Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

Название: Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі
Раздел: Рефераты по культуре и искусству
Тип: курсовая работа Добавлен 04:06:22 13 июля 2009 Похожие работы
Просмотров: 141 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЕТНІЧНИЙ СТИЛЬ МЕБЛІВ. СТАРОДАВНІ ТА СУЧАСНІ ІНДІЙСЬКІ МЕБЛІ

Курсова робота

з дизайну меблів

студентки IV курсу групи М

науковий керівник

Черкаси - 2009


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ I. Характерні особливості індійського стилю

1.1 Меблі Стародавньої Індії

1.2 Сучасний індійський стиль

РОЗДІЛ II. Відтворення індійського стилю в сучасних меблях

2.1. Форма меблів, матеріали та зручність застосування

2.2. Виконання проекту

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Слово «меблі» дійшло до нас з французької мови і походить від латинського mobilis– рухомий. При великій різноманітності меблевих форм їх можна поділити на декілька груп: столи, меблі для сидіння, лежання і спальні місця, шафи і меблі для зберігання. А також допоміжні предмети: етажерки, тумбочки, консоли, підставки під декоративні предмети.

Історія меблів починається з глибини віків і змінювалась в залежності від смаків і забаганок, що були властивими тій чи іншій епосі або державі.

В даній курсовій роботі я пропоную ознайомитись з особливостями індійської культури та мистецтва, стародавнім та сучасним стилем індійських меблів.

Мистецтво Індії – це світ своєрідної краси і духовності, зі своїми законами і традиціями. Протягом багатьох століть ремісник – різьбяр по дереву і каменю, гончар, ткач, ювелір – був одним з головних творців культури Індії. Своєю неповторністю відрізняється культура і побут цієї країни, включаючи архітектуру і дизайн, релігійні обряди.

Індійське декоративно-прикладне мистецтво – це поєднання орнаментів і мотивів, сюжетів і образів, матеріалу і манер виконання. Якщо на заході твори мистецтва перш за все створювались для того щоб задовольнити смаки певних груп людей, які здатні їх оцінити, то в Індії це ніколи не було основною метою для створення красивих речей. Вироби народного мистецтва, меблі та предмети побуту виготовлялись виключно за традиціями і для практичного застосування. Навіть зараз Індія обережно ставиться до модернізації, ручна праця використовується тут поряд з сучасними технологіями.

Основний принцип індійського стилю – це декоративність: лінія, кілька локальних кольорів і ритмічна їх організація

Актуальність курсової роботи полягає в ознайомленні з основними особливостями стародавньої культури Індії та виділенні найхарактерніших рис індійських меблів, що можуть бути актуальними в створенні сучасних меблів.

Мета курсової роботи – вивчення стилістичних особливостей стародавніх індійських меблів: особливості форм, декору, кольору та призначення.

Завдання:

1) Ознайомитись з особливостями стародавнього мистецтва Індії

2) Вивчити основні принципи декоративності, кольору, поєднань матеріалів в індійських меблях

3) Дослідити технічні, функціональні властивості індійських меблів

4) На основі вивченого матеріалу створити власний проект дизайну меблів в індйському стилі з точки зору сучасності

Об’єкт дослідження: культура Індії.

Предмет дослідження: індійський стиль меблів.

Курсова робота складається із вступу, двох розділів (теоретичної та практичної частин), висновків, переліку використаних джерел та додатків. Обсяг роботи 17 сторінок.


РОЗДІЛ I

Характерні особливості індійського стилю

1.1 Меблі стародавньої Індії

Культура Індії впродовж всієї історії зазнавала багато іноземних впливів. Персія, греко-римська, мусульманська культури, британське вторгнення залишили помітний слід у розвитку мистецтва цієї країни. Але попри всі ці впливи Індія зберегла художню самобутність, вбираючи скоріш формальні чужі новації.

У період мусульманського панування мистецтво Індії набуло світського характеру. (Мусульманська епоха тривала з XIII по XV століття, а завоювання розпочалось ще в VII столітті). Існуюча в ісламі заборона на зображення живих істот загальмувала розвиток образотворчого мистецтва, але водночас стимулювала нові види декору. Індійські різьбярі по каменю сягнули досконалості в арабесці – витончених і різноманітних стилізованих рослинних і геометричних орнаментах, що поєднувалися з каліграфічними релігійними написами, виконаними арабським шрифтом. Індійські майстри використовували у цей період традиційне для них різьблення по каменю, інкрустації мармуром, коштовним камінням (на відміну від типових арабських оздоблень – барвистих мозаїк чи розписних глазурованих плиток).

У XVII – XVIII ст. розпочався занепад культури Індії. Це було пов'язано із зміною правителів та з новими завойовниками. Приблизно від середини XVIII ст. до середини XIX ст. культура Індії перебувала на найнижчому рівні свого розвитку. Новий завойовник – англійці принесли із собою нову, більш агресивну культуру і технічну перевагу.

Отже, індуси, живучи по-сусідству із стародавніми персами, перейняли від них елементи грецьких форм, а згодом потрапили під вплив мусульманської за характером персидської орнаментики. Не дивлячись на таке переплетіння стильових форм протягом віків, індійське прикладне мистецтво залишилось самостійним. В окремих видах індійського мистецтва, в предметах домашньої обстановки спостерігається єдність художніх форм і орнаментики. Хоча до наших днів таких художніх виробів із деревини майже не дійшло, про рівень стародавніх індійських різьбярів можна судити через їх вплив у більш пізні епохи в Португалії та Голландії. [4,C.217]

Так як нам майже нічого не відомо про те, як виготовлялися меблі і які інструменти для цього використовувалися, деякі уявлення про це ми можемо отримати за формами меблів, які зображені в кам'яній скульптурі.

Для меблів стародавнього періоду характерні східні форми. Як свідчать зображення на рельєфах, східні жителі рідко відмовлялись від звички сидіти на землі, і навіть сидячи на стільці, вони схрещували ноги, наче сидячи на землі. Для сидіння в ту епоху застосовували круглий стілець без спинки чи табурет з ажурним каркасом і подушкою, які часто покривали гарною ковдрою. Сидінням слугувала подушка у формі приплюснутого шару. Для урочистих церемоній застосовували спеціальні трони, в яких точені ніжки були звужені до низу, а верхні рейки спинки сильно виступали вперед, їх прикрашали страхітливими головами драконів. В цей час зустрічаються і більш вигідні конструкції меблів для сидіння у вигляді лавок, які нагадують сучасний м'який диван.[6,C.47]

Улюблений матеріал індійських майстрів – це слонова кістка. Вміння обробляти цей складний матеріал вважалось божественним даром; різьбярі по кістці були в більшості придворними ремісниками або жили і працювали при храмах.

Приблизно в IV ст. до н.е. художні форми зазнали значних змін. Грецькі художні елементи переплелись з індійськими формами, в результаті чого виник новий своєрідний стиль форм, який вплинув на форму меблів. Широко було розповсюджене низьке примітивне ліжко-каркас на чотирьох ніжках з пропущеними через них опорами. Площина для лежання була плетеною. Такі ліжка виготовляли з дорогого матеріалу і пишно прикрашали. Характерну конструкцію мав індійський табурет з точеними ніжками, покритими лаком і плетеним сидінням.

Письмові документи засвідчують, що ремісники-індуси навчились виготовляти гнуті деталі з деревини ще в I тис. до н.е., тоді як в Європі цей спосіб почали застосовувати тільки на початку XIX ст. (т.зв. «віденські меблі»).

Оскільки Індія багата на різноманітні смоли, тут була високо розвинута техніка лакування і застосування його для декоративної мети. Одним із способів був спосіб лакування кольоровими швидковисихаючими лаками точених елементів меблів. Другий метод – це багатошарове нанесення лаку з відтворенням рисунка на його поверхні, подібно до сграфіто (від. італ. sgraffito – вишкрябаний, спосіб декоративного оздоблення стін, при якому малюнок вишкрябується у верхньому шарі штукатурки і при цьому стає видно нижній, що відрізняється за кольором).[8,C.27]

Малогабаритні вироби меблів, різноманітні коробки і сувеніри виготовлялись із пап'є-маше і лакувались досить складним способом. Для оздоблення меблів застосовували інтарсію із чорного дерева, перламутру, слонової кістки (бомбейська мозаїка), а також різьбу по слоновій кістці. Пишна ажурна різьба в більш пізньому індійському меблевому мистецтві засвідчує про особливе захоплення індусів до декору різними прикрасами, вони використовували для орнаментики будь-які можливості.

Коли на Індію поширився вплив Європи, з'явились нові запити, які відновили тисячолітню майстерність індусів і новий «змішаний» стиль, (колоніальний).

Меблі в колоніальному стилі посіли щільне місце в індійському дизайні, з'явилися предмети інтер'єру, що не були властивими для індійського стилю життя. Це вироби з тику, горіху, а також плетених за формою, скопійованих з європейських предметів меблі. В більшості випадків обходились без декоративних елементів, дерев'яні поверхні гладенько шліфувались і покривалися лаком. Це відповідало смакам англійців раннього періоду колонізації. Колоніальний стиль в міру строгий, затишний і досі популярний. В процесі розвитку колоніального стилю меблеві конструкції і декоративна обробка збагачувались етнічними деталями.

1.2 Сучасний індійський стиль

Не дивлячись на специфічну форму (наприклад, стіл чи стілець з ніжками різної довжини), індійські меблі мають чудовий вигляд практично в будь-якому інтер'єрі. Звичайно, сучасні меблі виготовляються менших розмірів в порівнянні із старовинними оригіналами.

Сучасні індійські меблі дуже близькі до етнічного стилю. Індійські дизайнери мають багатовіковий досвід попередників, використовуючи який, вони можуть втілити в життя будь-яку фантазію. Наприклад, модно поєднувати дерево і скло, камінь і скло, бронзу і скло, а можливо і все разом. Часто використовуються дійсно старовинні меблі в поєднанні з речами під старину. Наприклад, на двох вирізаних з каменю слонах лежить скляна стільниця. В давнину часто використовували круглий стілець без спинки чи табурет з ажурним каркасом і подушкою. Сучасні виробники меблів пропонують такі стільці з найрізноманітнішим різьбленням.

Індійські майстри імітують старовинні меблі так, що навіть око професіонала не завжди зможе відрізнити оригінал від копії. Крім того, вони можуть відновити цілий меблевий гарнітур лише за одним фрагментом орнаменту чи різьблення.[5,C.34]

Зазвичай індійські меблі виготовляються з наступних матеріалів: тик, рожеве дерево, горіх, тросник, бамбук, а також метал і скло. На півдні країни розвинуте виготовлення плетених меблів із природних рослин.

Різноманітність індійських меблів пояснюється тим, що жителі кожного штату мають свої стильові і колірні переваги. Природа сама дала майстрам широкий вибір відтінків матеріалу – від ніжних і світлих до найтемніших. Маємо також вільний вибір стилю – від примітивного до вишуканого. Більшість робіт досі виготовляється руками, тому вміння і талант є дуже цінними, адже так створюються унікальні за стилем і формою речі. Не випадково зразки індійських меблів дуже популярні в Європі та Америці, крім того, вони дешевші за вироби багатьох сучасних дизайнерів.[4,C.217]

Колоніальний стиль – це класика євро дизайну. він є своєрідним синтезом культур – західної цивілізації і східної екзотики. Такий інтер'єр комфортний, функціональний, але при цьому багато деталей в ньому слугують для краси.

Масивні дивани, шафи, ліжка з балдахіном, столи, обтягнуті натуральною шкірою, мармурові статуетки – все виготовлено руками. Для створення інтер'єру в колоніальному стилі, необхідно враховувати такі правила: по-перше – потрібен великий простір і багато світла – за нагромадженням меблів часто втрачаються деякі деталі, що задають ритм всьому інтер'єру. При недостачі освітлення темні масивні меблі мають пригнічений вигляд. По-друге, для стін бажано використовувати світлий тон, їх в свою чергу можна прикрасити картинами, різьбою по дереву чи будь-яким іншим декором в індійському стилі.

Існують два напрями в колоніальному стилі. Перший – оригінальні антикварні речі є головними і підпорядковують собі весь інтер'єр. Другий – предмети, що імітують етнічні, вони дають більше свободи для творчості.

Тик - найбільш поширений матеріал з якого виготовляються індійські колоніальні меблі – твердий, міцний і тяжкий маслянистий матеріал. Тик не любить сухого повітря (вологість приміщення має бути не менше 50 %), щодо іншого тик не вибагливий і не потребує особливого догляду. Використовуються також різноманітні породи дерева: тюльпанне, каучукове, і червоне китайське дерево, тис, азіатські види горіху. Легкі і міцні плетені меблі виготовляють із ліан, ротангової пальми, водяного гіацинту (на основі тику). Меблі з ротанга досить міцні і водночас легкі, структура ротанга не боїться перепадів вологості і температури, саме ці якості дозволяють застосовувати такі меблі в басейнах і саунах (інколи їх потрібно обробляти воском чи каніфоллю).

В колоніальному стилі допустимі поєднання ротанга з тиком, натуральною шкірою, прикрасами з бронзи та латуні. Досить велику популярність мають етнічні предмети інтер'єру, виготовлені із бамбуку (часто в поєднанні із шкірою чи ротангом), особливо з плямистих сортів даної тропічної рослини.

Індійський колоніальний інтер'єр стриманий і в той же час затишний. Меблі позбавлені зайвого декору, їх поверхня відшліфована і вкрита лаком. Такий класичний підхід характерний для англійців. Індійці схильні до більшого різноманіття і прикрашають колоніальні меблі традиційними різьбленими решітками з дерева чи металу – джалі. Розкішний вигляд мають меблі в раджастанському стилі – пофарбовані в чорний колір і відполіровані, прикрашені яскравим ручним розписом.


РОЗДІЛ II

Відтворення індійського стилю в сучасних меблях

2.1 Форма меблів, матеріали та зручність застосування

Індійські меблі, як старі так і сучасні, в більшості грубуваті та міцні, але старанно прикрашені. Спинки і сидіння стільців затягнуті золотистим шовком, а різьблені деталі пофарбовані в перлинно-білий колір з накладанням відтінкового кольору для підсилення рельєфу. Також гарні індійські стільці: прості неполіровані з решіткою на спинці, з прямим ніжками і простим твердим дерев'яним сидінням, або в англо-індійському стилі – з шовковим сидінням і спинкою, обрамленою багатим різьбленням.

Індійські меблі екологічно чисті: всі морилки і барвники виготовлені на рослинній основі, для полірування і покриття використовується натуральний віск.

Ще в XIX столітті європейці помітили, що східні елементи гармонійно вписуються в будь-який стиль, надають особливого шарму, можуть оновити чи зробити інтер'єр комфортним.

Багатство матеріалів дозволяє експериментувати, розробляти різноманітні варіанти їх поєднань. Наприклад, сьогодні модно поєднувати дерево і скло, камінь і скло, бронзу і скло, а також все разом.

Із старовинних виробів можна запозичити, наприклад, лаву на дві персони – полірована, на тонких ніжках, з решіткою, вмонтованою в спинку.

Цікавими безперечно є плетені крісла та стільці. Вони легкі та зручні.

Індійський стиль прагне до максимальної інтенсивності кольору. Ефектне сяйво золота і срібла створює відчуття розкоші. В індійських інтер'єрах як правило використовується темне дерево з багатим різьбленням. Але це може мати досить масивний вигляд, що не зовсім практично для повсякденного життя, тому краще надати перевагу низькому дивану в мінімалістичному дизайні, бажано з низькою спинкою, без поруччя, але оббивка має бути насичених кольорів (наприклад, кольору червоного вина), її можна збагатити великими подушками, прикрашеними вишивкою, бісером, стразами чи навіть маленькими дзеркальними вставками.[12,C.230]

Отож, справжні індійські меблі великих розмірів з темного дерева, прикрашеного багатим ажурним різьбленням, золотом, сріблом і т.д., безперечно мають шикарний вигляд, але вони навряд вдало підійдуть в інтер'єр звичайної сучасної квартири чи будинку а беручи до уваги сучасні інтереси і вимоги до інтер'єру, то й більшість громадських споруд нададуть перевагу мінімалізму, конструктивізму чи функціоналізму. Поряд з вище названими меблями зустрічаються доволі прості та легкі конструкції стільців, лав, крісел. Доцільно буде взяти саме їх за основу створення власних ескізів, а складні важкі форми спростити.

Індійці люблять, як правило, орнаментоване полотно і яскраві фарби.

Основа вирішення індійського етнічного стилю – це сонячні кольори і багаті відтінки дорогоцінних каменів. Ключові особливості:

1. енергійні кольорові вирішення, де відтінки дорогоцінних каменів контрастують з теракотою чи сліпучо-білим.

2. відверто яскраві тканини в ролі драпіровок

3. вироби з латуні – від маленьких столиків до світильників з ажурним малюнком

4. ковані ширми і ставні із завитками і ефектом ржавого

5. наскрізне різьблення по темному дереву (наприклад, спинка ліжка)

6. прохолодна кахельна підлога чи натуральні покриття, наприклад, з водорослів

7. шовкові килими на підлозі та стінах

В індійському стилі рідко використовується білий колір або нейтральні кольори, для нього характерне зіставлення протилежних відтінків, наприклад: яскраво-рожевий із відверто синім.


2.2 Виконання проекту

Приступаємо до виконання проекту. Спершу натягуємо акварельний папір на два планшети формату А 1. Простим олівцем наносимо проекти меблів в індійському стилі та їх креслення в масштабі за попередньо виконаними ескізами. Коли всі проекти та креслення розміщені на планшетах, легко тонуємо папір акварельною фарбою. Це для того, щоб на фоні меблів сильно не виділявся білий папір, а весь проект мав більш гармонійний вигляд.

Далі виконуємо проект в кольорі. Техніка: акварель, кольорові олівці, пастель, гуаш. Спочатку прокладаємо основний тон і колір акварельними фарбами і даємо висохнути. Потім уточнюємо всі відтінки, світло, тінь; тут вже крім акварелі використовуємо кольорові олівці та пастель.

На проекті представлені меблі для сидіння в індійському стилі. Комплект складається з наступних елементів: двох диванів, крісла, лави, двох стільчиків та подушки у формі сплюснутого шару. Для кращої композиції на проекті ще додаємо різнокольорові подушки та невеликий журнальний столик біля дивану.

Матеріали з яких передбачається виконання даного комплекту меблів – це темне дерево та м'яка оббивка теплих насичених кольорів. З темного дерева зроблені каркаси, ніжки та спинки. Основні форми меблів – це квадрат (прямокутник), коло.

Всі меблі на проекті мають такі спільні елементи як виточені фігурні ніжки, підставка-основа, декор та форми.

Дані меблі створені для готельного комплексу, тому в їх розмірах дотримано всі стандарти та зручності.

Перший диван має квадратну форму. Він має невеликі розміри – 1м * 1м, назначений для сидіння. М'яка частина дивану червоного кольору, для контрасту додаємо в центр квадрату вставку протилежного кольору (оливкового), адже контраст – це одна з характерних рис індійського стилю. Так як багато індійських меблів з низькою спинкою, або зовсім її не мають, чим схожі на подушки, використаємо і цю особливість. Зробимо диван схожий на велику м'яку квадратну подушку. Наступною особливістю є підставка прикрашена різьбленням та золотою фарбою.

Таку ж підставку має наступний диван. На відміну від попереднього він має дерев'яну спинку, а замість поручнів – невеличка площина-столик. Висота його сидіння 40см, що відповідає стандартній висоті дивану, тому він зручний для сидіння. Довжина дивану 2м.

Крісло виконане у формі піраміди (нагадує індійських храм), має квадратну форму і назначене для використання з усіх сторін. Висота сидіння – 40см, висота спинки – 35см, на неї зручно опиратися.

Лава та стільчики мають тверду площину для сидіння. За основу лави беремо традиційну індійську лаву і дещо її змінюємо. Прибираємо спинку і додаємо в центр невелике підвищення, що використовується як столик. Сидіння лава дерев'яне, пофарбоване. Висота лави згідно з стандартами – 40см, а висота "столику" на 10см більша, на ній зручно тримати деякі речі.

Просту і лаконічну форму мають стільчики. Оскільки вони гнуті, то оптимальний варіант їх матеріалу - ДСП. Висота стільчиків 35см, що відповідає стандартній висоті табурету.

Особливістю індійського інтер'єру є подушка у формі сплюснутого шару. Робимо таку подушку, але щоб вона була з однієї колекції, використовуємо в її дизайні один з об'єднуючих елементів - підставку-основу. Висота подушки разом з підставкою – 40см.

Наприкінці проробляємо на меблях декор та позолоту.


ВИСНОВКИ

В даній курсовій роботі ми ознайомилися з основними особливостями стародавньої культури Індії та виділили найхарактерніші особливості індійських меблів. Отже, індійській культурі притаманний багатий декор, симетрія, ритм, багатство та пишність робіт, різноманітне поєднання кольорів. Характерною особливістю меблів є низькі ніжки або ж їх відсутність, так як індійці надавали перевагу сидінні на підлозі (подушках).

Ми вивчили основні принципи декору індійських меблів – це різьблення по дереву, слоновій кістці, різноманітні інкрустації інкрустації зі скла, дерева, каменю. Тобто в матеріалах виконання та в їх поєднаннях обмежень немає. Кольори найчастіше поєднуються по принципу контрасту.

Щодо технічних та функціональних властивостей індійських меблів, то вони не вирізняються високими показниками зручності чи функціональності, так як основну роль відіграє краса, багатство, декор.

На основі вивченого матеріалу було створено власний проект меблів в індійському стилі для готельного комплексу. Так як меблі назначені для використання широким колом людей, для більшої зручності ми змінили деяку форму індійських меблів, встановили зручні розміри висоти та ширини. Висота меблів збільшена за рахунок дерев'яної підставки-основи. Зберегли такі елементи як м'яка подушка, яскраві контрастні кольори, темне дерево.


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве. – М.: "Арт-родник", 2006. – 256С.

2. Інтер'єри. Історія меблів // Історія України, 2002. - №15-18. – с.7 – 8

3. Казарин А. Хинди – Русси (Дизайн в Индии) // Архитектура. Строительство. Дизайн, 2004. - №1. – с.72 – 73

4. Кес Д. Стили мебели. – М.: В.Шевчук, 2001. с.204 - 218

5. Кларк П.Ф. Дизайн. – М.: "Арт-родник", 2003. – 144С.

6. Кузнєцова М. Тепло человеческих рук // Азия и Африка сегодня, 1987. - №7 . – с. 47 – 48

7. Мали П. Монолог дизайнера // Интерьер, 1998. - №10. – с.42 - 47

8. Мигаль С.П. сучасні основні напрями в дизайні // Світ меблів і деревини, 1998. - №1. – с.25 – 28

9. Радченко К.В. Дизайн. Історія і сучасність // Шкільна бібліотека, 2003. - №5. – с.171 – 175

10. Серебровский В. Я люблю Индию // Декоративное искусство, 1987. - №12. – с.23 – 25

11. Соловьев Н.К. очерки по истории интерьера. – М.:"Сварог и К ", 2001 – с.27 - 41

12. Черепахина А.Н. Естетика современной мебели. – М.:"Арт-родник",1988. – 246С

13. www.auradoma.ru

14. www.ufa.shikremont.ru

15. www.feiga.ru

16. www.gallery-o.ru


ДОДАТКИ

1. Стародавні індійські меблі

2. Індійський стиль в сучасному інтер'єрі

3. Індійський стиль в сучасному інтер'єрі

4. Індійський колоніальний стиль

5. Індійський стиль в сучасному інтер'єрі

6. Інтер'єр в індійському стилі

7. Інтер'єр в індійському стилі

8. Етнічний індійський візерунок

9. Замальовки меблів в індійському стилі

10. Замальовки меблів в індійському стилі

11. Замальовки меблів в індійському стилі

12. Власні розробки меблів в індійському стилі

13. Власні розробки меблів в індійському стилі

14. Власні розробки меблів в індійському стилі

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух21:59:39 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:23:11 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
15:51:14 25 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198902)
Комментарии (2163)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru