Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Учебное пособие: Інформація та інформаційні процеси

Название: Інформація та інформаційні процеси
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: учебное пособие Добавлен 09:54:28 15 сентября 2009 Похожие работы
Просмотров: 142 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Тема: Вступ. Інформація та інформаційні процеси

 

Тема уроку: Інформатика. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації. Форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Кодування повідомлень за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації. Інформаційні процеси: пошук, зберігання, збирання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання та опрацювання інформації.

МЕТА УРОКУ:

Навчальна:          сформулювати у учнів поняття про види та властивості інформації, про засоби обміну інформацією та її збереження.

Розвиваюча:        розвивати просторове й логічне мислення, вміння робити висновки.

Виховна:    виховати в учнів інтерес до предмету.

Матеріально-методичне забезпечення уроку:          макети (зразки) носіїв інформації, електронний підручник, мультимедійне устаткування, плакати,

друковані конспекти уроків, картки з задачами (для домашнього завдання), критерії оцінювання знань

Тип уроку: урок засвоєння нових знань


СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційна частина

1. Перевірка наявності учнів на уроці.

2. Перевірка готовності учнів до уроку (наявність конспектів, навчальних посібників)

ІІ. Основна частина

1. Повідомлення теми та мети уроку.

2. Ознайомлення із критеріями оцінювання роботи на уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 

Бесіда за запитаннями:

1.         Що таке на ваш погляд інформація?

2.         Чи є необхідність зберігати інформацію і чому?

3.         Які на ваш погляд, існують способи збереження інформації?

4.         Як уявляєте собі інформацію як матеріальну субстанцію?

ІV. Розгляд нового матеріалу

 

1. Формулювання поняття інформації та операцій над нею

Інформатика – галузь науки, яка вивчає структуру та загальні властивості інформації.

Інформація – відомості, дані, представлені в різних видах. (від лат. Informationроз’яснення, виклад, відомості, знайомство)
2. Інформаційні процеси


 

Інформаційні процеси – послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати.

Інформаційна система (ІС) – сукупність апаратних та програмних засобів, які забезпечують автоматизацію, збирання, накопичення, опрацювання, систематизацію, зберігання, подання й передавання інформації (ІС=1+2+3+4+5).

Інформаційні технології (інформаційно-комунікаційні технології) – сукупність засобів і методів керування інформаційними процесами, що забезпечують виконання завдань щодо пошуку, опрацювання, передавання інформації для отримання нової інформації про стан об’єкта, явища або процесу.

 

3. Властивості та види інформації


 

Властивості інформації – це властивості, які сприяють сприйняттю правильних рішень на базі наявної інформації.

ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ

Інформація поділяється на види за способами сприйняття, відображення сприйнятої інформації та суспільним значенням цієї інформації.

(Учням пропонується заповнити таблицю)

За способом сприйняття За способом відображення За суспільним значенням

 


Бесіда:

1. Згадайте будь-ласка анатомію людина та скажіть: Які органи чуття є у людини?

(діти відповідають)

Логічне завершення:

Відповідно: Сприйняття інформації очима - візуальна, вухами – аудіальна, шкірою – тактильна, носом – нюхова, язиком – смакова)

(заповнюємо перший стовпчик таблиці: візуальна, аудіальна, тактильна, ніс, смакова)

2. Що таке формат інформації? – (відображення). Який формат інформації може відображати ваш мобільний телефон? (mp3, mp4, sms, mms – музика, графіка, текстова, комбінована)

Який вид інформації за способом відображення переважає на уроках:

·          креслення? (графічна, ……)

·          української мови? (текстова)

·          математики? (числова)

·          інформатики? (комбінована)

(заповнення таблиці)

3. Яка різниця між професією і спеціальністю? (професія – профіль, а спеціальність – вузький профіль)

Як називаються група предметів, які відповідають обраній вами професії? (спеціальні)

Як буде називатися вид інформації, який ви отримуєте на спеціальних предметах? (спеціальна)

Як можна назвати інформацію, що розрахована масу людей? (масова)

4. Спеціальна інформація на уроках відображається ….. та сприймаємо її ми ….

4. Вимірювання інформації

1. Які одиниці вимірювання (наприклад, довжини) ви знаєте?

Інформація, як будь-яка величина (і довжина, і об’єм) має одиниці виміру.

Біт (мм) – двійкова одиниця вимірювання кількості інформації (0 та 1).

Байт (см) – одиниця вимірювання кількості інформації, що відповідає групі з 8 зв’язаних двійкових розрядів (бітів).              1 байт=8 біт.

                                                                           1 Кбайт=1024 байт

                                                                           1 Гбайт=1024 Кбайт

                                                                           1 Тбайт =1024Гбайт

5. Носії інформації

 


Носії інформації – матеріальний об’єкт, який призначено для збегірання і передавання інформації.

Закріплення нового матеріалу

1. Робота в групах: (Завдання на картках)

І група: Навести приклад отримання повної інформації. Розписати та пояснити спосіб та принцип отримання цієї інформації.

ІІ група: Навести приклад отримання актуальної інформації. Розписати та пояснити спосіб та принцип отримання цієї інформації.

ІІІ група: Навести приклад отримання корисної інформації. Розписати та пояснити спосіб та принцип отримання цієї інформації.

IV група: Навести приклад отримання доступної інформації. Розписати та пояснити спосіб та принцип отримання цієї інформації.

V. Підсумки уроку

1. Підведення підсумків уроку (оцінювання знань учнів).

VI. Домашнє завдання

1. Відпрацювати самостійно пройдений матеріал.

2. Розв’язати задачі (картки)

Варіант 1:

Розписати ситуацію за принципом обміну інформацією:

Учень готує реферат на урок історії України.

Варіант 2:

Розписати ситуацію за принципом обміну інформацією:

Столяр виготовляє стілець за замовленням.

(згідно фаху)

Варіант3:

Розписати ситуацію за принципом обміну інформацією:

Виконання лабораторної роботи учнем під керівництвом викладача.


Література

 

1.     Гаєвський А.Ю. Інформатика 7-11 клас: стор. 5-11, 17-26

2.     Зарецька Т.І. Інформатика 10-11 клас: стор. 3-8

3.     Корнієнко М.М. Інформатика: Довідник для учнів та абітурієнтів: стор. 5-15

Викладач   Акімова І. Б.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Спасибо, выручили! Сделай паузу, студент, вот повеселись: На экзамене по физике профессор пытается вытянуть на положительную оценку нерадивого студента: - Вы можете назвать фамилию хотя бы одного выдающегося физика? - Конечно, вы - профессор. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух15:33:22 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:23:38 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:37:20 28 ноября 2015

Работы, похожие на Учебное пособие: Інформація та інформаційні процеси

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194340)
Комментарии (2138)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru