Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Доклад: Дитяча проституція: за чи проти"

Название: Дитяча проституція: за чи проти"
Раздел: Рефераты по социологии
Тип: доклад Добавлен 09:34:33 04 мая 2009 Похожие работы
Просмотров: 66 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Виховна година на тему : «Дитяча проституція : за чи проти»

(Дана виховна година розрахована на 30 хв .)

Мета ; виховативучнівкритичнеставленнядоданоїпроблеми; донести доучнівськихсердецьвсюглибинужорстокостіцьогородузаняття; примуситидітейнарівнісвідомості«відмовитись»відподібного майбутнього.

План проведення .

1. Вступнарозповідьстудентів.

2. Висловленнякожнимучнемкласувласноїдумкизприводупоставленоїпроблеми.

3. Висновки, зробленіучнями.

4. Підбиттяпідсумківвиховноїгодинистудентами.

Дитячапроституція—проституціяосібвікомдо 18 років, якарозвинена вбагатьохкраїнах. Упереважнійбільшостідержавпереслідується законодавством. ДодатковийпротоколдоКонвенціїпроправадитини, що стосуєтьсяторгівлідітьми, дитячоїпроституціїтадитячоїпорнографії, визначаютьдитячупроституціюяк«практику, колидитинавикористовується зметоюотриманнясексуальнихпослугособамизавинагородуабобудь-яку іншуформукомпенсації» (стаття 2Ь). Винагородачикомпенсаціїможе надаватисяяксамійдитині, такітретімособам.

ХарактерноюрисоюторгівлідітьмивУкраїнієте, щовбільшості випадківвонистаютьоб’єктомторгівлівсерединікраїни. Торгівцідітьми заманюютьсвоїхжертвуборговукабалу. Вонизмушуютьїхвідробити витрати, пов’язанізпоїздкоюітакими«послугами», якхарчуваннятажитло.

ВостаннірокивУкраїнізросладитячапроституція. Згідноданими дослідження, проведеногоУкраїнськимінститутомсоціальнихдосліджень, середжінок, якізаймаютьсянаданнямсексуальнихпослугукомерційних цілях, 11% складалидітиувіцівід 12 до 15 роківта 20% - увіцівід 16 до 17 років. Допроституціютакожзалучають 10-річнихдівчаток.

ЗіскасуваннямвіздлятуристівзбільшостізахіднихкраїнУкраїнаусе більшестаєоднимзосновнихнапрямківдлясекс-туризму.

Унасжезформулюваннями—проблеми, якіпокилишенамагаються вирішити. Колисьунаснебулосексу. Теперунастаксамонемаєдитячої проституції, аточнішеюридичногоформулювання. 25 березня 1999 рокув першомучитанніприйнятозакон«Проохоронудитинства». Післядоробок додругогочитаннявінприйдезбільшконкретноюназвою«Прозахистправ дитини». Йогомета—адаптаціяйвпровадженнявукраїнськезаконодавство нормКонвенціїООНзправдитини. Ітутупершеспробуютьзапровадити юридичневизначеннятермінів, якідосічітконіякненазивалися: безпритульні, бездоглядні, діти-сироти, діти, позбавленібатьківськоїопіки. Нерозробленістьтермінологіїускладнюваладослідницькуйстатистичну діяльністьпо«Дітяхвулиці». Томуофіційноїстатистики—прокількість дітей, якіживутьнавулиці, наркоманів, якізаймаютьсяпроституцієюй дрібнимикрадіжками—унаснемає. Таякимбувподив, коливпритулкудля неповнолітніхприміськійслужбіусправахнеповнолітніхповідомили, щоне тількитакоготерміна, як«дитячапроституція», немає, айдітейізтакими проблемаминеіснує.

Мають рацію вони в одному: у нас реально ні психологічною, ні соціальною адаптацією ні громадські, ні державні органи не займаються. Про окремі соціально-реабілітаційні центри питання взагалі не стоїть. Інодів притулкупроводятьреабілітаційніпрограми, алевонинерегулярній суттєвогорезультатунеприносятьхочабтому, щоніхтонеможепояснити, якийрезультатусежпередбачається. Притулокзаймаєтьсясвоїмпрямим обов’язком: тимчасовеутриманнявуличнихдітей. Частинаприходятьсамі, частинуприводятьлюди, алеосновнийконтингентнадходитьсюдипісля облавкримінальноїміліціїтаслужбиусправахнеповнолітніх. Лише випадковойтількизаособливоїдовіридопсихологівможенадійти інформаціяпроте, щохтосьіздітейзаймаєтьсяпроституцією. Аленацьому ставлятькрапку. Втім, нашіорганисоціальногозахистунетакібездіяльні, як здаєтьсянапершийпогляд. Укожномурайонііснуютьгромадські приймальні, кудиможназвернутисяподопомогупсихологайсоціального працівника. Іншаріч, щодітичастішезавсезнаютьпротімісця, деїх можутьпрогодувати, анепроконсультувати. Томурейдисоціальнихслужбу рамкахроботиздітьмивулицімаютьунихуспіх: годуютьшоколадомі напуваютьбульйончиками. Однаксамідітиподопомогузвертаютьсявкрай рідко, тайто, якщосправизовсімкепські. Першийпунктпризначення— лікарня, другий—лишевкрайньомувипадку—приймач-розподільник.

Цедавновжененовина. Поглибленимвивченнямдитячоїпроституції займаютьсявСША, Великобританії, Німеччині, навітьуРосії. ВУкраїні боротьбаздитячоюпроституцією—целишелокальнійперіодичніакції. Самециммивідрозвиненихкраїнівідрізняємося. Причини, зякихдіти змушеніторгуватисвоїмтілом, ікатегоріїнаселення, звідкивиходятьцідіти, скрізьоднакові. Різницялишевступенізацікавленостісуспільствайдержави ввирішенніцихпроблем.

Злиденне існування, відсутність освіти (більшість із них ні дитячі садки, ні школи не відвідують) і батьківської опіки — наріжні камені, на котрих «стоїть» сьогодні дитяча проституція. Набагато частіше, ніж хотілося б, саме батьки розвивають і підтримують роботу своїх дітей на вулицях. Заданими ЮНІСЕФ, понад 50% дітей, поприпоганеставленнядонихбатьків, люблять ідовіряютьїмбільше, а ніжкомубтобуло. Тож, колимамазтатом заохочуютьіпідтримують, більштого, цедопомагаєсім'їзводитикінціз кінцями, точомубіні? Дітивчатьсязароблятинахлібпроституцією, жебрацтвомізлодійством. Іколисьвонивиростуть. Непотрібнобути психологом, щобзрозуміти: нормальноставитисядолюбові, сексу, дружби вонивженезможуть. Якінезможутьдовірятитомусуспільству, котрезараз мовчазнозанимиспостерігає.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух23:13:47 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений06:41:00 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
15:20:54 25 ноября 2015

Работы, похожие на Доклад: Дитяча проституція: за чи проти"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198730)
Комментарии (2160)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru