Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

Название: Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: контрольная работа Добавлен 17:15:37 11 ноября 2010 Похожие работы
Просмотров: 2998 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Ім. В. Гетьмана

Самостійна робота

з дисципліни:

"Економічний аналіз"

Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

Виконала:

Студентка ІІІ курсу

ФЕФ

Спец. 6508

11 групи

Колісник Наталія

Київ 2010


План

1. Характеристика галузі підприємства в сучасних умовах (2006р.)

2. Загальний аналіз активу та пасиву балансу

3. Аналіз фінансового стану

3.1 Аналіз коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності

3.2 Аналіз ділової активності

3.3 Аналіз показників фінансової стійкості

4. Аналіз фінансових результатів

4.1 Аналіз доходів

4.2 Аналіз витрат

4.3 Показники рентабельності

5. Аналіз руху грошових коштів

5.1 Горизонтальний аналіз руху грошових коштів

5.2 Горизонтальний аналіз руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

5.3 Горизонтальний аналіз руху коштів в результаті фінансової діяльності

5.4 Аналіз коефіцієнтів результатів діяльності за рухом грошових коштів

Висновок


1. Характеристика галузі підприємства в сучасних умовах (2006р.)

Міжнародна Кондитерська Корпорація ROSHEN - лідер національного ринку кондитерських виробів.

Під власним "солодким знаком якості" ROSHEN виробляє до 200 видів високоякісних кондитерських виробів (шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти). Загальний обсяг виробництва продукції досягає 400 тисяч тон на рік.

До складу Корпорації входять 4-и українські фабрики (Київська, Вінницька, Маріупольська і Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики "Ликонф" (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також масло молочний комбінат "Бершадьмолоко" та "Літинський племзавод", які забезпечують фабрики корпорації натуральною високоякісною сировиною.

Для покращення умов зберігання сировини та готової продукції, для оптимізації поставок продукції та мінімізації затримок продукції на складі - Корпорація ввела в експлуатацію власний логістичний центр.

Виробничі об'єкти Кондитерської Корпорації ROSHEN сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів якості та безпеки продуктів харчування ISO 22000:2005. На підприємствах корпорації ROSHEN працює система управління якістю, яка відповідає вимогам ISO 9001:2000, що підтверджується наявністю у кожної із фабрик Корпорації "Сертифікатів відповідності".

Кременчуцька ж кондитерська фабрика додатково сертифікована відповідно до вимог корпоративного стандарту IFS.

Всі кондитерські фабрики корпорації ROSHEN забезпечені обладнанням для моніторингу контролю якості продукції та відповідних досліджень. Розробкою технологій та запуском високоякісних кондитерських виробів займаються спеціалісти, які пройшли атестацію та навчання у спеціалізованих іноземних центрах.

Корпорація Roshen - провідний виробник кондитерської продукції на ринку Російської Федерації.

Представлені на ринку кондитерські вироби виготовлені за найсучаснішими технологіями. Експлуатація сучасного високовиробничого обладнання, чітке дотримання технології виробництва, використання виключно високоякісної сировини та матеріалів, що застосовуються при виробництві кондитерських виробів є запорукою головних переваг продукції Roshen.

Продукція представлена в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі, країнах Кавказу, Середньої Азії, Німеччині, США, Молдові, Ізраїлі, Литві та інших країнах.

Щорічно спеціалісти Корпорації створюють чимало нових виробів. Новинками останнього року стали: пористий шоколад Roshen, шоколад Roshen із цілими лісовими горіхами; серія коробочних цукерок, "Суфле Рошен", цукерки "Candy nut", "Нуга Рошен", "Сливки-Ленивки", карамель "Фру-Стик" - зуміли досить швидко заволодіти серцями ласунчиків, в котре довівши споживачам, що

ROSHEN - це солодкий знак якості!


2. Загальний аналіз активу та пасиву балансу

Баланс на 31.12.2006

Актив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Темпи зростання, %

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

абсолютне, тис. грн

відносне, %

I. Необоротні активи

133850,1

87,5

227535,4

88,4

93685,3

0,9

170,0

II. Оборотні активи

19075,8

12,5

29830,2

11,6

10754,4

-0,9

156,4

У тому числі: запаси

2474,8

1,6

2784,5

1,1

309,7

-0,5

112,5

векселі одержані

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

15406,4

10,1

20277,3

7,9

4870,9

-2,2

131,6

дебіторська заборгованість за рахунками

1170,6

0,7

6754,4

2,6

5583,8

1,9

577,0

поточні фінансові інвестиції

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

грошові кошти

24

0,02

14

0,005

-10,0

-0,015

58,3

інші оборотні активи

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

III. Витрати майбутніх періодів

4,6

0,003

27,2

0,01

22,6

0,007

591,3

IV. Необоротні активи та групи вибуття

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Баланс

152930,5

100,0

257392,8

100,0

104462,3

-

168,3


Пасив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Темпи зростання, %

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

абсолютне, тис. грн

відносне, %

I. Власний капітал

56025,4

36,6

58135,6

22,6

2110,2

-14,0

103,8

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

1115,7

0,7

1175,2

0,5

59,5

-0,2

105,3

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

ІV. Поточні зобов’язання

95789,4

62,7

198082,0

76,9

102292,6

14,2

206,8

У тому числі короткострокові кредити банків

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

векселі видані

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

63420,1

41,5

173853,9

67,5

110433,8

26,0

274,1

поточні зобов’язання за розрахунками та інші

32369,3

21,2

24228,1

9,4

-8141,2

-11,8

74,8

V. Доходи майбутніх періодів

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Баланс

152930,5

100,0

257392,8

100,0

104462,3

-

168,3


Для оцінки фінансового стану підприємства на 1-му етапі здійснюється загальний аналіз активу та пасиву.

Згідно балансу активи підприємства збільшились на 104462,3 тис. грн. Зокрема:

- необоротні активи збільшились на 93685,3 тис. грн.;

- оборотні активи збільшились на 10754,4 тис. грн.;

- витрати майбутніх періодів збільшились на 22,6 тис. грн.,

що свідчить про збільшення капітальних вкладень та збільшення оборотних активів за рахунок збільшення дебіторської заборгованості на 10454,7тис.грн.

Аналізуючи джерела утворення активів встановлюємо збільшення власного капіталу на 2110,2 тис. грн. Зокрема за рахунок:

- збільшення резервного капіталу на 1,9 тис. грн.;

- збільшення нерозподіленого прибутку на 2108,3 тис. грн.

Згідно аналізу встановлено збільшення короткострокових зобов'язань на 102292,6 тис. грн. Зокрема:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги збільшилась на 110433,8 тис. грн.

- поточні зобов'язання за розрахунками зменшились на 8141,2 тис. грн.

Наявність дебіторської і кредиторської заборгованості свідчить про недоліки в роботі підприємства. Кредиторська заборгованість підприємства значно перевищує дебіторську заборгованість, що є негативним явищем для діяльності підприємства.

Порівнюючи валюту балансу на початок та на кінець звітного періоду можна сказати, що вона зросла на 104462,3 тис. грн. Звідси випливає позитивний загальний напрям діяльності підприємства.


3. Аналіз фінансового стану

3.1 Аналіз коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності

Показник

Формула розрахунку

На початок звітного року

На кінець звітного року

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошової платоспроможності)

0,20

0,15

2

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,17

0,14

3

Коефіцієнт загальної ліквідності (розрахункової платоспроможності)

0,0002

0,00007

4

Коефіцієнт ліквідності при мобілізації засобів

0,03

0,01

5

Коефіцієнт власної платоспроможності

-0,8

-0,9

Загальна ліквідність підприємства зменшилась на кінець 2006 року, порівняно з початком. ЇЇ значення свідчать, що оборотних активів недостатньо для покриття зобов'язань. Проаналізуємо кожен із коефіцієнтів:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошової платоспроможності) знизився, це свідчить про те, що на підприємстві недостатній залишок грошових коштів. Крім того він значно нижчий рекомендованому значенню, що є негативним для підприємства.

2. Коефіцієнт поточної ліквідності нижчий рекомендованого значення (0,5-0,8), що свідчить про необхідність активізації роботи дебіторів.

3. Коефіцієнт загальної ліквідності (розрахункової платоспроможності) нижчий рекомендованого значення (1-2) як на початок, так і на кінець звітного періоду, це свідчить, що оборотних активів не достатньо для покриття зобов'язань. Крім того коефіцієнт загальної ліквідності знизився на кінець періоду порівняно з початком звітного періоду, що свідчить про збільшення кредиторської заборгованості.

4. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації засобів нижчий рекомендованого значення (0,5-0,7), що свідчить про недостатність мобілізації запасів для покриття поточних зобов'язань.

5. Коефіцієнт власної платоспроможності є від'ємним, що свідчить про нездатність підприємства погасити зобов'язання за рахунок чистих оборотних активів.

Порівняння активів та зобов’язань за ступенем ліквідності

Активи

Зобов’язання

А1

ГК, поточні фін інвестиції

П1

Кред. заб-сть за товари, поточні зобов’язання за розрахунками

А2

Дебітор. заб-сть та інші об. активи

П2

Короткостр. кредити банків, поточна заб-сть за довгостр. зобов’язаннями

А3

Довгострокові фін інвестиції, ТМЗ

П3

Забезпечення наступних виплат і платежів, довгострокові зобов’язання

А4

Необ. активи (без р. 40-45)

П4

Власний к-л, доходи майбутніх періодів

Умови абсолютної ліквідності:

А1≥П1

А2≥П2

А3≥П3

А4≤П4

Проаналізуємо за цими умовами ліквідність ЗАТ "Лагода":

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

24,0 < 95789,4

14,0 < 198082,0

16577,0 > 0

6754, 4 > 0

2474,8 > 1115,7

2784,5 > 1175,2

133591,7 > 56025,4

227342,0 > 58135,6


Як бачимо, підприємство не є абсолютно ліквідним. Абсолютно ліквідні активи (А1) не покривають першочергові зобов'язання (П1). Тобто на підприємстві не вистачає грошових засобів і фінансових інвестицій для погашення кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги, а також поточних зобов'язань за розрахунками.

3.2 Аналіз ділової активності

Показник

Формула розрахунку

Значення

1

Коефіцієнт загальної оборотності активів

1,02

2

Коефіцієнт загальної оборотності запасів

62,4

3

Коефіцієнт оборотності готової продукції

-

4

Термін погашення дебіторської заборгованості, днів

31

5

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

11,7

6

Термін погашення кредиторської заборгованості, днів

261

7

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

1,4

Для отримання доходу запаси необхідно обернути 62 рази.

Термін погашення дебіторської заборгованості приблизно 31 день, тоді як термін погашення кредиторської заборгованості приблизно 261 день, що є позитивно для підприємства, оскільки на дату розрахунку з кредиторами підприємство вже має кошти від дебіторів.


3.3 Аналіз показників фінансової стійкості

Показники

Формула розрахунку

На початок

На кінець

Зміни за період

звітного періоду

1

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,58

0,29

-0,29

2

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

0,37

0,23

-0,14

3

Коефіцієнт заборгованості (фінансової напруги)

0,63

0,77

0,14

4

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

-4,02

-5,64

-1,62

5

Коефіцієнт маневрування

-1,37

-2,83

-1,53

6

Коефіцієнт постійного активу

2,39

3,91

1,52

7

Коефіцієнт відношення необоротних і оборотних активів

7,02

7,63

0,61

Коефіцієнт фінансової стійкості нижчий за норму і зменшився на кінець періоду порівняно з початком періоду, то підприємство фінансово не стійке, позиковий капітал перевищує власний і збільшується.

Коефіцієнт автономії характеризує фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. На початок періоду коефіцієнт автономії менше норми, на кінець періоду він ще зменшився, що свідчить про недостатню частку власного капітал серед всіх джерел фінансування.

Коефіцієнт заборгованості первищує рекомендоване значення, що свідчить про залежність від позикового капіталу та недостатність власних засобів. Порівнюючи показник на початок та на кінець звітного періоду бачимо, що він зріс, що призвело ще до більшої залежності підприємства від позикового капіталу.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами є від'ємним, що характеризує неможливість проведення незалежної фінансової політики.

Коефіцієнт маневрування набагато нижчий рекомендованого значення, крім того є від'ємним, що свідчить про неможливість маневрування капіталом.


4. Аналіз фінансових результатів

4.1 Аналіз доходів

Показник

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

Темп зростання, %

тис. грн

%

тис. грн

%

абсолютне, тис. грн

відносне, %

дохід від реалізації

154909,3

98,1

208614,6

96,8

53705,3

-1,3

134,7

операційні доходи

2382,2

1,5

4799,9

2,2

2417,7

0,7

201,5

дохід від участі в капіталі

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші фінансові доходи

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші доходи від звичайної діяльності

566,2

0,4

2089,7

1,0

1523,5

0,6

369,1

надзвичайні доходи

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього доходів

157857,1

100,0

215504,2

100,0

57646,5

-

136,5

Доходи в 2006 році порівняно з 2005 збільшилися на 57646,5 тис грн. Дохід від реалізації збільшився на 53705,3 тис грн. Операційні доходи зросли на 2417,7 тис грн. Інші доходи від звичайної діяльності зросли на 1523,5 тис грн. В структурі доходів суттєвих зрушень не відбулося: частка доходу від реалізації зменшилась на 1,30% в загальній сумі доходів, а частка операційних доходів та інших доходів від звичайної діяльності збільшилася відповідно на 0,70% і 0,06%.

4.2 Аналіз витрат

Показник

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

Темп зростання, %

тис. грн

%

тис. грн

%

абсолютне, тис. грн

відносне, %

ПДВ

21426,8

13,6

29995,8

13,9

8569,0

0,3

140,0

акцизний збір

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші відрахування з доходу

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

собівартість реалізованої продукції

123494,1

78,2

163846,6

76,1

40352,5

-2,1

132,7

адміністративні витрати

7425,2

4,7

10328,1

4,8

2902,9

0,1

139,1

витрати на збут

2171,2

1,4

2661,6

1,2

490,4

-0,2

122,6

інші операційні витрати

2471,6

1,6

4776,7

2,2

2305,1

0,6

193,3

фінансові витрати

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

втрати від участі в капіталі

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші втрати

526,6

0,3

3152,3

1,5

2625,7

1,2

598,6

податок на прибуток

302,9

0,2

692,7

0,3

389,8

0,1

228,7

надзвичайні втрати

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього витрат

157818,4

100,0

215453,8

100,0

57635,4

-

136,5

Витрати в 2006 році порівняно з 2005 зросли на 57635,4 тис грн. Собівартість реалізованої продукції зросла на 40352,5 тис грн. Суттєвих структурних зрушень не відбулось.

В 2005 році доходи переважали над витратами і фінансовим результатом діяльності підприємства був прибуток у розмірі 39,3 тис грн. В 2006 році доходи також переважали над витратами і підприємство отримало прибуток 50,4тис.грн.

Прибуток підприємства, не суттєво, але зріс на 11,1 тис. грн., що свідчить про розвиток підприємства.

4.3 Показники рентабельності

Показник

Формула розрахунку

На початок року

На кінець року

1

Коефіцієнт рентабельності активі

0,0003

0,0002

2

коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,0007

0,0009

3

Коефіцієнт рентабельності підприємства

0,0003

0,0003

4

Коефіцієнт рентабельності продукції

0,08

0,09

Хоч рентабельність активів підприємства і зменшилась, але за рахунок вкладень власного капіталу та підвищення якості продукції рентабельність підприємства, загалом, залишилась сталою.


5. Аналіз руху грошових коштів

5.1 Горизонтальний аналіз руху грошових коштів

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Звітний до попереднього

Абсолютне відхилення

надход-ження

видаток

надход-ження

видаток

надходження

видаток

І. Рух коштів в результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

743,1

0

342,2

0

2,17

400,9

0

Коригування на: Амортизацію необоротних активів

020

20 973,6

X

14 434,5

X

1,45

6539,1

Х

Збільшення (зменшення) забезпечень

030

59,5

0

15,8

0

3,76

43,7

0

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

0

0

0

0

Х

0

0

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

1 062,6

0

0

39,6

Х

1062,6

-39,6

Витрати на сплату відсотків

060

0

X

0

X

Х

0

Х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

22 838,8

0

14 752,9

0

1,55

8085,9

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

080

0

10 754,4

1 741,5

0

Х

-1741,5

10754,4

витрат майбутніх періодів

090

0

22,6

0

1,4

Х

0

21,2

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

100

102 292,6

0

36 350,7

0

2,81

65941,5

0

доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

Х

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

114 354,4

0

52 843,7

0

2,16

61510,7

0

Сплачені:

Відсотки

130

X

0

X

0

Х

Х

0

податки на прибуток

140

X

692,7

X

302,9

Х

Х

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

113 661,7

0

52 540,8

0

2,16

61120,5

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

Х

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

113 661,7

0

52 540,8

0

2,16

61120,5

0

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності збільшився на 61120,5 тис грн. в результаті отримання прибутку від звичайної діяльності та грошових коштів від операційної діяльності.


5.2 Горизонтальний аналіз руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Звітний до попереднього

надход-ження

видаток

надход-ження

видаток

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація: фінансових інвестицій

180

65

X

0

X

X

необоротних активів

190

2 122,5

X

668,4

X

3,17

майнових комплексів

200

0

0

51

0

X

Отримані: відсотки

210

0

X

0

X

X

дивіденди

220

0

X

0

X

X

Інші надходження

230

0

X

0

X

X

Придбання фінансових інвестицій

240

X

0

X

0

X

необоротних активів

250

X

81 774,9

X

52 005,8

1,57

майнових комплексів

260

X

0

X

0

X

Інші платежі

270

X

34 084,3

X

1 244,1

27,4

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

113 672

0

52 530,5

2,16

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

X

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

113 672

0

52 530,5

2,16

Чистий рух від інвестиційної діяльності не відбувся по надходженням, але відбувся по видаткам, вони збільшились на 116%.


5.3 Горизонтальний аналіз руху коштів в результаті фінансової діяльності

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Звітний до попереднього

надход-ження

видаток

надход-ження

видаток

ІІІ. Рух коштів в результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

X

Отримані позики

320

0

X

0

X

X

Інші надходження

330

0

X

0

X

X

Погашення позик

340

X

0

X

0

X

Сплачені дивіденди

350

X

0

X

0

X

Інші платежі

360

X

0

X

0

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

0

0

X

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

X

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

0

0

X

Чистий рух від фінансової діяльності не відбувся ні по надходженням, ні по видаткам.

5.4 Аналіз коефіцієнтів результатів діяльності за рухом грошових коштів

Коефіцієнт

Формула

Значення

1

Відношення руху грошових коштів від операційної діяльності до доходу

0,54

2

Надходження грошових коштів від активів

0,74

3

Надходження грошових коштів на власний капітал

2,03

4

Коефіцієнт покриття боргу

1,19

5

Коефіцієнт покриття боргу за фінансовими зобов’язаннями

-

6

Коефіцієнт реінвестування

-

Як бачимо, спостерігається незначна кількість грошових коштів, генерованих кожною грошовою одиницею доходу, загальними активами та з власного капіталу (перші три коефіцієнта таблиці). Коефіцієнт покриття боргу свідчить, що підприємство здатне погасити частину боргу чистими грошовими коштами від операційної діяльності.


Висновок

Проаналізувавши фінансовий стан "Київської кондитерської фабрики Кондитерської Корпорації "ROSHEN" ми бачимо, що загалом показники дуже низькі, підприємство не дуже розвинене в своїй галузі. Але якщо порівнювати 2006 рік і 2005 рік, то спостерігається розвиток підприємства.

Валюта Кондитерської Корпорації "ROSHEN" зросла на 104462,3 тис. грн., що свідчить про позитивний загальний напрям діяльності підприємства.

Щодо ліквідності, то вона зменшилась на кінець 2006 року, порівняно з початком. ЇЇ значення свідчать, що оборотних активів недостатньо для покриття зобов'язань. Термін погашення дебіторської заборгованості набагато більший за термін погашення кредиторської заборгованості, що дає змогу погашати свої борги за рахунок надходжень від дебіторів. Щодо фінансової стійкості, то коефіцієнт фінансової стійкості нижчий за норму і зменшився на кінець періоду порівняно з початком періоду, що показує підприємство, як фінансово не стійке, позиковий капітал перевищує власний і збільшується.

Прибуток підприємства, не суттєво, але зріс на 11,1 тис. грн., що свідчить про розвиток підприємства. Хоч рентабельність активів підприємства і зменшилась, але за рахунок вкладень власного капіталу та підвищення якості продукції рентабельність підприємства, загалом, залишилась сталою.

На підприємстві спостерігається незначна кількість грошових коштів, генерованих кожною грошовою одиницею доходу, загальними активами та з власного капіталу. Підприємство здатне погасити частину боргу чистими грошовими коштами від операційної діяльності.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem18:04:18 22 октября 2017
Спасибо, выручили! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:13:06 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:06:32 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
17:13:14 25 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194440)
Комментарии (2138)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru