Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Лабораторная работа: Робота з шаблонами

Название: Робота з шаблонами
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: лабораторная работа Добавлен 02:36:51 07 ноября 2010 Похожие работы
Просмотров: 339 Комментариев: 3 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Лабораторна робота №6

Тема: Робота з шаблонами

Мета: навчитися робити з шаблонами AutoCAD

Теоретичні відомості

Під шаблоном можна розуміти створену заздалегідь заготовку для багаторазового застосування у процесі виконання креслень, збережену у відповідному файловому форматі. Будь-який користувач може створювати різні шаблони залежно від стилю робочої діяльності та задач, з якими доводиться стикатися. Ці шаблони використовуються потім як елементи більш складних креслень, тобто є своєрідним будівельним матеріалом у процесі виконання креслень.

Розглянемо виконання шаблона з основним написом. Його наявність часто є обов'язковою для оформлення конструкторського документа. Також зрозуміло, що у стандартних шаблонах системи AutoCAD його немає. Тож цілком логічним було б створити його один раз і зберегти для подальшого використаний:

Основний напис регламентується за ГОСТ 2.104-68.

Хід роботи

Виберемо аркуш формату АЗ. Для цього скористаємося командою створення нового файлу File —» New чи натиснемо відповідну кнопку-піктограму на палітрі 5г.апсІагсІ. Одразу ж відкриється діалогове вікно AutoCAD 2002 TODAY. Тут не варто забувати, що старт без шаблона з налаштуваннями Metric (метрична) встановить розміри аркуша розміром 429x297 мм. Тому у списку Select how to begin вибираємо Wizards (Майстри) і натиснемо мишею на Quick Setup (Швидке налаштування). Тут вибираються лише одиниці вимірювання (за умовчанням залишаємо Decimal) і розміри аркуша, де слід задати 420 у полі Width та 297 у полі Length.

Далі налаштуємо екранний вигляд. Для орієнтації слід нарисувати рамку аркуша.

Креслимо прямокутник завданням точок 0,0 та 420,297. Далі вимкнемо значок координатної системи, знявши вибір за адресою спадного меню View —> Display —» UCS Icon —»On. Увімкнемо відображення сітки на екрані клавішею Р7 чи натисненням миші по кнопці СКГО у стрічці стану. Вибором зі спадного меню Tools —> Drafting Settings у закладці Snap and Grip встановимо крок координатної сітки та прив'язки по X та по Y однаковим і рівним 5 мм. Увімкнемо прив'язку до сітки.

Наведені налаштування цілком підходять не лише для створення шаблону, а й для початку роботи з будь-яким кресленням. У режимі масштабування слід вибрати Zoom All або збільшити оглядовий екран у чотири рази з фіксованим центром. Після увімкнення сітки чітко стають видимими межі креслення. Накреслений прямокутник можна видалити. Далі проведемо нескладні обчислення. Внутрішня рамка має поля по 5 мм з усіх боків, за винятком лівого, яке дорівнює 20 мм. Отже, вершинами для завдання прямокутника будуть 20,5 (ліва нижня) та 415,292 (права верхня). Накреслимо цей прямокутник. Далі за розмірами з рис. 2.8, аналогічно визначаємо координати для подальших побудов. Наприклад, форма для основного напису має розміри 185x55. Тож її можна задати прямокутником за точками 230,5 та 415,60. Але оптимальніше це можна зробити, накресливши лінії 230,5 - 230,60 та 230,60 - 415,60:

Line <поч. точка> - <кінц. точка>. При цьому рекомендується самостійно провести необхідні розрахунки координат згідно з ГОСТ 2.104-68 та рис. 2.8.

Оскільки подібних ліній буде ще 10, усі вони йтимуть зі зміщенням 5 донизу, то варто їх багаторазово скопіювати. Далі:

У результаті матимемо контур для таблиці основного напису. Нарис. 4.71а,б зображено вигляд вікна креслення і таблиці.

Далі присвоїмо усім лініям шару 0 вагу 0,3 мм. Потім, не створюючи іншого шару, слід виділити ті лінії, які на шаблоні мають бути товщими і на палітрі Object Properties задати їм товщину ліній 0,6 мм.

Далі розмістимо надписи у таблицю. Для їх створення можна використати багаторядковий текст. Задамо наперед текстовий стиль зі шрифтом Times New Roman (звичайний) з висотою символів 2,5 та кутом їх нахилу 15°. Контур текстового прямокутника задається по всій ширині клітинки, а після введення тексту у закладці Properties у списку Justification (Вирівнювання) слід вибрати Center MC(центрований відносно середини текстового прямокутника). Для надписів Розроб., Перев., Т.контр., Н.контр., та Зате, тип вирівнювання вибирається Middle Left ML (вліво та посередині відносно висоти текстового прямокутника).

Інколи при виконанні надписів шрифт може не відображати кирилиці. Зокрема, у AutoCAD 2002 це має місце тоді, коли виділеній набраній стрічці у діалоговому вікнi Multiline Text Editor ще раз присвоюється стиль із тим же не кириличним шрифтом (наприклад, Times New Roman), змінюються параметри стилю по ходу набору чи задається інший стиль накреслювання (наприклад, курсив). Якщо таке трапляється у процесі набору стрічки, то варто натиснути клавішу ЕSС і повторити набір. Інколи йде автоматична заміна кириличного шрифту на шрифт за умовчанням txt.shx.

Після успішного введення тексту основний напис матиме вигляд, зображений нарис. 4.72.

Тепер власне залишається зберегти отримане зображення як шаблон. Для цього вибираємо у спадному меню File —> Save As. Відкриється діалогове вікно Save As (рис. 4.73а). У списку Files of type виберемо тип файлу AutoCAD Drawing Template (*/dwt). Файли шаблону мають розширення dwt, і записуються у підкаталог Template розташування на диску програми AutoCAD. За умовчанням діалогове вікно Save As зберігає файли саме у цей каталог, звідси програма і зчитує їх при своєму запуску.

Після введення імені шаблону у поле File name і натиснення кнопки Save відкриється діалогове вікно Template Description (рис. 4.73 б), у якому можна ввести текстову інформацію з описом шаблону та вибрати одиниці виміру.

На завершення переконаємося, чи зможемо скористатися шаблоном при запуску AutoCAD. Для цього виберемо зі спадного меню Tools —> Option... і перейдемо на закладку System (рис. 4.74). У списку Startup: можна вибрати три варіанти: Show TODAY startup dialog (показувати при запуску вже знайомий нам діалог AutoCAD TODAY), Show traditional startup dialog (показувати при запуску стартовий діалог з попередніх версій AutoCAD), Do not show startup dialog (не показувати стартового діалогу). В останньому випадку скористатися шаблоном не буде змоги.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух15:11:43 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений06:41:09 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:48:26 28 ноября 2015

Работы, похожие на Лабораторная работа: Робота з шаблонами

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194244)
Комментарии (2138)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru