX (знак "+" можна опустить), кома, приріст по OY].

5. З клавіатури як відносні полярні координати. Ми вказуємо довжину і кут нахилу вектору, який з’єднує текучу точку с новою. В нашому випадку вектор має довжину 120мм і йде під кутом 0. З клавіатури вводиться: @120<0 [@ - признак відносних координат; далі впритул, без пробілів, вводяться довжина вектору, символ "<" (знак кута), кут (може бути і від’ємним)].

Способи указання координат за допомогою способу 4 і 5 застосовуються завжди і для всіх примітивів, коли є попередня точка, від якої і відраховуються відносні координати (рисунок 3).

Для полегшення проведення ліній, паралельних вісям координат, існує режим ортогональності, який включається і виключається клавішею F8. Він також відображається в рядку стану словом "Орто". Якщо режим ортогональності включений, то мишею можна указати тільки точки, які відносяться від текучої під кутом 0о , 90о , 180о , 270о . На ввід відносних координат з клавіатури режим ортогональності ніяк не впливає.

@±dx, ±dy @r<a

Рисунок 3 - Відносні координати точок.

Завдання

Необхідно виконати креслення відрізка прямої, потім стерти його, і потім знову встановити і, в кінці, зберегти креслення.

Креслення відрізка прямої.

Вибрати піктограму Відрізок на панелі інструментів Креслення (рисунок 1), натиснувши на ній кнопкою миші.

В командному рядку при цьому з’явиться запрошення на ввід команди:

Command: line_Spesify first point:

(Команда: відрізок Визначити першу точку:).

Ввести через кому без пробілу координати X і Y першої точки відрізку:

Command: line_Spesify first point: 100,100

(Команда: відрізок Визначити першу точку: 100,100).

Потім натиснути клавішу Enter і введіть у рядку, що з’явився координати другої точки:

Command: Spesify next point or [Undo]: 150, 200 Enter

(Визначити наступну точку або [Відмінити]: 150, 200 Enter

Command: Spesify next point or [Undo]: Enter

(Визначити наступну точку або [Відмінити]: Enter

Натиснення клавіші Enter в останньому рядку команди забезпечує виконання і завершення команди. Будь-яку команду, в тому числі і цю, можна завершити натисненням правої кнопки миші на будь-якому місці графічної робочої зони. При цьому на екрані появиться контекстне меню (рисунок 4). Вибір рядка Ввід (натиснувши по ній лівою кнопкою миші) забезпечить виконання команди.

Рисунок 4. Креслення відрізка прямої

Витирання відрізка. Вказати на побудований відрізок. Для цього необхідно встановити приціл перехрестя (підвести мишу) на відрізку і натиснути лівою кнопкою миші. При цьому відрізок виділиться (інвертується) пунктиром. Потім необхідно натиснути клавішу Delete на клавіатурі або вказати мишею на піктограму Витерти на панелі інструментів Зміни. Відрізок буде знищений.

Всі примітиви AutoCad володіють рядом властивостей (колір, тип лінії, ширина. .). Деякі з цих властивостей (наприклад, колір) притаманні всім примітивам; є ряд примітивів зі своїми специфічними властивостями.

Доступ к властивостей об’єктів можна отримати, використовуючи кнопки, які розміщенні на панелі інструментів "Властивості об’єкту" (рисунок 5).


Рисунок 5 - Панель властивостей об’єкту

Для створення нового шару необхідно натиснути кнопку "створити". При цьому в діалоговому вікні з’явиться рядок, в якому відображаються параметри нового шару:

ім’я - ім’я шару;

видимість шару;

заморозити/розморозити шар - відключення регенерації примітивів на шарі;

блокувати/розблокувати шар - примітиви на шарі не можна редагувати;

колір шару - визначає колір примітивів на шарі;

тип лінії - визначає тип лінії, яким будуть вирисовуватися примітиви шару;

вага лінії - визначає ширину лінії, якій буде вирисовуватися примітиви шару.

В ряді випадків є необхідність прив’язати точку вводу координати до точки на присутньому примітиві. Для цих цілей служить панель інструментів "прив’язка об’єктів" (рисунок 6).


Рисунок 6 - Прив’язка об’єктів

В якості одиниць виміру відстані використовуються міліметри. Хоча робота в середовищі AutoCAD, як і в більшості CAD-програм, передбачає використання реального масштабу, тобто 1: 1, а масштаб виводу зображення на твердий носій призначається тільки в процесі настройки опцій друку, тим не менше, в процесі роботи запропонований масштаб зовсім проігнорувати не можна. Необхідно раніше думати про величину таких елементів як відносно геометрії, які міститься на кресленні, так і відносно самого паперового листа.

Таким чином порядок побудови креслення наступний:

визначити розміри креслення і масштаб;

побудувати рамку креслення і заповнити основний напис;

створити шар допоміжних ліній;

нанести осьові лінії;

на окремому шарі побудувати креслення в тонких лініях;

нанесення штрихування;

простановка розмірів.

Порівняно короткі написи, які не вимагають внутрішнього форматування, створюються командами DText і Text. Щоб ввести багаторядковий текст, слід використовувати команду Mtext. Ввід команд можна здійснювати і через системне меню і через панелі інструментів (рисунок 7).

Рисунок 7

Після виклику команди багаторядкового тексту в командному рядку з’являється запит

Перший кут:

Протилежний кут або (Висота / Вирівнювання / Поворот / Стиль / Ширина):

Якщо у відповідь на перший запит вказати на екрані одну точку прямокутної рамки тексту, а у відповідь на другий запит ввести протилежну точку, то на екрані з’явиться діалогове вікно Текстовий редактор, в якому виконується ввід тексту і установка його параметрів.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений06:41:59 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:48:57 28 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Система AutoCAD 2000
Основи AutoCAD. Теорія
ЗМІСТ Вступ 1. Побудова титульного аркуша 2. Побудова геометричного креслення 3. Побудова проекційного креслення 4. Список використаної літератури ...
Команда ZOOM збільшує масштаб виводу на екран креслення так, що стають помітні дрібні деталі, або зменшує його при огляді всього креслення.
D - встановлює рамку, що можна перемістити, розширити або стиснути, використовуючи пристрій вказівки; Е - виведення усього існуючого малюнка на увесь екран; L - масштабування ...
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: реферат Просмотров: 462 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Технологічний процес виробництва РЕА та його автоматизація
Дипломна робота з теми: Технологічний процес виробництва РЕА та його автоматизація Вступ На сьогоднішній день в умовах жорсткої конкуренції на ринку ...
В даний час налічують сотні промислових підприємств різного профілю з безліччю робочих місць, оснащених різними системами автоматизованого проектування: від AutoCAD, T-FLEX, КОМПАС ...
Обробка ведеться паралельними рядками з заданим кроком, кутом нахилу і припуском.
Раздел: Рефераты по коммуникации и связи
Тип: дипломная работа Просмотров: 2210 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Діагностика клавіатури, миші, трекболів
... 1 Принципи будови клавіатури 1.2 Пошук несправностей і ремонт клавіатури 1.3 Чищення клавіатури 2. Діагностика миші 2.1 Принципи будови миші 2.2 Пошук ...
Якщо покажчик рухається по екрану "невпевнено", то, мабуть, прийшов час почистити мишу.
Щоб вони могли працювати разом, необхідно перемкнути мишу (або модем) на інший послідовний порт.
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Просмотров: 1940 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Macromedia Flash MX
Дипломна робота "Macromedia Flash MX" Зміст Введення ЧАСТИНА I. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ З FLASH Розділ 1. Основи призначеного для користувача ...
Панель може бути переміщена в будь-яке місце екрану, навіть за межі головного вікна програми.
Помістите курсор миші в тому місці, де у вас буде його лівий верхній кут, і натисніть ліву кнопку миші.
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: дипломная работа Просмотров: 511 Комментариев: 3 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Графічний редактор CorelDRAW
ЗМІСТ ВСТУП І. ОСНОВНА ЧАСТИНА 1. Основні поняття комп"ютерної графіки 1.1 Растрова графіка 1.2 Векторна графіка 1.3 Кольорові моделі 2. Загальна ...
Для цього досить вибрати команду меню Window / Toolbars (Вікно / Панелі інструментів) і встановити відповідні прапорці: для стандартної панелі - Standard (Основна), для головного ...
Можна додавати і видаляти символи, розбивати рядки і т. д. У деяких випадках (наприклад, якщо текстовий об'єкт на екрані повернути під кутом) зручніше користуватися спеціальним ...
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: дипломная работа Просмотров: 15407 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Створення презентації в програмі PowerPoint
ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ: "Створення презентації в програмі PowerPoint" Зміст 1. Вступ 1.1 Запуск Power Point 1.2 Основні елементи програми PowerPoint ...
Якщо вікно PowerPoint має інші панелі інструментів, то необхідно клацнути правою кнопкою миші по меню "Правка" на панелі інструментів та у відкритому меню клацанням миші встановити ...
Для зміни кольору діаграми потрібно двічі клацнути по ній мишею, а потім одноразово по рядку колір якого необхідно змінити.
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: дипломная работа Просмотров: 12570 Комментариев: 4 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно     Скачать
Створення Web-вузлів у програмі FrontPage
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10 ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: Створення Web-вузлів у програмі FrontPage Виконала ...
Викликати меню Панели инструментов можна також, натиском миші в будь-якому місці рядка меню і рядка форматування.
Наприклад вибирання команди Создать із меню відкривається панель Создание в області задач, а при вибирані кнопки на панелі інструментів зразу виводить на екран нову пусту сторінку ...
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: дипломная работа Просмотров: 1095 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Комп"ютерна технологія графогеометричного моделювання. Взаємозвязок 2D ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ "ІНЖЕНЕРНА І КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА" НА ТЕМУ "КОМП"ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ГРАФОГЕОМЕТРИЧНОГО ...
Для запуску AutoCAD під ОС Windows 95/98/NT/2000/XP в панелі задач натисніть Пуск (Start), виберіть пункт Программы (Programs) і потім здійсніть запуск з випадаючого меню AutoCAD ...
Після введення команди AutoCAD видає запити, в відповідь на котрі необхідно ввести додаткову інформацію: числове значення (наприклад, ширину, кут і т.д.), ключове слово або точку ...
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Просмотров: 183 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Операційна система Windows
Контрольна робота З дисциплiни: Інформатика та комп"ьютерна техніка За темою (роздiлом навчального плану) Прізвище,ім"я, по батькові студента Данiщук ...
Щоб вибрати команду впорядкування файлів в програмі Far Manager необхідно натиснути клавішу F9 вибрати "Ліва панель" і обрати в списку меню команду "Режими сортування"
Для переміщення вікна за допомогою миші необхідно підвести її покажчик до рядка заголовка вікна, натиснути на клавішу миші й не відпускати її перемістити вікно у потрібному ...
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: контрольная работа Просмотров: 2873 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Реферат: Система AutoCAD 2000 (1905)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(156268)
Комментарии (1882)
Copyright © 2005-2017 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru