Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Доклад: Топологія мережі Internet

Название: Топологія мережі Internet
Раздел: Остальные рефераты
Тип: доклад Добавлен 10:20:35 14 января 2010 Похожие работы
Просмотров: 92 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Топологія мережі Internet має складнозірчастий вигляд та ієрархічну структуру, в якій взаємодіють робочі станції та сервери. Зв’язок між провайдерами ( забезпечують клієнтам доступ до мережі Internet) здійснюється через космічні супутники, сервери пов’язані між собою різними каналами (телефонні мережі, спеціальні мережі і т.д.).

Обмін інформацією в Internet відбувається через протокол ТСР (протокол, який визначає як відбувається передавання інформації) та ІР(адресний протокол мережного рівня, що визначає куди передається інформація).

Згідно з протоколом ІР, кожному комп’ютеру в мережі Internet присвоюється унікальна ІР-адреса, що складаються з чотирьох байтів, наприклад, 104.17.126.10. Структура ІР-адреси така, що кожний комп’ютер, через який походить пакет, може визначити маршрут відправлення. Домен- це група вузлів, які об’єднані за певною ознакою і якимприсвоєно спільне ім’я. Система доменів утворює ієрархічн, деревоподібну структуру, тобто, кожен домен проміжного рівня містить групу доменів нижчого рівня. Кореневий домен є умовним. На верхньому рівні розташовані домени США та початкові домени різних країн. Послідовність доменів розділяють крапкою. Наприклад, univer.Lviv.ua – кореневий рівень – ua (Україна), проміжковий рівень – Lviv, нижній рівень- univer.Адреса користувача мережі Internet складається з двох чатин: його власного індетифікатора та доменного імені його комп’ютера, які розділяються знаком @. Наприклад, pavlo@letz..lviv.ua, де pavlo- власний індетифікатор користувача, letz.lviv.ua- домене ім’я його комп’ютера.

Кристувач Internet має можливість використовувати:

· Електронну пошту (Е-mail) – обмін електронними листами з іншими користувачами ;

· Групу новин або телеконференцій ( UseNet );

· Пошук та передачу файлів між двома віддаленими комп’ютерами (FTP)$

· Віддалене керування комп’ютером ( TelNetSSH);

· Пошук та передачу текстових файлів за допомогою гіперпосилань ( WWW )

Робота з браузером Microsoft Internet Explorer

Программа-браузер ( від слова browse – переглядати ) Microsoft Internet Explorer входить до складу операційних систем типу Windows і дозволяє працювати з усіма сервісними програмами Internet Explorer здійснюється командами Пуск/Программы/ Internet Explorer або через відповідну піктограмочку з робочого столу.

Інтерфейс вікна містить наткні елементи: заголовок, меню, панелі інструментів, навігатор, службові панелі, статусний рядок ( рис.1.)

Рис.1. Вікно InternetExplorer.

Для виконання основних операцій служить панель інструментів, яка містить кнопки:

Назад – для переходу до попередньо завантаженої сторінки;

Вперед – для переходу до наступної сторінки;

Остановить – для переривання зв’язку з почтовим вузлом і зупинки передавання данних;

Обновить – відновлення інформації у почтовому вікні;

Домой – для переходу до домашньої ( початкової )сторінки;

Поиск – для пошуку ресурсів Internetза введеними словами;

Избранное – для зберігання адрес найпоотрібніших сторінок;

Журнал – для пошуку та вибору сторінок Internet, до яких звертались пд час попередніх сеансів роботи;

Почта – для роботи з електронною поштою та групами новин ( за допомогою відповідного програмного забезпечення);

Печать – для друку вмісту поточного вікна;

Правка редагування текстової сторінки, за допомогою текстових редакторів;

Messenger – виклик програми MNS Messenger Service.

Електронна пошта ( Е- mail )

Для робот из електоронною поштою використовують програми PegasusMail, OutlookExpress, NetscapeMessenger, Eudora, MicrosoftOutlook, TheBat! тощо.

Для створення електронного повідомлення в TheBat! ( український інтерфейс ) потрібно виконати команди Лист/Створити. В далоговомі вікні Редагування листа вводять наступні дані :

· Електронну адресу одержувача повідомлення ( поле Кому );

· Тему повідомлення ( поле Тема );

· Текст повідомлення ( робоче поле вікна ).

Редагування та форматування тексту повідомлення виконують за допомогою піктограм панелей інструментів даного вікна. До повідомлення можна приєднати окремий фай, натиснувши відповідну піктограму на панелі інструментів ( Приєднати файл ) або з меню Утилити/додати файл.

Для відправлення повідомлення слід виконіати команди Лист/Надіслати негайно.

Щоб перевірити «поштову скриньку», слід виконати команди Скринька/Перевірити поштову скриньку. Отримані повідомлення будуть виділеним жирним шрифтом в переліку листів містить заголовок листа, дату і час відправлення, тему листа та ін. Щоб переглянути отриманий лист, достатньо двічі клацнути на його назві. Для створення відповіді на одержаний лист достатньо виконати команди Лист/Відповідь, а для відповіді всім одержувачам цього ж листа – Лист/Відповісти всім.

Пошук та передача інформації у World Wide Web ( WWW )

WWW – інформаційний простір, що містить мільйони взаємозвязаних гіпертекстових електорнних документів, які називають Web-сторінками. Група темаатичнго обєднаних сторінок утворює Web –сайт. Web-сторінка може містити не лише текстову, а й музичну , графічну, відео та звукову інформацію. Особливістю організації Web – сторінки є гіпертекстові посилення. Означає, що з будь-яким фрагментом сторінки можна повязати ще один Web-документ, який, у свою чергу. Також може мати посилання на інші документи. Посилання зображаються у вигляді виділених ( кольором або шрифром) фрагментів тексту. Деколи вони оформлені як кнопки Windows/ Запит на відкриття посилання здійснюють клацанням мишею по потрібному фрагменту.

Для передавання та пошуку інформації у WWW використовують протокол http (hypertexttransferprotocol ), згідно з яким кожній Web – сторінці присвоюють адресу ГКД. Адреса ( індетифікатор ) складається з трьох частин:

· Імені протоколу, двокрапкит і двох знаків «/» http://

· Зазначення доменного імені компютера http://www.univ.lviv.ua

· Повного шляху до шляху на даному компютері ( при записі шляху використовують знак «/» )http://www.univ.lviv.ua/pol/rozd1/list1.txt.

Рис.1. Сторінка пошукового серверу Google.

Для пошуку потрібних даних використовують спеціальні пошукові сервери. При зверненні до такого сервера у вікні відкривається сторнка , що містить каталоги з різних тем ( музика, математика, новини, і т.д. ). Такий спосіб пошуку називається спрямованим. Крім того , можна виконувати контекстний пошук, вводячі у спеціальне поле запиту ключеві слова або їх комбінацію з використанням логічних операторів «І» (+), «АБО»(,), «НІ»(_), та ін. Найпопулярнішими є пошукові сервери: www.google.com, www.altavista.com, www.yahoo.com, www.meta.com.ua, www.aport.ru, www.el.visti.net, www.rambler.ru, www.list.ru.

Браузер InternetExplorer надає кілька способів вибору Web – сторінок :

· Введення поля адреси URL – адресу

· Вибір URL – адреси з списку, який відкривається клацанням миші на трикутнику в полі адреси ( 15 останніх використаних адрес )

· Копіювати адреси через буфер обміну і винесення її в поле адрес;

· Клацання миші на посилання

Для створення Web – сторінки використовують мову HTML. Команди HTMLможуть бути парні( значенняпочатку та кінця фрагменту )та одноелементні ( визначення дії ). Створення HTML – файлу можливе в будь –якому текстовому редакторі, потрібно лише у полі Тип файла зазначити только текст і надати розширення *.htm або *.html, після чого цей файл можна відкрити браузером. Основні команди ( теги ), що використовуються при створенні Web – сторінки подано в табл. 9.1.

Наведемо приклад створення найпростішої Web – сторінки :

<html>

<head>

<title>Тестова сторінка</title>

<meta http-egiv=»Conyent-Type»content=»text/html;charset=windows-1251»>

</head>

<body bgkolor=»whait»text=»black»>

<h1 align=»centr»>

<b>Привіт!</b>

</h1>

<p.

<img src=»/bullet.gif»width=»15»height=»15»>Цемояпешавеб – сторінка, зякоїя безмежно тішуся:о)<img src=»/bullet.gif» width=»15»height=»15»>

</p>

</body>

</html>

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух23:22:57 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:30:29 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
14:50:51 25 ноября 2015

Работы, похожие на Доклад: Топологія мережі Internet

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199015)
Комментарии (2164)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru