Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Отчет по практике: Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

Название: Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: отчет по практике Добавлен 10:00:38 30 марта 2010 Похожие работы
Просмотров: 122 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

кафедра математичних .

дисциплін та інформатики

Звіт

про виробничу практику

на підприємстві:

ЗРЦІТ Інфотехцентр

ТЕРНОПІЛЬ-2009


ЗМІСТ

Вступ

1. Відомості про підприємство

2. Мета і завдання практики

3. Індивідуальне завдання по виробничій практиці

3.1 Постановка завдання

3.2 Теоретичні відомості

3.3 Реалізація завдання

Висновки

Список використаних джерел


ВСТУП

Виробнича практика є важливою складовою частиною пiдготовки фахiвцiв інформаційних управляючих систем та технологій. У кожному вузі України передбачено проходження студентами виробничої практики, яка є обов’язковим складовим елементом підготовки будь-якого спеціаліста. Під час проходження практики студент закріплює здобуті знання і навички, отримуючи практичний досвід роботи в реальних економічних умовах.

Студент може мати досконалі теоретичні знання, але може розгубитися в ситуації, коли виникне необхідність прийняти рішення в реальних економічних умовах. Тому необхідно забезпечувати студентам змогу пройти виробничу практику ще під час навчання у вузі, для того, щоб спробувати себе не тільки в ролі теоретика, але й практика.

Виробнича практика передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та умінь відповідно до кваліфікаційного рівня інженера-програміста.

1. ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Західний регіональний центр інформаційних технологій - "Інфотехцентр" один з лідерів ринку комп’ютерної техніки та комп’ютерних інформаційних технологій з більш як 10-річним досвідом роботи в напрямках:

виробництва, обслуговування комп’ютерів та комп’ютерних систем;

продажу, інсталяції та обслуговування копіювальної аналогової та цифрової техніки;

проектування, монтажу та встановлення офісних систем зв’язку та інтегрованих рішень;

оперативної поліграфії – чорно-білого та повно-колірного тиражування, копіювання, друку малими та середніми тиражами, ламінування, фольгування, брошурування і т.п.;

надання комплексних інформаційних послуг.

Динамічно розвиваючись, враховуючи зростаючі потреби споживачів, ми освоїли новий напрямок діяльності – виробництво та продаж меблів для дому та офісу.

Основою діяльності Інфотехцентру є надання повного спектру послуг, пов’язаних з комп’ютерною технікою – від виготовлення до впровадження та обслуговування.

Колектив фірми – досвідчена команда, яка завдяки постійному професійному зросту, доброзичливому відношенню та повсякденній кропіткій праці досягла високого рівня кваліфікації.

Наші найсучасніші комп’ютерні та інформаційні технології допомагають розвиватися і нашим партнерам та клієнтам.

Ми щиро віримо в майбутнє нашої держави.

IDS – підрозділ „Інфотехцентру", що займається розробкою і впровадженням високоякісного веб та програмного забезпечення у сфері інформаційних та Інтернет-технологій. Ми пропонуємо широкий спектр рішень для організації автоматизованих систем доступу, обліку, контролю і аналізу різноманітних економічних та інженерних задач.

Наші рішення охоплюють всі стадії проекту – від постановки та оптимізації задачі до комплексного впровадження. При цьому враховуються індивідуальні потреби Замовника, що поєднується з нашим досвідом.

Поєднання накопичених нами знань з індивідуальним підходом до кожного Клієнта дає можливість досягти необхідних високих результатів. Ставши нашим Клієнтом, Ви зможете отримати швидкоокупні для Вас рішення. Це досягається за рахунок покращення організації роботи, вдосконалення обліку, контролю й аналізу Вашої діяльності.

Також в нас готується до виходу ряд серійних програмних продуктів, що дозволить Замовнику зменшити затрати на їх володіння. Продукти розробляються з можливістю повної інтеграції в єдину інформаційну систему та передбачають віддалений доступ до даних та веб-інтеграцію.

Ми готові розглянути пропозиції щодо випуску нових програмних продуктів для Ваших задач з мінімальними витратами з Вашої сторони.

Ви можете в нас замовити також веб-проекти будь-якої складності: від простих домашніх веб-сторінок до складних корпоративних сайтів з можливістю інтерактивної роботи з даними із розмежуванням прав доступу. Здійснюємо розміщення і супровід розроблених нами сайтів.

Підрозділ заснований групою професіоналів з істотним досвідом в Інформаційних Технологіях, Управлінні Проектами, рішеннях у сфері електронної комерції.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Виробнича практика призначена для закріплення та поширення теоретичних знань студентів, що отримані ними під час навчання в унiверситетi, для підготовки до вивчення дисциплін спецiалiзацiї, виконання курсових проектів (робiт), а також для отримання навичок практичної інженерної роботи за майбутньою спецiальнiстю.

Виробнича практика є органічною частиною навчального процесу. Вона повинна вирішувати такі задачі:

1) Закріпити та поширити знання студентів, отримані під час вивчення загальнотехнiчних дисциплін.

2) Ознайомити студентiв з органiзацiєю виробничих процесiв, що вiдбуваються в головних відділах пiдприємства, або з методикою i характером дослiджень, якi проводить науково-дослiдна установа.

3) Ознайомити студентів з органiзацiєю працi в відділі та з системою планування виробничої дiяльностi, з досвiдом органiзацiї рацiоналiзаторської та винахiдницької дiяльностi, з правилами технiки безпеки, охорони працi та протипожежної безпеки на виробництвi.


3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ПО ВИРОБНИЧІЙ ПРАКТИЦІ

3.1 ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Розробити сайт (веб-ресурс), який би містив у собі різну інформацію по мовах програмування різних напрямків. Для реалізації завдання використати мову веб-програмування PHP і базу даних MySql.

Веб-сайт повинен містити наступні сторінки:

головна сторінка;

статті;

книжки;

форум;

контакти.

Інформація повинна міститися в базі даних MySql.

3.2 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Для виконання індивідуального завдання по виробничій практиці ми використовували наступні технології: PHP, JavaScript, CSS, MySql.

Що таке PHP? PHP - це мова серверних скриптів (server scripting language), що вбудовується в HTML, який інтерпретується і виконується на сервері. PHP є препроцесором HTML. Тобто його робота побудована за наступним принципом.

До того, як сервер "віддасть" файл браузеру, його переглядає пре-процесор-інтерпретатор. Для того, щоб це відбувалося, файли, які піддаються обробці пре-процесором, повинні мати визначене (звичайно це .phtml або .php3, але ці значення можна поміняти) і містити (хоча це необов'язкова вимога) код для пре-процесора. Перед відправкою сторінки PHP-код програється на сервері і браузера видається результат у вигляді знову таки HTML-сторінки, яка може сильно відрізнятися від тієї, що зберігається на сервері. Звичайні ж сторінки, що мають розширення .html/.htm Web-сервер буде відправляти браузеру без якої-небудь обробки.

Основна відмінність від CGI-скриптів, написаних на інших мовах, типу Perl або C - це те, що в CGI-програмах ви самі пишете HTML-код, що виводиться, а, використовуючи PHP - ви вбудовуєте свою програму-скріпт в готову HTML-сторінку, використовуючи те, що відкриваючий і закриваючий теги (у прикладі <?php і ?>). PHP називається мовою серверних скриптів на відміну від JavaScript/Jscript/VBScript, які є мовами клієнтських скриптів. Це означає, що PHP-скрипт виконується на сервері, а клієнтові передається результат його роботи, тоді як в JavaScript-код повністю передається на клієнтську машину і лише там виконується браузером. юбителі MS Internet Information Server знайдуть, що PHP дуже схожий на Active Server Pages (ASP), а ентузіасти Java скажуть, що PHP схожий на Java Server Pages (JSP). Ще деякими аналогами PHP є мови ColdFusion (www.allaire.com) і embPerl. Всі ці мови дозволяють розміщувати код, що виконується на Web-сервері, усередині HTML-сторінок. За бажання і умінні програмувати, ви могли б і самі написати такий препроцесор, який би дозволяв вставляти в Web-сторінки код, скажемо на мові Фокал або Алгол.

Найпростіше роботу PHP показати на прикладі. Так виглядає web-сторінка з елементами php:

Введення в PHP і MYSQL 4

<html>

<head>

<title>Прикад</title>

</head>

<body>

<?php echo "Привіт, я PHP-програма!"; ?>

</body>

</html>

Після виконання цього скрипта ми отримаємо сторіночку, в якій буде написано

Привіт, я PHP-програма!

Відкривши вихідний текст даної сторінки ми побачимо наступне.

<html>

<head>

<title>Приклад</title>

</head>

<body>

Привіт, я PHP-программа!

</body>

</html>

Як бачимо, в результуючій сторінці немає і сліду PHP-коду. Здавалося б, вельми просто і марно, але PHP дозволяє робити і складніші і фантастичніші речі.Що таке CSS?Cascading Style Sheets(CSS) - несказанно каскадні таблиці стилів. Таблиці стилів - спроба відокремити деталі дизайну сторінки від її структури й змісту. У класичному HTML структура й дизайн були упереміш: по-моєму поруч із текстовим абзацом його колір, розмір шрифту, тип шрифту й т.п. Якщо ти захочеш змінити такий простий параметр, як розмір шрифту на своєму сайті - прийде переписувати всі сторінки

CSS дозволяє призначити всім об’єктам стиль, опис якого може зберігатися дивно взагалі в окремому файлі. Використовуючи CSS, ти можеш змінити розмір шрифту у всіх сторінках сайту, виправивши тільки один файл із описом стилів. Чим більше різних стилів ти придумаєш, тим крутіше міняти дизайн. Саме що й говорити головне, що не прийде міняти вже як не можна саме готові HTML документи, що лежать на сервері. Браузер користувача сам звернеться до файлу (по посиланню) зі стилями й додасть сторінці справді потрібний вигляд

Що таке MYSQL? MYSQL - невеликий, компактний багатопоточний сервер баз даних. MYSQL характеризується великою швидкістю, стійкістю і легкістю у використанні.

MYSQL був розроблений компанією TCX для внутрішніх потреб, які полягали в швидкій обробці дуже великих баз даних. Компанія стверджує, що використовує MYSQL з 1996 року на сервері з більш ніж 40 БД, які містять 10,000 таблиць, з яких більш ніж 500 мають більше 7 мільйонів рядків.

MYSQL є ідеальним рішенням для малих і середніх застосувань. Вихідні тексти сервера компілюються на безлічі платформ. Найбільш повно можливості сервера виявляються на Unix-серверах де є підтримка багатопоточності, що дає значний приріст продуктивності. У варіанті під Windows, MYSQL може запускатися як сервіс Windows NT або як звичайний процес на Windows 95/98.

На даний момент MYSQL все ще у стадії розробки, хоча версії 3.22 повністю працездатні. MySQL-сервер є безкоштовним для некомерційного використання. Інакше необхідне придбання ліцензії, вартість якої складає 190 EUR.

Можливості MYSQL. MYSQL підтримує мову запитів SQL в стандарті ANSI 92, і окрім цього має безліч розширень до цього стандарту, яких немає ні в одній іншій СУБД.

Короткий перелік можливостей MYSQL.

1. Підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно працюють з базою даних.

2. Кількість рядків в таблицях може досягати 50 млн.

3. Швидке виконання команд. Можливо MYSQL найшвидший сервер з тих, що існують.

4. Проста і ефективна система безпеки.

MYSQL дійсно дуже швидкий сервер, але для досягнення цього розробникам довелося пожертвувати деякими вимогами до реляційних СУБД. У MYSQL відсутні:

1. Підтримка вкладених запитів, типа SELECT * FROM table1 WHERE id IN (SELECT id FROM table2).

2. Не реалізована підтримка транзакцій. Взамін пропонується використовувати LOCK/UNLOCK TABLE.

3. Немає підтримки зовнішніх (foreign) ключів.

4. Немає підтримки тригерів і процедур, що зберігаються.

5. Немає підтримки вистав (VIEW). У версії 3.23 планується можливість створювати вистави.

За словами творців саме пункти 2-4 дали можливість досягти високої швидкодії. Їх реалізація істотно знижує швидкість сервера. Ці можливості не є критичними при створенні Web-додатків, що у поєднанні з високою швидкодією і малою ціною дозволило серверу придбати велику популярність.

Що таке JavaScript? Незалежно від того, чи досвідчений ви Веб-мастер, або тільки що прочитали підручник по HTML, ви знаєте, що за допомогою HTML можна створювати лише статичні сторінки. Для багатьох випадків це личить як не можна краще. Але часто деяка активність, або динаміка, лише поліпшить вашу сторінку.

Такі речі, як, наприклад, календарик, який відкривається при кліці мишкою, або панель навігації, яку завжди видно, як би далеко ви не прокрутили сторінку - як часто ви зустрічаєте подібні доповнення на сайтах? А інколи і строчка, що просто біжить, з новинами, або, наприклад, меню у вигляді випадного списку, або красивий шлейф за курсором мишки... Зручно, а інколи і просто красиво, але ж?

Все це динамічний HTML (або, скорочено, DHTML).

Відразу потрібно сказати, що DHTML - це не якась спеціальна мова розмітки і не модифікований HTML. Поняття DHTML базується на трьох речах власне на мові HTML, на каскадних таблицях стилів CSS і на вбудованій в браузер мові - найчастіше це JavaScript.

Спершу варто визначитися, що ж таке JavaScript?

Не дивлячись на те, що цій мові вже більше 10 років, а якщо бути точним, то придумана вона в 1995 році, його дуже часто плутають з мовою Java. Насправді ці мови не мають практично нічого спільного. Мова JavaScript - це вбудована клієнтська мова, тобто володіє двома властивостями. Перша властивість - виконання на клієнтському комп'ютері. Веб-сторінки, які відображує браузер, створюються (або просто зберігаються) на іншому комп'ютері, званому сервером. Браузер посилає запит на сервер і отримує у відповідь HTML-код сторінки. В цьому випадку браузер називається клієнтом. Головне - розуміти, що після того, як сторінка віддана браузеру, сервер вже не може змінити її вміст. У випадку ж з JavaScript програми, а точніше - скріпти - виконуються прямо в браузері. Це дає таким скріптам можливість діставати доступ до завантаженої сторінки, і змінювати її. Друга властивість - встроюваність. Для того, щоб виконувати скріпти, написані на мові JavaScript, не потрібні жодних додаткових програм - все необхідне для роботи скріпта вже є в браузері (якщо, звичайно, це не браузер п'ятнадцятирічної давності). Відразу потрібно сказати, що в різних браузерах JavaScript поводиться трохи по-різному. Це не стосується самої мови - одні і ті ж конструкції виконуватимуться однаково. Вся справа в засобах, які браузер надає скріпту, - так, наприклад, багато скріптів працюють в браузері Mozilla FireFox, але видають помилки в інших браузерах, наприклад, в Apple Safari. Тому однією з вимог до якісних скриптів є обов'язкова працездатність як мінімум в FireFox і Internet Explorer.

3.3 РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАННЯ

Під час виконання індивідуального завдання по виробничій практиці ми створили веб-сайт ProgMaster (рис. 3.3.1).


Рис.3.3.1. Зовнішній вигляд сайту.

Під час реалізації завдання ми використовували наступне програмне забезпечення:

- Macromedia Dreamweaver 8 використовувався для створення проекту;

- PHP 5 Мова програмування для Інтернет технологій;

- сервер Apache;

- сервер баз даних MySql

- утиліту PhpMyAdmin 2.6.1 – для управління базою даних;

- TopStylePro 2.5 –для створення та редагування CSS таблиць;

- Photoshop CS3 – для створення графічних об’єктів;

- Opera 9 та IE 7 – для перегляду веб-сайту;

- MS Paint.NET – для створення графічних об’єктів;

- Total Commander 7.0 beta 2 використовувався як ftp-клієнт.

На рис. 3.3.2зображено дерево проекту у якому відображаються всі файли, які були створенні під час створення проекту. В папочці bloks зберігаються файли, які відповідають за окремі частини сайту, оскільки сайт було розбито на блоки. Каталог Booksмістить власне файли книжок, які доступні для скачування. У папці Files –файли скріптів, які використовувалися для обробки даних. Вітка Imsges – всі зображення, які використовуються в проекті. Каталог script – файл із скріптами, які перевіряють правильність введення інформації у форми. У папочці style – каскадні таблиці стилів. Інші файли, які не ввійшли ні в одну із вище згаданих папок – власне сторінки сайту.

Рис 3.3.2 Дерево проекту

Для збереження інформації, яка міститься на сайті, було створено базу даних (ProgMaster_db), яка наведена на рис. 3.3.3 Вона містить в собі 3 таблиці записів:

Articles – містить інформацію про статті (автор, дата написання, розмір та ін.) і власне самі статі;

- Books – містить інформацію про книжки (автор, дата написання, розмір та ін.) аналогічно базі Articles, тільки замість самих файлів книжок міститься шлях їхнього розміщення на вінчестері;

- Forum – містить розділи та теми які відкривалися на форумі.

Рис 3.3.3 Дерево бази даних.

У додатку наведені код головної сторінки, основних функцій та таблиць стилів.


ВИСНОВКИ

Під час проходження практики на підприємстві ЗРЦІТ ”Інфотехцентр” було проведено дослідження об’єкта, його структури та функцій, наявного апаратного та програмного забезпечення і комплексу задач, що вирішується ним.

Також була поставлена задача розробки веб-ресурсу (як індивідуальне завдання), яка потягнула за собою закріплення знань по веб-програмуванні. При реалізації завдання було досягнуто наступних результатів:

1. Розроблено веб-сайт, що дало можливість користувачам активно використовувати ресурси даного сайту..

2. Структура сайту розроблена так, щоб користувач без проблем зумів розібратися.

3. Форум на сайті дає можливість користувачам вільно обмінюватися інформацією між собою.

В результаті проходження практики було вироблено навички складання техніко-економічних обґрунтувань та технічних завдань на розробку проекту автоматизованої обробки інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. www.itc.te.ua/About.aspx

2. http://ihi2.ru/?p=60

3. Карманный справ очник HTML. Пер. с англ. –Тернополь: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 96с.

4. Освой самостоятельно JavaScript 1.3 за 24 часа. : Пер. с англ. : Уч. пос. – М. : Издательский дом ”Вильямс”, 2001. – 304 с.:ил. – Парал. тит. англ.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Рефераты суперские! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух15:25:31 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:28:04 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:40:16 28 ноября 2015

Работы, похожие на Отчет по практике: Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199118)
Комментарии (2164)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru