Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Статья: Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

Название: Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни
Раздел: Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству
Тип: статья Добавлен 01:04:27 11 января 2008 Похожие работы
Просмотров: 28 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВОЛОГОСТІ ГРУНТУ ПІД ПОСІВАМИ ЛЮЦЕРНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ

АКІНЧИЦ Д.Л. студент агрономічного факультету

Науковий керівник доцентКИРИЛЮК В.П.


Роль води важлива не тільки у формуванні структури і біологічних систем, вона в значній мірі визначає їх стан в стресових умовах, тому однією з актуальних проблем є вивчення особливостей водного режиму при зміні умов навколишнього середовища. Використання води люцерною залежать від факторів що обумовлюють специфічність реакції рослини на водний режим.

Метою наших досліджень було дослідження динаміки вологості ґрунту під посівами люцерни залежно від вологозабезпеченості вегетаційного періоду і порівняння його з середніми багаторічними даними.

Район досліджень знаходиться в зоні помірно-теплого континентального клімату. За даними Уманської метеостанції за рік випадає 633мм опадів, з них 379мм за період вегетації (квітень-вересень). Середня багаторічна температура за рік +7,4°С, середньомісячна температура найбільш жаркого місяця липня - +19,5°С. Максимальні температури в липні в окремі роки можуть підвищуватися до +38°С. Влітку спостерігаються посушливі періоди – без дощу до 40 – 50 днів, що призводить до вичерпування запасів вологи в ґрунті. Якщо в цілому за вегетаційний період вологи вистачає для нормального розвитку рослин, чи вона може бути в надлишку, то в окремі місяці, декади і дні виникають ґрунтова і атмосферна посухи. Навіть порівняно короткотермінова посуха, особливо в критичний для сільськогосподарських культур період, веде до зниження урожаю люцерни [1].

Вегетаційний період 2003р можна віднести до посушливого (опадів випало на 155,7мм менше ніж середнє багаторічне). Недобір опадів спостерігався на протязі всього вегетаційного періоду, найбільше в травні, серпні і вересні. Період вегетації був тепліший (на 0,9ºС вище від середнього багаторічного). Дуже жарким був травень (середньомісячна температура на 4,8ºС вища ніж середня багаторічна), а в денні години температура повітря перевищувала +32ºС. Значне перевищення температури над середньою багаторічною (+1,2ºС - +1,7ºС) спостерігалось в липні і серпні. Середньомісячна вологість повітря коливалась від 55% (травень) до 68% (вересень), що було нижче на протязі всієї вегетації ніж середнє багаторічне. Найбільша кількість посушливих днів (відносна вологість повітря нижче 30%) спостерігалася в травні (15днів), а за вегетаційний період – 38, тоді як середня багаторічна – 135 днів. За вегетаційний період кількість днів з температурою повітря +23ºС і вище становила 104 дня. Найбільше їх було в серпні – 28 днів. Кількість днів з відносною вологістю повітря нижче 60% становить 166. Найбільша їх кількість спостерігається в травні – 31 день.

В 2004р вегетаційний період був близьким до середнього багаторічного (опадів на протязі квітня-вересня випало на 28,5мм менше ніж середнє багаторічне). Опади розподілилися дуже не рівномірно. Значний недобір опадів спостерігався в квітні, травні і червні (відповідно на 36,0, 30,8 і 68,1мм менше ніж середнє багаторічне). Значне перевищення опадів над середнім багаторічним спостерігалося в липні, серпні і вересні (відповідно більше на 9,7, 64,9 і 31,8). Період вегетації був дещо прохолоднішим (на 0,1°С нижче середнього багаторічного). З початку, перевищення температури над середньою багаторічною (на 0,9°С і 1,0°С відповідно) спостерігалося в липні і серпні. Значно холоднішим був травень на 1,3°С температура повітря була нижча ніж середня багаторічна). За вегетаційний період кількість днів з температурою повітря 23°С і вище становила 77 днів. Найбільше їх було в липні – 26 днів. Середньомісячна вологість повітря коливалась від 59% (квітень) до 79% (вересень). Нижчою середньої багаторічної вона була в квітні, травні, червні, липні. Значно вища середньої багаторічної-в серпні і у вересні. Найбільша кількість посушливих днів (відносна вологість повітря нижче 30%) спостерігалася в квітні (14 днів, а за вегетаційний період - 28, тоді як середня багаторічна - 13,5 днів. Кількість днів з відносною вологістю повітря нижче 60% становила 166 днів. Найбільша їх кількість спостерігалася в червні – 30

Ґрунти дослідної ділянки – чорнозем опідзолений важкосуглинковий з вмістом гумусу в орному шарі 3,2 – 3,6%. Найменша вологоємність метрового шару рівна 26,7%, об’ємна маса – 1,24т/м². Рель’єф дослідної ділянки плоско-рівнинний з ухилом і=0,007. Дослідна ділянка розташована в 0,3км від метеостанції м.Умань. Дослід з дослідження динаміки вологості ґрунту під посівами люцерни закладений в трьохкратній повторності. Площа дослідної ділянки S=25м², ширина захисних смуг 2м. Об’єкт досліджень люцерна сорту Зайкевича. Посів весняний відкритий, агротехніка вирощування прийнята для зони досліджень. Норма мінерального живлення N90P90K90.

Вологість ґрунту визначалась термостатно – ваговим методом у шарі 0 – 100см і перераховували в наявні запаси вологи. Сумарне водоспоживання люцерни визначалось методом водного балансу за формулою О.М.Костякова [2]. Атмосферні опади фіксувались дощоміром Третякова, що встановлений на метеостанції м.Умань. Середньодобові вологість і температуру визначали по метеостанції м.Умань. Фенологічні спостереження для люцерни 3-го року життя проводили за такими фазами: відновлення вегетації (відростання), бутонізація, початок цвітіння (укіс). Густоту стояння рослин визначали на стаціонарних площадках (площадки площею S=0,25м² кожна на ділянках 1-ї і 3-ї повторностей). Висоту рослин вимірювали в 10 місцях по діагоналі ділянки в 1-й – 3-й повторностях. Облік урожаю проводили вручну поділяночно[3,4].

В 2003р. на початок періоду досліджень (1.04) наявні запаси вологи в метровому шарі ґрунту становили 95% НВ, що дещо вище середніх багаторічних (85% НВ). Значні опади, що випали на протязі 1-ї декади квітня (на 13,8мм. більше середніх багаторічних) підвищили наявний запас вологи в кінці 1-ї декади квітня до НВ (331мм.), що значно більше ніж середній багаторічний (85,8% НВ). Під дією посушливої погоди, що встановилася на протязі 2-ї і 3-ї декади квітня (опадів випало на 26мм менше) і травня (опадів випало на 35мм менше норми) запас вологи знизився на кінець 2-ї декади травня до 76% НВ. В кінці травня наявний запас вологи наблизився до 60% Н.В. Дуже посушливий період встановився на протязі 1-ї і 2-ї декадах червня (опадів випало на 38,1мм менше норми), що призвело до зниження наявного запасу вологи до 150мм,що дещо нижче 50% НВ і значно нижче ніж середній багаторічний. Значні опади що випали в 3-й декаді квітня і 1-й, 2-й декаді липня підвищили наявний запас вологи до 212мм (кінець 2-ї декади липня), що дещо вище 60% НВ і значно нижче ніж середній багаторічний (278,9мм). Під дією посушливої погоди, що встановилася з 3-ї декади липня (опадів випало на 84,2мм менше норми) наявний запас вологи в кінці серпня приблизився до вологості в’янення 41% НВ (135мм), він був самим нижчим за період вегетації і значно нижчий ніж середній багаторічний 73% НВ (242,4мм). На кінець періоду досліджень (30.09) наявний запас вологи становив 156мм що дещо нижче 50% НВ (165,5мм) і значно нижче середнього багаторічного.

Запаси вологи ґрунту в 2004р. на початок вегетації були близькими до Н.В. і значно вищими середніх багаторічних.

В кінці травня наявні запаси вологи в ґрунті становили 84% НВ і не виходили за межі оптимального (70 – 80% НВ). Запаси вологи в ґрунті в кінці червня становили 65% НВ (дещо нижче середніх багаторічних), а в кінці другої декади липня підвищились до 75% НВ. На кінець липня він був дещо нижчий – 60% НВ. Наявні запаси вологи на кінець другої декади серпня підвищились до 80% НВ(значно вище середніх багаторічних) і в кінці серпня понизились до 60% НВ. В кінці другої декади вересня знизились до 55% НВ, а на кінець вересня підвищились до 75% НВ(значно вище середнього багаторічного).


ВИСНОВКИ.

З вищесказаного можна зробити висновок, що посіви люцерни 3-го року життя у вегетаційний період 2003р. були не достатньо забезпечені вологою. Найкраще був забезпечений вологою весняний період, коли наявний запас був вище середнього багаторічного, а в літньо-осінній період він був значно нижчим середнього багаторічного і виходив за межі оптимального (70-80% НВ).

В 2004р посіви люцерни 3-го року життя були краще забезпечені вологою ніж в 2003р. Найкраще був забезпечений вологою весняний період і частина літнього.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ :

1. Жаринов В.И., Клюй В.С. Люцерна.-К.:Урожай, 1990.-320с

2.Гушля А.В., Мезенцев В.С. Вводно-балансовые исследования.-К.:Вища школа,1982.-231с.

3. Доспєхов Б.А. Методика полевого опыта.-М.: Колос, 1985.-415с.

Основы научных исследований /Гидромелиорация/ Вознюк С.Т.,

4. Гончаров С.М., Ковалев В.С.-К.:Вища школа,1985.-192с

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух22:19:09 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:11:56 19 марта 2016
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:39:56 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
15:44:24 25 ноября 2015

Работы, похожие на Статья: Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194244)
Комментарии (2138)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru